Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Masłów

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-13-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Masłów
1. Miejscowość Brzezinki
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 18; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Katolicki w Brzezinkach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz katolicki
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Płyty z lastrika o wym. 1,10 x 2,20 m. Mogiła opatrzona poduszką z lastrika, na której widnieje krzyż Virtuti Militari i napis
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Płyty z lastrika o wym. 1,10 x 2,20 m. Mogiła opatrzona poduszką z lastrika, na której widnieje krzyż Virtuti Militari i napis:

Tu spoczywa 18 nieznanych

żołnierzy WP

                                1939 r.

Cześć ich pamięci

18. Bibliografia L. Kaczanowski, B. Paprocki, Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w woj. kieleckim
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-13-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Masłów
1. Miejscowość Brzezinki
2. Rodzaj obiektu grób_zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Katolicki w Brzezinkach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz katolicki
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Płyty z lastrika o wym. 1,10 x 2,20 m. Mogiła opatrzona poduszką z lastrika, na której widnieje krzyż Virtuti Militari i napis
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Płyty z lastrika o wym. 1,10 x 2,20 m. Mogiła opatrzona poduszką z lastrika, na której widnieje krzyż Virtuti Militari i napis:

Tu spoczywają oficerowie WP

                                          1939 r.

Cześć ich pamięci

Franciszek Głowacki ps. "Ryś"

żołnierz AK oddz. "Wybraniccy"

18. Bibliografia L. Kaczanowski, B. Paprocki, Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w woj. kieleckim
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Franciszek Głowacki ps. "Ryś", żołnierz AK oddz. "Wybranieccy"
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-13-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Masłów
1. Miejscowość Brzezinki
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Katolicki w Brzezinkach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz katolicki
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Płyty z lastrika o wym. 1,10 x 2,20 m. Mogiła opatrzona poduszką z lastrika, na której widnieje krzyż Virtuti Militari i napis
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Płyty z lastrika o wym. 1,10 x 2,20 m. Mogiła opatrzona poduszką z lastrika, na której widnieje krzyż Virtuti Militari i napis:

Tu spoczywają nieznani

żołnierze WP

1914  - 1939 r.

Cześć ich pamięci

18. Bibliografia L. Kaczanowski, B. Paprocki, Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w woj. kieleckim
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny

I_ wojna_ światowa_

II_ wojna_ światowa_

23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga