Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Gowarczów

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-04-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Gowrczów
1. Miejscowość Bębnów
2. Rodzaj obiektu cmentarz_ wojenny_
3. Liczba pochowanych 16000; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Żołnierzy Radzieckich w miescowości Bębnów
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Plac podzielony na mogiły zbiorowe z rozmieszczonymi tablicami upamiętniającymi. Akcentem centralnym cmentarza jest ostrosłup z gwiazdą i tablica upamiętniająca. Powierzchnia cmentarza 0,82 ha. 
11. Nazwa obiektu Cmentarz Żołnierzy Radzieckich poległych na ziemi koneckiej
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu Plac podzielony na mogiły zbiorowe z rozmieszczonymi tablicami upamiętniającymi. Akcentem centralnym cmentarza jest ostrosłup z gwiazdą i tablica upamiętniająca. Powierzchnia cmentarza 0,82 ha.
18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: rosyjska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga