Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Bejsce

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 04-03-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kazimierski
Gmina Bejsce
1. Miejscowość Bejsce
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Bejscach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Bejsce
7. Nr działki 188
8. Opis lokalizacji Mogiła usytuowana na cmntarzu parafialnym w Bejscach, na końcu alei prowadzącej od głównego wejścia na cmentarz (po prawej stronie), przy tylnym wejściu (płd.-wsch. kraniec cmentarza przy łuku drogi powiatowej nr 0546T)
9. Opis topografii załącznik nr 2
10. Opis obiektu Obiekt wykonany jest w formie nagrobka z granitu strzegomskiego w kształcie prostopadłościennym z płytą poziomą (nakrywa o wymiarach 193 cm x 96 cm x 5 cm dł./szer./gr.) oraz mniejszą płytą pionową (tablica napisowa o wymiarach 70 cm x 60 cm x 7 cm szer./ wys./ gr.), na której widnieje napis pamiątkowy, a na górze płyty pionowej znajduje się krzyż (50 cm x 50 cm x 7 cm; szer./ wys./gr.) z wygrawerowanym orłem. Całość posadowiona jest na podeście o wymiarach 183 cm x 86 cm x 30 cm (dł./ szer./ wys.). Wymiary podstawy nagrobka: 215 cm x 120 cm (dł./ szer.). Dookoła nagrobka ułożona jest kostka brukowa. Z przodu i z tyłu nagrobka posadzone są dwie tuje ozdobne. Powierzchnia - 2,58 m2, powierzchnia mogiły i kostki brukowej z obrzeżem - 6 m2.
11. Nazwa obiektu Mogiła Żołnierza Polskiego
12. Lokalizacja Mogiła usytuowana na cmentarzu parafialnym w Bejscach, na końcu alei prowadzącej od głównego wejścia na cmenatrz (po prawej stronie), przy tylnym wejściu (płd.-wsch. kraniec cmentarza przy łuku drogi powiatowej nr 0546T).
13. Ochrona konserwatorska ---
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka w Bejscach
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko-Katolicka w Bejscach
16. Nr obiektu ---
17. Opis obiektu

Obiekt wykonany jest w formie nagrobka z granitu strzegomskiego w kształcie prostopadłościennym z płytą poziomą (nakrywa o wymiarach 193 cm x 96 cm x 5 cm dł./szer./gr.) oraz mniejszą płytą pionową (tablica napisowa o wymiarach 70 cm x 60 cm x 7 cm szer./ wys./ gr.), na której widnieje napis pamiątkowy, a na górze płyty pionowej znajduje się krzyż (50 cm x 50 cm x 7 cm; szer./ wys./gr.) z wygrawerowanym orłem. Całość posadowiona jest na podeście o wymiarach 183 cm x 86 cm x 30 cm (dł./ szer./ wys.). Wymiary podstawy nagrobka: 215 cm x 120 cm (dł./ szer.). Dookoła nagrobka ułożona jest kostka brukowa. Z przodu i z tyłu nagrobka posadzone są dwie tuje ozdobne. Powierzchnia - 2,58 m2, powierzchnia mogiły i kostki brukowej z obrzeżem - 6 m2. Treść napisu memoratywnego:

"ŻOŁNIERZ WOJSKA POLSKIEGO ZGINĄŁ NA POLU CHWAŁY W 1939 R. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI"

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu 1939 R.
20. Opis powstania obiektu

Żołnierz Wojska Polskiego poległy w miejscowości Piotrowice, gmina Koszyce, najprawdopodobniej na skutek wybuchu granatu, został pochowany na cmentarzu w Bejscach w dniu 6 września 1939 r. przez mieszkańców miejscowości Piotrkowice, gmina Bejsce - Władysława Sowę, Stanisława Zająca, Franciszka Śmiałek, Andrzeja Pietraszek.

Powyższe informacje zosłay uzyskane z rozmowy z Panem Władysławem Sową obecnie mieszkającym w Kielcach - ostatnim żyjącym świadkiem pogrzebu Żołnierza Wojska Polskiego na cmentarzu w Bejscach.

Początkowo mogiłę stanowił usypany z ziemi kopiec. W kolejnych latach na mogile został umieszczony drewniany krzyż z tablicą pamiątkową (jej treść znajduje się obecnie na nagrobku), a kopiec został otoczony betonowym murkiem.

W 2002 roku mogiła została otoczona kostką brukową, a w 2003 roku na mogile wykonano płytę nagrobkową z lastriko i posadzono 4 tuje ozdobne wokół obiektu.

21. Autor projektu Obwódkę betonową wokół kopca wybudował nieżyjący już mieszkaniec miejscowości Bejsce - Bolesław Krygler. W 2000 r. firma kamieniarstwa nagrobkowego w Bejscach (R.J. Górniak) wykonała nieodpłatnie koronę orła na nagrobku. Dalsze prace nad obiektem zostały zaplanowane przez Urząd Gminy Bejsce.
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania Żołnierz Wojska Polskiego poległy podczas II wojna światowej
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Żołnierz Wojska Polskiego, II wojna światowa, zginął w 1939 r.
Zdjęcia
 

Flaga