Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Miasto Opatów

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 07-01-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Opatowski
Gmina Opatów
1. Miejscowość Opatów
2. Rodzaj obiektu cmentarz_ wojenny_
3. Liczba pochowanych ok. 1500; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Wojska Polskiego i Ofiar Terroru ul. Cmentarna w Opatowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wojenny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Cmentarz położony jest w Opatowie przy ul. Cmentarnej
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Cmentarz samodzielny składa się z 23 kwater zbiorowych. Kawtery zbudowane są z opaski z cegły klinkierowej, w środku ziemia i krzyże waleczne. Po środku cmentarza krzyż na cokole betonowym, opaska kamienna. Na cokole widnieje napis. Na bramie wejściowej cmentarza umieszczona jest tablica z napisem. Powierzchnia cmentarza - 0,17 ha
11. Nazwa obiektu Cmentarz Żołnierzy Polskich poległych w latach 1914-1918, 1939-1945
12. Lokalizacja Cmentarz wojenny położony jest w Opatowie przy ul. Cmentarnej
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Cmentarz samodzielny składa się z 23 kwater zbiorowych. Kwatery zbudowane są z opaski z cegły klinkierowej, w środku ziemia i krzyże waleczne. Po środku cmentarza krzyż na cokole betonowym, opaska kamienna. Treść napisu na cokole, na którym znajduje się krzyż brzmi:

Kp. Franciszek Pększyc "Grudziński:'

Dowódca 2 Kamp. VI Baonu I Bryg. Leg. Pol.

Poległ pod Żernikami dnia 3 czerwca 1915 r.

Treść napisu na tablicy umieszczonej na bramie wejściowej cmentarza brzmi:

Cmentarz Żołnierzy Polskich poległych w latach 1914-1918, 1939-1945

Powierzchnia cmentarza- 0,17 ha.

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny I_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby ok. 1500 Żołnierzy Wojska Polskiego i Ofiar Terroru
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 07-01-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Opatowski
Gmina Opatów
1. Miejscowość Opatów
2. Rodzaj obiektu cmentarz_ wojenny_
3. Liczba pochowanych ok. 2000; w tym zidentyfikowanych: 34
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Wyznaniowy w Opatowie, ul. Cmentarna
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wyznaniowy
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej położony jest w Opatowie przy ul. Cmentarnej
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Wydzielona betonowym ogrodzeniem kwatera na terenie cmentarza wyznaniowego. Składa się z 32 symbolicznych mogił zbiorowych, obudowanych cegłą klinkierową i ziemią w środku . Powierzchnia cmentarza wynosi 576 m2. Na ścianie monumentalnej widnieje napis.
11. Nazwa obiektu Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej
12. Lokalizacja Cmentarz wyznaniowy w Opatowie przy ul. Cmentarnej
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Wydzielona betonowym ogrodzeniem kwatera na terenie cmentarza wyznaniowego. Składa się z 32 symbolicznych mogił zbiorowych obudowanych cegłą klinkierową i ziemią w środku. Powierzchnia cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej wynosi 576 m2. Ściana monumentalna z napisem:

"Bohaterskim Żołnierzom Armii Radzieckiej

poległym w walce o wyzwolenie Ziemi Opatowskiej

Społeczeństwo miasta Opatowa"

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 07-01-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Opatowski
Gmina Opatów
1. Miejscowość Opatów
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 8; w tym zidentyfikowanych: 8
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Wyznaniowy w Opatowie ul. Cmentarna
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wyznaniowy
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła znajduje się na cmentarzu wyznaniowym w Opatowie przy ul. Cmentarnej
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła wyłożona płytkami ceramicznymi, mrozoodpornymi. Podest z płytek chodnikowych. Na mogile znajduje się kamienna tablica z napisem. Powierzchnia mogiły - 19 m2.
11. Nazwa obiektu Mogiła Partyzantów Batalionów Chłopskich
12. Lokalizacja Cmentarz wyznaniowy położony  w Opatowie przy ul. Cmentarnej
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Mogiła wyłożona płytkami ceramicznymi, mrozoodpornymi. Podest z płytek chodnikowych. Na mogile znajduje się kamienna tablica z napisem:

Partyzantom BCh z Oddziału Stanisława Snopa "Zborowskiego"

poległym w Grochocicach 3.IX.1943 r. w walce z okupantem

hitlerowskim

Koledzy z koła O.Z.Z.BCh w Opatowie

Stanisław Snop "Zborowski"                       Mieczysław Mroczek "Wodecki"

Stanisław Łaskowiec "Odwaga"                Piotr Szczypciak "Szary"

Stanisłąw Łoboda "Śmigły"                         Jerzy Parka "Dąb"

Wacław Majewski "Piorun"                         Zbigniew Parka "Głaz"

Cześć Ich Pamięci

Powierzchnia mogiły - 19 m2.

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowośc: polska_
25. Osoby

8 Partyzantów Batalionów Chłopskich z Oddziału StanisławaSnopa "Zborowskiego":

1. Stanisław Snop "Zborowski", lat 28

2. Stanisław Łaskowiec "Odwaga", lat 23

3. Stanisław Łoboda "Śmigły", lat 21

4. Wacław Majewski " Piorun", lat 21

5. Mieczysław Mroczek " Wodecki", lat 18

6. Piotr Szczypciak "Szary", lat 22

7. Jerzy Parka " Dąb", lat 25

8. Zbigniew Parka "Głaz", lat 19

 

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 07-01-004

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Opatowski
Gmina Opatów
1. Miejscowość Opatów
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 49; w tym zidentyfikowanych: 3
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Wyznaniowy w Opatowie u. Cmentarna
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wyznaniowy
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła znajduje się na cmentarzu wyznaniowym w Opatowie przy ul. Cmentarnej
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła obłożona cegłą klinkierową, w środku kamienny krzyż. Powierzchnia 15 m2.
11. Nazwa obiektu Mogiła Powstańców z 1863 r.
12. Lokalizacja Cmentarz wyznaniowy w Opatowie przy ul. Cmentarnej
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Mogiła obłożona cegłą klinkierową, w środku kamienny krzyż. Powierzchnia mogiły - 15m2.

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu 1864 r.
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny Okres_ przed_ 1914_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 07-01-005

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Opatowski
Gmina Opatów
1. Miejscowość Opatów
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 6; w tym zidentyfikowanych: 6
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji  
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła położona jest w Opatowie, ul. Szpitalna w pobliżu Szpitala Powiatowego
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Ogrodzenie metalowe na fundamencie, w środku ziemia, krzyż metalowy na betonowym postumencie oraz tablica z napisem. Powierzchnia - 13 m2.
11. Nazwa obiektu Mogiła Powstańców z 1863 r.
12. Lokalizacja Mogiła zlokalizowana jest w Opatowie przy ul. Szpitalnej, w pobliżu Szpitala Powiatowego
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Ogrodzenie metalowe na fundamencie, w środku ziemia, krzyż metalowy na betonowym postumencie oraz tablica z napisem. Napis na tablicy brzmi:

Powstańcy straceni 30.VI.1864 r

A. Bielski l. 20

J. Grdeń l. 20

St, Jagiełło l. 20

A. Ważycki l. 20

J. Wąsikiewicz l. 18

L. Wyszomirski l. 26

Powierzchnia mogiły - 13 m2.

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu 1864 r.
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny Okres_ przed_ 1914_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

6 Powstańców:

1. A. Bielski - lat 20

2. J. Grdeń - lat 20

3. St. Jagiełło - lat 20

4. A. Ważycki - lat 20

5. J. Wąsikiewicz - lat 18

6. L. Wyszomirski - lat 26

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 07-01-006

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Opatowski
Gmina Opatów
1. Miejscowość Opatów
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: 6
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji  
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła położona na terenie nieruchomości klasztornej w Opatowie, ul. Klasztorna
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Ogrodzenie metalowe, w środku ziemia i krzyż metalowy na betonowym fundamencie. Powierzchnia mogiły - 6 m2.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Mogiła położona na terenie nieruchomości klasztornej w Opatowie, ul. Klasztorna
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Ogrodzenie metalowe, w środku ziemia i krzyż metalowy na betonowym fundamencie. Powierzchnia - 6 m2.

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny brak danych
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: brak danych
25. Osoby

kpt. "Alfons"

por. Górski

por. Bogumił Lauszka

por. "Marksen"

por. Ludwik Starzyński

ppor. Karol Krynicki

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 07-01-007

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Opatowski
Gmina Opatów
1. Miejscowość Opatów
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Wyznaniowy w Opatowie, ul. Cmentarna
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wyznaniowy
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła położona na terenie cmentarza wyznaniowego w Opatowie ul. Cmentarna
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Ogrodzenie metalowe, w środku ziemia i krzyż kamienny
11. Nazwa obiektu Mogiła Filipowicza Klewcowa
12. Lokalizacja Mogiła położona na terenie cmentarza wyznaniowego w Opatowie
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Ogrodzenie metalowe, w środku ziemia i krzyż kamienny

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny brak danych
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: brak danych
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 07-01-008

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Opatowski
Gmina Opatów
1. Miejscowość Opatów
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji przy drodze
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Głaz granitowy z tablicą.
11. Nazwa obiektu Symboliczny grób mjr Ludwika Topora Zwierzdowskiego
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Głaz granitowy z tablicą informacyjną:

"Tu został pochowany mjr Ludwik Topór Zwierzdowski d-ca dywizji krakowskiej, stracony 23.II.1864 r. na rynku w Opatowie"

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu Symboliczny grób na miejscu, gdzie po egzekucji został pochowany Ludwik Topór Zwierzdowski
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny Okres_ przed_ 1914_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Ludwik Topór Zwierzdowski, d-ca dywizji krakowskiej, stracony 23.II.1864 r. na rynku w Opatowie
Zdjęcia
 

Flaga