Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Ruda Maleniecka

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-07-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Ruda Maleniecka
1. Miejscowość Lipa
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 2; w tym zidentyfikowanych: 2
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny Rzymsko-Katolicki w Lipie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki 977/1
8. Opis lokalizacji Cmentarz parafialny położony jest na działce Nr 977/1 w miejscowości Lipa. Jadąc drogą z Rudy Malenieckiej do Jakimowic, skręcamy w lewo, ok. 50 m przed kościołem, w drogę prowadzącą do miejscowości Cis. Po ok. 200 m znajdziemy sie obok cmentarza
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Pomnik nagrobny wykonany z szarego granitu, na dodatkowej płycie koloru czarnego znajduje się napis, obok płyty z napisem krzyż. Wokół pomnika została wyłożona kostka brukowa koloru szarego, w kostce umieszczony został motyw flagi.
11. Nazwa obiektu Mogiła Żołnierzy WP poległych w 1939 r.
12. Lokalizacja Na cmentarzu parafialnym - wejście główną bramą, należy skręcić w lewo (ok. 28 m), a następnie w pierwszą aleję w prawo (ok. 20 m) po prawej stronie znajduje się pomnik nagrobny.
13. Ochrona konserwatorska Cmentarz, na którym znajduje się nagrobek, umieszczony jest w gminnej ewidencji zabytków (Karta adresowa zabytku nieruchomego Nr 5)
14. Właściciel działki Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wawrzyńca w Lipie
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu Karta adresowa zabytku nieruchomego Nr 5 w gminnej ewidencji zabytków
17. Opis obiektu

Pomnik nagrobny wykonany z szarego granitu, na dodatkowej płycie koloru czarnego znajduje się napis, obok płyty inskrypcyjnej znajduje się krzyż. Wokół pomnika została wyłożona kostka brukowa koloru szarego, w kostce umieszczony został motyw flagi. Wymiary całkowite pomnika nagrobnego wraz z kostką brukową wynoszą 313 cm x 185 cm. Treść napisu brzmi:

MAJOR W.P.

EDWARD EUGENIUSZ

BILLIK

BYŁY WIĘZIEŃ POLITYCZNY

BYŁY LEGIONISTA

ODZNACZONY WYSOKIMI

ODZANCZENIAMI BOJOWYMI

POLEGŁ W WALCE

Z HITLEROWCAMI DNIA 8 WRZEŚNIA

1939 R. W RUDZIE MALENIECKIEJ

KAPRL. W.P.

FRANCIESZEK

SMARKAŁA

ZGINĄŁ NA POLU CHWAŁY

DNIA 8 WRZEŚNIA

1939 R. W RUDZIE MALENIECKIEJ

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu 2014 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierze polegli w czasie działań wojennych we wrześniu 1939 r.
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Edward Eugeniusz Billik, major Wojska Polskiego, żołnierz poległy w czasie działań wojennych 8 września 1939 r.

Franicszek Smarkała, kapral Wojska Polskiego, żołnierz poległy w czasie działań wojennych 8 września 1939

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-07-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Ruda Maleniecka
1. Miejscowość Lipa
2. Rodzaj obiektu pomnik_
3. Liczba pochowanych 5; w tym zidentyfikowanych: 5
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny Rzymsko-Katolicki w Lipie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Pomnik o wymiarach 2,6 x 2,2 m. Na pomniku napis
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Pomnik o wymiarach 2,6 x 2,2 m. Na pomniku napis:

ZAMORDOWANYM PRZEZ HITLEROWCÓW

W 1943 ROKU

ZA UDZIAŁ W RUCHU OPORU:

JUREK WŁADYSŁAW - 32

MACIEJCZYK WŁADYSŁAW - 23

MILCARZ WŁADYSŁAW - 31

RAĆ ANTONI - 32

RUDNY IGNACY - 29

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Jurek Władysław, lat 32

Maciejczyk Władysław, lat 23

Milcarz Władysław, lat31

Rać Antoni, lat 32

Rudny Ignacy, lat 29

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-07-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Ruda Maleniecka
1. Miejscowość Ruda Maleniecka
2. Rodzaj obiektu cmentarz_ wojenny_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji  
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Cmentarz usytuowany po lewej stronie na drodze do Przedborza
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Cmentarz wojenny z pochówkami z lat 1914-1915 o wym. 19 m x 15 m, ogrodzony siatką i częściowo drewnianym płotem
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Cmentarz usytuowany po lewej stronie na drodze do Przedborza
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Cmentarz wojenny z pochówkami z lat 1914 - 1915 o wym. 19 m x 15 m, ogrodzony siatką i częściowo drewnianym płotem. Treść napisu: 

CMENTARZ WOJENNY

PRAWNIE CHRONIONY

18. Bibliografia Zabytki architektury i budownictwa w Polsce wg. K. Myślińskiego, Warszawa 1995
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny I_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: brak danych
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga