Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Bodzentyn

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-06-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat kielecki
Gmina Bodzentyn
1. Miejscowość Wzdół Rządowy
2. Rodzaj obiektu Pomink_
3. Liczba pochowanych 19 osób; w tym zidentyfikowanych: 19
4. Nazwa lokalizacji ----
5. Rodzaj lokalizacji przy drodze
6. Dawna nazwa miejscowości Wzdół Rządowy
7. Nr działki 150, obręb Wzdół Kolonia
8. Opis lokalizacji Obiekt położony przy drodze do Skarżyska - Kamiennej. Obok głównego przystanku PKS
9. Opis topografii W załączeniu
10. Opis obiektu pionowa płyta zbudowana z bloków czerwonego piaskowca oraz z bloków dwie mniejsze płyty betonowe, na cmentarnej płycie tarcza z orłem, na bocznych napisy, wymiary: 1,0 m x 4,5 m
11. Nazwa obiektu pomnik ofiar faszyzmu
12. Lokalizacja Ciała pomordowanych zostały pochowane w mogile na cmentarzu wzdolskim po prawej stronie głównego przejścia
13. Ochrona konserwatorska Gminna ewidencja zabytków
14. Właściciel działki Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie
15. Zarządca działki Urząd miasta i Gminy w Bodzentynie
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu "Obywatelom Gromady Wzdół Rządowy. Poległym - pomordowanym w walce o wolność ludowej Ojczyzny w latach 1939-45"
18. Bibliografia A. Wołczyk "Cmentarze Bodzentyna"
19. Rok powstania obiektu 28.06.1964 r.
20. Opis powstania obiektu W nocy 15 marca 1943 r. Niemcy otoczyli Wzdół-Wiąckę i wymordowali 21 osób. Ciała pomordowanych zostały pochowane w mogile na cmentarzu wzdolskim po prawej stronie głównego przejścia. Na pionowej płycie nagrobnej "Krzyż Partyzancki", nad nim tablica z napisem: "Zbiorowa mogiła rozstrzelanych dnia 1.VI.1943 r. Boczarskich, Łubków i innych. Cześć ich pamięci"
21. Autor projektu Stefan Dulny
22. Okres historyczny II wojna światowa
23. Podstawy zakwalifikowania ofiara represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r.
24. Przynależność ludność cywilna
25. Osoby

19 osób

1) Bronisława Boczarska - lat 52

2) Jan Boczarski - lat 50

3) Marian Boczarski - lat 15

4) Tadeusz Boczarski - lat 24

5) Anna Formańczyk - lat 5

6) Eugenia Furmańczykl - lat 30

7) Eugeniusz Furmańczyk - lat 3

8) Helena Furmańczyk - lat 7

9) Krystyna Furmańczyk - lat 1

10) Leokadia Furmańczyk - lat 12

11) Marian Furmańczyk - lat 12

12) Zofia Furmańczyk - lat 36

13) Stanisław Kwietniewski - lat 70

14) Agnieszka Łubek - lat 58

15) Anna Łubek - lat 13

16) Zofia Łubek - lat 15

17) Marianna Rabajczyk - lat 55

18) Mieczysław Zych - lat 18

19) NN służąca Boczarskich

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-06-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat kielecki
Gmina Bodzentyn
1. Miejscowość Psary Podlesie
2. Rodzaj obiektu pomnik_
3. Liczba pochowanych brak danych
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji Psary-Podlesie za wsią przy drodze, na skraju lasu
6. Dawna nazwa miejscowości Psary Podlesie
7. Nr działki 520 Psary Kąty
8. Opis lokalizacji Psary-Podlesie ze wsią przy drodze, na skraju lasu
9. Opis topografii w załączeniu
10. Opis obiektu Kamień, beton, na kamiennej pionowej ścianie odlew orła z rozpiętymi skrzydłami
11. Nazwa obiektu pomnik kamienno-betonowy, drewniany krzyż upamiętniający pomordowanych obywateli Psar-Podlesie
12. Lokalizacja Psary-Podlesie za wsią przy drodze, na skraju lasu
13. Ochrona konserwatorska Gminna ewidencja zabytków
14. Właściciel działki Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie
15. Zarządca działki Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Na płycie napis: "Miejsce uświęcone krwią bestialsko pomordowanych obywateli Psar-Podlesie przez hitlerowców w dniu 29.V.1943r. Ku wiecznej pamięci społeczeństwo wsi Psary-Podlesie"

Na krzyżu: "Poległym śmiercią tragiczną dnia 29.V.1943 r.  8-osobom - FTKWB-1943 r."

18. Bibliografia A. Wołczyk "Cmentarze Bodzentyna"
19. Rok powstania obiektu początek lat 50-tych
20. Opis powstania obiektu w maju 1943 r. miała miejsce pacyfikacja wsi Psary-Podlesie
21. Autor projektu ZBOWID i mieszkańcy
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiara represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r.
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby mieszkańcy wsi Psary Podlesie
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-06-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat kielecki
Gmina Bodzentyn
1. Miejscowość Św. Katarzyna
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji przed wstępem do Puszczy Jodłowej, tuż obok kalsztoru
6. Dawna nazwa miejscowości Św. Katarzyna
7. Nr działki nie można ustalić
8. Opis lokalizacji po prawej stronie za ogrodzeniem, przed wstępem do Puszczy Jodłowej, tuż obok klasztoru
9. Opis topografii w załączeniu
10. Opis obiektu Krzyże brzozowe z tablicą blaszaną. Ogrodzenie - kamienne murki z brzozowymi dylami. W środku krzyże. Wym. 7,40 m x 3,10 m oraz  3 m x 5,50 m
11. Nazwa obiektu zbiorowe mogiły
12. Lokalizacja Obok klasztoru po prawej stronie za ogrodzeniem, przed wstępem do Puszczy Jodłowej
13. Ochrona konserwatorska Gminna ewidencja zabytków
14. Właściciel działki Świętokrzyski Park Narodowy
15. Zarządca działki Świętokrzyski Park Narodowy
16. Nr obiektu ----
17. Opis obiektu

Krzyże brzozowe z tablicą blaszaną. Ogrodzenie - kamienne murki z brzozowymi dylami. W środku krzyże. Wym. 7,40 m x 3,10 m oraz 3 m x 5,50 m. Treść napisów memoratywnych:

Bóg Honor Ojczyzna

W hołdzie żołnierzom ZWZ-AK pomordowanych

1.VI. - 26.VI.1943 r. przez hitlerowskich okupantów.

Mogiły te kryją ok. 80 uczestników walki

o wolność i niepodległość.

 

W dniach 1.06. - 20.06.1943 r. hitlerowscy okupanci

w bestialski sposób wymordowali ok. 80 mieszkańców

i żołnierzy ZWZ-AK w Św. Katarzynie. Wśród pomordowanych są:

chor. Józef Budzisz (p. Bagnet) uczestnik I wojny światowej

żołnierz ZWZ-AK członek Kedywu

Jan Kot - żołnierz ZWZ-AK, Władysław Łodej - żołnierz ZWZ-AK,

Żyd - Lipa mieszkaniec wsi Jeziorko.

Cześć ich pamięci.

(znak Polski Walczącej)

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność

Narodowość: polska_

Narodowość: inna_

25. Osoby Żołnierze Armii Krajowej należący do ZWZ oraz ludność cywilna
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-06-004

Województwo Świętokrzyskie
Powiat kielecki
Gmina Bodzentyn
1. Miejscowość Siekierno - Wykus
2. Rodzaj obiektu kaplica_
3. Liczba pochowanych brak danych
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji Kaplica w lesie
6. Dawna nazwa miejscowości Siekierno - Wykus
7. Nr działki 475, obręb Siekierno
8. Opis lokalizacji Las Wykus za potokiem ok. 300 m od drogi
9. Opis topografii w załączeniu
10. Opis obiektu Kaplica zbudowna ze 104 cegieł - pseudonimów kolegów poległych w czasie walk. Wym. 8 m x 10 m. Na cegiełkach widnieją pseudonimy partyzantów. Tabliczki z nazwiskami umieszczone są również na okalającym murze od tyłu i od strony prawej. Z każdym rokiem przybywa tabliczek.
11. Nazwa obiektu Kaplica ku czci żołnierzy partyzanckich AK
12. Lokalizacja Wykus - las za potokiem ok. 300 m od drogi
13. Ochrona konserwatorska Gminna ewidencja zabytków
14. Właściciel działki

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

Urząd Miasta i Gminy Wąchocku

15. Zarządca działki

Urzad Miasta i Gminy w Bodzentynie

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku

16. Nr obiektu ----
17. Opis obiektu

Kaplica zbudowana ze 104 cegieł - pseudonimów kolegów poległych w czasie walk. Wym. 8 m x 10 m . Na cegiełkach widnieją pseudonimy partyzantów. Tabliczki z nazwiskami umieszczone są również na okalającym murze od tyłu i od strony prawej. Napis na pomniku głównym:

"Przechodniu ponieś wieść, że zginęliśmy za ojczyznę"

"Ku czci poległym na polu chwały w latach 1943-1944 żołnierzy zgrupowań partyzanckich AK dowodzonych przez "Ponurego" i "Nurta"

Pomnik ten wznieśli towarzysze broni. Wykus dn. 15.IX.1957 r."

Treść napisu na kamiennej tablicy wykonanej z czerwonego piaskowca odchylonej od poziomu o ok. 20 - 250

Ś.P. MJR NURT

Eugeniusz Kaszyński 1909-1976,

żołnierz 1939 r. i walk we Francji, cichociemny od 1942 r. w dywersji okręgu Jodła od 1943 r. D-ca 1 zgrupowania a od 1944 r. K-dt Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich "Ponury" Armii Krajowej. W akcji "Burza" D-ca 1 Bat. 2 PP Leg. AK 1 D-ca tego pułku odznaczony krzyżmi: Virtuti Militari, Walecznych i Armii Krajowej

18. Bibliografia

A. Wołczyk "Cmentarze Bodzentyna"

C. Chlebowski "Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie"

19. Rok powstania obiektu 15.09.1957 r.
20. Opis powstania obiektu

W latach 1943-1944 Wykus był schroniskiem dla oddziałów partyzanckich AK (w tym 70 osobowa grupa) J. Piwnika "Ponurego".                                                        Trzykrotnie w 1943 r. Niemcy organizowali obławy przeciw partyzantom. Miejsce to było jakby miniaturą niedużego, autonomicznego kraju partyzanckiego.

21. Autor projektu Towarzysze broni
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania poległy w walce o niepodległość i zjednoczenie
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Żołnierze zgrupowań partyzanckich AK dowodzonych przez "Ponurego" i "Nurta"

PONURY, ROBOT, JACEK, STEFAN, MRUK, OSET, RAFAŁ, DĄB, KRET, NOC, BEN, ALAN, KRUK, GAIK, ORZEŁEK, ZJAWA, EMILIA, GRAŻYNA, JAWA, RYŚ, OKO, ŚWIT, HIPEK, MIŚ, PAW, GRYF, WILK, KOMAR, LIS-I, ŻBIK-I, STASZEK, JASTRZĄB-II, PILOT, POKER, WICEK, DANTIS, BARTEK, SKAŁA, SOKÓŁ, KAPTUR, MARIAN, AZOREK, ALFRED, KANAREK, LONGIN, KAMPEL, JANUSZ, MIETEK, NIWA, MARIASZ, WISŁOK, ZYGMUNT, BORUTA, JASIEK, BOSMAN, ZAWIERUCHA, ROM, SYLWESTER, KATYLINA, KOLEJARZ, DOMAŃSKI, MECH-WARS-NIWA,KOZAK, SZYLING, MARYNARZ, WOJTEK-I, MARCIN, LISTEK, ALBIN, KAZIK, JUREK, WOJTEK, WYŻERKO, DOBIECKI, KOLCIK, SOWA-II, JĘDREK, DOBOSZ, CZARNY-II, SIERPIEŃ, KRAKOWIAK, HEMPEL, CZARKA, ŁOTYSZKA, JABŁONKA, ANDRZEJ, SOBIESKI, STEFANOWSKI, ALAN, ZMORA, PRZERWA, ANDRIEW, SZCZERBA, JASTRZĄB-I, SOWA, LUTEK, NIEWADZIUK, BRUNO, JELEŃ, WYRWA, JURAND, KORNER, KNIAŹ, TOŃKO, LANGE, WĘGORZ, WŁADEK, BUDRYS, ZDZICH, ADAŚ, KRZYCH, MIKOŁAJ, OLSZYNA, CZAJEK, ADAŚ-II, ARKADI, KNIAŹ, ZAJĄC, JÓZEK, CYGAN, WACEK, WĄSIK, URBAN, PIRAT, TADEK, IGNAC, KAZIK, ORKAN, MAREK, PIGÓŁ, LIS-II, ŻBIK-II.

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-06-005

Województwo Świętokrzyskie
Powiat kielecki
Gmina Bodzentyn
1. Miejscowość Siekierno - Wykus
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1 osoba
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji w lesie
6. Dawna nazwa miejscowości Siekierno - Wykus
7. Nr działki 475, obręb Siekierno
8. Opis lokalizacji ok. 2 km od pola biwakowego "Wykus" wgłębiony w las
9. Opis topografii w załączeniu
10. Opis obiektu krzyż metalowy i kamień, na nim niklowana tabliczka z napisem, ogrodzone brzozowymi balami. Wym. 2,2 m x 1,8 m
11. Nazwa obiektu krzyż i kamień pamiątkowy "Zjawy"
12. Lokalizacja około 2 km od pola biwakowego "Wykus" wgłębiony w las
13. Ochrona konserwatorska Gminna ewidencja zabytków
14. Właściciel działki

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku

15. Zarządca działki

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

Urząd Miasta  i Gminy w Wąchocku

16. Nr obiektu ----
17. Opis obiektu Napis: "Ś.P. Bożena Stefanowska, "Zjawa" Żołnierz AK Zgrupowania "Ponury" z Oddziału por. "Habdanka" poległa 28.X.1943 r.
18. Bibliografia

A. Wołczyk "Cmentarze Bodzentyna"

B. Chlebowski "Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie"

"Czytelnik" - Niwa 1981 r.

19. Rok powstania obiektu w latach powojennych
20. Opis powstania obiektu Ludmiła Bożena Stefanowska, będąca ciężko ranna w czasie obławy Niemców na Zgrupowanie "Ponurego", nie widząc dla siebie ratunku wystrzałem w usta pozbawiła się życia. Była siostrą por. "Habdanka" - Jerzego Stefanowskiego. Ciało zmarłej zostało ekshumowane i przewiezione na cmentarz w Skarżysku - Kamiennej. 
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania poległy w walce o niepodległość i zjednoczenie
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Bożena Stefanowska "Zjawa", zołnierz Armii Krajowej Zgrupowania "Ponury" z oddziału por. "Habdanka", zgineła 28.X.1943 r.
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-06-006

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Bodzentyn
1. Miejscowość Wzdół
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 16; w tym zidentyfikowanych: 16
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny we Wzdole
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Cmenatrz położony przy drodze wojewódzkiej 751 po stronie południowej
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Betonowa płyta o wym. 9,20 m x 2,15 m. Na niej cokół o wym. 1,25 m x 1,75 m. Na cokole umieszczony krzyż oraz płyta z nazwiskami pochowanych.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Betonowa płyta o wym. 9,20 m x 2,15 m. Na niej cokół o wym. 1,25 m x 1,75 m, na którym umieszczony jest krzyż oraz płyta z nazwiskami pochowanych.Treść napisu brzmi:

OFIARY ZBRODNI DOKONANEJ

PRZEZ HITLEROWCÓW NA

MIESZKAŃCACH KLONOWA

W DNIU 2.07.1943 r.

(pod spodem wypisane są nazwiska zamordowanych)

18. Bibliografia E. Fąfara, "Obrońcom Świętokrzyskich Wsi", wyd. Książka i Wiedza 1973
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Jurzyński Jan lat 25

Jurzyński Władysław lat 23

Karyś Władysław lat 22

Kaleta Antoni lat 40

Korus Mieczysław lat 22

Kupisz Jan lat 15

Kupisz Antoni lat 25

Łakomiec Józef lat 24

Łakomiec Tomasz lat 26

Moskal Leon lat 37

Sławeta Stefan lat 23

Ściwiarski Franciszek lat 16

Wnuczek Władysław lat 23

Zieliński Igancy lat 65

Zych Stanisław lat 23

Zych Bolesław lat 21

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-06-007

Województwo Świętokrzyskie
Powiat kielecki
Gmina Bodzentyn
1. Miejscowość Wzdół
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny we Wzdole
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji przy drodze wojewódzkiej 751 po stronie południowej
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Płyta z lastriko o wym. 3,1 m x 2,1 m, na płycie cokół, na którym umieszczona jest płyta z napisem oraz krzyżem.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja przy drodze wojewódzkiej 751 po stronie południowej
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Lastrikowa płyta o wym. 3,1 m x 2,1 m, na płycie cokół, na którym umieszczona jest płyta z napisem oraz krzyżem. Treść napisu memoratywnego:

ZBIOROWA MOGIŁA ROZSTRZELANYCH

PRZEZ HITLEROWSKIEGO OKUPANTA

RODZINY BOCZARSKICH:

BRONISŁAWY, JANA,

TADEUSZA, MARIANA.

MARIANNY RABAJCZYK

I MIECZYSŁAWA ZYCHA

POKÓJ ICH DUSZOM

18. Bibliografia E. Fąfara, "Obrońcom Świętokrzyskich Wsi", wyd. Książka i Wiedza 1973
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Bronisława Boczarska

Jan Boczarski

Tadeusz Boczarski

Marian Boczarski

Marianna Rabajczyk 

Mieczysław Zych

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-06-008

Województwo Świętokrzyskie
Powiat kielecki
Gmina Bodzentyn
1. Miejscowość Wzdół
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 12; w tym zidentyfikowanych: 12
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny we Wzdole
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji przy drodze wojewódzkiej 751 po stronie południowej
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Płyta z lastriko o wym. 3,0 m x 1,7 m, na niej cokół z płytą z napisami.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja przy drodze wojewódzkiej 751 po stronie południowej
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Płyta z lastriko o wym. 3,0 m x 1,7 m, na niej cokół z płytą napisową. Treść napisu brzmi:

FURMAŃCZYK

ZOFIA ŻYŁA LAT 36

MARIAN ŻYŁ LAT 9

MICHALINA ŻYŁA LAT 4

HENRYKA ŻYŁA LAT 6

KRYSTYNA ŻYŁA LAT 2

GENOWEFA ŻYŁA LAT 26

LEOKADIA ŻYŁA LAT 7

ANNA ŻYŁA LAT 2

KRZYSZTOF ŻYŁA LAT 4

ŁUBEK

AGNIESZKA ŻYŁA LAT 51

ZOFIA ŻYŁA LAT 14

ANNA ŻYŁA LAT 11

ROZSTRZELANI PRZEZ HITLEROWCÓW - 11.04.1943 R.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

18. Bibliografia E. Fąfara, "Obrońcom Świętokrzyskich Wsi", wyd. Książka i Wiedza 1973
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Furmańczyk Zofia lat 36

