Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Oleśnica

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 13-06-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Staszowski
Gmina Oleśnica
1. Miejscowość Oleśnica
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Oleśnicy
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Płyta z napisem na nagrobku otoczonym wokół cementową obramówką. Wymiary mogiły: 2,11 x 0,90 m.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Płyta z napisem na nagrobku otoczonym wokół cementową obramówką, Wymiary 2,11 x 0,90 m. Treść napisu:

Przechodniu tu spoczywa

obrońca Ojczyzny oficer AK

zginął od kuli bratniej w 1944

Cześć Jego Pamięci

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu sierpień 1994
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga