Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Piekoszów

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-18-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Piekoszów
1. Miejscowość Piekoszów
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Piekoszowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Pomnik znajduje się w zachodniej części cmentarza, przy głównej alei
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Pozioma płyta lastrico - dwustopniowa na betonowym fundamencie, obłożonym lastrico, z krzyżem i płytka z czarnego marmuru.
11. Nazwa obiektu Pomnik poświecony pamięci żołnierzy poległych w wojnie w 1939 r. 
12. Lokalizacja zachodnia część cmentarza, przy głównej alei
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Pozioma płyta lastrico - dwustopniowa na betonowym fundamencie, obłożonym lastrico, z krzyżem i tablicą z czarnego marmuru. Treść napisu na pomniku:

ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEGO

POLEGLI NA POLU CHWAŁY

W 1939 R.

CHWAŁA POLEGŁYM ZA OJCZYZNĘ

1939 R.

CIEKOT JÓZEF

CIEKOT MARIAN

FILIPCZAK STEFAN

KASPRZYCKI JAN

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu 1981 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Ciekot Józef

Ciekot Marian

Filipczak Stefan

Kasprzycki Jan

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-18-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Piekoszów
1. Miejscowość Piekoszów
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Piekoszowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła znajduje się po prawej stronie (wschodnia) cmentarza przy bramie głównej
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Płyta kamienna z piaskowca z krzyżem o wys. 115 cm i szer. 45 cm. Tabliczka metalowa o wym. 30 x 20 cm.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Mogiła zlokalizowana po prawej stronie cmentarza, przy bramie głównej
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Płyta kamienna z piaskowca z krzyżem o wys. 115 cm i szer.45 cm. Tabliczka metalowa o wym. 30 x 20 cm z napisem:

ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEGO

POLEGLI NA POLU CHWAŁY

W 1939 R.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu 1945 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

 

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-18-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Piekoszów
1. Miejscowość Łosienek
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji las
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła zlokalizowana na wzgórzu i brzegu lasu przy drodze po wschodniej stronie drogi z Bławatkowa do Łosienka, około 1500 m od torów kolejowych PKP Kielce - Częstochowa
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Pozioma płyta betonowa i krzyż z zabetonowaną tablicą ze stali nierdzewnej z napisem.
11. Nazwa obiektu Pomnik poświecony pamięci walk Powstańców 1863 r.
12. Lokalizacja Mogiła zlokalizowana na wzgórzu i brzegu lasu przy drodze po wschodniej stronie drogi z Bławatkowa do Łosienka, około 1500 m od torów kolejowych PKP Kielce - Częstochowa
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Pozioma płyta betonowa i krzyż z zabetonowaną tablicą ze stali nierdzewnej z napisem:

TU SPOCZYWA POWSTANIEC

Z 1863 R. OFIARA WOJSK

LANGIEWICZA. MIESZKANIEC

WARSZAWY

WIECZNA CHWAŁA BOHATEROM

WALKI O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ

OJCZYZNY

ŁOSIENEK 1991 R

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu 1991 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny Okres_ przed_ 1914_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: brak danych
25. Osoby

 

Zdjęcia
 

Flaga