Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Miedziana Góra

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-14-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Miedziana Góra
1. Miejscowość Ćmińsk
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Ćmińsku
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Ćmińsk
7. Nr działki 495/1
8. Opis lokalizacji Cmentarz Parafialny w Ćmińsku, na którym usytuowana jest mogiła znajduje się przy drodze krajowej nr 74 Kielce - Łódź, po prawej stronie jadąc w kierunku Łodzi.
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła z tablicą kamienną i wyrytym na niej napisem oraz obramowaniem wykonanym z czerwonego piaskowca, powierzchnia - 0,0003 ha
11. Nazwa obiektu Mogiła Żołnierzy Polskich poległych podczas II-giej wojny światowej
12. Lokalizacja wejście główną bramą, po przejściu ok. 50 m po lewej stronie - z łatwością dojrzeć można mogiłę
13. Ochrona konserwatorska ---
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Św. Trójcy i Matki Boskiej Szkaplerskiej
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Św. Trójcy i Matki Boskiej Szkaplerskiej
16. Nr obiektu ---
17. Opis obiektu Płyta wykonana jest z czerwonego piaskowca, elementem centralnym jest tablica z wyrytym napisem "TU LEŻĄ ŻOŁNIERZE POLSCY POLEGLI PODCZAS II-GIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ". Całość obramowana również czerwonym piaskowcem.
18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu ---
20. Opis powstania obiektu ---
21. Autor projektu ---
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierze polegli w czasie działań wojennych
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby brak danych
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-14-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Miedziana Góra
1. Miejscowość Ćmińsk
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 239; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Ćmińsku
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Ćmińsk
7. Nr działki 495/1
8. Opis lokalizacji Cmentarz Parafialny w Ćmińsku, na którym usytuowana jest mogiła znajduje się przy drodze krajowej nr 74 Kielce - Łódź, po prawej stronie jadąc w kierunku Łodzi.
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła z tablicą kamienną i wyrytym na niej napisem oraz obramowaniem wykonanym z czerwonego piaskowca, powierzchnia - 0,0006 ha
11. Nazwa obiektu Mogiła zbiorowa A. Gałustowicza Gałojana i 238 Żołnierzy Radzieckich poległym o wyzwolenie tej Ziemi
12. Lokalizacja wejście główną bramą, po przejściu ok. 50 m po prawej stronie - z łatwością dojrzeć można mogiłę
13. Ochrona konserwatorska ---
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Św. Trójcy i Matki Boskiej Szkaplerskiej
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Św. Trójcy i Matki Boskiej Szkaplerskiej
16. Nr obiektu ---
17. Opis obiektu Mogiła wykonana jest z czerwonego piaskowca, elementem centralnym jest tablica z wyrytym napisem "A. GAŁUSTOWICZOWI GAŁOJANOWI I 238 ŻOŁNIERZOM RADZIECKIM POLEGŁYM O WYZWOLENIE TEJ ZIEMI. CZEŚĆ I CHWAŁA". Całość ogrodzona obramowaniem również wykonanym z czerwonego piaskowca oraz metalowych okrągłych prętów osadzonych poziomo w kamiennych słupkach.
18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu ---
20. Opis powstania obiektu ---
21. Autor projektu ---
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierze polegli w czasie działań wojennych
24. Przynależność Narodowość: rosyjska_
25. Osoby

A. Gałustowicz Gałojan, narodowość rosyjska, Armia sowiecka

238 żołnierzy radzieckich

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-14-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Miedziana Góra
1. Miejscowość Kostomłoty II
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Kostomłotach II
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Kostomłoty II
7. Nr działki 287/1
8. Opis lokalizacji Cmentarz Parafialny w Kostomłotach II, na którym usytuowana jest mogiła znajduje się przy drodze nr 748 (skręt w lewo w miejscowości Kostomłoty z drogi krajowej nr 74 Kielce - Łódź), po prawej stronie jadąc w kierunku Rudy Strawczyńskiej.
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła wykonana w całości z czerwonego piaskowca z tablicą kamienną i wyrytym na niej napisem, krzyżem oraz dwiema kolumnami, obramowanie wykonane również z piaskowca, powierzchnia - 0,0002 ha
11. Nazwa obiektu Mogiła Żołnierza Polskiego poległego podczas II-giej wojny światowej
12. Lokalizacja wejście główną bramą, po przejściu ok. 100 m po lewej stronie z łatwością dojrzeć można mogiłę
13. Ochrona konserwatorska ---
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Św. Andrzeja Baboli w Kostomłotach
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Św. Andrzeja Baboli w Kostomłotach
16. Nr obiektu ---
17. Opis obiektu Mogiła wykonana jest z kamienia, elementem centralnym jest tablica z krzyżem usytuowana pomiędzy dwiema kolumnami, z wyrytym napisem "Ś.P. Kazimierz Nadolnik, Przeżył lat 16, Zginął Śmiercią Tragiczną od Kuli Niemieckiej Dnia 5.06.1943 r. Pokój Jego Duszy"
18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu ---
20. Opis powstania obiektu ---
21. Autor projektu ---
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierz poległy w czasie działań wojennych
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Kazimierz Nadolnik, narodowość polska, żołnierz Wojska Polskiego, walczący w II wojnie światowej, poległ w dniu 05.06.1943 r.
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-14-004

