Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Miasto Jędrzejów

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-01-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Jędrzejów
1. Miejscowość Jędrzejów
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 2; w tym zidentyfikowanych: 2
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Rzymsko-Katolicki Parafii Św. Trójcy w Jędrzejowie ul. Cmentarna
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła zbiorowa, ziemna otoczona obramówką cementowo-lastrikową o wymiarach 2,40 x 1,43 m. Tablica stojąca z czarnego granitu o wymiarach 83 x 100 cm.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła zbiorowa, ziemna otoczona obramówką cementowo-lastrikową o wymiarach 2,40 x 1,43 m. Tablica stojąca z czarnego granitu o wymiarach 83 x 100 cm z napisem:

A GDYBY TRZEBA NIECH NA ŚMIERĆ IDĄ POKOLEI

JAK KAMIENIE PRZEZ BOGA RZUCANE NA SZANIEC

ZDZISŁAW KAJDEROWICZ

UR. 1.II.1918 R.

ZDZISŁAW GINTER

UR. 18.XI.1920 R.

POLEGLI DN. 13.VI.1943 R.

AK.

18. Bibliografia Longin Kaczanowski, Bogusław Paprocki, "Miejsca pamięci narodowej w województwie kieleckim 1939-1945", wyd. Biuro Dokumentacji Zabytków, Kielce 1989
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Zdzisław Kajderowicz, ur. 1.II.1918 r., poległ 13.VI.1943 r., AK

Zdzisław Ginter, ur. 18.XI.1920 r., poległ 13.VI.1943 r., AK

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-01-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Jędrzejów
1. Miejscowość Jędrzejów
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 3; w tym zidentyfikowanych: 3
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Rzymsko-Katolicki Parafii Św. Trójcy w Jędrzejowie ul. Cmentarna
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła ziemna z obramówką lastrikową, krzyż z tablicą odlaną z lastrika. Wymiary mogiły: 2,5 m x 2 m. Na tablicy napis.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła ziemna z obramówką lastrikową, krzyż z tablicą odlaną z lastrika. Wymiary mogiły: 2,5 m x 2 m. Treść napisu na tablicy:

ANTONI SMORĄG

Z CIERNA

ŻYŁ LAT 32

JAN BARAN

UR. 15.III.1911 r.

BOLESŁAW JASZCZA

UR. 8.XII.1915 r.

ZGINĘLI ZA OJCZYZNĘ

W DNIU 7.III.1944 R.

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Antoni Smorąg z Cierna, żył lat 32, zginął 7.III.1944 r.

Jan Baran, ur. 15.III.1911 r., zginął 7.III.1944 r.

Bolesław Jaszcza, ur. 8.XII.1915 r., zginął 7.III.1944 r.

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-01-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Jędrzejów
1. Miejscowość Jędrzejów
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Rzymsko-Katolicki Parafii Św. Trójcy w Jędrzejowie ul. Cmentarna
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła ziemna z lastrikową obramówką o wymiarach 2 m x 2,5 m. Na płycie pionowej napis.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła ziemna z lastrikową obramówką o wymiarach 2 m x 2,5 m. Na płycie pionowej napis:

FRANCISZEK GRAD

UR. 1880 R.

ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ TRAGICZNĄ

DNIA 7 MARCA 1944 R.

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Franciszek Grad, ur. 1880 r., zginął śmiercią tragiczną dn. 7.III.1944 r.

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-01-004

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Jędrzejów
1. Miejscowość Jędrzejów
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Rzymsko-Katolicki Parafii Św. Trójcy w Jędrzejowie ul. Cmentarna
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła ziemna otoczona obramówką z lastryka, krzyż z lastryka, tablica granitowa z napisem. Wymiary mogiły: 2,5 m x 1,80 m
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła ziemna otoczona obramówką z lastryka, krzyż z lastryka, tablica granitowa z napisem. Wymiary mogiły: 2,5 m x 2 m. Treść napisu na tablicy brzmi:

EDWARD SZRENIAWSKI

ŻYŁ LAT 51

TOBIE PANIE ZAUFAŁEM

NIE ZGINĘ NA WIEKI

                                    PS.242

ROZSTRZELANY JAKO ZAKŁADNIK 19.02.1944 R.

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Edward Szreniawski, żył lat 51, rozstrzelany 19.02.1944 r.
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-01-005

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Jędrzejów
1. Miejscowość Jędrzejów
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 10; w tym zidentyfikowanych: 10
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Rzymsko-Katolicki Parafii Św. Trójcy w Jędrzejowie ul. Cmentarna
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła zlokalizowana na Cmentarzu Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Trójcy, na cmentarzu starym. Kwatery od strony północnej
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu

Mogiła ziemna, otoczona obramówką cementową. Górna część obramówki obłożona czerwonym granitem. Wymiary mogiły 2 m x 3,57 m. Tablica granitowa, czarna o wym. 100 x 146 cm, na której wypisane są nazwiska pochowanych.

11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła ziemna, otoczona obramówką cementową. Górna część obramówki obłożona czerwonym granitem. Wymiary mogiły 2 m x 3,57 m. Tablica granitowa, czarna o wym. 100 x 146 cm, na której wypisane są nazwiska pochowanych. Treść napisu:

PAMIĘĆ TYM,

KTÓRYM ŻYCIE PRZERWAŁA KULA WROGA DNIA 9.VI.1943 R.

MARCZEWSKI ZYGMUNT "GRYF" LAT 25

MARCZEWSKA KRYSTYNA LAT 46

MARCZEWSKA HELENA LAT 20

TYKWIŃSKI WŁADYSŁAW "KRATA" LAT 24

TYKWIŃSKA IRENA LAT 24 ZGINĘŁA W OŚWIECIMIU

BUGAJNY JÓZEF LAT 39

BAGIŃSKI MIECZYSŁAW LAT 50

ZAWŁOCKA JÓZEFA LAT 67

PALIMĄKA JULIAN LAT 74

PALIMĄKA JÓZEFA LAT 67

18. Bibliografia Longin Kaczanowski, Bogusław Paprocki, "Miejsca pamięci narodowej w województwie kieleckim 1939-1945", wyd. Biuro Dokumentacji Zabytków, Kielce 1989
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Marczewski Zygmunt "Gryf", lat 25, zginął 9.VI.1943

Marczewska Krystyna, lat 46, zginęła 9.VI.1943

Marczewska Helena, lat 20, zginęła 9.VI.1943

Tykwiński Władysław "Krata", lat 24, zginął 9.VI.1943

Tykwińska Irena, lat 24, zginęła w Oświęcimiu

Bugajny Józef, lat 39, zginął 9.VI.1943

Bagiński Mieczysław, lat 50, zginął 9.VI.1943

Zawłocka Józefa, lat 67, zginęła 9.VI.1943

Palimąka Julian, lat 74, zginął 9.VI.1943

Palimąka Józefa, lat 67, zginęła 9.VI.1943

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-01-006

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Jędrzejów
1. Miejscowość Jędrzejów
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Rzymsko-Katolicki Parafii Św. Trójcy w Jędrzejowie ul. Cmentarna
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła otoczona obramówką cementowo-lastrikową o wymiarach 2,70 x 2,32 m. Krzyż wysoki 2,18 m. Tabliczka metalowa z napisem.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła otoczona obramówką cementowo-lastrikową o wymiarach 2,70 x 2,32 m. Krzyż wysoki 2,18 m. Tabliczka metalowa z napisem:

WŁADYSŁAW

SKOWRONEK

UR. DN. 26.VIII.1907 r.

