Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Rytwiany

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 13-09-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Staszowski
Gmina Rytwiany
1. Miejscowość Rytwiany, ul. Klasztorna 25
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. M.M. Kolbe w Rytwianach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki 1784
8. Opis lokalizacji kierunek Klasztor Pokamedulski z XVII w.
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu nagrobek z lastrico, płyta z marmuru
11. Nazwa obiektu mogiła żołnierzy WP poległych w 1939 r.
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska w oprac. GPOZ
14. Właściciel działki Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. M.M. Kolbe w Rytwianach
15. Zarządca działki Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. M.M. Kolbe w Rytwianach
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Nagrobek z lastrico o wym. 2,00 x 1,00 x 1,15 m, płyta marmur, treść napisu:

Antoni Dworzański kpt. WP

żył lat 41

poległ śmiercią bohaterską

10.09.1939 r. w Kłodzie

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu 1939 - mogiła ziemna, 1990 - nagrobek
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierz poległy w czasie działań wojennych
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Antoni Dworzański, kapitan Wojska Polskiego, lat 41, przynależność - II wojna światowa, data śmierci - 10.09.1939 r., miejsce śmierci - Kłoda
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 13-09-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Staszowski
Gmina Rytwiany
1. Miejscowość Rytwiany, ul. Klasztorna 25
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 4; w tym zidentyfikowanych: 4
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. M.M. Kolbe w Rytwianach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki 1784
8. Opis lokalizacji kierunek Klasztor Pokamedulski z XVII w.
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu nagrobek z lastrico, płyta z marmuru
11. Nazwa obiektu mogiła żołnierzy WP poległych w 1939 r.
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska w oprac. GPOZ
14. Właściciel działki Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. M.M. Kolbe w Rytwianach
15. Zarządca działki Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. M.M. Kolbe w Rytwianach
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Nagrobek z lastrico o wym. 1,30 x 1,90 x 0,55 m, płyta marmur, treść napisu:

Mogiła zbiorowa 4 żołnierzy WP poległych we wrześniu 1939 r. w m. Kłoda:

Kubasiewicz Mieczysław - mjr 5 PSP 22 DP

Mycek Mieczysław - ppor. rez. 2 PSP 22 DP

Skiba Franciszek - strz. 2 PSP 22 DP

Srokosz Julian - plut. 2 PSP 22 DP

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu 1939 r. - mogiła ziemna, 1988 r. - nagrobek
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierz poległy w czasie działań wojennych
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Kubasiewicz Mieczysław, mjr 5 PSP 22 DP, poległ we wrześniu 1939 r. w Kłodzie

Mycek Mieczysław, ppor. rez. 2 PSP 22DP, poległ we wrześniu 1939 r. w Kłodzie

Skiba Franciszek, strz. 2 PSP 22DP, poległ we wrześniu 1939 r. w Kłodzie

Srokosz Julian - plut. 2 PSP 22 DP, poległ we wrześniu 1939 r. w Kłodzie

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 13-09-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Staszowski
Gmina Rytwiany
1. Miejscowość Rytwiany, ul. Klasztorna 25
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. M.M. Kolbe w Rytwianach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki 1784
8. Opis lokalizacji kierunek Klasztor Pokamedulski z XVII w.
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu nagrobek z lastrico, płyta z marmuru
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska w oprac. GPOZ
14. Właściciel działki Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. M.M. Kolbe w Rytwianach
15. Zarządca działki Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. M.M. Kolbe w Rytwianach
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Nagrobek z lastrico o wym. 1,75 x 2,00 x 1,25 m, płyta marmur, treść napisu:

Szczęsny Tadeusz Wójcik

Dpl. pptk. Szef Sztabu 22 DP Górskiej

poległ 10.09.1939 r.

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu 1939 - mogiła ziemna, 1990 - nagrobek
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierz poległy w czasie działań wojennych
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Szczęsny Tadeusz Wójcik, dpl. pptk. Szef Sztabu 22 DP Górskiej, poległ 10.09.1939 r.
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 13-09-004

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Staszowski
Gmina Rytwiany
1. Miejscowość Czerwony Krzyż
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych ok. 1300; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji las
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiły znajdują się w odległości ok. 400 m od drogi Osiek - Staszów
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu W miejscu zbiorowych mogił zapadnięta ziemia. Pomiędzy mogiłami usytuowana tablica betonowa z napisem.
11. Nazwa obiektu Mogiły pomordowanych przez hitlerowców Polaków i jeńców rodzieckich
12. Lokalizacja Mogiły znajdują się w odległości ok. 400 m od drogi Osiek - Staszów
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

W miejscu zbiorowych mogił zapadnięta ziemia. Pomiędzy mogiłami usytuowana tablica betonowa z napisem:

W tym miejscu w czerwcu i lipcu 1942 r. hitlerowcy zamordowali ponad 400 patriotów

polskich i ok. 900 radzieckich jeńców wojennych

W 30 rocznicę powstania Ludowego Wojska Polskiego

Społeczeństwo Ziemi Staszowskiej

Czerwony Krzyż 9.V.1973 r.

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu 1942 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność

Narodowość: polska_

Narodowość: rosyjska_

25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga