Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Sadowie

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 07-08-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Opatowski
Gmina Sadowie
1. Miejscowość Wrzechświęte
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowa_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Rzymsko-Katolickiej we Wrzechświętych
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafiany
6. Dawna nazwa miejscowości Wrzechświęte
7. Nr działki 138, 139
8. Opis lokalizacji Jadąc drogą krajową nr 9 od Ostrowca w kierunku Opatowa, w miejscowości Obręczna skręcamy w lewo w kierunku Małoszyc, po ok. 3 km po lewej stronie mamy cmentarz
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu krzyże, tabliczki, płyta pamiątkowa, mogiła wyłożona płytkami
11. Nazwa obiektu Mogiła żołnierzy WP poległych w 1939 r.
12. Lokalizacja po lewej stronie od wejścia
13. Ochrona konserwatorska ---
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka we Wszechświętych
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko-Katolicka we Wszechświętych
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Na krzyżach tabliczki z napisem:

Żołnierz Wojska Polskiego

Poległ na Polu Chwały w 1939 r.

Cześć Jego Pmięci

Na płycie pamiątkowej napis:

KOLEDZY Z KOŁA ZBOWID

W SADOWIU

POEGŁYM PARTYZANTOM

W MIEJSCOWOŚCIACH

TRĘBANOWIE, MAŁOSZYCACH,

GROCHOLICACH

PODCZAS WALKI Z OKUPANTEM

HITLEROWSKIM

NIDGY WIĘCEJ WOJNY

Cała mogiła wyłożona płytkami.

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania poległ w czasie działań wojennych
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby brak danych
Zdjęcia
 

Flaga