Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Stąporków

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-10-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Stąporków
1. Miejscowość Niekłań
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 10; w tym zidentyfikowanych: 10
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Kościoła Rzymskokatolickiego w Niekłaniu Wielkim
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Niekłań
7. Nr działki 1290
8. Opis lokalizacji Cmentarz usytuowany obok kościoła przy ul. Cmentarnej w Niekłaniu Wielkim, obok drogi powiatowej nr 0437T Samsonów - Odrowąż - Boków
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Cmentarz ogrodzony grubym murem z kamienia łupanego, wejście na cmentarz bramą główną od strony kościoła 
11. Nazwa obiektu Mogiła żołnierzy WP, 1939 r. i partyzantów AK 1943-1944 r.
12. Lokalizacja mogiła znajduje się po prawej stronie głównej alei, schodząc w dół cmentarza
13. Ochrona konserwatorska ---
14. Właściciel działki Parafia Kościoła Rzymskokatolickiego w Niekłaniu
15. Zarządca działki Parafia Kościoła Rzymskokatolickiego w Niekłaniu
16. Nr obiektu 2
17. Opis obiektu Nagrobek wykonany w całości z piaskowca białego, płyta inskrypcyjna ustawiona pionowo o nieregularnych obrzeżach o wyszlifowanej przedniej ścianie, u góry której umocowany nieduży odlew Chrystusa Ukrzyżowanego. Na płycie wyryty napis: ŻOŁNIERZOM WP/ POLEGŁYM 8.09.1939 R. W NIEKŁANIU/ STRZ. MICHAŁ FR. ŻYCHOWSKI/ STRZ. NN/ PARTYZANTOM 25 PP AK/ POLEGŁYM 5.11.1944 R. W BOKOWIE/ KPR. PCHOR. "ZEUS" L. 19 NN/ KPR. "FRANEK" FR. FIDELUS/ ST.STRZ. "ROZKOSZ" SARNA, ST. STRZ. "CHMURA" J. PAWLAK/ STRZ. "KICKI" L.20 WOJ. KRONENBERG/ STRZ. "ŻBIK" NN/ STRZ. "ISKRA" NN/ STRZ. "BOLSZEWIK" NN/ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!/ SPOŁECZEŃSTWO NIEKŁANIA
18. Bibliografia

L. Kaczanowski. B. Paprocki "Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim"

B. Hildebrandt "Partyzantka ma Kielecczyźnie 1939-1945"

19. Rok powstania obiektu 1939
20. Opis powstania obiektu nagrobek w obecnej formie wykonany w latach 70-tych, którego fundatorem było Koło ZBOWiD w Niekłaniu
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania Żołnierze WP polegli w czasie działań wojennych w 1939 r. oraz partyzanci AK polegli w 1944 r.
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

1) Michał Fr. Żychowski, przynależność do armii - WP, 1939 r., stopień wojskowy - strzelec, okres historyczny - II wojna światowa, data śmierci - 8.09.1939 r.

2) NN, przynależność do armii - WP, 1939 r., stopień wojskowy - strzelec, okres historyczny - II wojna światowa, data śmierci - 8.09.1939 r.

3) NN - Ps. "Zeus", lat 19, jednostka wojskowa - 25 PP AK, stopień wojskowy - Kapral Podchorąży, okres historyczny - II wojna światowa, data śmierci - 5.11.1944 r.

4) Fr. Fidelus "Franek", jednostka wojskowa - 25 PP AK, stopień wojskowy - Kapral, okres historyczny - II wojna światowa, data śmierci - 5.11.1944 r.

5) Sarna "Rozkosz", jednostka wojskowa - 25 PP AK, stopień wojskowy - starszy strzelec, okres historyczny - II wojna światowa, data śmierci - 5.11.1944 r.

6) J. Pawlak "Chmura", lat 20, jednostka wojskowa - 25 PP AK, stopień wojskowy - starszy strzelec, okres historyczny - II wojna światowa, data śmierci - 5.11.1944 r.

7) Woj. Kronenberg, ps. "Kicki", jednostka wojskowa - 25 PP AK, stopień wojskowy - strzelec, okres historyczny - II wojna światowa, data śmierci - 5.11.1944 r.

8) NN "Żbik", jednostka wojskowa - 25 PP AK, stopień wojskowy - strzelec, okres historyczny - II wojna światowa, data śmierci- 5.11.1944 r.

9) NN "Iskra", jednostka wojskowa - 25 PP AK, stopień wojskowy - strzelec, okres historyczny - II wojna światowa, data śmierci - 5.11.1944 r.

10) NN "Bolszewik", jednostka wojskowa - 25 PP AK, stopień wojskowy - strzelec, okres historyczny - II wojna światowa, data śmierci - 5.11.1944 r.

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-10-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Stąporków
1. Miejscowość Niekłań
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Kościoła Rzymskokatolickiego w Niekłaniu Wielkim
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Niekłań
7. Nr działki 1290
8. Opis lokalizacji Cmentarz usytuowany obok kościoła przy ul. Cmentarnej w Niekłaniu Wielkim, obok drogi powiatowej nr 0437T Samsonów - Odrowąż - Boków
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Cmentarz ogrodzony grubym murem z kamienia łupanego, wejście na cmentarz bramą główną od strony kościoła 
11. Nazwa obiektu Mogiła powstańca 1863 r.
12. Lokalizacja Mogiła znajduje się po stronie lewej cmentarza blisko ogrodzenia cmentarnego od południowej strony, na nieznacznym wzniesieniu
13. Ochrona konserwatorska ---
14. Właściciel działki Parafia Kościoła Rzymskokatolickiego w Niekłaniu
15. Zarządca działki Parafia Kościoła Rzymskokatolickiego w Niekłaniu
16. Nr obiektu 1
17. Opis obiektu

Nagrobek w formie sześciennego bloku z piaskowca nad którym umieszczony jest ozdobny krzyż metalowy. Na przedniej ścianie bloku płyta z granitu czarnego z wygrawerowanym napisem: TU ZOSTAŁ POCHOWANY KAPITAN/ STANISŁAW DOBROGOJSKI "GRZMOT"/ BOHATER POWSTANIA/ POLEGŁ POD STEFANKOWEM/ 21 KWIETNIA 1863 R/ POKÓJ JEGO DUSZY/ UM STĄPORKÓW 1999 R. Całość w ogrodzeniu z kamiennych słupków połączonych metalowymi rurkami. Na tylnej ścianie bloku napis "POŻARNA STRAŻ NIEKŁAŃSKA W 10-TĄ ROCZNICĘ ZAŁOŻENIA 1936 R."

18. Bibliografia

B. Ludwikowska, G. Dymerska, J. Gąssowski, M. Wikiera, M. Brzeziński, K. Dorcz. Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Wikiery "Końskie zarys dziejów"

A. Drążkiewicz (kronikarz oddziału Czachowskiego) "Wspomnienia czachowczyka"

19. Rok powstania obiektu 1863 r.
20. Opis powstania obiektu fundator: Maciej Czarnota
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny Okres_ przed_ 1914_
23. Podstawy zakwalifikowania powstaniec
24. Przynależność Narodowość: polska_  
25. Osoby

Stanisław Dobrogojski "Grzmot", narodowość polska, jednostka wojskowa - Smoleński Pułk Piechoty, stopień wojskowy - Kapitan, okres historyczny - powstanie styczniowe, data śmierci - 21.04.1863 r.

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-10-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Stąporków
1. Miejscowość Odrowąż
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 9; w tym zidentyfikowanych: 9
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Kościoła Rzymskokatolickiego w Odrowążu
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Odrowąż
7. Nr działki 298
8. Opis lokalizacji Cmentarz usytuowany przy ul. Kieleckiej w Odrowążu, wzdłuż drogi powiatowej nr 0437T Samsonów - Odrowąż - Boków
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Cmentarz ogrodzony grubym murem z kamienia łupanego, do którego prowadzą od strony zachodniej dwie bramy
11. Nazwa obiektu Mogiła zbiorowa członków PPR, GL i AL., 1944 r.
12. Lokalizacja Mogiła znajduje się po stronie prawej cmentarza, w pobliżu kwatery pomordowanych mieszkańców wsi Szałas
13. Ochrona konserwatorska ---
14. Właściciel działki Parafia Kościoła Rzymskokatolickiego w Odrowążu
15. Zarządca działki Parafia Kościoła Rzymskokatolickiego w Odrowążu
16. Nr obiektu 3
17. Opis obiektu

Nagrobek wykonany z czerwonego piaskowca, łupanego, z trzech stron zamknięty murem (625 x 290) w środku którego na podstawie (320 x 1,70 x 40) ustawiono pionowo pod kątem płyty w kształcie trapezu w formie dwóch kurtynowych ścian z montowanymi metalowymi literami. Na lewej płycie zamocowany nieduży krzyż z odlewem Chrystusa Ukrzyżowanego poniżej napis z wymienionymi nazwiskami osób pochowanych: STANISŁAW ZAWADA/ TADEUSZ ŚCIBISZ/ KAZIMIERZ GÓRAL/ MIECZYSŁAW PIĘTEK/ STEFAN ŚCIBISZ/ MIECZYSŁAW ŚCIBISZ/ WOJCIECH PRZYCHODNI/ ANTONI KIJ/ WACŁAW KRUPA/ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI                        

Na prawej płycie napis: TU SPOCZYWAJĄ CZŁONKOWIE/ PPR, GL I AL. POLEGLI/ W WALCE Z FASZYZMEM/ W DNIU 19 STYCZENIA 1944 R. W PARDOŁOWIE

18. Bibliografia

L. Kaczanowski. B. Paprocki "Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim"

B. Hildebrandt "Partyzantka ma Kielecczyźnie 1939-1945"

B. Ludwikowska, G. Dymerska, J. Gąssowski, M. Wikiera, M. Brzeziński, K. Dorcz. Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Wikiery "Końskie zarys dziejów"

19. Rok powstania obiektu ---
20. Opis powstania obiektu ---
21. Autor projektu ---
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiary represji
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

1) Stanisław Zawada, s. Adama i Walerii, narodowość polska, przynależność do armii - Armia Ludowa, okres historyczny - II wojna światowa, data urodzenia - 14.01.1882 r., data śmierci - 19.01.1944 r.

2) Tadeusz Ścibisz, s. Piotra i Stanisławy, narodowość polska, przynależność do armii - Armia Ludowa, okres historyczny - II wojna światowa, data urodzenia - 02.11.1901 r., data śmierci - 13.03.1944 r.

3) Kazimierz Góral, s. Jana i Katarzyny, narodowość polska, przynależność do armii - Armia Ludowa, okres historyczny - II wojna światowa, data urodzenia - 25.07.1911 r., data śmierci - 19.01.1944 r.

4) Mieczysław Piętek, s. Józefa i Michaliny, narodowość polska, przynależność do armii - Armia Ludowa, okres historyczny - II wojna światowa, data urodzenia - 10.02.1911 r., data śmierci - 19.01.1944 r.

5) Stefan Ścibisz, s. Konstantego i Julianny, narodowość polska, przynależność do armii - Armia Ludowa, okres historyczy - II wojna światowa, data urodzennia - 06.01.1912 r., data śmierci - 19.01.1944 r.

6) Mieczysław Ścibisz, s. Konstantego i Julianny, narodowość polska, przynależność do armii - Armia Ludowa, okres historyczny - II wojna światowa, data urodzenia - 12.08.1916 r., data śmierci - 19.01.1944 r.

7) Wojciech Przychodni, s. Jancentego i Franciszki, narodowość polska, przynależność do armii - Armia Ludowa, okres historyczny - II wojna światowa, data urodzenia - 04.01.1905r., data śmierci - 19.01.1944 r.

8) Antoni Kij, s. Adama i Heleny, narodowość polska, przynależność do armii - Armia Ludowa, okres historyczny - II wojna światowa, data urodzenia - 09.12.1920 r., data śmierci - 19.01.1944 r.

9) Wacław Krupa, s. Teofila i Walerii, narodowość polska, przynależnośc do armii - Armia Ludowa, okres historyczny - II wojna światowa, data urodzenia - 06.05.1912 r., data śmierci - 19.01.1944 r.

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-10-004

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Stąporków
1. Miejscowość Odrowąż
2. Rodzaj obiektu kwatera_ wojenna_
3. Liczba pochowanych 63; w tym zidentyfikowanych: 63
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Kościoła Rzymskokatolickiego w Odrowążu
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Odrowążu
7. Nr działki 298
8. Opis lokalizacji Cmentarz usytuowany przy ul. Kieleckiej w Odrowążu, wzdłuż drogi powiatowej nr 0437T Samsonów - Odrowąż - Borków
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Cmentarz ogrodzony grubym murem z kamienia łupanego, do którego prowadzą od strony zachodniej dwie bramy
11. Nazwa obiektu Mogiła zbiorowa ofiar pacyfikacji wsi Szałas, 1940 r.
12. Lokalizacja Kwatera znajduje się po stronie prawej cmentarza, blisko muru cmentarnego od strony północnej, wchodząc bramą od strony wsi Odrowąż na wprost widać wznoszący się ponad inne groby wysoki biały krzyż
13. Ochrona konserwatorska ---
14. Właściciel działki Parafia Kościoła Rzymskokatolickiego w Odrowążu
15. Zarządca działki Parafia Kościoła Rzymskokatolickiego w Odrowążu
16. Nr obiektu 2
17. Opis obiektu

Kwatera - kompozycja architektoniczna,  ogordzona niskim betonowym murkiem (830 x 238), pośrodku umieszczony krzyż z ustawioną pionowo tablicą granitową (87 x 162) i napisem: POLEGŁYM ŚMIERCIĄ TRAGICZNĄ/ Z RĄK OKUPANTA NIEMIECKIEGO/ MIESZKAŃCOM WSI SZAŁAS/ SPACYFIKOWANEJ W DNIU/ 08.04.1940 R./ MIESZKAŃCY GMIN/ STĄPORKÓW I ZAGNAŃSK/ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI. Po lewej stronie znicz, po prawej zaś trzy tablice granitowe (102 x 87) ustawione pod kątem z wykutymi w kolejności alfabetycznej 63 nazwiskami pomordowanych mieszkańców wsi Szałas.

18. Bibliografia

L. Kaczanowski. B. Paprocki "Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim"

OKBZH w Kielcach, sygn.Ds.17/69

M. Szymański, Oddział majora "Hubala"...

19. Rok powstania obiektu 1940 r.
20. Opis powstania obiektu ---
21. Autor projektu ---
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania Ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r.
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

1) Wacław Biedrzycki - lat 35

2) Błażej Boruń - lat 62

3) Stanisław Boruń - lat 21

4) Franciszek Boruń - lat 18

5) Stanisław Boruń - lat 26

6) Jan Boruń - lat 20

7) Antoni Boruń - lat 48

8) Józef Boruń - lat 52

9) Stanisław Boruń - lat 17

10) Stanisław Boruń - lat 19

11) Boruń Stanisław - lat 56

12) Boruń Stanisław - lat 21

13) Boruń Władysław - lat 37

14) Boruń Jan - lat 25

15) Boruń Józef - lat 21

16) Duś Jan - lat 25

17) Gębski Stanisław - lat 45

18) Gębski Antoni - lat 42

19) Gębski Jan - lat 35

20) Gębski Ignacy - lat 50

21) Gumuła Jan - lat 54

22) Gumuła Julian - lat 19

23) Gumulski Antoni - lat 56

24) Kazimierski Marian - lat 21

25) Kaczmarczyk Bronisław - lat 34

26) Kaczmarczyk Antoni - lat 25

27) Kaczmarczyk Wacław - lat 17

28) Kaczmarczyk Jacenty - lat 53

29) Kołodziejczyk Piotr - lat 39

30) Lisowski Stanisław - lat 19

31) Lisowski Władysław - lat 36

32) Lisowski Jan - lat 41

33) Lisowski Jan - lat 28

34) Lisowski Mateusz - lat 48

35) Lisowski Paweł - lat 36

36) Lisowski Piotr - lat 18

37) Lisowski Stanisław - lat 38

38) Lisowski Antoni - lat 35

39) Lisowski Jan - lat 45

40) Lisowski Ignacy - lat 34

41) Lisowski Stanisław - lat 18

42) Lisowski Szczepan - lat 64

43) Lisowski Władysław - lat 34

44) Młodawski Antoni - lat 45

45) Młodawski Władysław - lat 37

46) Michałowski Wincenty - lat 37

47) Purtak Roman - lat 35

48) Szcześniak Józef - lat 52

49) Szcześniak Wacław - lat 17

50) Szcześniak Antoni - lat 50

51) Szcześniak Bronisław - lat 34

52) Szcześniak Kazimierz - lat 53

53) Szcześniak Stanisław - lat 18

54) Szcześniak Antoni - lat 65

55) Ściegienny Julian - lat 21

56) Ściegienny Andrzej - lat 51

57) Ścibisz Mikołaj - lat 62

58) Ścibisz Jan - lat 38

59) Ścibisz Józef - lat 40

60) Ścibisz Antoni - lat 77

61) Sarnat Stefan - lat 30

62) Wrona Zygmunt - lat 32

63) Wajs Józef - lat 39

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-10-005

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Stąporków
1. Miejscowość Odrowąż
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Kościoła Rzymskokatolickiego w Odrowążu
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Odrowąż
7. Nr działki 298
8. Opis lokalizacji Cmentarz usytuowany przy ul. Kieleckiej w Odrowążu, wzdłuż drogi powiatowej nr 0437T Samsonów - Odrowąż - Boków
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Cmentarz ogrodzony grubym murem z kamienia łupanego, do którego prowadzą od strony zachodniej dwie bramy
11. Nazwa obiektu Mogiła nieznanych żołnierzy WP, 1939 r. 
12. Lokalizacja Mogiła znajduje się w części tylnej cmentarza, bliżej ogrodzenia cmentarnego od strony południowej wchodząc bramą od strony wsi Świerczów Mały, na końcu głównej alei skręcamy na lewo w kierunku południowym po prawej stronie
13. Ochrona konserwatorska ---
14. Właściciel działki Parafia Kościoła Rzymskokatolickiego w Odrowążu
15. Zarządca działki Parafia Kościoła Rzymskokatolickiego w Odrowążu
16. Nr obiektu 1
17. Opis obiektu Nagrobek wykonany w całości z granitu, podstawa w kolorze siwym, w centrum umieszczona pionowo tablica inskrypcyjna czarna, na której w lewym górnym rogu wygrawerowany orzeł z koroną, po środku napis: Ś.P./ NIEZNANI ŻOŁNIERZE POLEGLI WE WRZEŚNIU 1939 R./ KU PAMIĘCI/ NIEZNANYCH BOHATERÓW/ ŻOŁNIERZY I PARTYZANTÓW/ POLEGŁYCH W WALKACH/ O WOLNOŚĆ OJCZYZNY POLSKI/ SPOCZYWAJĄCYCH NA TYM CMENTARZU/ UM STĄPORKÓW 2001 R. 
18. Bibliografia

L. Kaczanowski. B. Paprocki "Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim"

OKBZH w Kielcach, sygn. Ds.17/69, "Rejestr..."

M. Szymański, Oddział majora "Hubala"

A. Jankowski, Hitlerowski terror na wsi kieleckiej

J. Fajkowski, Wieś w ogniu...

19. Rok powstania obiektu 1939
20. Opis powstania obiektu ---
21. Autor projektu ---
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania Żołnierze WP polegli w czasie działań wojennych w 1939 r.
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

brak danych

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-10-006

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Stąporków
1. Miejscowość Krasna
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Kościoła Rzymskokatolickiego w Krasnej
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Krasna
7. Nr działki 120/1
8. Opis lokalizacji Cmentarz usytuowany przy drodze powiatowej nr 0450T Samsonów - Krasna - Ruda Strawczyńska
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Cmentarz ogrodzony grubym murem z kamienia łupanego, wejście bramą od strony wschodniej
11. Nazwa obiektu Mogiła żołnierzy WP, 1939 r. 
12. Lokalizacja Kwatera żołnierzy znajduje się blisko muru cmentarnego od strony południowej
13. Ochrona konserwatorska ---
14. Właściciel działki Parafia Kościoła Rzymskokatolickiego w Krasnej
15. Zarządca działki Parafia Kościoła Rzymskokatolickiego w Krasnej
16. Nr obiektu 2
17. Opis obiektu Podstawa kwatery wyłożona płytami granitowymi w kolorze siwym, w centralnym miejscu ustawiona pionowo granitowa płyta inskrypcyjna (123 x 86), czarna z wykutym krzyżem, orłem w koronie i napisem: KWATERA ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO/ 3 DYWIZJI PIECHOTY/ 7 PUŁKU PIECHOTY LEGIONOWEJ/ POLEGŁYCH W OBRONIE OJCZYZNY/ W DNIU 06 WRZEŚNIA 1939 R./ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI/ UM STĄPORKÓW 2002 R. Całość zamknięta ogrodzeniem z metalowych słupków połączonych prętami na których widnieje napis POLEGŁYM NA POLU CHWAŁY
18. Bibliografia

L. Kaczanowski. B. Paprocki "Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim"

OKBZH w Kielcach, sygn. Ds.17/69, "Rejestr..."

M. Prowit, Komentarze

L. Kaczanowski, Zbrodnie Wehrmachtu w powiatach włoszczowskim i koneckim

19. Rok powstania obiektu 1939
20. Opis powstania obiektu ---
21. Autor projektu ---
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania Żołnierze WP polegli w czasie działań wojennych w 1939 r.
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

brak danych

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-10-007

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Stąporków
1. Miejscowość Krasna
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych, w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Kościoła Rzymskokatolickiego w Krasnej
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Krasna
7. Nr działki 120/1
8. Opis lokalizacji Cmentarz usytuowany przy drodze powiatowej nr 0450T Samsonów - Krasna  - Ruda Strawczyńska
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Cmentarz ogrodzony grubym murem z kamienia łupanego, wejście bramą od strony wschodniej
11. Nazwa obiektu Mogiła żołnierzy WP, 1939 r. 
12. Lokalizacja Kwatera żołnierzy znajduje się po lewej stronie cmentarza, blisko głównego wejścia
13. Ochrona konserwatorska ---
14. Właściciel działki Parafia Kościoła Rzymskokatolickiego w Krasnej
15. Zarządca działki Parafia Kościoła Rzymskokatolickiego w Krasnej
16. Nr obiektu 1
17. Opis obiektu W centralnym miejscu kwatery ustawiona pionowo granitowa płyta inskrypcyjna (123 x 86) w kolorze ciemno - siwym z wykutym krzyżem i napisem: KWATERA ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO/ 3 DYWIZJI PIECHOTY/ 7 PUŁKU PIECHOTY LEGIONOWEJ/ POLEGŁYCH W OBRONIE OJCZYZNY/ W DNIU 06 WRZEŚNIA 1939 R./ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI/ UM STĄPORKÓW 2000 R. Po obu stronach płyty posadzone żywotniki, obok zaś nagrobek z lastryko Adolfa Rachonia z płytą inskrypcyjną czarną na której widnieje napis: "Ś.P. ADOLF RACHOŃ KAPRAL PODCHOR. 7 PP LEG. NAUCZYCIEL UR. 25.VIII.1913 R. w DZIERZKOWICACH woj. LUBLIN POLEGŁ 6.IX.1939 R. CZEŚĆ BOHATEROM OJCZYZNY". Pozostała część wyłożona płytami granitowymi w kolorze siwym. Całość zamknięta betonowym murkiem (184 x 626) i ogrodzeniem z metalowych słupków połączonych prętami z napisem POLEGŁYM NA POLU CHWAŁY
18. Bibliografia

L. Kaczanowski. B. Paprocki "Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim"

OKBZH w Kielcach, sygn. Ds.17/69, "Rejestr..."

M. Prowit, Komentarze

L. Kaczanowski, Zbrodnie Wehrmachtu w powiatach włoszczowskim i koneckim

19. Rok powstania obiektu 1939
20. Opis powstania obiektu ---
21. Autor projektu ---
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania Żołnierze WP polegli w czasie działań wojennych w 1939 r.
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Adolf Rachoń, narodowość polska, przynależność do armii - Wojsko Polskie, jednostka wojskowa - 7 PP.LEG., stopień wojskowy - podchorąży, okres historyczny - II wojna światowa, data śmierci - 6.09.1939 r.

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-10-008

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Stąporków
1. Miejscowość Czarna
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1, w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Kościoła Rzymskokatolickiego w Czarnej
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Czarna
7. Nr działki 399
8. Opis lokalizacji Cmentarz usytuowany przy drodze powiatowej nr 0455T Końskie, Wąsosz, Czarna
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Cmentarz ogrodzony grubym murem z kamienia łupanego dzielący się na cmentarz stary po lewej stronie i na cmentarz nowy po prawej stronie drogi prowadzącej do wsi Wąsosz
11. Nazwa obiektu Mogiła partyzanta ps. "Malec", 1944 r. 
12. Lokalizacja Mogiła znajduje się na cmentarzu parafialnym starym, na końcu alejki po jej prawej stronie, biegnącej wzdłuż muru cmentarnego od strony wschodniej
13. Ochrona konserwatorska ---
14. Właściciel działki Parafia Kościoła Rzymsko - Katolickiego w Czarnej
15. Zarządca działki Parafia Kościoła Rzymsko - Katolickiego w Czarnej
16. Nr obiektu 3
17. Opis obiektu Pomnik wykonany w całości z płyt granitowych. Podstawa w kolorze siwym i narożnikami czarnymi, płyta inskrypcyjna (158 x 100) czarna, ustawiona pod kątem z wygrawerowanym krzyżem i napisem: Ś.P./ TU SPOCZYWA/ PARTYZANT PS. "MALEC"/ ŻYŁ LAT 18/ ZGINĄŁ W 1944 R/ NA STACJI NIEKŁAŃ/ CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI. Na płycie inskrypcyjnej dużej umieszczona niewielka płyta inskrypcyjna z granitu (48 x 58) z wykutym krzyżem i napisem (pochodzenie nieznane) Ś.P. LESZEK ZARĘBSKI ŻOŁNIERZ AK/ PS. "MALEC" UCZEŃ LO KOŃSKIE
18. Bibliografia

L. Kaczanowski. B. Paprocki "Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim"

B. Hillebrandt, Partyzantka na kielecczyźnie

C. Chlebowski, Gdy las był domem

19. Rok powstania obiektu 1944
20. Opis powstania obiektu ---
21. Autor projektu ---
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania Partyzant
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Leszek Zarębski ps. "Malec", narodowość polska, przynależność do armii - Armia Krajowa, okres historyczny - II wojna światowa, data urodzenia - 1926 r., data śmierci - 1944 r.
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-10-009

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Stąporków
1. Miejscowość Czarna
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Kościoła Rzymskokatolickiego w Czarnej
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Czarna
7. Nr działki 399
8. Opis lokalizacji Cmentarz usytuowany przy drodze powiatowej nr 0455T Końskie, Wąsosz, Czarna
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Cmentarz ogrodzony grubym murem z kamienia łupanego dzielący się na cmentarz stary po lewej stronie i na cmentarz nowy po prawej stronie drogi prowadzącej do wsi Wąsosz
11. Nazwa obiektu Mogiła partyzantów, 1944 r. 
12. Lokalizacja Mogiła znajduje się na cmentarzu parafialnym starym, przy końcu alejki biegnącej wzdłuż muru cmentarnego od strony wschodniej, po jego lewej stronie bezpośrednio przy ogrodzeniu
13. Ochrona konserwatorska ---
14. Właściciel działki Parafia Kościoła Rzymskokatolickiego w Czarnej
15. Zarządca działki Parafia Kościoła Rzymskokatolickiego w Czarnej
16. Nr obiektu 3
17. Opis obiektu Nagrobek wykonany z płyt granitowych w kolorze siwym (181 x 193) na betonowej niewielkiej podstawie i czarną pionowo osadzoną tablicą inskrypcyjną (77 x 52) oraz wykutym napisem: Ś.P./ TU SPOCZYWAJĄ PARTYZANCI POLEGLI W 1944 R/ POKÓJ ICH DUSZOM/ UM STĄPORKÓW 1999 R. na tle krzyża z rurek metalowych z figurą Jezusa Ukrzyżowanego
18. Bibliografia

L. Kaczanowski. B. Paprocki "Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim"

B. Hillebrandt, Partyzantka na kielecczyźnie

C. Chlebowski, Gdy las był domem

19. Rok powstania obiektu 1944
20. Opis powstania obiektu ---
21. Autor projektu ---
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania Partyzanci
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby brak danych
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-10-010

