Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Miasto Bodzentyn

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-01-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Bodzentyn
1. Miejscowość Bodzentyn, ul. Suchedniowska
2. Rodzaj obiektu cmentarz_ wojenny_
3. Liczba pochowanych 42 żołnierzy niemieckich i austriackich oraz 19 rosyjskich
4. Nazwa lokalizacji cmentarz wojenny
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wojenny, ul. Suchedniowska
6. Dawna nazwa miejscowości Bodzentyn
7. Nr działki 1698/2
8. Opis lokalizacji cmentarz wojenny znajduje się w Bodzentynie na ul. Suchedniowskiej obok Urzędu Miasta i Gminy
9. Opis topografii w zał.
10. Opis obiektu Ogrodzony kamiennym murkiem z żelazną bramą oraz żeliwnymi krzyżami. Łącznie znajduje się 61 krzyży.
11. Nazwa obiektu cmentarz wojenny 1914-1915
12. Lokalizacja Bodzentyn, ul. Suchedniowska przy budynku Urzędu Miasta i Gminy
13. Ochrona konserwatorska Gminna ewidencja zabytków
14. Właściciel działki Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie
15. Zarządca działki Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu Ogrodzony kamiennym murkiem z żelaną bramą oraz żeliwnymi krzyżami. Łącznie znajduje się 61 krzyży. Na tablicach żeliwnych odlane napisy z nazwiskami poległych.
18. Bibliografia A. Wołczyk, "Cmentarze Bodzentyna"
19. Rok powstania obiektu 1915 r.
20. Opis powstania obiektu W 1915 r. ciała poległych żołnierzy rosyjskich i niemieckich znoszono z różnych pól i pochowano w ogrodzie gminnym.
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny I_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierze polegli w czasie działań wojennych
24. Przynależność

Narodowość: rosyjska_

Narodowość: niemiecka_

Narodowość: inna_

25. Osoby

żołnierze armii rosyjskiej, austriackiej i niemieckiej z okresu I wojny światowej

Rząd I:

Wehrmann Peter Wenzlawiak - 18.5.1915

Untoffz. Walter Scheroing - 2.10.1914

Gefrejter E. Kratzschmar - 19.6.1915

Musketier Hubert Bruckner - 17.6.1915

Untoffz. Kurt Winter - 20.5.1915

Vize Feldw. Emil Fischer - 20.5.1915

Gefrejter Hermann Patsch - 20.5.1915

Untoffz. Wilhelm Wennehorst - 19.5.1915

Gefrejter Oskar Springer - 19.5.1915

Rząd II:

Ers. Res. Kurt Rudolf - 22.5.1915

San. Untoffz. Friedrich Dornbusch - 22.5.1915

Wehrmann Franz Hoss - 19.5.1915

Ldstrm. Walter Schiller - 19.5.1915

Ldstrm. Julius Bieske - 21.5.1915

Kriegs Frw. Erich Gunther - 21.5.1915

Wehrmann Felix Kosce - 21.5.1915

Rząd III:

Wehrmann Karl Kuhnie - 12.6.1915

Ers. Res. Hermann Franke - 23.6.1915

Untoffz. August Fath - 29.5.1915

Wehrmann Emanuel Swoboda - 26.5.1915

Ldstrm. Wilhelm Weinrauch - 25.5.1915

Wehrmann Bruno Stark - 23.5.1915

Rząd IV:

Ers. Res. Rudolf Voigt - 24.5.1915

Untoffz. Wilhelm Paproch - 17.6.1915

Reserwist Jose Windisch - 7.6.1915

Fusilier Friedrich Schaff - 3.6.1915

Kriegs. Frw. Paul Pradel - 24.5.1915

Rząd V:

18 krzyży prawosławnych. Na tabliczce jendego ze środkowych krzyży napis:

Hier ruhen 19 russ. Krieger - Pro patria mortui.

Rząd VI (poprzeczny, zwrócony na północ):

Hier ruth Johann Zaty - Pro patria mortus

Anton Dittel - 6.11.1914

Josef Sporny - 6.11.1914

Ost. Josef Bolek - 6.11.1914

Iwan Kalinin - 21.10.1914

 

3 zwykłe krzyże katolickie bez tabliczek

Hier ruhen 11 Ost. Ung. Krieger - Pro partia mortus

4 zwykłe krzyże katolickie bez tabliczek.

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-01-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Bodzentyn
1. Miejscowość Bodzentyn
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 39; w tym zidentyfikowanych: 39
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Bodzentynie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Czarny marmur, ze śladami pocisków karabinowych sprowadzony z Gdańska, odpowiednio dostosowany w pierwszych latach po wojnie. Wymiary: 2,5 m x 2,5 m. Zbiorowa mogiła znajduje się w ogrodzeniu z kamiennych słupków łączonych żelaznymi rurkami. Pomnik w formie ułamanej kolumny na postumencie, podstawie i 3 stopniach. Na kolumnie został wykuty krzyż i litery Ś.P., natomiast podstawa została ozdobiona żelaznym krzyżem "Na Polu Chwały" w wieńcu z laurowych liści. Napisy umieszczone są z przodu oraz z prawej i lewej strony postumentu.
11. Nazwa obiektu Zbiorowa mogiła egzekucji mieszkańców Bodzentyna i okolicznych wsi
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Czarny marmur, ze śladami pocisków karabinowych sprowadzonych z Gdańska, odpowiednio dostosowany w pierwszych latach po wojnie. Wymiary 2,5 m x 2,5 m. Zbiorowa mogiła znajduje się w odgrodzeniu z kamiennych słupków łączonych żelaznymi rurkami. Pomnik w formie ułamanej kolumny na postumencie, podstawie i 3 stopniach. Na kolumnie został wykuty krzyż i litery Ś.P., natomiast podstawa została ozdobiona żelaznym krzyżem "Na Polu Chwały" w wieńcu z laurowych liści. Napisy na postumencie:

z przodu widniej cytat Jana Kochanowskiego

"a jeśli komu droga otwarta

do nieba -

tym co służą ojczyźnie..." 

Jan Kochanowski

 

oraz napis

Pomordowanym

na ziemi mogił i krzyżów

za wolność i niepodległość

Ojczyzny 1.6.1943

Rodacy z Bodzentyna i z Kanady

 

Z prawej i lewej strony znajdują się nazwiska osób pomordowanych.

18. Bibliografia A. Wołczyk, "Cmentarze Bodzentyna"
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

39 osób wymordowanych przez hitlerowców 01.06.1943 r.:

Bryła Franciszek lat 27

Cichosz Czesław lat 25

Cichosz Władysław lat 18

Czernikiewicz Witold lat 21

Dyk Franciszek lat 36

Gawlicki Ryszard lat 20

Gawlicki Stefan lat 48

Głuszek Stanisław lat 21

Hajdenrajch Henryk lat 32

Hajdenrajch Rozalia lat 65

Kazubiński Roman lat 62

Kudliński Henryk lat 27

Laskowski Franciszek lat 31

Laskowski Henryk lat 27

Laskowski Stanisław lat 38

Miśkiewicz Józef lat 22

Nowińska Antonina lat 64

Piasecka Anna lat 72

Piasecka Helena lat 38

Purzyńska Genowefa lat 37

Sadkowski Józef lat 23

Stankiewicz Jan lat 63

Stankiewicz Jan s. Kl. lat 42

Stankiewicz Kazimierz lat 20

Stankiewicz Stanisław lat 26

Stankiewicz Wincenty lat 64

Ścisłowicz Jan lat 70

Ścisłowicz Jan s. Al. lat 43

Ścisłowicz Stanisław lat 29

Świderski Bolesław lat 21

Świderski Konrad lat 18

Toporkiewicz Stanisław lat 20

Wójcikowski Edward lat 62

Woźniak Igancy lat 60

Wrona Kazimierz lat 61

Zygadlewicz Bolesław lat 23

Zygadlewicz Bonifacy lat 17

Zygadlewicz Jan lat 32

Zygadlewicz Tadeusz lat 27

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-01-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Bodzentyn
1. Miejscowość Bodzentyn
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji Wzgórze Zmakowe
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła znajduje się na Wzgórzu Zamkowym w Bodzentynie - strona północna
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Krzyż metalowy, ogrodzenie brzozowe, wym. 2,4 m x 6,5 m.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Strona północna Wzgórza Zamkowego w Bodzentynie
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Krzyż metalowy, brzozowe ogrodzenie, wymiary 2,4 m x 6,5 m.

18. Bibliografia A. Wołczyk, "Cmentarze Bodzentyna"
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny brak danych
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: brak danych
25. Osoby

 

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-01-004

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Bodzentyn
1. Miejscowość Bodzentyn
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Bodzentynie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Żeliwny krzyż na kamiennej podstawie i leżąca płyta piaskowca z napisem. Nad napisem płaskorzeźbiony krzyż z gałazką palmową. Ogrodzenie - kamienne słupki łączone rurami. Wymiary - 5,10 m x 2,0 m.
11. Nazwa obiektu Symboliczna mogiła powstańców 1863 r.
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu Żeliwny krzyż na kamiennej podstawie i leżąca płyta piaskowca z napisem. Nad napisem płaskorzeźbiony krzyż z gałązką palmową. Ogrodzenie - kamienne słupki łaczone rurami. Wymiary - 5,10 m x 2,20 m.
18. Bibliografia A. Masalski, T. Wągrowski, "W Hołdzie Przeszłości"
19. Rok powstania obiektu 6 maj 1917 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu Polska Macierz Szkolna Zarząd Koła PMS
22. Okres historyczny Okres_ przed_ 1914_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: brak danych
25. Osoby

 

Zdjęcia
 

Flaga