Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Opatowiec

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 04-06-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kazimierski
Gmina Opatowiec
1. Miejscowość Opatowiec
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 839; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Wojenny 1914 r.
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wojenny Opatowiec
6. Dawna nazwa miejscowości Opatowiec
7. Nr działki 33
8. Opis lokalizacji cmentarz położony po lewej stronie szosy Nowy Korczyn - Opatowiec na zapleczu budynku mieszczącego Nadzór Wodny w Opatowcu
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Założony na planie zbliżonym do elipsy, na środku kopiec ze ściętym wierzchołkiem, na którym stoi drewniany krzyż. Cmentarz porośnięty trawą.
11. Nazwa obiektu cmentarz wojenny 1914 r.
12. Lokalizacja Cmentarz znajduje się na zapleczu budynku mieszczącego Nadzór Wodny w Opatowcu. Usytuowany na placu wygrodzonym siatką z metalową bramą.
13. Ochrona konserwatorska rejestr zabytków
14. Właściciel działki Skarb Państwa
15. Zarządca działki Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
16. Nr obiektu A 201
17. Opis obiektu Cmentarz ogrodzony - wym. 30 x 35 m, porośnięty trawą, na środku kopca stoi dreniany krzyż oraz marmurowa tablica.  
18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu 1914 r.
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny I_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierz poległy w czasie działań wojennych
24. Przynależność

Narodowość: inna_

Narodowość: rosyjska_

Narodowość: polska_

25. Osoby

839;

501 żołnierzy armii austro-węgierskiej

336 żołnierzy armii rosyjskiej

2 prawdopodobnie żołnierzy Wojska Polskiego

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 04-06-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kazimierski
Gmina Opatowiec
1. Miejscowość Charbinowice
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji w polu
6. Dawna nazwa miejscowości Chrabinowice
7. Nr działki 325 w pasie drogowym
8. Opis lokalizacji Obiekt znajduje się z lewej strony skrzyżowania dróg powiatowych Krzczonów - Sokolina - Charbinowice.
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Obiekt to porośnięta trawą skarpa drogi powiatowej z umieszczonym na niej kamiennym napisem
11. Nazwa obiektu Grób Nieznanego Żołnierza, którzy polegli w obronie Ojczyzny w II wojnie światowej
12. Lokalizacja Skarpa pomiędzy pasem drogi powiatowej a polem uprawnym. Znajduje się z lewej strony skrzyżowania dróg powiatowych Krzczonów-Sokolina-Charbinowice
13. Ochrona konserwatorska ---
14. Właściciel działki Skarb Państwa
15. Zarządca działki Zarząd Dróg Powiatowych Kazimierza Wielka
16. Nr obiektu ---
17. Opis obiektu Grób porośnięty trawą z umieszczoną w centralnej części tablicą z napisem: "GRÓB NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA KTÓRZY 50 LAT TEMU POLEGLI W OBRONIE OJCZYZNY W II-EJ WOJNIE ŚWIATOWEJ DNIA 14.01.1945 r. W CHARBINOWICACH"
18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu 1995 r.
20. Opis powstania obiektu w 50-tą rocznicę II wojny światowej
21. Autor projektu mieszkańcy wsi Charbinowice
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierz poległy w czasie działań wojennych
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

brak danych

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 04-06-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kazimierski
Gmina Opatowiec
1. Miejscowość Opatowiec
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 30; w tym zidentyfikowanych: 30
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Opatowcu
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny Opatowiec
6. Dawna nazwa miejscowości Opatowiec
7. Nr działki 62
8. Opis lokalizacji cmentarz położony po prawej stronie szosy Nowy Korczyn - Opatowiec przy trasie w kierunku na Wiślicę
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Obiekt składający się z sześciu kwater oraz cokołu z tablicą pamiątkową w centralnej części i krzyżem umieszczonym na cokole
11. Nazwa obiektu Mogiła poświęcona ofiarom mordu dokonanego przez hitlerowskich barbarzyńców
12. Lokalizacja Mogiła znajduje się w centralnej części cmentarza z prawej strony alei głównej
13. Ochrona konserwatorska ---
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka w Opatowcu
15. Zarządca działki Proboszcz Parafii w Opatowcu
16. Nr obiektu ---
17. Opis obiektu Obiekt składający się z sześciu kwater kamiennych, w części centralnej znajduje się cokół z tablicą pamiątkową poległych, na którym umieszczony został kamienny krzyż
18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu ---
20. Opis powstania obiektu ---
21. Autor projektu ---
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiara represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r.
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

30:

1) Zossel Wicher Tadeusz - lat 21

2) Szarota Góral Edward - lat 33

3) Rumas Sęp Tadeusz - lat 27

4) Kucięba Franciszek - lat 49

5) Witek Franciszek - lat 45

6) Duszyński Bronisław - lat 33

7) Baczyński Bronisław - lat 18

8) Baczyński Ignacy - lat 54

9) Koń Walery - lat 58

10) Stankiewicz Wojciech - lat 35

11) Maciejewski Lucjan - lat 18

12) Unlot Edmund - lat 67

13) Pluciński Stanisław - lat 56

14) Łabędź Jakub - lat 54

15) Pietraszewski Antoni - lat 48

16) Krajewska Lidia Irena - lat 18

17) Madej Zbysiu - lat 6

18) Plucińska Alfreda - lat 17

19) Grabusińska Teresa - lat 75

20) Wojcikowska Eleonora - lat 88

21) Baczyńska Teofila - lat 85

22) Łukasik Irena - lat 45

23) Wcisło Karolina - lat 43

24) Widłak Maria - lat 61

25) Widłak Franciszek - lat 66

26) Kasza Adam - lat 60

27) Wężowicz Stanisław - lat 83

28) Wasilew Stefan - lat 60

29) Sambor Michał - lat 43

30) Gądek Józef - lat 50

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 04-06-004

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kazimierski
Gmina Opatowiec
1. Miejscowość Kocina
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 26; w tym zidentyfikowanych: 11
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Kocinie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Kocina
7. Nr działki 241
8. Opis lokalizacji Cmentarz położony w odległości ok. 250 metrów od Kościoła, po prawej stronie drogi Kocina - Kamienna
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Obiekt składający się z jednej dużej kwatery, na płycie głównej w centralnej części znajduje się krzyż murowany oraz godło, natomiast z lewej strony kwatery marmurowa tablica pamiątkowa
11. Nazwa obiektu Mogiła żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r.
12. Lokalizacja Mogiła znajduje się w centralnej części cmentarza, z lewej strony alei głównej
13. Ochrona konserwatorska gminna ewidencja zabytków
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko - Katolicka w Kocinie
15. Zarządca działki Proboszcz wsi Kocina
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Obiekt składający się z jednej dużej betonowej kwatery. W części centralnej znajduje się kamienne godło oraz krzyż z napisem:

ŻOŁNIERZE

WOJSKA POLSKIEGO

POLEGI NA POLU CHWAŁY

W 1939 R.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

Z lewej strony kwatery marmurowa tablica pamiątkowa z napisem:

W walce z najeźdźcą hitlerowskim polegli w obronie Ojczyzny na polach Kociny w dniu 08.IX.1939 r. i zostali pogrzebani w tej mogile następujący żołnierze 11 PP z 23 Górnośląskiej DP w składzie Armii "KRAKÓW"

(pod spodem wymienione 11 nazwisk poległych)

Oraz 15 niezidentyfikowanych poległych obrońców.

Cześć ich ofierze i pamięci!

                              ZBoWiD i mieszkańcy wsi

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu 1989 r.
20. Opis powstania obiektu w 50-tą rocznicę II wojny światowej
21. Autor projektu ZboWiD i mieszkańcy wsi
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierz poległy w czasie działań wojennych
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Wojsko Polskie 11 Pułk Piechoty z 23 Górnośląskiej Dywizji Piechoty w składzie Armii "KRAKÓW":

1. Jan Bugaj

2. strz. Stanisław Feliksie

3. Adolf Fiszer

4. kapr. Józef Koryczan

5. Kazimierz Kirkier

6. Władysław Ściwiarski

7. kapr. Wilhelm Stera

8. st. strz. Stefan Tekielak

9. Mikołaj Zając

10. Jan Zalego

11. Marian Winiarski

oraz 15 niezidentyfikowanych poległych obrońców.

 

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 04-06-005

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kazimierski
Gmina Opatowiec
1. Miejscowość Mistrzowice
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 28; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji w polu
6. Dawna nazwa miejscowości Mistrzowice
7. Nr działki 165
8. Opis lokalizacji Mogiła znajduje się w miejscowości Mistrzowice po lewej stronie drogi powiatowej Opatowiec - Chrustowice - Bejsce
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła usypana jest z ziemi, na której rośnie 69-letni jesion. Jesion został posadzony przez jednego z mieszkańców wsi Mistrzowiec świadka wydarzeń, celem zaznaczenia miejsca pochówku zamordowanych Żydów. Pod grobem został postawiony kamień w kształcie macewy przypominający wydarzenia z 1942 r.
11. Nazwa obiektu Mogiła poświęcona ofiarom mordu dokonanego przez hitlerowców
12. Lokalizacja Mogiła znajduje się na skraju wsi Mistrzwice ok. 300 mb. od drogi powiatowej
13. Ochrona konserwatorska ---
14. Właściciel działki Gmina Opatowiec
15. Zarządca działki Wójt Gminy
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła usypana z ziemi, na której rośnie 69-letni jesion. Pod grobem został postawiony kamień w kształcie macewy przypominający wydarzenia z 1942 r. Tablica upamiętniająca o wymiarach: wys. 180 cm., szer. 75cm i grubość 12 cm wykonana z czarnego granitu na której znajduje się napis w języku polskim i hebrajskim następującej treści:

MIEJSCE ROZSTRZELANIA I POCHÓWKU 28 ŻYDÓW ZAMORDOWANYCH PRZEZ HITLEROWCÓW W 1942 R. 

                                         FUNDACJA "PAMIĘĆ, KTÓRA TRWA"

                                                        2011

Nad napisami umiejscowiona jest Gwiazda Dawida.

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu 2011 r.
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu Fundacja "PAMIĘĆ, KTÓRA TRWA"
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania Ofiara represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r.
24. Przynależność Narodowość: inna_
25. Osoby

28 bezimiennych mężczyzn, kobiet i dzieci narodowości żydowskiej

Zdjęcia
 

Flaga