Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Słupia

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-08-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Słupia
1. Miejscowość Pilczyca
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 5; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny Rzymsko-Katolicki w Pilczycy
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Pilczyca
7. Nr działki 1104
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła nakryta płytą cementową z betonowym krzyżem i blaszaną tablicą
11. Nazwa obiektu Mogiła żołnierzy z okresu po II wojnie światowej
12. Lokalizacja przy wejściu głównym po lewej stronie
13. Ochrona konserwatorska ---
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka w Pilczycy
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko-Katolicka w Pilczycy
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu mogiła nakryta płytą cementową z betonowym krzyżem i blaszaną tablicą. Napis: 5 żołnierzy LWP poległych w 1946 r. przy rozminowywaniu
18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny Okres_ po_ 1945_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby 5 żołnierzy
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-08-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Słupia
1. Miejscowość Pilczyca
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny Rzymsko-Katolicki w Pilczycy
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Pilczyca
7. Nr działki 1104
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu mogiła i nagrobek z lastrica wraz z krzyżem
11. Nazwa obiektu Mogiła żołnierza WP z II wojny światowej
12. Lokalizacja przy wejściu przy głównej alei
13. Ochrona konserwatorska ---
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka w Pilczycy
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko-Katolicka w Pilczycy
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu Mogiła i nagrobek z lastrico wraz z krzyżem. Treść napisu memoratywnego: Ś.P. Sierżant Henryk Lis ps. Kula Żołnierz AK poległ pod Rudą Pilczycką 27.VIII.1944 Niech Mu Ojczysta Ziemią Lekką Będzie Koledzy
18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierz II wojny światowej
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Henry Lis zm. 27.08.1944 Ruda Pilczycka, żołnierz Armii Krajowej
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-08-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Słupia
1. Miejscowość Mnin
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny Rzymsko-Katolicki Mnin
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Mnin
7. Nr działki 1024
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu mogiła ziemna z krzyżem i blaszaną tablicą
11. Nazwa obiektu Mogiła żołnierza z okresu II wojny światowej
12. Lokalizacja przy murze
13. Ochrona konserwatorska ---
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka Mnin
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko-Katolicka Mnin
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu mogiła ziemna z krzyżem i blaszaną tablicą. Napis: ŚP KAMPEL żołnierz AK zginąl 7.11.1944 r.
18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Kampel, żołnierz AK, zginął 7.11.1944 r.
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-08-004

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Słupia
1. Miejscowość Mnin
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny Rzymsko-Katolicki Mnin
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Mnin
7. Nr działki 1024
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu nagrobek z lastryka z krzyżem
11. Nazwa obiektu mogiła żołnierza z okresu II wojny światowej
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska ---
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka Mnin
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko-Katolicka Mnin
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła z lastryka z krzyżem. Treść napisu memoratywnego:

ŚP Antoni Kotwica żołnierz AK ps. "Gruda"

żył lat 28

zginął śmiercią tragiczną

od kul zbirów hitlerowskich

dn. 30.X.1944 r.

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Antoni Kotwica ps. "Gruda", żołnierz Armii Krajowej, zginął 30.10.1944 r.
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-08-005

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Słupia
1. Miejscowość Mnin
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 2; w tym zidentyfikowanych: 2
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny Rzymsko-Katolicki Mnin
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Mnin
7. Nr działki 1024
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła ziemna z krzyżem z lastrica i blaszaną tablicą
11. Nazwa obiektu Mogiła osób cywilnych - ofiar represji okupanta po 1.09.1939 r.
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska ---
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka Mnin
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko-Katolicka Mnin
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła ziemna z krzyżem z lastrico i blaszaną tablicą z napisem:

Stanisław

Jaworski

żył lat 33

Julian

Jaworski

żył lat 14

zginęli śmiercia tragiczną

dn. 30.IX.1944 r.

Pokój Ich Duszom

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

2 osoby:

1. Stanisław Jaworski, lat 33, zg. 30.IX.1944 r.

2. Julian Jaworski, lat 14, zg. 30.IX.1944 r.

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-08-006

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Słupia
1. Miejscowość Mnin
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny Rzymsko-Katolicki Mnin
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Mnin
7. Nr działki 1024
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Nagrobek z tablicą z marblitu z krzyżem i fotografią
11. Nazwa obiektu Mogiła osoby cywilnej ofiary represji okupana po 1.09.1939 r.
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska ---
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka Mnin
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko-Katolicka Mnin
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Nagrobek z tablicą z marblitu z krzyżem i fotografią. Treść napisu memoratywnego:

Bronisław Świercz

żył lat 24

zginął z rąk hitlerowskich

dn. 8.IX.1943 r.

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Bronisław Świercz, lat 24, zginął 08.09.1943 r.
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-08-007

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Słupia
1. Miejscowość Mnin
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny Rzymsko-Katolicki Mnin
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Mnin
7. Nr działki 1024
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Nagrobek z lastryka z płytą i krzyżem z granitu
11. Nazwa obiektu mogiła osoby cywilnej ofiary represji okupanta po 1.09.1939 r.
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska ---
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka Mnin
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko-Katolicka Mnin
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Nagrobek z lastryka z płytą i krzyżem z granitu. Napis memoratywny:

Edward

Soboń

żył lat 42

zginął śmiercią

tragiczną

dn. 30.09.1944 r. 

Pokój Jego Duszy

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Edward Soboń, lat 42, zginął 30.09.1944 r.
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-08-008

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Słupia
1. Miejscowość Mnin
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny Rzymsko-Katolicki Mnin
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Mnin
7. Nr działki 1024
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu nagrobek z lastryka z płytą i krzyżem
11. Nazwa obiektu Mogiła osoby cywilnej - ofiary represji okupanta po 1.09.1939 r.
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska ---
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka Mnin
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko-Katolicka Mnin
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Nagrobek z lastryka z płytą i krzyżem. Napis memoratywny:

Jan

Płyta

żyła lat 40

zamordowany dn. 17.01.1945 r.

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Jan Płyta, lat 40, zginął 17.01.1945 r.
Zdjęcia
 

Flaga