Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Miasto Koprzywnica

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 10-01-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Sandomierski
Gmina Koprzywnica
1. Miejscowość Koprzywnica
2. Rodzaj obiektu kwatera_ wojenna_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Wyznaniowy w Koprzywnicy ul. Szkolna
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wyznaniowy
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Głównym akcentem kwatery jest obelisk w formie głazu z tabliczką z napisem. Otoczony niskim murkiem i łańcuchem. Powierzchnia 3,72 ha, w tym pow. pod mogiłami 0,057 ha.
11. Nazwa obiektu Kwatera żołnierska z lat 1914-1917, 1939-1944
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Kwatera żołnierska, której głównym akcentem jest obelisk w formie głazu z tabliczką z napisem:

GROBY

ŻOŁNIERSKIE

Z LAT

1914-1917

1939-1944

Otoczona niskim murkiem i łańcuchem. Powierzchnia 3,72 ha, w tym pow. pod mogiłami wynosi 0,57 ha.

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny

I_ wojna_ światowa_

II_ wojna_ światowa_

23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 10-01-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Sandomierski
Gmina Koprzywnica
1. Miejscowość Koprzywnica
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Wyznaniowy w Koprzywnicy ul. Szkolna
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wyznaniowy
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła z płyty lastrikowej o wymiarach 1 x 1,5 m., krzyż z tabliczką z napisem.
11. Nazwa obiektu Mogiła Żołnierza Polski Podziemnej
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Mogiła z płyty lastrikowej o wymiarach 1 x 1,5 m. Na tabliczce umieszczonej na krzyżu napis:

TU SPOCZYWA

NIEZNANY

ŻOŁNIERZ POLSKI

WALCZĄCEJ O WOLNOŚĆ

W 1939 roku

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 10-01-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Sandomierski
Gmina Koprzywnica
1. Miejscowość Koprzywnica
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Wyznaniowy w Koprzywnicy ul. Szkolna
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wyznaniowy
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła okrawężnikowana betonem, w środku ziemia. Krzyż z tabliczką z napisem. Mogiła o powierzchni 1 x 1,5 m.
11. Nazwa obiektu Mogiła kapr. Józefa Glena
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Mogiła okrawężnikowa, w środku ziemia o powierzchni 1 x 1,5 m. Krzyż z tabliczką z napisem.

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny brak danych
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Kapr. Józef Gleń
Zdjęcia
 

Flaga