Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Złota

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 09-07-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Pińczowski
Gmina Złota
1. Miejscowość Pełczyska
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Rzymsko-Katolicki w Pełczyskach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki ---
8. Opis lokalizacji po lewej stronie głównej alei cmentarnej
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu grób betonowy z brzozowym krzyżem
11. Nazwa obiektu mogiła żołnierza z II wojny światowej
12. Lokalizacja przy wejściu na cmentarz po lewej stronie alei
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka w Pełczyskach
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko-Katolicka w Pełczyskach
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

grób betonowy z brzozowym krzyżem i napisem:

Bóg, Honor i Ojczyzna

Wieczna Chwała Bohaterom

Poległym za Wolną Polskę

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierz poległy w czasie działań wojennych
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby brak danych
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 09-07-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Pińczowski
Gmina Złota
1. Miejscowość Chroberz
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 242; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Rzymsko-Katolicki, Chroberz
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Chroberz
7. Nr działki ---
8. Opis lokalizacji przy głównej alei cmentarnej
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu dwa kopce ziemne ze ściętym wierzchołkiem, w kopcach luźno powtykane krzyże żeliwne
11. Nazwa obiektu mogiła żołnierzy z okresu I wojny światowej 149 Armii Austriacko-Węgierskiej i 93 Armii Rosyjskiej
12. Lokalizacja w lewym górnym rogu
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka w Chroberzu
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko-Katolicka w Chroberzu
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Groby ziemne o wym. 2 m x 7 m x 7 m obłożone płytami betonowymi. Kamienna płyta z napisem

Cmentarz Wojenny

Prawem Chroniony

1914-1915

242 Żołnierzy Poległych

w I Wojnie Światowej

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny I_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierze polegli w czasie działań wojennych
24. Przynależność Narodowość: brak danych
25. Osoby brak danych
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 09-07-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Pińczowski
Gmina Złota
1. Miejscowość Chroberz
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 3; w tym zidentyfikowanych: 3
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Chroberzu
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Mogiła ziemna okrawężnikowana lastrikiem, napisy szklane. Mogiła o wymiarach 2 x 2,3 m
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła ziemna okrawężnikowana lastrikiem, napisy szklane. Mogiła o wymiarach 2 x 2,3 m. Treść napisu:

JADWIGA WASIK

PRZEŻYŁA LAT 49

ZM. 25.VI.1943 R.

JAN WASIK

PRZEŻYŁ LAT 19

ZM. 25.VI.1943 R.

JAKUB WASIK

PRZEŻYŁ LAT 48

ZM. 25.VI.1943 R.

ZGINĘLI ŚMIERCIĄ TRAGICZNĄ

Z RĄK OKUPANTA

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Jadwiga Wasik, lat 49, zm. 25.VI.1943 r.

Jan Wasik, lat 19, zm. 25.VI.1943 r.

Jakub Wasik, lat 48, zm. 25.VI.1943 r.

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 09-07-004

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Pińczowski
Gmina Złota
1. Miejscowość Chroberz
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 3; w tym zidentyfikowanych: 3
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Chroberzu
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Mogiła lastrikowa o wym. 2 x 2,3 m, napisy szklane.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła lastrikowa o wym. 2 x 2,3 m, napisy szklane. Treść napisu brzmi:

EDMUND SZCZEPANEK

ŻYŁ LAT 22

ZM. 6.I.1943 R.

JAN SZCZEPANEK

ŻYŁ LAT 20

ZM. 15.VIII.1944 R.

OJCIEC JAN SZCZEPANEK

ZGINĘLI W OBRONIE OJCZYZNY

POKÓJ ICH DUSZOM

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Edmund Szczepanek, lat 22, zm. 6.I.1943 r.

Jan Szczepanek, lat 20, zm. 15.VIII.1944 r.

ojciec Jan Szczepanek

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 09-07-005

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Pińczowski
Gmina Złota
1. Miejscowość Chroberz
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 2; w tym zidentyfikowanych: 2
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Chroberzu
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Mogiła marmurowa, na płycie pionowej napis ze złotych liter. Mogiła ma wymiary: 1,3 x 2,5 m.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła marmurowa, na płycie pionowej napis ze złotych liter. Mogiła ma wymiary: 1,3 x 2,5 m. Treść napisu:

TU SPOCZYWAJĄ

HELA SOKOŁOWSKA

LAT 20

KONSPIRACYJNA DZIAŁACZKA

PPR I ZWM

ŻOŁNIERZ GL I AL

ZGINĘŁA NA POLU CHWAŁY

15.VIII.1944 R.

ZOFIA SOKOŁOWSKA

LAT 18

DZIAŁACZKA ZWM

B. FUNKC. SB

ZM. 12.VIII.1945 R.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny

II_ wojna_ światowa_

Okres_ po_ 1945_

23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Hela Sokołowska, lat 20, zg. 15.VIII.1944 r., konspiracyjna działaczka PPR i ZWM, żołnierz GL i AL

Zofia Sokołowska, lat 18, zm. 12.VIII.1945 r., działaczka ZWM, była funkcjonariusz SB

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 09-07-006

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Pińczowski
Gmina Złota
1. Miejscowość Chroberz
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Chroberzu
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Mogiła ziemna o wym. 2 x 0,7 m. Brak krzyża i tabliczki z napisem.
11. Nazwa obiektu Mogiła nieznanego żołnierza
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu Mogiła ziemna o wym. 2 x 0,7 m. Brak krzyża i tabliczki z napisem.
18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny brak danych
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: brak danych
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 09-07-007

