Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Miasto Chmielnik

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-03-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Chmielnik
1. Miejscowość Chmielnik
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 2; w tym zidentyfikowanych: 2
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Katolicki w Chmielniku ul. Szydłowska
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz katolicki
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji    
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła okrawężnikowana z granitową płytą inskrypcyjną.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła okrawężnikowana z granitową płyta inskrypcyjną. Treść napisu:

A JEŚLI KOMU DROGA OTWARTA DO NIEBA

TYM CO SŁUŻĄ OJCZYŹNIE

JERZY STRADOWSKI

1925 - 1943

ROZSTRZELANY PRZEZ NIEMCÓW

ROMAN STRADOWSKI

KIER. SZK. 1901 - 1943

ROZSTRZELANY PRZEZ NIEMCÓW

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Jerzy Stradowski, 1925 - 1943, rozstrzelany przez Niemców

Roman Stradowski, 1901 - 1943, rozstrzelany przez Niemców

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-03-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Chmielnik
1. Miejscowość Chmielnik
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 3; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Katolicki w Chmielniku ul. Szydłowska
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz katolicki
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła okrawężnikowana z granitową płytą inskrypcyjną.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła okrawężnikowana z granitową płyta inskrypcyjną. Treść napisu:

TEOFIL ROGALA

PF. WP

ŻYŁ LAT 32

ZGINĄŁ Z RĄK

HITLEROWCÓW

DN. 9.V.1943 R.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Teofil Rogala, oficer WP, żył lat 32, zginął z rąk hitlerowców dn. 9.V.1943 r.

2 osoby z rodziny, pochowane razem z oficerem WP Teofilem Rogala

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-03-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Chmielnik
1. Miejscowość Chmielnik
2. Rodzaj obiektu cmentarz_ wojenny_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Wojenny 1914-1915 przy ul. Szydłowskiej w Chmielniku
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wojenny
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Cmentarz po lewej stronie szosy Chmielnik - Szydłów, wydzielony murem z cmentarza katolickiego
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu

Założony jest na planie nieforemnego pięciokąta z dwiema alejkami krzyżującymi się na osiach kopca i jedną wokół niego. Na cmentarz prowadzi osobne wejście z bramką z żelaznych prętów. Naprzeciw wejścia kopiec ziemny, będący mogiłą żołnierzy austro - węgierskich, poległych w I wojnie. Kopiec na planie elipsy (obwód ok. 45,5 m) z leżącym na wierzchołku betonowym krzyżem, u podstawy obudowany kamiennym murkiem. U stóp kopca lastrikowa płyta i trzy metalowe znicze. Po obu stronach alejki wejściowej kwatery ziemne w betonowych obramieniach: po lewej 5 kwater w jednym rzędzie, po prawej 7 kwater w dwóch rzędach. Z prawej strony kopca, po obu stronach alejki bocznej - 4 mniejsze kwatery i 4 mogiły z lat sześćdziesiątych. Kwatery opatrzone betonowymi krzyżami przy których tabliczki z napisami: ZBIOROWA MOGIŁA / ŻOŁNIERZY POLSKICH / POLEGŁYCH W WALCE O WOLNOŚĆ / I NIEPODLEGŁOŚĆ OJCZYZNY / 1939 - 1945; nad napisem orzełek.

11. Nazwa obiektu Cmentarz Wojenny 1914-1915 w Chmielniku
12. Lokalizacja Cmentarz po lewej stronie szosy Chmielnik - Szydłów, wydzielony murem z cmentarza katolickiego
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu Założony jest na planie nieforemnego pięciokąta z dwiema alejkami krzyżującymi się na osiach kopca i jedną wokół niego. Na cmentarz prowadzi osobne wejście z bramką z żelaznych prętów. Naprzeciw wejścia kopiec ziemny, będący mogiłą żołnierzy austro - węgierskich, poległych w I wojnie. Kopiec na planie elipsy (obwód ok. 45,5 m) z leżącym na wierzchołku betonowym krzyżem, u podstawy obudowany kamiennym murkiem. U stóp kopca lastrikowa płyta i trzy metalowe znicze. Po obu stronach alejki wejściowej kwatery ziemne w betonowych obramieniach: po l ewej 5 kwater w jednym rzędzie, po prawej 7 kwater w dwóch rzędach. Z prawej strony kopca, po obu stronach alejki bocznej - 4 mniejsze kwatery i 4 mogiły z lat sześćdziesiątych. Kwatery opatrzone betonowymi krzyżami przy których tabliczki z napisami: ZBIOROWA MOGIŁA / ŻOŁNIERZY POLSKICH / POLEGŁYCH W WALCE O WOLNOŚĆ / I NIEPODLEGŁOŚĆ OJCZYZNY / 1939 - 1945; nad napisem orzełek.
18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny

I_ wojna_ światowa_

II_ wojna_ światowa_

23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga