Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Mniów

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-15-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Mniów
1. Miejscowość Grzymałków
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny Rzymsko-Katolicki w msc. Grzymałków
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Grzymałków
7. Nr działki 187
8. Opis lokalizacji mogiła położona jest w msc. Grzymałków na cmentarzu parafialnym rzymsko - katolickim przy drodze powiatowej nr 0469T Grzymałków - Smyków
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła okolona jest cokołem. Na pycie nagrobnej ustawiona jest płyta opisowa.
11. Nazwa obiektu Mogiła żołnierza WP poległego w 1939 r.
12. Lokalizacja mogiła znajduje się na cmentarzu parafialnym rzymsko - katolickim w msc. Grzymałków, po lewej stronie od głównego wejścia na cmentarz, w rogu cmentarza w odległości 8,80 m i 3,70 m od muru (ogrodzenia)
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki Parafia Rzymskokatolicka w Grzymałkowie
15. Zarządca działki Parafia Rzymskokatolicka w Grzymałkowie
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu Mogiła okolona jest cokołem z lastrico o wymiarach: 1,80 m x 0,90 m. Płyta główna wykonana z lastrico o wymiarach 2,00 x 1,00 m na której ustawiona jest płyta opisowa o wymiarach 0,80 x 0,50 m z napisem: "Ś.P. Szer. Józef Garus - żołnierz 74 P.P. 3 Dywizji Piechoty gen. Stanisława Skwarczyńskiego. Poległ na polu chwały 6 września 1939 r. Cześć Jego Pamięci"
18. Bibliografia "Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim"
19. Rok powstania obiektu 1939, odnowiony w 2007 r.
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiara represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r.
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Szer. Józef Garus - żołnierz 74 P.P. 3 Dywizji Piechoty gen. Stanisława Skwarczyńskiego, zginął 6 września 1939 r.
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-15-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Mniów
1. Miejscowość Mniów
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 3; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny Rzymsko-Katolicki w msc. Mniów
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Mniów
7. Nr działki 392
8. Opis lokalizacji mogiła położona jest w msc. Mniów na cmentarzu parafialnym rzymsko - katolickim przy drodze powiatowej nr 0450T Mniów - Serbinów - Stąporków
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła okolona jest betonowym obrzeżem. Na środku znajduje się krzyż betonowy z tabliczką z napisem: "Żołnierze Wojska Polskiego polegli na polu chwały w 1939 r. Cześć ich pamięci"
11. Nazwa obiektu mogiła ofiar represji
12. Lokalizacja mogiła znajduje się na cmentarzu parafialnym rzymsko - katolickim w msc. Mniów, w północno - zachodniej części cmentarza w odległości 30 m od alejki głównej i 2,40 m od muru
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki Parafia Rzymskokatolicka w Mniowie
15. Zarządca działki Parafia Rzymskokatolicka w Mniowie
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu Mogiła okolona jest betonowym obrzeżem o wymiarach: szerokość 2,30 m i długość 2,00 m, na środku znajduje się betonowy krzyż o wysokości 1,10 m
18. Bibliografia "Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim"
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor projektu mieszkańcy gminy Mniów
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiara represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r.
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby brak danych
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-15-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Mniów
1. Miejscowość Mniów
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 14; w tym zidentyfikowanych: 14
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny Rzymsko-Katolicki w msc. Mniów
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Mniów
7. Nr działki 392
8. Opis lokalizacji Grób położony jest w msc. Mniów na cmentarzu parafialnym rzymsko - katolickim przy drodze powiatowej nr 0450T Mniów - Serbinów - Stąporków
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Grób wzniesiony jest z czerwonego piaskowca. Płyta z napisem "Spaleni żywcem przez oprawców hitlerowskich w Serbinowie w dniu 26.05.1943 r. Pokój ich duszom"
11. Nazwa obiektu pomnik ofiar represji
12. Lokalizacja Grób znajduje się na cmentarzu parafialnym rzymsko - katolickim w msc. Mniów, w zachodnio - południowej części cmentarza, w odległości 6,25 m od strony południowej i 3,55 m od strony zachodniej
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki Parafia Rzymskokatolicka w Mniowie
15. Zarządca działki Parafia Rzymskokatolicka w Mniowie
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu Grób wzniesiony jest z czerwonego piaskowca o wymiarach: szerokość 1,80 m i długość 2,07 m. Wymiary tablicy napisowej: Wysokość 1,70 m i szerokość 1,00 m
18. Bibliografia "Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim"
19. Rok powstania obiektu 1968 r.
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor projektu mieszkańcy gminy Mniów
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiara represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r.
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

14 osób:

1) Ewa Kruk - lat 65

2) Eugeniusz Kruk - lat 10

3) Jan Kruk - lat 7

4) Józef Kruk - lat 5

5) Maria Kruk - lat 3

6) Agata Sikora - lat 74

7) Mieczysława Sikora - lat 8

8) Maria Sikora - lat 6

9) Feliksa Kluz - lat 32

10) Tadeusz Kluz - lat 2

11) Marianna Adach - lat 34

12) Irena Adach - lat 3

13) Jan Redziak - lat 20

14) Józef Lis - lat 40

 

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-15-004

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Mniów
1. Miejscowość Mniów - Pogłodów
2. Rodzaj obiektu pomnik_
3. Liczba pochowanych 18; w tym zidentyfikowanych: 17
4. Nazwa lokalizacji ---
5. Rodzaj lokalizacji prywatna posesja
6. Dawna nazwa miejscowości Pogłodów
7. Nr działki ---
8. Opis lokalizacji pomnik znajduje się w odległości ok. 500 m na północny - wchód od drogi krajowej nr 74 Kielce - Sulejów
9. Opis topografii obiekt położony jest przy posesji Pana Tomasza Guzińskiego zam. Mniów ul. Kamieniec 3
10. Opis obiektu Pomnik składa się z betonowego fundamentu, na którym położone są 3 płyty lastrikowe tworzące stopnie. Na płycie osadzona jest z piaskowca kamienna płyta z napisem: "W tym miejscu 13 czerwca 1943 r. oprawcy hitlerowscy zamordowali w bestialski sposób 18 mieszkańców wsi Pogłodów. Cześć ich pamięci"
11. Nazwa obiektu pomnik ofiar represji
12. Lokalizacja przy drodze krajowej nr 74 Sulejów - Kielce obok parkingu w msc. Mniów ul. Raszówka, przy posesji Pana Tomasza Guzińskiego
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki Tomasz Guziński
15. Zarządca działki Tomasz Guziński
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu fundament betonowy, 3 płyty lastriko o wymiarach 1,10 m x 1,50 m, płyta z piaskowca z napisem o wymiarach 1,10 m x 1,20 m i ciężarze ok. 700 kg
18. Bibliografia "Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim"
19. Rok powstania obiektu 1946 r.
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor projektu mieszkańcy gminy przy współpracy organizacji ZBOWID
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiara represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r.
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

18 nazwisk mieszkańców Pogłodowa spalonych żywcem:

1) Stanisław Janus - lat 50

2) Agnieszka Janus - lat 52

3) Helena Janus - lat 15

4) Genowefa Brelska - lat 25

5) Stefan Brelski - lat 4

6) Czesław Brelski - lat 2

7) Anna Bednarczyk - lat 30

8) Mieczysław Bednarczyk - lat 6

9) Bogumiła Bednarczyk - lat 4

10) Czesława Bednarczyk - lat 2

11) Bożena Bednarczy - 6 m-cy

12) Agnieszka Szustak - lat 71

13) Marian Szustak - lat 29

14) Stanisława Szustak - lat 27

15) Marian Szustak - lat 4

16) Helena Bartosik c. Józefa - lat 15

17) Franciszka Bartosik c. Adama - lat 14

18) NN (pomoc domowa Szustaków)

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-15-005

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Mniów
1. Miejscowość Mniów - Raszówka
2. Rodzaj obiektu cmentarz_ wojenny_
3. Liczba pochowanych 34; w tym zidentyfikowanych: 33
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz ofiar pacyfikacji z 26.05.1943 r.
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wojenny
6. Dawna nazwa miejscowości Raszówka
7. Nr działki 1775
8. Opis lokalizacji Cmentarz znajduje się w odległości ok. 40 m od drogi krajowej nr 74 Sulejów - Kielce. Alejka dojścia do bramy głównej biegnie od parkingu.
9. Opis topografii obiekt położony na szczycie góry Raszówka
10. Opis obiektu Przy bramie wejściowej znajduje się trapezoidalna ściana z czerwonego piaskowca z tablicą inskrypcyjną: "Cześć i chwała patriotom polskim spalonym żywcem przez hitlerowców w dniu 26.05.1943 r. - społeczeństwo kielecczyzny". Pośrodku szeregu mogił oparta tablica z napisem "Ojczyzna - to ziemia i groby w hołdzie spalonym żywcem w 1943 r. mieszkańcy gminy Mniów" z nazwiskami spalonych.
11. Nazwa obiektu cmentarz ofiar represji
12. Lokalizacja przy drodze krajowej nr 74 Sulejów- Kielce obok parkingu w m. Mniów ul. Raszówka
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki Parafia Rzymskokatolicka w Mniowie
15. Zarządca działki Parafia Rzymskokatolicka w Mniowie
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu Cmentarz ogrodzony jest murem kamiennym z kamienia łamanego o wysokości 0,50 m i szerokości 0,50 m. W górnej części wbudowano ogrodzenie metalowe z rur stalowych. Brama z rur stalowych o długości 3,10 m otwierana do wewnątrz. Na cmentarzu znajduje się 8 mogił (kwater), które okolone są betonowymi obrzeżami. Na mogiłach znajdują się krzyże. Pośrodku wylana jest betonowa alejka. Wśród szeregu mogił po środku znajduje się płyta z czerwonego piaskowca oparta o głaz kamienny z napisem oraz z nazwiskami osób spalonych. W rogu znajduje się wizerunek orła w koronie.
18. Bibliografia "Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim"
19. Rok powstania obiektu 1946 r.
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor projektu mieszkańcy gminy oraz Urząd Gminy Mniów
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiara represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r.
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

34 osoby; w tym zidentyfikowane 33:

1) Maria Drogosz - lat 60, zam. Mniów

2) Antoni Drogosz - lat 26, zam. Mniów

3) Jan Drogosz - lat 32, zam. Mniów

4) Władysław Drogosz - lat 26, zam. Mniów

5) Jan Błoński - lat 31, zam. Mniów

6) Józef Janiszewski - lat 56, zam. Mniów

7) Jan Janiszewski - lat 25, zam. Mniów

8) Andrzej Janiszewski - lat 16, zam. Mniów

9) Antoni Janiszewski - lat 38, zam. Mniów

10) Paweł Chyb - lat 39, zam. Mniów

11) Franciszek Brożyna - lat 27, zam. Mniów

12) Jan Bartosiński - lat 40, zam. Serbinów

13) Stanisław Bartosiński - lat 35, zam. Serbinów

14) Józef Kaczmarczyk - lat 18, zam. Serbinów

15) Jan Suchenia - lat 56, zam. Ćmińsk - Podglinie

16) Stanisław Suchenia - lat 23, zam. Ćmińsk - Podglinie

17) Stefan Suchenia - lat 21, zam. Ćmińsk - Podglinie

18) Jan Suchenia - lat 19, zam. Ćmińsk - Podglinie

19) Julian Suchenia - lat 12, zam. Ćmińsk - Podglinie

20) Adam Pacak - lat 68, zam. Przełom

21) Eleonora Pacak - lat 65, zam. Przełom

22) Janina Mogielska - lat 22, zam. Przełom

23) Władysław Mogielski - lat 18, zam. Przełom

24) Jan Chyb - lat 62, zam. Zaborowiec

25) Władysław Kaczmarczyk - lat 38, zam. Węgrzynow

26) Józef Feliszek - lat 28, zam. Skoki

27) Adam Mogielski - lat 38, zam. Łuszczarz

28) Andrzej Pach - lat 56, zam. Gliniany Las

29) Stanisław Pach - lat 24, zam. Gliniany Las

30) Zygmunt Drozdowski - lat 35, zam. Miedzierza

31) Edward Leksyki - lat 39, zam. Kawęczyn

32) nieznany kupiec z okolic Opoczna

34) Józef Brożyna - lat 31, zam. Mniów

Zdjęcia
 

Flaga