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Miedziana Góra
1. Miejscowość Ćmińsk
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 8; w tym zidentyfikowanych: 4
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Ćmińsku
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Ćmińsk
7. Nr działki 495/1
8. Opis lokalizacji Cmentarz Parafialny w Ćmińsku, na którym usytuowana jest mogiła znajduje się przy drodze krajowej nr 74 Kielce - Łódź, po prawej stronie jadąc w kierunku Łodzi.
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła z tablicą kamienną i wyrytym na niej napisem oraz obramowaniem wykonanym z czerwonego piaskowca, powierzchnia - 0,0003 ha
11. Nazwa obiektu Mogiła Zbiorowa Powstańców 1863 r.
12. Lokalizacja wejście główną bramą, po przejściu ok. 70 m po lewej stronie - z łatwością dojrzeć można mogiłę
13. Ochrona konserwatorska ---
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Św. Trójcy i Matki Boskiej Szkaplerskiej
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Św. Trójcy i Matki Boskiej Szkaplerskiej
16. Nr obiektu ---
17. Opis obiektu Mogiła wykonana jest z czerwonego piaskowca, elementem centralnym jest tablica z wyrytym napisem "MOGIŁA ZBIOROWA POWSTAŃCÓW 1863 R.". Całość obramowana również czerwonym piaskowcem.
18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu ---
20. Opis powstania obiektu ---
21. Autor projektu ---
22. Okres historyczny Okres_ przed_ 1914_
23. Podstawy zakwalifikowania Powstańcy polegli w czasie walki z zaborcą
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

8 powstańców poległych w Powstaniu Styczniowym 1863 r.; w tym zidentyfikowanych - 4:

1) Stanisław Siwek - lat 35, narodowość polska, zginął 10.06.1863 r. w Ćmińsku, pochowany 12.06.1863 r.

2) Karol Ząbek - lat 20, narodowość polska, zginął 10.06.1863 r. w Barakach, pochowany 12.06.1863 r.

3) Stanisław Świtkowski - lat 25, narodowość polska, pochowany 12.06.1863 r.

4) Franciszek Jurgielewicz - lat 50, narodowość polska, poległ 10.06.1863 r. w Wykniu, pochowany 12.06.1863 r.

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-14-005

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Miedziana Góra
1. Miejscowość Kostomłoty II
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Kostomłotach II
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła zlokalizowana jest we wschodniej części cmentarza, przy betonowym ogrodzeniu, zgodnie z planem cmentarza w sektorze "O"
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła rodzinna w obudowie z lastrika. Cokół i krzyż z czarnego marmuru. Na podstawie napis i zdjęcie. Podstawa w formie prostopadłościanu o wym. 60 x 60 x 30 cm, wys. krzyża 120 cm. Obok dwa nagrobki rodziców zamordowanego żołnierza.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Mogiła zlokalizowana we wschodniej części cmentarza, przy betonowym ogrodzeniu, zgodnie z planem cmentarza w sektorze "O"
13. Ochrona konserwatorska ---
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu ---
17. Opis obiektu

Mogiła rodzinna w obudowie z lastrika. Cokół i krzyż z czarnego marmuru. Podstawa w formie prostopadłościanu o wym. 60 x 60 x 30 cm, wys. krzyża 120 cm. Na podstawie zdjęcie i napis:

Ś.P.

JAN SOCHA

ŻYŁ LAT 25

ZGINĄŁ NA WOJNIE 1939 R.

POKÓJ JEGO DUSZY

ZAMORDOWANY

W KATYNIU

Obok dwa nagrobki rodziców zamordowanego żołnierza.

18. Bibliografia Longin Kaczanowski, Bogusław Paprocki, Miejsca pamieci narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Jan Socha, lat 25, zamordowany w Katyniu 1939 r.
Zdjęcia
 

Flaga