Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Radków

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 14-05-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Włoszczowski
Gmina Radków
1. Miejscowość Dzierzgów
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Wyznaniowy, Dzierzgów
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wyznaniowy
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu  
11. Nazwa obiektu Mogiła żołnierza AK Zygmunta Parzeniewskiego
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

 

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Zygmunt Parzeniewski, żołnierz AK, zginął V.1944 r.

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 14-05-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Włoszczowski
Gmina Radków
1. Miejscowość Dzierzgów
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Wyznaniowy, Dzierzgów
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wyznaniowy
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu  
11. Nazwa obiektu Mogiła żołnierza LWP Bolesława Kaliściaka
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

 

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny Okres_ po_ 1945_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Bolesław Kaliściak, żołnierz LWP, zginął 12.V.1947 r.

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 14-05-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Włoszczowski
Gmina Radków
1. Miejscowość Dzierzgów
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 3; w tym zidentyfikowanych: 3
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Wyznaniowy, Dzierzgów
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wyznaniowy
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu  
11. Nazwa obiektu Mogiła zbiorowa żołnierzy AK
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

 

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Kazimierz Skowron, żołnierz AK, poległ 29.VII.1943 r.

Lwowianin ps. Czarny, żołnierz AK, poległ 29.VII.1943 r.

Stanisław Skowron, żołnierz AK, poległ 15.IX.1945 r.

Zdjęcia
 

Flaga