Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Miasto Działoszyce

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 09-01-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Pińczowski
Gmina Działoszyce
1. Miejscowość Działoszyce
2. Rodzaj obiektu kwatera_ wojenna_
3. Liczba pochowanych 106; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Wyznaniowy Otwarty Parafii Rzymsko-Katolickiej w Działoszycach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wyznaniowy
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Trzy kwatery mogił indywidualnych z betonową obmurówka i z drewnianymi krzyżami. Powierzchnia 36 m2. Obok tablica z napisem.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Kwatery położone na cmentarzu w północno-wchodniej części cmentarza
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Trzy kwatery mogił indywidualnych z betonową obmurówką i z drewnianymi krzyżami. Powierzchnia 36 m2. Obok tablica z napisem:

CMENTARZ WOJENNY

PRAWEM CHRONIONY

1914 - 1915

106 - ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH

W I WOJNIE ŚWIATOWEJ

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu 1952-1953
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny I_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 09-01-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Pińczowski
Gmina Działoszyce
1. Miejscowość Działoszyce
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Wyznaniowy Otwarty Parafii Rzymsko-Katolickiej w Działoszycach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wyznaniowy
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła zbudowana z lastryko, połączona z grobowcem rodzinnym.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Obiekt umieszczony jest przy głównej alei blisko kaplicy.
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła zbudowana z lastryko, połączona z grobowcem rodzinnym. Treść napisu:

 Nowak Tadeusz - Partyzant - zginął w walce z okupantem

w Skalbmierzu 5.VIII.1944 r. mając lat 18

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu 1956 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Tadeusz Nowak, lat 18, partyzant, zginął 5.VIII.1944 r. w Skalbmierzu
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 09-01-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Pińczowski
Gmina Działoszyce
1. Miejscowość Działoszyce
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Wyznaniowy Otwarty Parafii Rzymsko-Katolickiej w Działoszycach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wyznaniowy
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Płyta marmurowa nagrobna z napisem otoczona murkiem betonowym.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Obiekt położony w północno-wschodniej cześci cmentarza koło kwater żołnierzy z I-ej wojny światowej z osobnym dojściem od strony drogi koło szkoły.
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Płyta marmurowa nagrobna z napisem otoczona murkiem betonowym. Treść napisu:

POLEGLI NA TERENIE GMINY DZIAŁOSZYCE

W WALCE Z OKUPANTEM HITLEROWSKIM

PARTYZANCI RADZIECCY

ZA WOLNOŚĆ NASZĄ I WASZĄ

- SPOŁECZEŃSTWO

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu 1958 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: rosyjska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 09-01-004

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Pińczowski
Gmina Działoszyce
1. Miejscowość Działoszyce
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 3; w tym zidentyfikowanych: 3
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Działoszycach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji stary cmentarz
9. Opis topografii zdjęcie
10. Opis obiektu Pomnik z piaskowca wraz z trzema mogiłami, ogrodzonie
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja przy głównym wejściu do górnej części cmentarza
13. Ochrona konserwatorska gminna ewdiencja zabytków
14. Właściciel działki Parafia
15. Zarządca działki Parafia
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Pomnik z podestem wraz z trzema mogiłami ogrodzonymi balustradą. Na pomniku tabliczka z napisem:

OFIAROM POLEGŁYM

18 LUTEGO 1918 R. W DZIAŁOSZYCACH

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

WOJCIECH PAWĘZOWSKI L.24 Z CHMIELOWA

STEFAN STARKIEWICZ L.18 Z DZIAŁOSZYC

WINCENTY ROBAK L.54 Z WYMYSŁOWA

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny I_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania poległe ofiary
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Wojciech Pawęzowski, lat 24 z Chmielowa

Stefan Starkiewicz, lat 18 z Działoszyc

Wincenty Robak, lat 54 z Wymysłowa

Zdjęcia
 

Flaga