ZAMORDOWANY PRZEZ

ZBIRÓW HITLEROWSKICH

DN. 6.XI.1943 r.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

18. Bibliografia Longin Kaczanowski, Bogusław Paprocki, "Miejsca pamięci narodowej w województwie kieleckim 1939-1945", wyd. Biuro Dokumentacji Zabytków, Kielce 1989
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Władysław Skowronek, ur. 26.VIII.1907 r., zamordowany 6.XI.1943 r. przez zbirów hitlerowskich

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-01-007

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Jędrzejów
1. Miejscowość Jędrzejów
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Rzymsko-Katolicki Parafii Św. Trójcy w Jędrzejowie ul. Cmentarna
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła obłożona cementowymi obramówkami (obłożona czerwonym granitem w roku 1993) o wymiarach 2,13 x 1,18 m. Tabliczka metalowa z napisem o wym. 25 x 15 cm. Krzyż metalowy o wys. 1,30 m.
11. Nazwa obiektu Mogiła ofiary II wojny światowej Żołnierza Wojska Polskiego
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Obramówki cementowe, obłożone czerwonym granitem. Mogiła o wym. 2,13 x 1,18 m. Krzyż metalowy o wys. 1,30 m, na którym umocowana tabliczka metalowa (25 x 15 cm) z napisem:

ŻOŁNIERZ

WOJSKA POLSKIEGO

POLEGŁ NA POLU CHWAŁY

W 1939 R.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-01-008

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Jędrzejów
1. Miejscowość Jędrzejów
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Rzymsko-Katolicki Parafii Św. Trójcy w Jędrzejowie ul. Cmentarna
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła obłożona cementowymi obramówkami (obłożona czerwonym granitem w roku 1993) o wymiarach 2,19 x 1,60 m. Tabliczka metalowa z napisem o wym. 25 x 15 cm. Krzyż metalowy o wys. 1,30 m.
11. Nazwa obiektu Mogiła ofiary II wojny światowej Żołnierza Wojska Polskiego
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Obramówki cementowe, obłożone czerwonym granitem. Mogiła o wym. 2,19 x 1,60 m. Krzyż metalowy o wys. 1,30 m., na którym umocowana tabliczka metalowa (25 x 15 cm) z napisem:

ŻOŁNIERZ

WOJSKA POLSKIEGO

POLEGŁ NA POLU CHWAŁY

W 1939 R.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-01-009

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Jędrzejów
1. Miejscowość Jędrzejów
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Rzymsko-Katolicki Parafii Św. Trójcy w Jędrzejowie ul. Cmentarna
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła obłożona cementowymi obramówkami (obłożona czerwonym granitem w roku 1993) o wymiarach 4,07 x 2,15 m. Tabliczka metalowa z napisem o wym. 25 x 15 cm. Krzyż metalowy o wys. 1,30 m.
11. Nazwa obiektu Mogiła ofiary II wojny światowej Żołnierza Wojska Polskiego
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Obramówki cementowe, obłożone czerwonym granitem. Mogiła o wym. 4,07 x 2,15 m. Krzyż metalowy o wys. 1,30 m., na którym umocowana tabliczka metalowa (25 x 15 cm) z napisem:

ŻOŁNIERZ

WOJSKA POLSKIEGO

POLEGŁ NA POLU CHWAŁY

W 1939 R.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-01-010

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Jędrzejów
1. Miejscowość Jędrzejów
2. Rodzaj obiektu cmentarz_ wojenny_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Rzymsko-Katolicki Parafii Błogosławionego Wincentego Kadłubka ul. Konarskiego w Jędrzejowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Cmentarz wojenny na lewo od wejścia na teren cmentarza, w narożniku między główną aleją a murowanym ogrodzeniem
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Cmentarz pokryty trawnikiem, wokół ustawione metalowe krzyże - 34 szt., przy kaplicy drewnianej. Tablica z napisem. Powierzchnia - 225 m2.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Cmentarz wojenny znajduje się na lewo od wejścia na teren cmentarza parafialnego, w narożniku między główną aleją a murowanym ogrodzeniem.
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Cmentarz wojenny pokryty trawnikiem, wokół ustawione metalowe krzyże - 34 szt., przy drewnianej kaplicy. Tablica z napisem:

CMENTARZ WOJENNY

PRAWEM CHRONIONY

1914      1915

ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH

W I WOJNIE ŚWIATOWEJ

WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

W KIELCACH

Powierzchnia - 225 m2.

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny I_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: brak danych
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-01-011

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Jędrzejów
1. Miejscowość Jędrzejów
2. Rodzaj obiektu cmentarz_ wojenny_
3. Liczba pochowanych 114; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Rzymsko-Katolicki Parafii Św. Trójcy w Jędrzejowie ul. Cmentarna
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Cmentarz wojenny pokryty trawnikiem, otoczony betonowymi krawężnikami. Na kamiennym cokole krzyż z drzewa, poniżej dwie tablice na dwóch bokach cokołu. Wymiary tablicy frontowej: 50 x 50 cm, wymiary tablicy bocznej: 43 x 32 cm. Powierzchnia cmentarza 323 m2.
11. Nazwa obiektu Cmentarz wojenny 1914 - 1915
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Cmentarz wojenny pokryty trawnikiem, otoczony betonowymi krawężnikami. Na kamiennym cokole krzyż z drzewa, poniżej dwie tablice na dwóch bokach cokołu. Wymiary tablicy frontowej: 50 x 50 cm, wymiary tablicy bocznej: 43 x 32 cm. Powierzchnia cmentarza 323 m2. Napis na tablicy frontowej:

1914 - 1915

114 ŻOŁNIERZOM

POLEGŁYM

W I WOJNIE ŚWIATOWEJ

W 70 ROCZNICĘ WKROCZENIA

I KOMPANII KADROWEJ

JĘDRZEJÓW 1918     9.VIII.1984

SPADKOBIERCY TRADYCJI

Tablica druga boczna:

Środkami fundacji Stowarzyszenia PAX

czynem społecznym odnowiono ten cmentarz 11-XI-1988 r.

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny I_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: brak danych
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-01-012

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Jędrzejów
1. Miejscowość Jędrzejów
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 34; w tym zidentyfikowanych: 4
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Rzymsko-Katolicki Parafii Św. Trójcy w Jędrzejowie ul. Cmentarna
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła ziemna, otoczona obramówką cementową. Pomnik z kamieni zakończony krzyżem z wizerunkiem Chrystusa. Na cokole pomnika tablica z napisem o wymiarach 68 x 46 cm.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła ziemna, otoczona obramówką cementową. Pomnik z kamieni zakończony krzyżem z wizerunkiem Chrystusa. Na cokole pomnika tablica o wym. 68 x 46 cm z napisem:

PAMIĘCI

BELLARDIEGO, SUWALSKIEGO

SKĄPSKIEGO, KWIECIŃSKIEGO

I 30 NIEZNANYCH POWSTAŃCÓW

Z 1863/4 R.

POŚWIĘCA MŁODZIEŻ SEM. NAUCZ.

W JĘDRZEJOWIE

W 10 ROCZNICĘ ODZYSKANIA

NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny Okres_ przed_ 1914_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Bellardi

Suwalski

Skąpski

Kwieciński

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-01-013

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Jędrzejów
1. Miejscowość Jędrzejów
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 24; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Klasztorny Parafii Rzymsko - Katolickiej ul. Konarskiego
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła obłożona obramówką cementową. Tablica cementowa z napisem o wym. 60 x 50 cm.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła obłożona obramówką cementowa. Tablica cementowa o wym. 60 x 50 cm z napisem:

TU SPOCZYWAJĄ OFIARY

BARBARZYŃSKICH

BOMBARDOWAŃ

HITLEROWSKICH

Z WRZEŚNIA 1939 R.

POCIĄG EWAKUACYJNY

Z ZAGŁĘBIA 24 OSOBY

18. Bibliografia Longin Kaczanowski, Bogusław Paprocki, "Miejsca pamięci narodowej w woj. kieleckim 1939-1945", Biuro Dokumentacji Zabytków, Kielce 1989
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga