Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Łagów

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-11-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Łagów
1. Miejscowość Łagów
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 2; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Łagowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła obetonowana murkiem wraz z dwoma krzyżami, o wym. 2 x 3 m. Na krzyżach tabliczki z napisami.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła obetonowana murkiem wraz z dwoma krzyżami, o wym. 2 x 3 m. Na krzyżach tabliczki z napisami:

ŻOŁNIERZ

WOJSKA POLSKIEGO

POLEGŁ NA POLU CHWAŁY

W 1939 R.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

 

KORYLAK PAWEŁ

UR. 1921, POLEGŁ 22.IV.1945

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu 1945 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

2 osoby, w tym zidentyfikowanych:

Paweł Korylak, saper, ur. 1921 r., poległ 22.IV.1945 r.

NN żołnierz Wojska Polskiego, poległ w 1939 r.

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-11-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Łagów
1. Miejscowość Łagów
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 2; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Łagowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła obetonowana murkiem wraz z dwoma krzyżami, o wym. 2 x 3 m. Na krzyżach tabliczki z napisami.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła obetonowana murkiem wraz z dwoma krzyżami, o wym. 2 x 3 m. Na krzyżach tabliczki z napisami:

ŻOŁNIERZ

WOJSKA POLSKIEGO

POLEGŁ NA POLU CHWAŁY

W 1939 R.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

 

FIJEWSKI JAN

UR. 1922, POLEGŁ 22.IV.1945

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu 1945 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowośc: polska_
25. Osoby

2 osoby, w tym zidentyfikowanych:

Jan Fijewski, saper, ur. 1922 r., poległ 22.IV.1945 r.

NN żołnierz Wojska Polskiego, poległ w 1939 r.

Zdjęcia
 

Flaga