Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Bieliny

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-05-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Bieliny
1. Miejscowość Kakonin
2. Rodzaj obiektu pomnik_
3. Liczba pochowanych 9; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji ---
5. Rodzaj lokalizacji przy drodze
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Pomnik położony przy drodze asfaltowej w Kakoninie, po stronie północnej
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Pomnik z krzyżem wykonany z piaskowca. Na pomniku napis.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja przy drodze asflatowej w Kakoninie, po stronie północnej
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Pomnik z krzyżem wykonany z piaskowca. Na pomniku napis:

(u góry wypisane nazwiska poległych)

W 2 ROCZNICĘ

ŚMIERCI POLEGŁYCH

W DNIU 2 CZERWCA 1943 R.

OD KULI NIEMIECKICH

BARBARZYŃCÓW

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu 1945 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny  
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność  
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga