Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Raków

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-20-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Raków
1. Miejscowość Bardo
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w miejscowości Bardo
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki 895
8. Opis lokalizacji Cmentarz parafialny położony w południowej stronie Barda
9. Opis topografii Zał. 1
10. Opis obiektu Prywatny grobowiec wykonany z kamienia (kolor brązowy). Tablica z napisem.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja mogiła położona na cmentarzu parafialnym na wprost pierwszej bramy
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki Parafia Bardo
15. Zarządca działki Parafia Bardo
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Prywatny grobowiec wykonany z kamienia (kolor brązowy). Tablica z napisem:

Ś.P. Anna Majewska z domu Mucha żyła lat 45 zamordowana przez hitlerowców 1945

18. Bibliografia L. Kaczmarski "Miejsca Pamięci Narodowej 1939 - 1945 w woj. kieleckim"
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiara repersji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r.
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Anna Majewska,żyła lat 45, narodowość polska, okres historyczny - II wojna światowa, przynależność - ludność cywilna, podstawa zakwalifikowania - ofiara represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data śmierci - 1944 r.

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-20-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Raków
1. Miejscowość Ociesęki
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 22; w tym zidentyfikowanych: 2
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Ociesękach
5. Rodzaj lokalizacji cmenatrz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki 202
8. Opis lokalizacji mogiła położona w południowym narożniku Cmentarza Parafialnego w Ociesękach
9. Opis topografii Zał. 1
10. Opis obiektu Znajdujący się na podwyższeniu duży głaz zwieńczony metalowym krzyżem. Umieszczono na nim dwie tablice: jedna z trójdzielnym herbem powstańczym i druga informacyjna.
11. Nazwa obiektu Zbiorowa mogiła 22 powstańców styczniowych
12. Lokalizacja południowy narożnik cmentarza parafialnego w Ociesękach
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki Parafia Ociesęki
15. Zarządca działki Parafia Ociesęki
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Znajdujący się na podwyższeniu duży głaz zwieńczony metalowym krzyżem. Umieszczono na nim dwie tablice jedna z trójdzielnym herbem powstańczym i druga informacyjna. Napis na tablicy inforamcyjnej:

TU SPOCZYWA 22 POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH

Z ODDZIAŁÓW GEN. JÓZEFA HAUKE - BOSAKA

POLEGŁYCH W WALCE ZA OJCZYZNĘ

POD OCIESĘKAMI W DNIU 28.XII.1863 R.

KPT. ALBIN TYLMAN DOWÓDCA KOMPANI STRZELCÓW,

OLESZEWSKI ADJUTANT

ORAZ NIEZNANI

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu 1863, odnowiony w 2013
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny Okres_ przed_ 1914_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierze polegli w walce o niepodległość
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Albin Tylman, kapitan, narodowość polska, okres historyczny - powstanie styczniowe, podstawa zakwalifikowania - żołnierze polegli w walce o niepodległość, przynależność - Wojsko Polskie, data śmierci - ok. 28.XI.1863 r.

Olszewski, adjutant, narodowość polska, okres historyczny - powstanie styczniowe, podstawa zakwalifikowania - żołnierze polegli w walce o niepodległość, przynależność - Wojsko Polskie, data śmierci - ok. 28.XI.1863 r.

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-20-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Raków
1. Miejscowość Pułaczów
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 2; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji w lesie
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji mogiła na polanie leśnej we wsi Pułaczów
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu mogiła z betonowym obramowaniem
11. Nazwa obiektu bezimienna mogiła żołnierza radzieckiego
12. Lokalizacja Mogiła zlokalizowana na polanie leśnej we wsi Pułaczów
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu mogiła na polanie leśnej z betonową ramą
18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierze Armii Radzieckiej
24. Przynależność Narodowość: rosyjska_
25. Osoby

 

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-20-004

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Raków
1. Miejscowość Raków
2. Rodzaj obiektu kwatera_ wojenna_
3. Liczba pochowanych 25; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Rakowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki 466
8. Opis lokalizacji południowo - zachodni narożnik cmentarza parafialnego w Rakowie
9. Opis topografii Zał. 1
10. Opis obiektu Ogodzona kamiennym murem kwatera, do której prowadzi kuta, żelazna bramka z motywami militarnymi. Wewnątrz znajduje się kamienna płyta, na której widnieje napis.
11. Nazwa obiektu Kwatera wojenna żółnierzy poległych w I wojnie światowej
12. Lokalizacja Mogiła położona w południowo - zachodnim narożniku cmentarza parafialnego w Rakowie
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki Parafia Raków
15. Zarządca działki Parafia Raków
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Ogrodzona kamiennym murem kwatera, do której prowadzi kuta, żelazna bramka z motywami militarnymi. Wewnątrz znajduje się kamienna płyta, na której widniej napis:

KWATERA WOJENNA 24 ŻOŁNIERZY ARMII AUSTRO-WĘGIERSKIEJ ORAZ

1 ŻOŁNIERZA ARMII ROSYSKIEJ POLEGŁYCH W LATACH 1914-1915

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny I_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierze polegli w czasie działań wojennych
24. Przynależność

Narodowość: rosyjska_

Narodowość: inna_

25. Osoby

25 niezidentyfikowanych żołnierzy poległych w I Wojnie Światowej

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-20-005

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Raków
1. Miejscowość Pułaczów
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji w lesie
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji na polanie leśnej
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła w betonowym obramowaniu, z żelaznym krzyżem, w którego podstawie cementowa tablica z napisem.  
11. Nazwa obiektu Mogiła żołnierza radzieckiego, 1945
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Mogiła w betonowy obramowaniu, z żelaznym krzyżem, w którego podstawie cementowa tablica z napisem:

Ś.P./ MIKOŁAJ GRYCIUK/ ŻYŁ LAT 24/ LEGŁ NA POLU/ WALKI JAKO ŻOŁNIERZ POLSKI/ DN. 14.I.1945 r.

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu 1945 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierz Wojska Polskiego
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Mikołaj Gryciuk, lat 24, żołnierz Wojska Polskiego, poległ w czasie ofensywy styczniowej 1945 r.
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-20-006

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Raków
1. Miejscowość Raków
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Rakowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Pomnik wykonany z lastrika o wymiarach 2 m x 1,5 m. Na pomniku napis.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Pomnik wykonany z lastrika o wymiarach 2 m x 1,5 m. Na pomniku napis:

Ś.P. PIOTR DULĘBA/ ŻYŁ LAT 38/ ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ TRAGICZNĄ 10.III.1943 R./ POKÓJ JEGO DUSZY.

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Piotr Dulęba, żył lat 38, zginął 10.III.1943 r, ofiara zbrodni hitlerowskiej

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-20-007

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Raków
1. Miejscowość Raków
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Rakowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Betonowy obelisk zwieńczony krzyżem o wymiarach 2 m x 1,5 m
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Betonowy obelisk zwieńczony krzyżem o wymiarach 2 m x 1,5 m. Treść na obelisku brzmi:

Ś.P./ STANISŁAW GROSICKI/ ŻYŁ LAT 20/ ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ TRAGICZNĄ/ DN. 6.VII.1943 R./ POKÓJ JEGO DUSZY/ STROSKANA MATKA WZ. T.P. UKOCHANEMU SYNOWI.

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Stanisław Grosicki, żył lat 20, zginął 6.VII.1943 r., ofiara zbrodni hitlerowskiej

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-20-008

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Raków
1. Miejscowość Raków
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 3; w tym zidentyfikowanych: 2
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Rakowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki 466
8. Opis lokalizacji cmentarz parafialny w Rakowie - pierwsza alejka na wprost bramy
9. Opis topografii Zał. 1
10. Opis obiektu

Grobowiec wykonany z kamienia - granit (kolor szary) z kamiennym krzyżem. Tablica z napisem.

11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja mogiła zlokalizowana na cmentarzu parafialnym w Rakowie - pierwsza alejka na wprost bramy
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki Parafia Raków
15. Zarządca działki Parafia Raków
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Grobowiec wykonany z kamienia - granit (kolor szary) z kamiennym krzyżem. Tablica z napisem:

Ś.P. kpt. Kazimierz Patello PS WINCENTY zginął śmiercią bohaterską w walce o wolność z rąk hitlerowskich 3 VIII 1943 roku.

Pochowano tu także dwóch żołnierzy AK. Jeden z nich to Jan Kiermysz, drugi nieznany.

18. Bibliografia L. Kaczmarski, Miejsca pamięci narodowej 1939-45
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierz poległy w czasie działań wojennych
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

kpt. Kazimierz Patello ps. Wincenty, narodowość polska, okres historyczny - II wojna światowa, żołnierz poległy w czasie działań wojennych, data śmierci - 3.VIII.1943 r.

Jan Kiermysz, narodowść polska, okres historyczny - II wojna światowa, żołnierz poległy w czasie działań wojennych, data śmierci - 3.VIII.1943 r.

NN

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-20-009

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Raków
1. Miejscowość Raków
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 2; w tym zidentyfikowanych: 2
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Rakowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki 466
8. Opis lokalizacji Mogiła położona na cmentarzu parafialnym - pierwsza alejka na wprost bramy
9. Opis topografii Zał. 1
10. Opis obiektu Prywatyny grobowiec wykonany z kamienia (kolor brązowy). Tablica z metalowym krzyżem i napisem.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Pierwsza alejka na wprost bramy na cmentarzu parafialnym w Rakowie
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki Parafia Raków
15. Zarządca działki Parafia Raków
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Prywatny grobowiec wykonany z kamienia (kolor brązowy). Tablica z metalowym krzyżem i napisem:

Ś.P. Wietrzykowscy Zofia i Jan

zamordowani w 1943 roku

18. Bibliografia L. Kaczmarski, Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w woj. kieleckim
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r.
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

2 osoby:

Zofia Wietrzykowska, narodowość polska, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., przynależność - ludność cywilna, data śmierci - 1943 r.

Jan Wietrzykowski, narodowość polska, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., przynależność - ludnosć cywilna, data śmierci - 1943 r.

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-20-010

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Raków
1. Miejscowość Smyków
2. Rodzaj obiektu cmentarz_ wojenny_
3. Liczba pochowanych ok. 30; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji Cmenatrz na Lipicu
5. Rodzaj lokalizacji  
6. Dawna nazwa miejscowości Smyków
7. Nr działki nr. ewid. 272/1
8. Opis lokalizacji przy leśnej drodze do wsi
9. Opis topografii zał. 1
10. Opis obiektu  
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska brak
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki Gmina Raków
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu  
18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu obecny nagrobek został wykonany przez miejscową ludność
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-20-011

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Raków
1. Miejscowość Smyków
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 3; w tym zidentyfikowanych: 3
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji w lesie
6. Dawna nazwa miejscowości Smyków
7. Nr działki 347
8. Opis lokalizacji w lesie pomiędzy Łukową a Smykowem
9. Opis topografii zał. 1
10. Opis obiektu kamień, krzyż z tablicą
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja w lesie pomiędzy Łukową a Smykowem
13. Ochrona konserwatorska brak
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Kamień, krzyż z tablicą. Treść napisu memoratywnego:

W TYM MIEJSCU W GRUDNIU 1943 ROKU WRAZ Z TEOFILĄ MICHTĄ I FRANCISZKIEM MAJKOWSKIM ZOSTAWIŁ SWÓJ OSTATNI ŚLAD NA ZIEMI I PRZESZEDŁ DO ŚWIATA LEGEND WŁADYSŁAW NOWAK "STASIAK". UCZESTNIK KAMPANII WRZEŚNIOWEJ W SGO "POLESIE" GEN. KLEBERGA, TUŁACZ, A NASTĘPNIE ŻOŁNIERZ BUDUJĄCEGO SIĘ PODZIEMIA POLSKI WALCZĄCEJ. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu wrzesień 2012
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierz poległy w walce
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

3 osoby:

Władysław Nowak, narodowość polska, okres historyczny - II wojna światowa, przynależność - Armia Krajowa, data śmierci - grudzień 1943 r.

Teofilia Michta, narodowość polska, okres historyczny - II wojna światowa, przynalżność - Armia Krajowa, data śmierci - grudzień 1943 r.

Franciszek Majkowski, narodowość polska, okres historyczny - II wojna światowa, przynależność - Armia Krajowa, data śmierci - grudzień 1943 r.

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-20-012

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Raków
1. Miejscowość Dębno
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak; w tym zidentyfikowanych: brak danych
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji w lesie
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki nr. ewid. 1441
8. Opis lokalizacji z drogi powiatowej za torami, w kierunku południowym, 500 m drogą polną do lasu, na początku
9. Opis topografii Zał. 1
10. Opis obiektu mogiła ziemna, krzyże z tabliczkami
11. Nazwa obiektu Grób nieznanych Żołnierzy Radzieckich poległych w 1945 r.
12. Lokalizacja Mogiła znajduje się w lesie, z drogi powiatowej za torami w kierunku południowym, 500 m drogą polną, na początku lasu
13. Ochrona konserwatorska brak
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiły ziemne, krzyże z tabliczkam. Treść napisu memoratywnego:

GROBY NIEZNANYCH ŻOŁNIERZY RADZIECKICH POLEGŁYCH W WALKACH II WOJNY ŚWIATOWEJ

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierze polegli w walkach
24. Przynależność Narodowość: rosyjska_
25. Osoby

 

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-20-013

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Raków
1. Miejscowość Mędrów
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji w lesie
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki nr. ewid. 419
8. Opis lokalizacji z drogi powiatowej na początku wsi w kierunku północnym 100 m.
9. Opis topografii Zał.1
10. Opis obiektu Krzyż z tabliczką
11. Nazwa obiektu Grób nieznanego żółnierza z II wojny światowej
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska brak
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Krzyż z tabliczką. Treść napisu memoratywnego:

GRÓB NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA Z II WOJNY ŚWIATOWEJ

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żółnierz poległy w walce
24. Przynależność Narodowość: brak danych
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-20-014

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Raków
1. Miejscowość Wola Wąkopna
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: brak danych
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji w lesie
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki nr. ewid. 393
8. Opis lokalizacji w lesie 200 m od drogi powiatowej
9. Opis topografii Zał. 1
10. Opis obiektu postument i cokół z piaskowca oraz tablica
11. Nazwa obiektu Mogiła zbiorowa żołnierzy polskich i radzieckich
12. Lokalizacja Las w Woli Wąkopnej, 200 m od drogi powiatowej
13. Ochrona konserwatorska brak
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Postument i cokół z piaskowca oraz tablica. Treść napisu memoratywnego:

Żołnierzom poległym w walce o wolność Polski z faszyzmem

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierze polegli w walce
24. Przynależność

Narodowość: polska_

Narodowość: rosyjska_

25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-20-015

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Raków
1. Miejscowość Rembów
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji przy drodze
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki nr. ewid. Róg dz. 1037
8. Opis lokalizacji przy drodze we wsi Rembów
9. Opis topografii Zał. 1
10. Opis obiektu lastrikowy krzyż z tabliczką
11. Nazwa obiektu Grób nieznanego żołnierza ZSRR porucznika w Rembowie
12. Lokalizacja przy dodze w Rembowie
13. Ochrona konserwatorska brak
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Lastrikowy krzyż z tabliczką, na niej napis:

GRÓB PORUCZNIKA ZSRR 1943

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierz poległy w walce
24. Przynależność Narodowość: rosyjska_
25. Osoby

 

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-20-016

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Raków
1. Miejscowość Rembów
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji przy drodze
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki nr. ewid. 843
8. Opis lokalizacji Mogiła położona przy drodze we wsi Rembów
9. Opis topografii Zał. 1
10. Opis obiektu Metalowy krzyż z tabliczką.
11. Nazwa obiektu Grób nieznanego żołnierza w Rembowie
12. Lokalizacja przy drodze we wsi
13. Ochrona konserwatorska brak
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki Gmina Raków
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Metalowy krzyż z tabliczką. Treść napisu memoratywnego:

GRÓB NIEZNANEGO ŻONIERZA Z II WOJNY ŚWIATOWEJ

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierz poległy w walce
24. Przynależność Narodowość: brak danych
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-20-017

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Raków
1. Miejscowość Bardo
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 120; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji przy drodze
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki nr ewid. 779
8. Opis lokalizacji na północ od Kościoła w drodze z Barda do Zagościńca
9. Opis topografii Zał. 1
10. Opis obiektu Betonowy postument z granitową tablicą i trzema metalowymi krzyżami
11. Nazwa obiektu Zbiorowa mogiła 120 bohaterów powstania styczniowego
12. Lokalizacja na północ od Kościoła w drodze z Bardo do Zagościńca
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Betonowy postument z granitową tablicą i trzema metalowymi krzyżami. Napis na tablicy:

ZBIOROWA MOGIŁA 120 BOHATERÓW

POWSTANIA STYCZNIOWEGO

TU ZAKOŃCZONO BÓJ POD DOWÓDZTWEM

mjr. JULIANA ROSENBACHA 18 GRUDNIA 1863 r.

oraz cytat ks. S. Brzózki:

"Umieram za Polskę nie ja pierwszy i nie ja ostatni. Żegnajcie bracia i nie bójcie się, Polska Zmartwychwstanie"

18. Bibliografia L. Kaczmarski, "Miejsca Pamięci Narodowej 1939 - 1945 w woj. kieleckim"
19. Rok powstania obiektu 1863 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny Okres_ przed_ 1914_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierze polegli w walce o niepodległość
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

 

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-20-018

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Raków
1. Miejscowość Raków
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Prafialny w Rakowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki 466
8. Opis lokalizacji Mogiła zlokalizowana na cmentarzu parafialnym w Rakowie - pierwsza alejka na wprost bramy
9. Opis topografii Zał. 1
10. Opis obiektu Grobowiec wykonany z kamienia. Kamienna płyta z wykutym napisem.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja mogiła położona na cmentarzu parafialnym przy pierwszej alejce na wprost bramy
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki Parafia Raków
15. Zarządca działki Parafia Raków
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Grobowiec wykonany z kamienia - kamienna płyta z wykutym napisem:

Jan Kiermusz lat 21 radomiak współtowarzyszowi broni uczestnikowi walk z okupantem hitlerowskim koło gminne ZBOWiD

18. Bibliografia L. Kaczmarski, Miejsca Pamięci Narodowej 1939 - 1945
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania poległy w czasie działań wojennych
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

1 osoba:

Jan Kiermusz, lat 21, narodowość polska, okres historyczny - II wojna światowa, przynależność - Armia Krajowa, poległ w czasie działań wojennych

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-20-019

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Raków
1. Miejscowość Raków
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Rakowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki 466
8. Opis lokalizacji Mogiła położona na cmentarzu parafialnym w Rakowie obok ołtarza
9. Opis topografii Zał. 1
10. Opis obiektu Grobowiec wykonany z kamienia (szary granit) z krzyżem i czarną tablicą, na której widnieje napis.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Mogiła położona na cmentarzu parafialnym obok ołtarza
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki Parafia Raków
15. Zarządca działki Parafia Raków
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Grobowiec wykonany z kamienia (szary granit) z krzyżem i czarną tablicą, na której widnieje napis:

Ś.P. Józef Gołda żył lat 33 zginął z rąk okupanta hitlerowskiego 25.VII.1943 r.

18. Bibliografia L. Kaczmarski, Miejsca Pamięci Narodowej 1939 - 1945
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania poległy w czasie działań wojennych
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

1 osoba:

Józef Gołda, lat 33, narodowość polska, okres historyczny - II wojna światowa, poległ w czasie działań wojennych, data śmierci - 25.VII.1943 r.

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-20-020

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Raków
1. Miejscowość Szumsko
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Szumsku
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki 262
8. Opis lokalizacji Mogiła położona na cmentarzu parafialnym - wjazd od strony miejscowości, mogiła przy drugiej bramie nieopodal muru.
9. Opis topografii Zał. 1
10. Opis obiektu Pojedyncza mogiła wykonana z płyt kamiennych typu lastryko ze zdjęciem. Na tablicy umieszczony napis.
11. Nazwa obiektu Mogiła plut. Adama Hamerskiego
12. Lokalizacja Mogiła znajduje się na cmentarzu parafialnym w Szumsku - wjazd od strony miejscowości, mogiła przy drugiej bramie wjazdowej nieopodal muru.
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki Parafia Szumsko
15. Zarządca działki Parafia Szumsko
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Pojedyncza mogiła plut. Adama Hamerskiego wykonana z płyt kamiennych typu lastryko ze zdjęciem. Na tablicy umieszczony napis:

PLUT. BICZ ADAM

HAMERSKI

UR. W ŚWINIARACH L. 23

ZGINĄŁ W WALCE

Z NIEMCAMI

6.VIII.1944

SPOŁECZEŃSTWO SZUMSKA

                              I OKOLIC

ZHP. ŚWINIARY

                            12.X.83

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu 12.X.1983
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ludność cywilna
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

1 osoba:

plut. Adam Hamerski, lat 23, narodowść polska, data śmierci - 6.VIII.1944 r., zginął w walce z Niemcami

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-20-021

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Raków
1. Miejscowość Szumsko
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 13; w tym zidentyfikowanych: 13
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Szumsko
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki 262
8. Opis lokalizacji Mogiła zlokalizowana na cmenatrzu parafialnym - wjazd od strony miejscowści, mogiła przy drugiej bramie nieopodal muru
9. Opis topografii Zał. 1
10. Opis obiektu Zbiorowa kamienna mogiła z płyt granitowych z umieszczonym na cokole krzyżu i napisem.
11. Nazwa obiektu Mogiła ofiar pacyfikacji Rakówki
12. Lokalizacja Mogiła położona na cmentarzu parafialnym - wjazd od strony miejscowości, na prawo od drugiej bramy cmentarza
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki Parafia Szumsko
15. Zarządca działki Parafia Szumsko
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Zbiorowa kamienna mogiła z płyt granitowych z umieszczonym na cokole krzyżu i napisem:

PATRIOTOM POLSKIM

WALCZĄCYM

O NIEPODLEGŁOŚĆ OJCZYZNY

ZAMORDOWANI PRZEZ OKUPANTA

NIEMIECKIEGO W DNIU 29.VI.1944

JAKUBIK JAN

JAKUBIK WANDA

JAKUBIK EDWARD

DUDEK WIKTORIA

GRABDA MICHAŁ

TYRAŁA JULIAN

RADKIEWICZ ANTONI

OLSZEWSKI STEFAN

PAWLIK ANDRZEJ

PAWLIK FELIKS

KOSTĘPSKI JAN

CZECH CZESŁAW

WROŃSKI TEOFIL

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

18. Bibliografia L. Kaczmarski, Miejsca Pamięci Narodowej 1939 - 1945
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ludność cywilna
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

13 osób:

Jakubik Jan, zamordowany 29.VI.1944 r.

Jakubik Wanda, zamordowna 29.VI.1944 r.

Jakubik Edward, zamordowany 29.VI.1944 r.

Dudek Wiktoria, zamordowana 29.VI.1944 r.

Grabda Michał, zamordowany 29.VI.1944 r.

Tyrała Julian, zamordowany 29.VI.1944 r.

Radkiewicz Antoni, zamordowany 29.VI.1944 r.

Olszewski Stefan, zamordowany 29.VI.1944 r.

Pawlik Andrzej, zamordowany 29.VI.1944 r.

Pawilk Feliks, zamordowany 29.VI.1944 r.

Kostępski Jan, zamordowany 29.VI.1944 r.

Czech Czesław, zamordowany 29.VI.1944 r.

Wroński Teofil, zamordowany 29.VI.1944 r.

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-20-022

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Raków
1. Miejscowość Szumsko
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Szumsku
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki 262
8. Opis lokalizacji Mogiła zlokalizowana na cmentarzu parafialnym - wjazd od strony miejscowości, mogiła przy kaplicy cmentarnej rodziny Jelskich.
9. Opis topografii Zał. 1
10. Opis obiektu 1-osobowa kamienna mogiła wykonana z lastryka z tablicą informacyjną o zmarłym.
11. Nazwa obiektu Mogiła sapera, który zginął podczas rozminowywnia terenu okolicznych miejscowości
12. Lokalizacja mogiła położona na cmentarzu parafialnym - wjazd od strony miejscowości, mogiłą przy kaplicy cmentarnej rodziny Jelskich
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki Parafia Szumsko
15. Zarządca działki Parafia Szumsko
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Mogiła zbudowana z płyt lastrykowych w formie zwykłego nagrobka z fotografią. Napis na tablicy:

KPR. JÓZEF

ZDOLSKI

UR. W ŻUKOWIE, L. 23

ZGINĄŁ 11.VIII.1945

PODCZAS USUWANIA

MIN Z NASZEGO TERENU

SPOŁECZEŃSTWO SZUMSKA

                  I OKOLIC

                           12.X.83

18. Bibliografia L. Kaczmarski, Miejsca Pamięci Narodowej 1939 - 1945
19. Rok powstania obiektu 1983 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierz zajmujący się usuwaniem min z czasów II wojny światowej
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

1 osoba:

kpr. Józef Zdolski, narodowość polska, przynależność - Wojsko Polskie, data urodzenia - 1922 r. w Żukowie, data śmierci - 11.VIII.1945 r., zginął podczas rozminowywania terenu

Zdjęcia
 

Flaga