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Stąporków
1. Miejscowość Czarna
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Kościoła Rzymskokatolickiego w Czarnej
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Czarna
7. Nr działki 399
8. Opis lokalizacji Cmentarz usytuowany przy drodze powiatowej nr 0455T Końskie, Wąsosz, Czarna
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Cmentarz ogrodzony grubym murem z kamienia łupanego dzielący się na cmentarz stary po lewej stronie i na cmentarz nowy po prawej stronie drogi prowadzącej do wsi Wąsosz
11. Nazwa obiektu Mogiła żołnierzy WP, 1939 r. 
12. Lokalizacja Mogiła usytuowana w prawym rogu cmentarza parafialnego starego tuż przy ogrodzeniu
13. Ochrona konserwatorska ---
14. Właściciel działki Parafia Kościoła Rzymskokatolickiego w Czarnej
15. Zarządca działki Parafia Kościoła Rzymskokatolickiego w Czarnej
16. Nr obiektu 1
17. Opis obiektu Nagrobek wykonany w całości z granitu w kolorze siwym (109 x 214 x 39) z narożnikami czarnymi i czarną pionowo osadzoną tablicą inskrypcyjną (63 x 106) oraz wykutym napisem: Ś.P./ TU SPOCZYWAJĄ/ ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEGO/ POLEGLI W OBRONIE OJCZYZNY W 1939 R./ POKÓJ ICH DUSZOM/ URZĄD MIEJSKI STĄPORKÓW 1998 R. Wokół opaska z płyt granitowych, po prawej stronie posadzone żywotniki.
18. Bibliografia

L. Kaczanowski. B. Paprocki "Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim"

Bibl. Wrzesień 1939 roku na Kielecczyźnie

M. Prowit, Komentarze do historii polskich działań obronnych

19. Rok powstania obiektu 1939 r.
20. Opis powstania obiektu ---
21. Autor projektu ---
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania brak danych
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby brak danych
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-10-011

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Stąporków
1. Miejscowość Furmanów
2. Rodzaj obiektu pomnik_
3. Liczba pochowanych 8; w tym zidentyfikowanych: 8
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji  
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Pomnik usytuowany w miejscowości Furmanów obok posesji nr 78
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Pomnik w formie wysokiego krzyża i bloków kamiennych w kształcie sześcianu o różnej wielkości. Od frontu dwie tablice o wymiarach 100 x 42 cm oraz 96 x 42 cm z napisem, nad nimi znak Polski Walczącej i orła białego w koronie. Ogrodzenie z bali drewnianych. 
11. Nazwa obiektu pomnik partyzantów AK, 1944
12. Lokalizacja w miejscowości Furmanów obok posesji nr 78
13. Ochrona konserwatorska ---
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Pomnik w formie wysokiego krzyża i bloków kamiennych w kształcie sześcianu o różnej wielkości. Od frontu dwie tablice o wymiarach 100 x 42 cm i 96 x 42 cm z napisem:

Tablica 1

GDY UTRUDZONY ŻYCIEM TU WSTRZYMASZ SWÓJ KROK,/ A Z GŁĘBOKIM WESTCHNIENIEM DO BOGA W WOLNEJ POLSCE DOMU/ SWEGO SZUKAĆ BĘDZIESZ ZACHOWAJ PAMIĘĆ LEŚNYCH ŻOŁNIERZY,/ KTÓRZY WALCZĄC O WOLNĄ I DLA CIEBIE - SPOCZĘLI TU NA WIEKI

Tablica 2

DNIA 5 LISTOPADA 1944 R. ODDZIAŁ 3 PP LEGIONÓW AK POD/ DOW. KPT. ANTONIEGO HEDY PS. "SZARY" W BITWIE O "PIEKIEŁKO"/ ZOSTAWIŁ NA WIECZNEJ WARCIE CISZY - SPOKOJU I ZAPOMNIENIA/ WSPANIAŁYCH ŻOŁNIERZY - WIERNYCH SYNÓW BOGA I OJCZYZNY/ PPOR. "GRAD" KOWALCZYK STANISŁAW/ KPR. PCHR. "BĄK" CICHOSZ JÓZEF L. 26/ SSTRZ. "BRYŚ" CICHOSZ GRZEGORZ L.21/ KPR. "JURE" SPYTEK JERZY/ SSTRZ. "BYSTRY" SKUZA STEFAN/ SSTRZ. "GŁOS" SERBA JAN/ SSTRZ. "ROLAND" N.N./ SSTRZ. "EROS" N.N.

Nad napisami znak Polski Walczącej i orła białego w koronie. Ogrodzenie z bali drewnianych.

18. Bibliografia

L. Kaczanowski. B. Paprocki "Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim"

OKBZH w Kielcach, sygn.Ds.148/69

C. Chlebowski, "Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie"

19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

1. ppor. "Grad" - Kowalczyk Stanisław

2. kpr. poch. "Bąk" - Cichosz Józef, L. 26

3. sstrz. "Bryś" - Cichosz Grzegorz, L. 21

4. kpr. "Jure" - Spytek Jerzy

5. sstrz. "Bystry" - Skuza Stefan

6. sstrz. "Głos" - Serba Jan

7. sstrz. "Roland" - N.N.

8. sstrz. "Eros" - N.N.

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-10-012

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Stąporków
1. Miejscowość Duraczów
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji w lesie
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła znajduje się w lesie w odległosci 200 m od wsi Duraczów
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła leśna obłożona mchem, w centralnej części osadzony brzozowy krzyż, ogrodzenie - płotek drewniany (185 x 230 cm)
11. Nazwa obiektu Mogiła nieznanego żołnierza WP, 1940
12. Lokalizacja Mogiła znajduje się w lesie około 200 m od wsi Duraczów
13. Ochrona konserwatorska ---
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu Mogiła leśna obłożona mchem, w centralnej części osadzony brzozowy krzyż, ogrodzenie - płotek drewniany (185 x 230 cm). Treść napisu: Tu spoczywają ofiary terroru II wojny światowej. Cześć Ich Pamięci
18. Bibliografia

L. Kaczanowski. B. Paprocki "Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim"

M. Szymański, Oddział majora "Hubala"

19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

 

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-10-013

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Stąporków
1. Miejscowość Hucisko
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji  
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Grób usytuowany w miejscowości Hucisko, przy drodze nr 0450T naprzeciwko posesji nr 121
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Na tle krzyża z metalowych rurek, pomnik z betonu na jednostopniowej prostokątnej podstawie. Na ścianie frontowej niklowana tablica z napisem.
11. Nazwa obiektu Pomnik żołnierza AL, 1943
12. Lokalizacja Naprzeciwko posesji nr 121, przy drodze nr 0450T w miejscowości Hucisko 
13. Ochrona konserwatorska ---
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu Na tle krzyża z metalowych rurek, grób z betonu na jednostopniowej prostokątnej podstawie. Na ścianie frontowej niklowana tablica z napisem:  W DNIU 3 KWIETNIA 1943 r. POLEGŁ Z RĄK OKUPANTA HITLEROWSKIEGO JEDYNAK WŁADYSŁAW S. JANA SOŁTYS WSI HUCISKO, ŻOŁNIERZ AL./ CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI.
18. Bibliografia

Bogdan Hillebrandt, Partyzantka na Kielecczyźnie 1939

Jacek E. Wilczur, Sosny były świadkami

19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

 

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-10-014

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Stąporków
1. Miejscowość Modrzewina
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych  
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji  
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Pomnik na skraju lasu, przy drodze leśnej, naprzeciw posesji nr 35.
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Grób wzniesiony z dwóch bloków piaskowca w kształcie sześcianu o różnej wielkości. Od frontu, na większym kamieniu wykuty napis, na drugim zaś data 1943. Po bokach mogiły ozobne znicze żeliwne. Całość zamknięta w ozdobnym ogrodzeniu i wyłożona płytami z piaskowca.
11. Nazwa obiektu pomnik powstańców, 1943
12. Lokalizacja Mogiła na skraju lasu, przy drodze leśnej, naprzeciw posesji nr 35 
13. Ochrona konserwatorska ---
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu Grób wzniesiony z dwóch bloków piaskowca w kształcie sześcianu o różnej wielkości. Od frontu, na większym kamieniu wykuty napis: ZGINĘLI W WALCE Z OKUPANTEM HITLEROWSKIM 3 LIPCA 1943 R./ KPT. HENRYK KOZUBSKI PS. "KALIŃSKI" L. 23 SZEF SZTABU OKRĘGU KIELECKIEGO GL/ GWARDZISTA PS. "EDWARD" Z WARSZAWY L. OK.27/ PARTYZANT RADZIECKI GWARDZISTA PS. "OLEK" L. OK.22,/ KOBIETA Z WARSZAWY L.OK. 35/ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI/ MODRZEWINA 1973 r., na drugim zaś data 1943. Po bokach mogiły ozdobne znicze żeliwne. Całość zamknięta w ozdobnym ogrodzeniu i wyłożona płytami z piaskowca
18. Bibliografia

L. Kaczanowski, B. Paprocki, Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w woj. Kieleckim

B. Hildebrandt, Partyzantka na Kielecczyźnie

B. Garas, Oddziały Gwardii i Armii Ludowej 1942-1945

19. Rok powstania obiektu 1973 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność

Narodowość: polska_

Narodowość: rosyjska_

25. Osoby

1. kpt. Henryk Kozubski ps. "Kaliński", lat 23, szef sztabu okręgu kieleckiego GL

2. gwardzista ps. "Edward" z Warszawy, lat ok. 27

3. partyzant radziecki gwardzista ps. "Olek", lat ok. 22

4. kobieta z Warszawy, lat ok.35

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-10-015

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Stąporków
1. Miejscowość Wólka Plebańska
2. Rodzaj obiektu pomnik_
3. Liczba pochowanych  
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji  
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Pomnik w pobliżu przystanku kolejowego Wólka Plebańska, przy torach na niewielkim pagórku
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Pomnik w formie głazu na betonowej podstawie (150 x 102 x 42). Z przodu przymocowany stalowy krzyż i marmurowa tablica (46 x 62 cm) z napisem. W rogach tablicy znaki: polski walczącej oraz żołnierzy Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury" i "Cichociemnych"
11. Nazwa obiektu Pomnik akcji partyzanckich, 1943
12. Lokalizacja Pomnik w pobliżu przystanku kolejowego Wólka Plebańska, przy torach na niewiekim pagórku
13. Ochrona konserwatorska ---
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu Pomnik w formie głazu na betonowej podstawie (150 x 102 x 42). Z przodu przymocowany stalowy krzyż i marmuowa tablica (46 x 62 cm) z napisem: Ś+P PPOR. CICHOCIEMNY "MOCNY" RAFAŁ NIEDZIELSKI, LTN. ARMII RADZIECKIEJ NN "ARKADIJ", ŻOŁNIERZE II ZGRUPOWANIA "ROBOTA" Z PARTYZANCKICH ZGRUPOWAŃ GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH AK "PONUREGO" POLEGLI 04.09.1943 r. W rogach tablicy znak polski walczącej oraz żołnierzy Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Ak "Ponury" i "Cichociemnych".
18. Bibliografia

L. Kaczanowski, B. Paprocki, "Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w woj. kieleckim"

19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność  
25. Osoby

1. ppor. Cichociemny "Mocny" Rafał Niedzielski

2. ltn. Armii Radzieckiej NN "Arkadij"

oraz

żołnierze II Zgrupowania "Robota" z Partyzanckich Zgrupowań Gór Świętokrzyskich AK "Ponurego"

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-10-016

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Stąporków
1. Miejscowość Wielka Wieś
2. Rodzaj obiektu pomnik_
3. Liczba pochowanych brak, w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji  
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Pomnik za wsią Wielka Wieś, na skraju lasu, przy drodze prowadzącej do wsi Boków, oznaczonej jako droga Samsonów - Odrowąż - Boków nr 0437T
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Pomnik w formie ażurowego krzyża z żelaznej kratownicy osadzony na trzystopniowej podstawie wyłożonej granitem o wymiarach: 325 x 325 x 46 cm, 225 x 225 x 57 cm, 126 x 119 x 48 cm, w ogrodzeniu z siatki. Na krzyżu metalowa figura Jezusa Ukrzyżowanego, poniżej znak polski walczącej. W podstawie wmontowana tablica granitowa (120 x 52 cm) z napisem, nad nią metalowy orzeł w koronie. Po obu stronach pomnika stojące łuski armatnie. Teren w ogrodzoniu pomnika wyłożony kostką granitową.
11. Nazwa obiektu Pomnik żołnierzy AK, 1943
12. Lokalizacja Za Wielką Wsią, na skraju lasu, przy drodze prowadzącej do wsi Boków, oznaczonej jako droga Samsonów- Odrowąż - Boków nr 0437T
13. Ochrona konserwatorska ---
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Pomnik w formie ażurowego krzyża z żelaznej kratownicy osadzony na trzystopniowej podstawie wyłożonej granitem o wymiarach: 323 x 323 x 46 cm, 225 x 225 x 57 cm, 126 x 119 x 48 cm, w ogordzeniu z siatki. Na krzyżu metalowa figura Jezusa Ukrzyżowanego, poniżej znak polski walczącej. W podstawie wmontowana tablica granitowa (120 x 52 cm) z napisem:

Tu zginęli w walce z Niemcami 14.X.1943 r. żołnierzy Partyz. Zgrupowań Świętokrzyskich AK "PONURY" z II Zgrupowania "ROBOTA" ppor cichociemny "ROBOT" Waldemar Szwiec 

b. żołnierze wydzielonej organizacji dyw. ZWZ-AK "WACHLARZ" 1941-1943 

pchor. "STASZEK" Stanisław Wolf, st. strz. "GRAŻYNA" Grażyna Sniadecka, st.strz."AZOR" Piotr Downar, st. strz. "JASIEK" Jan Rychter

PRZECHODNIU POWIEDZ POLSCE ŻE PADLIŚMY W JEJ OBRONIE.

Nad tablicą metalowy orzeł w koronie. Po obu stronach pomnika stojące łuski armatnie. Teren w ogrodzeniu pomnika wyłożony kostką granitową.

18. Bibliografia

L. Kaczanowski, B. Paprocki,  Miejsce pamieci narodowej 1939-1945 w woj. Kieleckim

OKBZH w Kielcach, syg.Ds. 148/69

C. Chlebowski, Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie

J. Wilczur, Sosny były świadkami

19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność  
25. Osoby

1. pchor. "Staszek" Stanisław Wolf

2. st. strz. "Grażyna" Grażyna Śniadecka

3. st. strz. "Azor" Piotr Downar

4. st. strz. "Jasiek" Jan Rychter

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-10-017

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Stąporków
1. Miejscowość Piasek
2. Rodzaj obiektu pomnik_
3. Liczba pochowanych  
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji  
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Pomnik w miejscowości Piasek, przy posesji nr 11
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Pomnik w formie głazu na betonowej podstawie (195 x 77  x 48 cm) z metalowym krzyżem i figurą Jezusa Ukrzyżowanego. Po prawej stronie tablica granitowa (52 x 82 cm) ze znakiem polski walczącej i napisem. Całość ogrodzona płotem drewnianym z furtką metalową i osadzonymi w niej łuskami karabinowymi  
11. Nazwa obiektu Pomnik ofiar mordu, 1943
12. Lokalizacja Pomnik w miejscowości Piasek, przy posesji nr 11
13. Ochrona konserwatorska ---
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu Pomnik w formie głazu na betonowej podstawie (195 x 77 x 48 cm) z metalowym krzyżem i figurą Jezusa Ukrzyżowanego. Po prawej stronie tablica granitowa (52 x 82 cm)ze znakiem polski walczącej i napisem: PAMIECI ZOFII JANISZEWSKIEJ lat 44 łączniczki Armii Krajowej oraz JANA JANISZEWSKIEGO lat 72 zamordowanych 14.X.1943 r. przez hitlerowców podczas obławy na II Zgrupowanie "ROBOTA" z Partyzanckich Zgrupowań Gór Świętokrzyskich "PONURY". Całość ogrodzona płotem drewnianym z furtką metalową i osadzonymi w niej łuskami karabinowymi.
18. Bibliografia

L. Kaczanowski, Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w woj. Kieleckim

19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność  
25. Osoby

Zofia Janiszewska, lat 44, łączniczka Armii Krajowej

Jan Janiszewski, lat 72

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-10-018

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Stąporków
1. Miejscowość Czarna
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych:1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Czarnej
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła znajduje się na cmentarzu parafialnym starym, usytuowana na końcu głównej alei
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Nagrobek wykonany w całości z betonu. Płyta inskrypcyjna (72 x 56 cm) osadzona na podstawie spełniającej jednocześnie rolę ogrodzenia (2,00 x 1,19 m), litery ryte, z przyległym, wystającym ponad nią po prawej stronie krzyżem z figurą Jezusa Ukrzyżowanego.
11. Nazwa obiektu Mogiła poległego w bitwie pod Gruszką Władysława Góreckiego, 1944 r.
12. Lokalizacja Mogiła zlokalizowana na cmentarzu parafialnym starym, na końcu głównej alei
13. Ochrona konserwatorska ---
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Nagrobek wykonany w całości z betonu. Płyta inskrypcyjna (72 x 56 cm) osadzona na podstawie spełniającej jednocześnie rolę ogrodzenia (2,00 x 1,19), litery ryte; z przyległym, wystającym ponad nią po prawej stronie krzyżem z figurą Jezusa Ukrzyżowanego. Treść napisu:

WŁADYSŁAW

GÓRECKI

ŻYŁ LAT 25

ZGINĄŁ 29.IX.1944

W BITWIE POD GRUSZKĄ

POKÓJ JEGO DUSZY

18. Bibliografia Sylwester Jedynak, "Słowo Ludu" Nr 230 z 1984 r, artykuł tyt."Jesienią czterdziestego czwartego", str 4
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu Edward Górecki
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

 Władysław Górecki, lat 25, zginął 29.IX.1944 r. w bitwie pod Gruszką

Zdjęcia
 

Flaga