Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Kije

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 09-04-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Pińczowski
Gmina Kije
1. Miejscowość Kije
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 13; w tym zidentyfikowanych: 13
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Wyznaniowy w Kijach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wyznaniowy
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Kwatera w obudowie z lastrika ze słupkami i zniczami od frontu oraz pomnikiem i leżącą płytą. Pomnik w formie prostopadłościanu z 3 bloków piaskowca. Część górna z uskokami z wykutym krzyżem. Przed pomnikiem leżąca płyta marmurowa w obudowie z granitu na murowanej podstawie.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Kwatera w obudowie z lastrika z słupkami i zniczem od frontu oraz pomnikiem i leżącą płytą. Pomnik w formie prostopadłościanu z 3 bloków piaskowca. Część górna z uskokami z wykutym krzyżem. Przed pomnikiem leżąca płyta marmurowa w obudowie z granitu na murowanej podstawie. Treść napisu brzmi:

Na polu Chwały 1944: żołnierzom Bohaterów Chłopskich 1959 r.

Tu spoczywają ci którzy oddali swoje życie walcząc o wolność Ojczyzny

dnia 28.07.1944 r.

Banaś A.

Błotnicki M.

Ciszewski S.

Cieżart S.

Dudek J.

Gidek J.

Jandała J.

Motyka J.

Noszczyk S.

Powałka J.

Paluchiewicz M.

Salus S.

Woźniak W.

 

18. Bibliografia Longin Kaczanowski, Bogusław Paprocki, "Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w woj. kieleckim"
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

13 żołnierzy Bohaterów Chłopskich:

Banaś A.

Błotnicki M.

Ciszewski S.

Cieżart S.

Dudek J.

Gidek J.

Jandała J.

Motyka J.

Noszczyk S.

Powałka J.

Paluchiewicz M.

Salus S.

Woźniak W.

Zdjęcia
 

Flaga