Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Łopuszno

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-12-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Łopuszno
1. Miejscowość Łopuszno
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Łopusznie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła przy głównej alejce na cmentarzu parafialnym w Łopusznie, po lewej stronie
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła wykonana z czarnego lastrico o wym. 2,10 x 1,00 m. Na mogile napis.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Mogiła zlokalizowana na cmentarzu parafialnym, przy głównej alejce po lewej stronie
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła wykonana z czarnego lastrico o wym. 2,10 x 1,00 m. Na mogile napis:

JAN ZALESKI/ ŻOŁNIERZ POLSKI 27 PUŁKU PIECHOTY/ ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ BOHATERA W PIERWSZYCH DNIACH II WOJNY ŚWIATOWEJ - 3 WRZEŚNIA 1939 ROKU W OBRONIE OJCZYZNY/ W HOŁDZIE PAMIĘCI SPOŁECZEŃSTWO GMINY ŁOPUSZNO/ ŁOPUSZNO DNIA 1991-09-01

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu 1991 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Jan Zaleski, żołnierz Polski 27 Pułku Piechoty, zginął 3 września 1939 r. w obronie Ojczyzny
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-12-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Łopuszno
1. Miejscowość Łopuszno
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Łopusznie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła położona na cmentarzu parafialnym przy alejce głównej, po prawej stronie w drugim rzędzie
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła wykonana z białego lastrica o wym. 2,0 x 1,2 m. Na mogile napis.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Mogiła przy alejce głównej, po prawej stronie w drugim rzędzie.
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła wykonana z białego lastrica o wym. 2,00 x 1,20 m. Na mogile napis:

LUCJAN OBIERZYŃSKI/ ŻOŁNIERZ ARMII KRAJOWEJ/ ŻYŁ LAT 21/ ZAMORDOWANY PRZEZ ZBIRÓW HITLEROWSKICH W DNIU 25.V.1943 ROKU/ POKÓJ JEGO DUSZY

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Lucjan Obierzyński, lat 21, żołnierz Armii Krajowej, zamordowany 25.V.1943 r. przez hitlerowców
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-12-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Łopuszno
1. Miejscowość Łopuszno
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Łopusznie ul. Włoszczowska
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła położona na cmentarzu parafialnym, na prawo od głównej alejki
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Kwatera ziemna w obramowaniu betonowym, z wielką blaszaną flagą biało-czerwoną. Kwatera wypełniona kwiatami. Na obramowaniu betonowym symboliczne ogrodzenie z płaskownika pomalowane na kolor biało-czerwony
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Mogiła zlokalizowana na prawo od głównej alejki cmentarza parafialnego
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Kwatera ziemna w obramowaniu betonowym, z wielką blaszaną flagą biało-czerwoną. Kwatera wypełniona kwiatami. Na obramowaniu betonowym symboliczne ogrodzenie z płaskownika pomalowane na kolor biało-czerwony. Na blaszanej tabliczce koloru białego napis:

TADEUSZ - EDWARD BARUK/ ŻOŁNIERZ AK/ ŻYŁ LAT 43/ ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ BOHATERA DNIA 13-X-1943 ROKU/ CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Tadeusz - Edward Baruk, lat 43, żołnierz Armii Krajowej, zginął 13.X.1943 r.
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-12-004

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Łopuszno
1. Miejscowość Łopuszno
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Łopusznie, ul. Włoszczowska
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła przy głównej alejce na cmentarzu parafialnym w Łopusznie
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła ziemna w obramowaniu betonowym o wym. 0,80 x 2,00 m.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Mogiła zlokalizowana na cmentarzu parafialnym przy głównej alejce
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła ziemna w obramowaniu betonowym o wym. 0.80 x 2,00 m. Treść napisu:

BOGDAN KAŁUŻYŃSKI

ŻYŁ LAT 27

ZMARŁ ŚMIERCIĄ TRAGICZNĄ

31-VII-1944 R.

ZGINĄŁEŚ, BO PONAD SZCZĘŚCIE

ZIEMSKIE - POLSKĘ UKOCHAŁEŚ

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Bogdan Kałużyński, lat 27, zginął 31.VII.1944 r.
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-12-005

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Łopuszno
1. Miejscowość Łopuszno
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 2; w tym zidentyfikowanych: 2
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Łopusznie, ul. Włoszczowska
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła przy głównej alejce na cmentarzu parafialnym w Łopusznie
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła z lastrico z marmurową tablicą z napisem.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Mogiła zlokalizowana na cmentarzu parafialnym przy głównej alejce
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła z lastrico z marmurową tablicą z napisem:

JÓZEFA STACHURA

UR. 17.X.1885

JÓZEF STACHURA

UR. 9.II.1912 R.

ODDALI SWE ŻYCIE 14.XII.1944 ROKU

ZA WOLNOŚĆ OJCZYZNY

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Józefa Stachura, ur. 17.X.1885 r., zmarła 14.XII.1944

Józef Stachura, ur. 9.II.1912 r., zmarł 14.XII.1944 r.

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-12-006

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Łopuszno
1. Miejscowość Nowek
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji las
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła w lesie przy drodze do wsi Nowek w odległości 200 mb.
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Tablica granitowa "SZWED" na cokole granitowym czerwonym oraz płyta nagrobna z czerwonego granitu. Na tablicy głęboki grawer krzyża, poniżej orzeł w koronie, z prawej strony od góry napis.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Mogiła w lesie przy drodze do wsi Nowek w odległości 200 mb.
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Tablica granitowa "SZWED" na cokole granitowym czerwonym oraz płyta nagrobna z czerwonego granitu. Na tablicy głęboki grawer krzyża, poniżej orzeł w koronie, z prawej strony od góry napis:

"GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA

- DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE"

                                  PRYMAS KARDYNAŁ

                                  STEFAN WYSZYŃSKI

MIEJSCE

SPOCZYNKU ŻOŁNIERZA

WOJSKA POLSKIEGO

SZER. 74 PP GARUSA JÓZEFA

POLEGŁEGO 6 WRZEŚNIA 1939 R

W OBRONIE OJCZYZNY

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu 2001 r.
20. Opis powstania obiektu w miejscu istniejącej mogiły ziemnej wybudowano pomnik z tablicą pamiątkową
21. Autor projektu mgr inz. Eugeniusz Siewierski oraz Urząd Gminy Łopuszno
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga