Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Nowa Słupia

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-17-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Nowa Słupia
1. Miejscowość Święty Krzyż - Bielnik
2. Rodzaj obiektu cmentarz_ wojenny_
3. Liczba pochowanych 6000; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji  
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji w pobliżu Klasztoru na Świętym Krzyżu gm. Nowa Słupia - Bielnik
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Cmentarz Jeńców Radziecckich otoczony jest ogrodzeniem z rurek metalowych osadzonych na betonowym cokole. Na terenie cmentarza posadzone tuje rozłożyste. Powierzchnia cmentarza - 0,1938 ha.
11. Nazwa obiektu Cmentarz Jeńców Radziecckich
12. Lokalizacja w pobliżu Klaszoru na Świętym Krzyżu
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu Cmentarz otoczony ogrodzeniem z rurek metalowych osadzonych na betonowym cokole. Na terenie cmentarza posadzone tuje rozłożyste. Powierzchnia cmentarza wynosi 0,1938 ha.
18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: rosyjska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-17-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Nowa Słupia
1. Miejscowość Nowa Słupia
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 3; w tym zidentyfikowanych: 3
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny ul. Opatowska w Nowej Słupi
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafilany
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji wschodnia część cmentarza
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu

Obetonowana mogiła ziemna, na kamiennym postumencie postawiony blok z czerwonego piaskowca. Na obelisku znajduje się orzeł i tablica z napisem. Powierzchnia mogily wynosi 0,001 ha.

11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Obetonowana mogiła ziemna, na kamiennym postumencie postawiony blok z czerwonego piaskowca. Na obelisku znajduje się orzeł i tablica z napisem:

POLEGŁYM

ZA WOLNOŚĆ OJCZYZNY

POWSTAŃCOM 1863 ROKU

I PARTYZANTOM Z LAT

II-EJ WOJNY ŚWIATOWEJ

1939-1945

POR. J. KOSIŃSKI JACEK

SIERŻ. ZB. DUŚ SIERPIEŃ

SIERŻ. K. RYBCZYŃSKI SOKÓŁ

BOHATEROM

SPOŁECZEŃSTWO

SŁUPI NOWEJ - 1972 R.

Powierzchnia mogiły - 0,001 ha.

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny

Okres_ przed_ 1914_

II_ wojna_ światowa_

23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

3 osoby:

por. J. Kosiński "JACEK"

sierż. Zb. Duś "SIERPIEŃ"

sierż. K. Rybczyński "SOKÓŁ"

 

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-17-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Nowa Słupia
1. Miejscowość Nowa Słupia
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny ul. Opatowska w Nowej Słupi
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Płyta betonowa z napisem o powierzchni 0,0003 ha
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Płyta betonowa z napisem:

ZYGMUNT

HEMPEL

Z BARŁOMINA

ŻOŁNIERZ A.K. KRZYSZTOF

ROZSTRZELANY

W SIERPNIU 1944 R.

Powierzchnia mogiły - 0,0003 ha

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Zygmunt Hempel - żołnierz AK, rozstrzelany w sierpniu 1944 r.
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-17-004

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Nowa Słupia
1. Miejscowość Bartoszowiny
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 12; w tym zidentyfikowanych: 12
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji w lesie
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Pomnik znajduje się w lesie, ok. 80 m od drogi Kielce - Nowa Słupia
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła z piaskowca. Na mogile napis.
11. Nazwa obiektu Pomnik ofiar pacyfikacji, 1943
12. Lokalizacja W lesie ok. 80 m od drogi Kielce - Nowa Słupia
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła z piaskowca. Napis na płycie:

KU CZCI POMORDOWANYCH

PRZEZ HITLEROWCÓW 6-III-1943 R

CZŁONKÓW RUCHU OPORU

I ICH RODZIN

BILMAN STEFAN LAT 28

KOWALCZYK STANISŁAW LAT 37

KOWALCZYK MARIA LAT 35

KOWALCZYK WANDA LAT 14

KOWALCZYK JAN M-CY 7

RÓG JAN LAT 47

RÓG ZOFIA LAT 42

RÓG ELEONORA LAT 15

RÓG HALINA LAT 10

RÓG BOGUSŁAW LAT 8

RÓG RYSZARD LAT 5

W DNIU 6-VII-1943 R.

KOWALSKI EDWARD LAT 17

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

WRZESIEŃ 1971 ROK

Powierzchnia mogiły - 0,00125 ha.

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

12 osób:

1. Bilman Stefan - lat 28

2. Kowalczyk Stanisław - lat 37

3. Kowalczyk Maria - lat 35

4. Kowalczyk Stanisław - lat 9

5. Kowalczyk Wanda - lat 4

6. Kowalczyk Jan - m-cy 7

7. Róg Jan - lat 47

8. Róg Zofia - lat 42

9. Róg Eleonora - lat 15

10. Róg Halina - lat 10

11. Róg Bogusław - lat 8

12. Róg Ryszard - lat 5

13. Kowalski Edward - lat 17

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-17-005

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Nowa Słupia
1. Miejscowość Dębno
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 29; w tym zidentyfikowanych: 29
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji  
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Cmentarzyk przy kościelnym murze
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Cmentarzyk ogrodzony betonowym murem
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Cmentarzyk ogrodzony betonowym murem. Pomnik składa się z trzech tablic. Treść napisu memoratywnego:

pierwsz tablica:

ZGINĘLI Z RĄK

SIEPACZY HITLEROWSKICH

30-VI-1943

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

na drugiej i trzeciej tablicy wypisane są nazwiska zamordowanych:

PIOTR MATYSEK L. 39

PAWEŁ MATYSEK L. 21

FELIKS SZYMEK L. 68

ANNA SZYMEK L. 58

KA. SZYMEK L. 22

GR. SZYMEK L. 17

MIE. SZYMEK L. 15

ST. TELKA L. 60

MARIA TELKA L. 50

JÓZEF TELKA L. 18

KA. TELKA L. 12

JAN TELKA L. 10

MARIA LESISZ L. 38

ANTONI LESISZ L. 29

WŁ. MICHALSKI L. 22

JÓZEF DYK L. 40

WŁ. DYK L. 20

JAN BINKOWSKI L.30

ST. BINKOWSKI L. 38

JAN PIWOWARCZYK L. 51

AN. PIWOWARCZYK L. 45

PIWOWARCZYK L. 2

JAN KUCHARSKI L. 24

ST. PEPAS L. 21

JADWIGA ŁEBEK L. 11

MARIA ŁEBEK L. 48

MARIA ŁAKOMIEC L. 68

FRANCISZEK RAK L. 65

ST. WIĄCEK L. 43

Powierzchnia wynosi 0,016 ha

18. Bibliografia

L. Kaczanowski, Z. Nosal, "Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i straceń w woj. kieleckim 1939-1945", s. 76-77

"Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa, lata wojny 1939-1945", Warszawa 1966, s.139

19. Rok powstania obiektu 1963 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

1. Michalski - lat 22

2. Józef Dyk - lat 40

3. Wł. Dyk - lat 20

4. Jan Binkowski - lat 30

5. St. Binkowski - lat 38

6. Jan Piwowarczyk - lat 51

7. An. Piwowarczyk - lat 45

8. Piwowarczyk - lat 2

9. Jan Kucharski - lat 24

10. St. Pepas - lat 21

11. Jadwiga Łebek - lat 11

12. Maria Łebek - lat 40

13. Maria Łakomiec - lat 68

14. Franciszek Rak - lat 65

15. St. Wiącek - lat 43

16. Piotr Matysek - lat 39

17. Paweł Matysek - lat 21

18. Feliks Szymek - lat 68

19. Anna Szymek - lat 58

20. Ka. Szymek - lat 22

21. Gr. Szymek - lat 17

22. Mie. Szymek - lat 15

23. St. Telka - lat 60

24. Maria Telka - lat 50

25. Józef Telka - lat 18

26. Ka. Telka - lat 12

27. Jan Telka - lat 10

28. Maria Lesisz - lat 38

29. Antoni Lesisz - lat 29

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-17-006

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Nowa Słupia
1. Miejscowość Hucisko
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 2; w tym zidentyfikowanych: 2
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji las
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Płyta zlokalizowana na skraju lasu Parku Świętokrzyskiego przy trasie Nowa Słupia - Bodzentyn
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Płyta z wyrytym napisem ogrodzona drewnianym płotkiem, o powierzchni 0,000504 ha
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Płyta położona na skraju lasu Parku Świętokrzyskiego przy trasie Nowa Słupia - Bodzentyn
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Płyta z wyrytym napisem ogrodzona drewnianym płotkiem, o powierzchni 0,000504 ha. Treść napisu brzmi:

TU SPOCZYWAJĄ JERZYK LAT 9

                                 I ANDZIA LAT 14

DZIECI PASTUSZKÓW - SPALONE

ŻYWCEM W DOMU PRZEZ ZBIRÓW

HITLEROWSKICH 05 III 1943 R.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

 

18. Bibliografia L. Kaczanowski, Z. Nosal, "Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i straceń w woj. kieleckim 1939-1945", s.79
19. Rok powstania obiektu 6.03.1943 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Jerzyk lat 9

Andzia lat 14

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-17-007

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Nowa Słupia
1. Miejscowość Nowa Słupia
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmenatrz Parafialny ul. Opatowska, Nowa Słupia
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu  
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Treść napisu na płycie:

TU SPOCZYWA

UCZEŃ TAJNEJ

SZKÓŁKI

W NOWEJ SŁUPI

KAZIMIERZ

POŻARZYCKI

LAT 14

ZAMORDOWANY PRZEZ

HITLEROWCÓW  VII.1944

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu 27.07.1944 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Kazimierz Pożarzycki - lat 14, uczeń tajnej szkółki w Nowej Słupi, zamordowany w VII.1944 r.
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-17-008

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Nowa Słupia
1. Miejscowość Nowa Słupia - Skałka
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 200; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Park Świętokrzyski
5. Rodzaj lokalizacji Skałka Park Świętokrzyski
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła zlokalizowana jest na skałkach Parku Świętokrzyskiego
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Metalowy krzyż osadzony na betonowym cokole. O krzyż oparta tabliczka z napisem. Powierzchnia mogiły wynosi 0,008 ha
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja skałki Parku Świętokrzyskiego
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Metalowy krzyż osadzony na betonowym cokole. O krzyż oparta tabliczka z napisem:

TU SPOCZYWA OKOŁO 200 OSÓB

OKOLICZNYCH WSI ZAMORDOWANYCH

PRZEZ OKUPANTA NIEMIECKIEGO

W LATACH 1939 - 1948

TYLKO ZA TO ŻE BYLI POLAKAMI

PRZECHODNIU SCHYL CZOŁO

PRZED PROCHAMI BOHATERÓW

Powierzchnia mogiły - 0,008 ha

18. Bibliografia L. Kaczanowski, Z. Nosal, "Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i straceń w woj. kieleckim 1939-1945", s.92
19. Rok powstania obiektu 1.11.1943 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-17-009

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Nowa Słupia
1. Miejscowość Paprocice
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 5: w tym zidentyfikowanych: 5
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji przy trasie
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła z figurą Pana Jezusa Niosącego Krzyż. Na postumencie, na którym stoi figura, widnieje tablica z napisem. Mogiła otoczona metalowym ogrodzeniem. Powierzchnia mogiły - 0,00126 ha.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja przy trasie Nowa Słupia - Łagów
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła z figurą Pana Jezusa Niosącego Krzyż. Na postumenie, na którym stoi figura, znajduje się tablica z napisem. Mogiła otoczona metalowym ogrodzeniem. Treść napisu:

LIPIEC ANNA ŻYŁA LAT 80

SYN WŁADYSŁAW ŻYŁ LAT 27 WRAZ Z ŻONĄ I DZIEĆMI

KATARZYNA ŻYŁA LAT 26

STANISŁAWA ŻYŁAL LAT 4

JULIAN ŻYŁ 10 MIES.

ZAMORDOWANI PRZEZ ZBIRÓW HITLEROWSKICH

DNIA 6-02-1944

POKÓJ ICH DUSZOM

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu 06.02.1944
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Lipiec Anna lat 80

Lipiec Władysław lat 27

Lipiec Katarzyna lat 26

Lipiec Stanisława lat 4

Lipiec Julian 10 miesiecy

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-17-010

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Nowa Słupia
1. Miejscowość Nowa Słupia
2. Rodzaj obiektu cmentarz_ wojenny_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Katolicki w Nowej Słupi, ul. Opatowska
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz katolicki
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Cmentarz położony w Nowej Słupi przy ul. Opatowskiej, przy bocznej alejce cmentarnej
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Cmentarz katolicki z krzyżami i tabliczkami ustawionymi w 6 rzędach: w pierwszym rzędzie - 7 krzyży, w drugim - 17, trzecim - 18, czwartym - 23 i 7 płyt, piątym - 20, szóstym - 19 i 3 płyty. 3 rodzaje krzyży: z tabliczkami, bez tabliczek i prawosławne. Tabliczki na betonowych podstawkach.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Cmentarz katolicki położony w Nowej Słupi przy ul. Opatowskiej, przy bocznej alejce cmentarnej
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Cmentarz z krzyżami i tabliczkami ustawionych w 6 rzędach: w pierszym rzędzie - 7 krzyży, w drugim - 17, trzecim - 18, czwartym - 23 i 7 płyt, piątym - 20, szóstym - 19 i 3 płyty. 3 rodzaje krzyży: z tabliczkami, bez tabliczek i prawosławne. Tabliczki na betonowych podstawkach.

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny brak danych
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: brak danych
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-17-011

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Nowa Słupia
1. Miejscowość Nowa Słupia
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Katolicki w Nowej Słupi ul. Opatowska
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz katolicki
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła wykonana z lastriko.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Mogiła przy alejce, po prawej stronie bramy na cmentarzu katolickim
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła z lastriko. Treść napisu:

OKULSKI WŁADYSŁAW

NAUCZYCIEL

ŻYŁ LAT 31

ZOSTAŁ ZAMORDOWANY PRZEZ NIEMCÓW

DN. 7.VII.1942 R.

POKÓJ JEGO DUSZY

POZOSTAŁA W NIEUTULONYM ŻALU

ŻONA I CÓRKA

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Władysław Okulski, lat 31, nauczyciel, zmordowany przez Niemców 7.VII.1942 r.
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-17-012

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Nowa Słupia
1. Miejscowość Wólka Milanowska
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 13; w tym zidentyfikowanych: 13
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji przy drodze
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Płyta położona w pobliżu drogi Nowa Słupia -  Łagów
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Płyta z lastrico o wym. 80 x 116 cm z napisem.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Płyta położona w pobliżu drogi Nowa Słupia - Łagów
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Płyta z lastriko o wym. 80 x 116 cm z napisem:

TU SPOCZYWAJA MIESZKAŃCY

WÓLKI MILANOWSKIEJ ROZSTRZELANI

PRZEZ HITLEROWCÓW DN. 29.VI.1942 R.

WRÓBLEWSKI WŁADYSŁAW

DĄBROWSKI FRANCISZEK

RĘBOWSKI STANISŁAW

SALA STANISŁAW s. JANA

SALA STANISŁAW

KUCHARSKI FRANCISZEK

KALWAT JÓZEF

STANISZEWSKI ANDRZEJ

SALA JAN

SALWEROWICZ IGNACY

SALWEROWICZ FRANCISZEK

JASIŃSKI LEON

ŻÓŁTEK EDWARD

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

18. Bibliografia L. Kaczanowski, Z. Nosal, "Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i straceń w woj. kieleckim 1939-1945, s. 99-100
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Wróblewski Stanisław

Dąbrowski Franciszek

Rębowski Stanisław

Sala Stanisław s. Jana

Sala Stanisław

Kucharski Franciszek

Kalwat Józef

Staniszewski Andrzej

Sala Jan

Salwerowicz Ignacy

Salwerowicz Franciszek

Jasiński Leon

Żółtek Edward

Zdjęcia
 

Flaga