Furmańczyk Marian lat 9

Furmańczyk Michalina lat 4

Furmańczyk Henryka lat 6

Furmańczyk Krystyna lat 2

Furmańczyk Genowefa lat 26

Furmańczyk Leokadia lat 7

Furmańczyk Anna lat 2

Furmańczyk Krzysztof lat 4

Łubek Agnieszka lat 51

Łubek Zofia lat 14

Łubek Anna lat 11

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-06-009

Województwo Świętokrzyskie
Powiat kielecki
Gmina Bodzentyn
1. Miejscowość Święta Katarzyna
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji  
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Przed kapliczką Janikowskich (Żeromskiego), na trasie do Kielc po lewej stronie.
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu dębowy krzyż, ogrodzony drewnianym płotkiem, wymiary ogrodzenia: 2,10 m x 1 m
11. Nazwa obiektu Mogiła powstańca Jana Pietrala
12. Lokalizacja Przed kapliczką Janikowskich (Żeromskiego), na trasie do Kielc po lewej stronie.
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu dębowy krzyż, ogrodzony drewnianym płotkiem, wymiary ogrodzenia: 2,10 m x 1m
18. Bibliografia A. Wołczyk "Cmentarze Bodzentyna"
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny brak danych
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Jan Pietrala vel Pietrala, powstaniec

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-06-010

Województwo Świętokrzyskie
Powiat kielecki
Gmina Bodzentyn
1. Miejscowość Dąbrowa Dolna
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: 25
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji przy drodze
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji na skrzyżowaniu dróg relacji Bodzentyn - Nowa Słupia i drogi w kierunku Grabkowa
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Mogiła betonowo-lastrikowa w formie grubej prostokątnej płyty z wierzchnią płaszczyzną lekko pochyloną w stronę szosy. W górnej części druga mniejsza wystająca z napisem. Ogrodzona drewnianym płotkiem. Wym.: 10 m x 7,20 m.
11. Nazwa obiektu Zbiorowa mogiła mieszkańców wsi Dąbrowa
12. Lokalizacja na skrzyżowaniu dróg relacji Bodzentyn - Nowa Słupia i drogi w kierunku Grbkowa
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Mogiła betonowo-lastrikowa w formie grubej prostokątnej płyty z wierzchnią płaszczyzną lekko pochyloną w stronę szosy. W górnej części, druga mniejsza wystająca z napisem. Ogrodzona drewnianym płotkiem. Wymiary: 10 m x 7,2 m.

Treść napisu:

Ku czci pomordowanych w dniu 10 maja 1943 r. przez oprawców hitlerowskich.

(Od tej płyty dodołu biegną dwie podłużne płytki z wypisanymi nazwiskami ofiar pacyfikacji. Pod nazwiskami w dole po prawej stronie:)

Miejscowe społeczeństwo składa im hołd

Cześć ich pamięci

18. Bibliografia

A. Wołczyk "Cmentarze Bodzentyna"

E. Fąfara, "Obrońcy Świętokrzyskich Wsi"

19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-06-011

Województwo Świętokrzyskie
Powiat kielecki
Gmina Bodzentyn
1. Miejscowość Dąbrowa Górna
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 7; w tym zidentyfikowanych: 7
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji  
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiły znajdują się po obu stronach Kapliczki Św. Marii Magdaleny w Dąbrowie
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Obmurówka grubości 20 cm, w środku płyta betonowa z wyrytymi nazwiskami pomordowanych. Wymiary: 3,30 m x 2,5 m.
11. Nazwa obiektu Mogiły ofiar pacyfikacji Dąbrowy z 10 maja 1943 r.
12. Lokalizacja Mogiły zlokalizowane po obu stronach Kapliczki Św. Marii Magdaleny w Dąbrowie
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Obmurówka o grubości 20 cm, w środku płyta betonowa z wyrytymi nazwiskami pomordowanych. Wymiary: 3,30 m x 2,50 m. Treść napisu memoratywnego:

Ś.P.

Stefan Obara

Katarzyna Michta

Marianna Synowiec

Janina Synowiec

Henryk Miernik

Władysław Moćko

Józef Pokrzywka

zamordowani przez hitlerowców w 1943 r.

18. Bibliografia

A. Wołczyk "Cmentarze Bodzentyna"

19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Stefan Obara

Katarzyna Michta

Marianna Synowiec

Janina Synowiec

Henryk Miernik

Władysław Moćko

Józef Pokrzywka

Zdjęcia
 

Flaga