Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Końskie

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-05-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Końskie
1. Miejscowość Bedlno
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji  
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Grób w obramowaniu betonowym, tablica metalowa z gwiazdą pięcioramienną. Na tablicy nazwisko pochowanego. Powierzchnia mogiły - 0,0008 ha
11. Nazwa obiektu Grób żołnierza radzieckiego Armii Gwardyjskiej I-go Frontu Ukraińskigo
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu Grób w obramowaniu betonowym, tablica metalowa z gwiazdą pięcioramienną. Na tablicy nazwisko pochowanego napisane po rosyjsku. Powierzchnia mogiły - 0,0008 ha.
18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: rosyjska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-05-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Końskie
1. Miejscowość Kazanów
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Kazanowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Pomnik z tablicą inskrypcyjną, wykonany z granitu jasnego strzegomskiego. Ogrodzony łancuchem na metalowych słupkach. Teren wokół mogiły wyłożony kostką brukową. Powierzchnia mogiły - 0,0028 ha
11. Nazwa obiektu Zbiorowy grób nieznanych żołnierzy polskich poległych w 1939 r.
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Pomnik z tablicą, wykonany z jasnego granitu strzegomskiego. Ogrodzony łańcuchem na metalowych słupkach. Teren wokół wyłożony kostką brukową. Na tablicy napis:

 W TYM GROBIE

SPOCZYWAJĄ

ŻOŁNIERZE POLSCY

POLEGLI W DNIU 7. IX.1939 R.

W WALCE Z NIEMCAMI

PRZECHODNIÓW PROSZĄ O MODLITWĘ

18. Bibliografia "Przewodnik po mieście i okolicy 1992, Końskie", grudzień 1992. Społeczna Oficyna Wydawnicza
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-05-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Końskie
1. Miejscowość Kazanów
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Kazanowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Pomnik z tablicą, wykonany z jasnego granitu strzegomskiego. Płyta położona na całej mogile. Powierzchnia mogiły wynosi 0,0002 ha
11. Nazwa obiektu Zbiorowy grób nieznanych żołnierzy polskich poległych w 1939 r.
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Pomnik z tablicą, wykonany z granitu jasnego strzegomskiego. Płyta pożona na całej mogile. Powierzchnia - 0,0002 ha. Treść napisu brzmi:

TU SPOCZYWAJĄ

ŻOŁNIERZE 163 PUŁKU PIECHOTY

ZA POLSKĘ I WOLNOŚĆ

POLEGLI W DNIACH

7 - 8.IX.1939 R.

PROSZĄ O MODLITWĘ

18. Bibliografia L. Kaczanowski, B. Paprocki, "Miejsca pamięci narodowej 1939 - 1945 w woj. kieleckim", Biuro Dokumentacji Zabytków, Kielce 1989
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-05-004

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Końskie
1. Miejscowość Nowy Dziebałtów
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 3; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji  
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Kompozycja rzeźbiarska na postumencie z cegły klinkierowej. Teren wokół wyłożony kostką brukową. Na pomniku tablica z napisem.
11. Nazwa obiektu Pomnik Żołnierzy AK poległych w Dziebałtowie
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Kompozycja rzeźbiarska na postumencie z cegły klinkierowej. Teren wokół wyłożony kostką brukową. Na pomniku tablica z napisem:

ŻOŁNIERZE A.K

POLEGLI W

DZIEBAŁTOWIE

P.POR "ORLIK"

MARIAN WIERZBICKI

2-ÓCH ŻOŁNIERZY NN

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

p.por "ORLIK" Marian Wierzbicki, żołnierz A.K

2-óch żołnierzy NN

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-05-005

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Końskie
1. Miejscowość Nowy Dziebałtów
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji przy drodze
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła położona przy drodze przez wieś, obok posesji nr 74 na niezabudowanej działce we wsi Dziebałtów Nowy
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła ziemna z ogrodzeniem z betonowych słupków. Betonowy krzyż, z przodu granitowy głaz z blaszaną tabliczką. W rogu tablicy orzełek wojskowy i odznaka Zgrupowania A.K. "Ponurego"
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Mogiła położona przy drodze przez wieś, obok posesji nr 74 na niezabudowanej działce we wsi Dziebałtów Nowy
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła ziemna z ogrodzeniem z betonowych słupków. Betonowy krzyż, z przodu granitowy głaz z balszaną tabliczką. W rogu tablicy orzełek wojskowy i odznaka Zgrupowania A.K. "Ponurego". Treśc napisu na tabliczce:

26 sierpnia 1944 r. Kwaterująca w Dziabałtowie Niemiecką Baterię Artylerii Ciężkiej - Haubice 220 mm zaatakował z powodzeniem wydzielony oddział Dywizji Piechoty Ziemi Kieleckiej Armii Krajowej, złożony z około 200 żołnierzy wybranych z Partyzanckich Zgrupowań "Nurta", "Zawiszy", "Jędrusia". Działa zostały zdobyte i zniszczone. Niemcy utracili kilkudziesięciu zabitych i rannych. W ataku polegli (wypisane nazwiska poległych).

18. Bibliografia L. Kaczanowski, B. Paprocki, "Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w woj. kieleckim", Biuro Dokumentacji Zabytków, Kielce 1989
19. Rok powstania obiektu 26.VIII.1984
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga