Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Miasto Osiek

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 13-01-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Staszowski
Gmina Osiek
1. Miejscowość Osiek
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Osieku
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła ziemna obmurowana, na niej kamienny obelisk
11. Nazwa obiektu Mogiła zbiorowa żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r.
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu Mogiła ziemna obmurowana, na niej kamienny obelisk
18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga