Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Miasto Chęciny

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-02-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Chęciny
1. Miejscowość Chęciny
2. Rodzaj obiektu grób_pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 7; w tym zidentyfikowanych: 7
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Katolicki w Chęcinach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu 7 mogił wykonanych z piaskowca. Na mogiłach napisy.
11. Nazwa obiektu Mogiły ofiar wojny 1939 - 1944
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu 7 mogił wykonanych z piaskowca. Na mogiłach napisy.
18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu 1939-1944
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Stanisław Krajewski, żył lat 13, zginął w czasie nalotu 4.IX.1939, prosi o Zdrowaś Maria

Jan Chabiki, żył lat 38 zginął z rąk Hitlerowców dn. 7.XII.1943 r.

Jan Wojciechowski, przeżył lat 22, Franciszek Wojciechowski przeżył lat 58, zostali zamordowaniprzez najeźdźców hitlerowskich dn. 30 lipca 1944 r. pozostawiając rodzinę w nieutulonym żalu

Zdzisio Puchała, żył lat 6, padł ofiarą wojny 17.XII.1944

Mieczyslaw Woźniakiewicz, żołnierz Sekretarz Dywizji Wojska Armii Krajowej, żył lat 24, zmordowany przez hitlerowców dn. 20.V.1944 r.

Stefan Woźniakiewicz, żył lat 36, zamordowany przez hitlerowców 1944 r.

Zdjęcia
 

Flaga