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Pińczowski
Gmina Złota
1. Miejscowość Pełczyska
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Wyznaniowy w Pełczyskach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wyznaniowy
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Mogiła okrawężnikowana o wym. 1,8 x 0,9 m wraz z pomnikiem wykonanym z piaskowca pińczowskiego o wym. 0,8 x 0,6 m i wys. 1,6 m. Na pomniku napis.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła okrawężnikowana o wym. 1,8 x 0,9 m wraz z pomnikiem wykonanym z piaskowca pińczowskiego o wym. 0,8 x 0,6 m i wys. 1,6 m. Na pomniku napis:

DANIEL

KRAWCZYK

ŻYŁ LAT 29

ZGINĄŁ ŚM. BOHATERSKĄ

DNIA 7.IX.1944 r.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Daniel Krawczyk, lat 29, zg. 7.09.1944 r.
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 09-07-008

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Pińczowski
Gmina Złota
1. Miejscowość Pełczyska
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Wyznaniowy w Pełczyskach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wyznaniowy
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Mogiła okrawężnikowana o wym. 1,8 x 0,7 m wraz z pomnikiem z piaskowca pińczowskiego o wym. 0,7 x 0,6 m i wys. 2 m. Na pomniku napis.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła okrawężnikowana o wym. 1,8 x 0,7 m wraz z pomnikiem z piaskowca pińczowskiego o wym. 0,7 x 0,6 m i wys. 2 m. Na pomniku napis:

JAN RZEPA

ŻYŁ LAT 22

ZGINĄŁ ŚM. TRAGICZNĄ

D. 4.IX.1944 r.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

OFIARA BARBARZYŃSTWA

HITLEROWSKIEGO

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Jan Rzepa, lat 22, zg. 4.IX.1944 r., ofiara barbarzyństwa hitlerowskiego
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 09-07-009

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Pińczowski
Gmina Złota
1. Miejscowość Pełczyska
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Wyznaniowy w Pełczyskach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wyznaniowy
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Mogiła wykonana z piaskowca pińczowskiego. Postument o wym. 1,8 x 0,9 m, na nim pomnik zakończony krzyżem o wym. 0,8 x 0,6 m i wys. 1,6 m. Na pomniku napis.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła wykonana z piakowca pińczowskiego. Postument o wym. 1,8 x 0,9 m, na nim pomnik zakończony krzyżem, o wym. 0,8 x 0,6 m i wys. 1,6 m. Na pomniku napis:

MARCELI

BOGDAŃSKI

UR. 1 STYCZNIA

1917 r

SKOŃCZYŁ ŻYCIE

18 MAJA 1944 r

RACZ O BOŻE PRZYJĄĆ

DUSZE JEGO DO

CHWAŁY SWOJEJ

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby porucznik Marceli Bogdański, ur. 1.01.1917 r., zm. 18.05.1944 r.
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 09-07-010

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Pińczowski
Gmina Złota
1. Miejscowość Pełczyska
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 2; w tym zidentyfikowanych: 2
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Wyznaniowy w Pełczyskach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wyznaniowy
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Mogiła okrawężnikowana o wym. 1,8 x 1,4 m z pomnikiem z piaskowca pińczowskiego w formie kopca z kamieni, na szczycie którego umieszczony krzyż, o wym. 0,6 x 0,5 m i wys. 0,8 m. Tablica z napisem.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła okrawężnikowana o wym. 1,8 x 1,4 m z pomnikiem z piaskowca pińczowskiego w formie kopca z kamieni, na szczycie którego umieszczony krzyż, o wym. 0,6 x 0,5 m i wys. 0,8 m. Tablica z napisem:

MARCELI CZUBALA

1919 - 1943

ANDRZEJ CZUBALA

1885 - 1944

ZGINĘLI ŚMIERCIĄ

TRAGICZNĄ

O WOLNOŚĆ

OJCZYZNY

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Marceli Czubala, ur. 1919 r., zg. 1943 r.

Andrzej Czubala, ur. 1885 r., zg. 1944 r.

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 09-07-011

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Pińczowski
Gmina Złota
1. Miejscowość Pełczyska
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Wyznaniowy w Pełczyskach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wyznaniowy
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Mogiła ziemna okrawężnikowana o wym. 1,8 x 0,9 m z obeliskiem z figurą Matki Boskiej oraz krzyżem, o wym. 0,7 x 0,6 m i wys. 2,2 m. Na postumencie obeliska wyryty napis.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła ziemna okrawężnikowana o wym. 1,8 x 0,9 m z obeliskiem z figurą Matki Boskiej oraz krzyżem, o wym. 0,7 x 0,6 m i wys. 2,2 m. Na postumencie obeliska wyryty napis:

MIECZYSŁAW

SZUMIAŁ

ŻYŁ LAT 22 ZM. ŚMIERCIĄ

TRAGICZNĄ 23 MAJA

1944 r

POKÓJ JEGO DUSZY

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Mieczysław Szumiał, lat 22, zm. 23 maja 1944 r.
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 09-07-012

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Pińczowski
Gmina Złota
1. Miejscowość Pełczyska
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych:
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Wyznaniowy w Pełczyskach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wyznaniowy
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Płyta betonowa o wym. 1,80 x 1,50 m. Brak tablicy inskrypcyjnej oraz krzyża
11. Nazwa obiektu Grób nieznanego żołnierza
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu Płyta betonowa o wym. 1,80 x 1,50 m. Brak tablicy inskrypcyjnej oraz krzyża
18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny brak danych
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: brak danych
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga