Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Bliżyn

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 11-03-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Skarżyski
Gmina Bliżyn
1. Miejscowość Mroczków
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych brak; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji  
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji W zagajniku między przystankiem kolejowym Sołtyków a cmentarzem w Mroczkowie
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła za płotem, z 2 żelaznymi krzyżami, kryta żeliwną płytą z godłem Polski i znakiem Polski Walczącej w wieńcu na tarczy i krzyżu. W pobliżu pomnik w formie głazu na betonowej podstawie z przymocowanym z przodu stalowym krzyżem i granitową tablicą z napisem. W rogu tablicy odznaka żołnierzy Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury"
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja W zagajniku między przystankiem kolejowym Sołtyków a cmentarzem w Mroczkowie
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła za płotem, z 2 żelaznymi krzyżami, kryta żeliwną płytą z godłem Polski i znakiem Polski Walczącej w wieńcu na tarczy i krzyżu. W pobliżu pomnik w formie głazu na betonowej podstawie z przymocowanym z przodu stalowym krzyżem i granitową tablicą z napisem o treści:

TU 1 II 1944 R. BRONIĄC

RODZINNEGO DOMU POLEGŁ

W WALCE Z NIEMCAMI ŻOŁNIERZ

ŚWIĘTOKRZ. ZGRUP. PARTYZ.

AK "PONURY" II ZGRUP. "ROBOTA"

kpr. SOŁTYK

FELIKS JANAS

ORAZ WYMORDOWANA ZOSTAŁA

BESTIALSKO

JEGO SZEŚCIOOSOBOWA

RODZINA

LECZ WIERNY SYN

PIERSIĄ SWĄ

ZAWSZE CIĘ OBRONI

W rogu tablicy odznaka żołnierzy Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury"

18. Bibliografia

J. Wilczur, "Sosny były świadkami"

Longin Kaczanowski, Bogusław Paprocki, "Miejsca Pamięci Narodowej 1939-45 w województwie kieleckim"

19. Rok powstania obiektu 1945 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby kpr. Sołtyk Feliks Janas, żołnierz Świętokrzyskiego Zgrupowania Partyzanckiego AK "PONURY" II Zgrupowania "ROBOTA"
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 11-03-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Skarżyski
Gmina Bliżyn
1. Miejscowość Zagórze "Brzask"
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 760; w tym zidentyfikowanych: 116
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji w lesie
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji W lesie w miejscowości Zagórze "Brzask" przy drodze lokalnej
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Pomnik z czerwonego piaskowca na wielkim odarniowanym nasypie ziemnym w ogrodzeniu z kamiennych słupków, łączonych żelaznymi rurkami. Pomnik w formie obelisku, przed którym rzeźba brązowa orła z rozpostartymi skrzydłami, którego łapy i dziób są spięte łańcuchem. Na obelisku płaskorzeźbiony krzyż, skrzyżowane palmy oraz głowa Chrystusa na tondzie. Niżej tablica żeliwna z napisem. Po bokach pomnika kamienne znicze na filarkach, na wprost betonowe schodki i żelazna bramka ze stylizowanym orłem i krzyżem.
11. Nazwa obiektu Mogiła zbiorowa masowych straceń w 1940 r.
12. Lokalizacja W lesie w miejscowości Zagórze "Brzask" przy drodze lokalnej
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Pomnik z czerwonego piaskowca na wielkim odarniowanym nasypie ziemnym w ogrodzeniu z kamiennych słupków, łączonych żelaznymi rurkami. Pomnik w formie obelisku, przed którym rzeźba brązowa orła z rozpostartymi skrzydłami, którego łapy i dziób są spięte łańcuchem. Na obelisku płaskorzeźbiony krzyż, skrzyżowane palmy oraz głowa Chrystusa na tondzie. Niżej tablica żeliwna z napisem. Po bokach pomnika kamienne znicze na filarkach, na wprost betonowe schodki i żelazna bramka ze stylizowanym orłem i krzyżem.

Treść napisu na dużej tablicy znajdującej się pod figurą orła:

ZBIOROWY GRÓB

UCZESTNIKÓW OGÓLNONARODOWEJ

WALKI PRZECIWKO

FASZYSTOM NIEMIECKIM

KOBIET I MĘŻCZYZN

ROBOTNIKÓW I URZĘDNIKÓW

PRACOWNIKÓW WOLNYCH

ZAWODÓW I HARCERZY

MIESZKAŃCÓW MIASTA

SKARŻYSKA, KOŃSKICH, IŁŻY,

STARACHOWIC, OSTROWCA ŚW.,

ĆMIELOWA, OPATOWA, BUSKA,

SANDOMIERZA, RADOMIA

I KIELC. SPOCZYWA TU 760 OSÓB

ZAMORODWNYCH w dniach 25 - 29.6.1940 r.

CZEŚĆ ICH PAMIECI

OPIEKĘ NAD TYM MIEJSCEM SPRAWUJE

KOŁO ZBOWiD NR-3 PRZY ZAKŁADACH METALOWYCH

PREDOM MESKO W SKARŻYSKU - KAM.

Napis na mniejszej tablicy umieszczonej na obelisku:

                     1940

PRZECHODNIU!

Powiedz Polsce, tu leżym

Jej syny: posłuszni

i wierni do ostatniej

godziny

 

18. Bibliografia

Longin Kaczanowski, "Martyrologia mieszkańców miasta Skarżyska ..."

Longin Kaczanowski, Bogusław Paprocki, "Miejsca Pamięci Narodowej 1939-45 w województwie kieleckim"

19. Rok powstania obiektu 1945 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 11-03-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Skarżyski
Gmina Bliżyn
1. Miejscowość Mroczków
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowa_
3. Liczba pochowanych 7; w tym zidentyfikowanych: 7
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji  
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła wykonana w formie pomnika. 2 żelazne krzyże, płyta z Godłem Polski i znakiem Polski Walczącej. Płyty inskrypcyjne z wyrytymi imionami pochowanych. Powierzchnia mogiły wynosi 8 m2.
11. Nazwa obiektu Mogiła rodziny Janasów i Dobrowolskich
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła wykonana w formie pomnika. 2 żelazne krzyże, płyta z Godłem Polski i znakiem Polski Walczącej. Płyty inskrypcyjne z wyrytymi imionami pochowanych. Powierzchnia mogiły wynosi 8 m2.

Treść napisu na pierwszej płycie:

PAMIĘCI WYMORDOWANEJ

1 II 1944

RODZINY

JANASÓW I DOBROWOLSKICH

Napis na drugiej płycie brzmi:

RODZINA JANASÓW

I DOBROWOLSKICH

WYMORODOWANA

PRZEZ

HITLEROWCÓW

1.II.1944

BRONISŁAWA                        MARIA

L.44                                          L. 46

FEILKS                                     IRENA

L.19                                          L.21  

ZDZISŁAW                               BASIA 

L. 14                                         10 MIES.

                                                  CZESŁAW

                                                  L. 23

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu 1945 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Rodzina Janasów i Dobrowolskich:

Bronisława - lat 44

Feliks - lat 19

Zdzisław - lat 14

Maria - lat 46

Irena - lat 21

Basia - 10 mies.

Czeslaw - lat 23

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 11-03-004

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Skarżyski
Gmina Bliżyn
1. Miejscowość Wojtyniów
2. Rodzaj obiektu cmentarz_ wojenny_
3. Liczba pochowanych 7000; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz radzieckich jeńców wojennych Wojtyniów
5. Rodzaj lokalizacji w lesie
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Cmentarz w lesie, przy drodze w kierunku Świniej Góry, ok. 1 km od centrum Bliżyna
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Centralnym akcentem cmentarza jest pomnik, który stoi na podstwie z łamanego kamienia. Pomnik wykonany z bloków z piaskowca. Na pomniku wmurowana tablica inskrypcyjna. W górnej części pomnika umieszczono blok z czerwonego piaskowca z czerwoną gwiazdą. Z prawej strony - blok kamienny. Cmentarz zawiera 24 kwatery: 8 po lewej i 16 po prawej stronie alei, wypełnione trawą. Mogiły w formie lastrykowych poduszek z czerwoną gwiazdą. Ogrodzenie frontowe wykonane z prętów stalowych na murku, boczne i tył wykonane z siatki na cokole. Powierzchnia cmentarza - 0,30 ha.
11. Nazwa obiektu Cmentarz radzieckich jeńców wojennych, 1941-1943
12. Lokalizacja Cmentarz w lesie, przy drodze w kierunku Świniej Góry, ok. 1 km od centrum Bliżyna
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Centralnym akcentem cmentarza jest pomnik, który stoi na podstawie z łamanego kamienia. Pomnik wykonany z bloków z piaskowca. Na pomniku wmurowana tablica inskrypcyjna. W górnej części pomnika umieszczono blok z czerwonego piaskowca z czerwoną gwiazdą. Z prawej strony - blok kamienny. Cmentarz zawiera 24 kwatery: 8 po lewej i 16 po prawej stronie alei, wypełnione trawą. Mogiły w formie lastrykowych poduszek z czerwoną gwiazdą. Ogrodzenie frontowe wykonane z prętów metalowych na murku, boczne i tył wykonane z siatki na cokole. Powierzchnia cmentarza wynosi 0,30 ha. Treść napisu na tablicy inskrypcyjnej:

POMNIK

JEŃCÓW RADZIECKICH

ZAMORDOWANYCH

W LATACH

1941 - 1944

PRZEZ HITLEROWSKIEGO

OKUPANTA

W BLIŻYNIE

18. Bibliografia Longin Kaczanowski, Bogusław Paprocki, "Miejsca Pamięci Narodowej 1939-45 w województwie kieleckim"
19. Rok powstania obiektu 1972 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: rosyjska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 11-03-005

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Skarżyski
Gmina Bliżyn
1. Miejscowość Mroczków Kamionka
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji przy drodze
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mroczków - Kamionka, za cmentarzem parafialnym, przy głównej drodze
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Pomnik wykonany z lastrico.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Mroczków - Kamionka, za cmentarzem parafialnym, przy głównej dodze
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Pomnik wykonany z lastrico. Treść napisu:

Ś.P.

MARIAN

JANDUŁA

19.VI.1924 - 1.I.1947

ŻOŁNIERZ AK

Zginął aby inni mogli żyć godnie

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny Okres_ po_ 1945_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Marian Janduła, data urodzenia - 19.VI.1924, data śmierci - 1.I.1947, żołnierz AK
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 11-03-006

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Skarżyski
Gmina Bliżyn
1. Miejscowość Kopcie
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji w lesie
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Skraj lasu w Kopciach, przy drodze prowadzącej w kierunku Świniej Góry.
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Ogrodzenie drewniane, płotek ze sztachet, krzyż brzozowy
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Skraj lasu w Kopciach, przy drodze prowadzącej w kierunku Świniej Góry.
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Ogrodzenie drewniane, płotek ze sztachet, krzyż brzozowy. Brak tablicy z napisem.

18. Bibliografia opinia świadków wydarzeń
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny brak danych
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: brak danych
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga