Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Miasto Małogoszcz

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-02-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Małogoszcz
1. Miejscowość Małogoszcz
2. Rodzaj obiektu grób_zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 3; w tym zidentyfikowanych: 3
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Małogoszczu
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Pomnik z czerwonego piaskowca, metalowa tabliczka z napisem.
11. Nazwa obiektu Pomnik żołnierzy A.K.
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Pomnik z czerwonego piaskowca, metalowa tabliczka z napisem o treści:

Zdzisław Lewicki - legionista

poległ 15.08.1918 r.

Por. Józef Nynek ps. "Szczęsny"

poległ 8.05.1944 r. Jarków

Por. Stanisław Kordas ps. "Zawisza"

poległ 8.05.1944 r. Jarków

Cześć i chwała obrońcom Ojczyzny

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu 1992 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny

I_ wojna_ światowa_

II_ wojna_ światowa_

23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Zdzisław Lewicki, legionista, poległ 15.08.1918 r.

por. Józef Nynek ps. "Szczęsny", poległ 8.05.1944 r. Jarków

por. Stanisław Kordas ps. "Zawisza", poległ 8.05.1944 r. Jarków

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-02-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Małogoszcz
1. Miejscowość Małogoszcz
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 175; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Małogoszczu
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Płyta z czerwonego piaskowca z wysokim, żeliwnym krzyżem.  Na płycie napis.
11. Nazwa obiektu Zbiorowa mogiła powstańców poległych w bitwie 24.02.1863 r. na terenie Małogoszczy
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Płyta z czerwonego piaskowca z wysokim, żeliwnym krzyżem. Na płycie napis:

TU SPOCZYWA

175 POWSTAŃCÓW

1863 R.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny Okres_ przed_ 1914_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-02-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Małogoszcz
1. Miejscowość Małogoszcz
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Małogoszczu
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Pomnik z piaskowca wraz z płytą z granitu o wym. 65 cm x 100 cm, ogrodzony żeliwnym łańcuchem. Na płycie wyryty napis.
11. Nazwa obiektu Pomnik kap. Stanisława Jaszowskiego
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Pomnik z piaskowca wraz z płytą z granitu o wym. 65 cm x 100 cm, ogrodzony żeliwnym łańcuchem. Na płycie wyryty napis:

STANISŁAW

JASZOWSKI

KAPITAN DOWÓDCA JAZDY

W PARTII GEN. JEZIORAŃSKIEGO

UR. W WOLI  ŁYCHOWSKIEJ

28.IX.1834 R.

POLEGŁ ZA OJCZYZNĘ

W BITWIE

POD MAŁOGOSZCZEM

24.II.1863 .

18. Bibliografia

Juliusz Czarnecki, "Chęciny i okolice Monografia Turystyczno-Krajoznawcza"

Wiśniewski Jan, "Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Jędrzejowskiem" - 1930 r.

19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny Okres_ przed_ 1914
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby kap. Stanisław Jaszewski, ur. 28.IX.1834 r., dowódca jazdy w partii gen. Jeziorańskiego, poległ 24.II.1863 r.
Zdjęcia
 

Flaga