Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Secemin

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 14-06-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Włoszczowski
Gmina Secemin
1. Miejscowość Secemin
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Seceminie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Secemin
7. Nr działki 516, obręb Secemin
8. Opis lokalizacji Mogiła położona na cmentarzu parafialnym znajdującym się przy drodze wojewódzkiej 786
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła kryta z granitu o pow. 2 m2. Płyta wierzchnia, na której widnieje krzyż i napis uniesiona ku górze tak, aby można było odczytać inskrypcję. Krzyż i litery czarne wykut w płycie, opaska z kostki brukowej i krawężnika, chroniąca przed zachwaszczeniem
11. Nazwa obiektu Mogiła partyzanta AK ppor. Leszka Berger poległego w 1943 r.
12. Lokalizacja za ołtarzem polowym po prawej stronie idąc alejką w górę cmentarza
13. Ochrona konserwatorska brak
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko - Katolicka w Seceminie
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko - Katolicka w Seceminie
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Mogiła kryta z granitu o pow. 2 m2. Płyta wierzchnia, na której widnieje krzyż i napis uniesiona ku górze tak, aby można odczytać inskrypcje:

PPOR. LESZEK BERGER

LAT 29

ŻOŁNIERZ ARMII KRAJOWEJ

ZAMORDOWANY PRZEZ NIEMCÓW

26.II.1943 R.

Krzyż i litery czarne wykute w płycie, opaska z kostki brukowej i krawężnika, chroniąca przez zachwaszczeniem.

18. Bibliografia brak
19. Rok powstania obiektu 1981 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu Gmina
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiara represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r.
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby ppor. Leszek Berger, lat 29, żołnierz Armii Krajowej, zamordowany 26.II.1943 r.
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 14-06-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Włoszczowski
Gmina Secemin
1. Miejscowość Kuczków
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 4; w tym zidentyfikowanych: 4
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji  
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła ziemna, w betonowej obmurówce
11. Nazwa obiektu Mogiła partyzantów poległych w walce z hitlerowcami w latach 1940-1944
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu Mogiła ziemna w betonowej obmurówce.
18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Zalejski Tadeusz

Jokiel Stanisław

Huc Antoni

Łuszcz Józef

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 14-06-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Włoszczowski
Gmina Secemin
1. Miejscowość Secemin
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji  
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła pojedyncza, obramowana, bez napisu
11. Nazwa obiektu Mogiła Powstańca Styczniowego
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu Mogiła pojedyncza, obramowana, bez napisu
18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny Okres_ przed_ 1914_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: brak danych
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 14-06-004

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Włoszczowski
Gmina Secemin
1. Miejscowość Secemin
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 2; w tym zidentyfikowanych: 2
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji  
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu 2 mogiły ziemne w betonowym obramowaniu. Na mogiłach umieszczone tablice z napisami.
11. Nazwa obiektu Mogiły funkcjonariuszy MO
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

2 mogiły ziemne w betonowym obramowaniu. Na mogiłach umieszczone tablice z napisami:

Kpr. MO Zygmunt Pałka

ur. 21.VII.1947 r.

Cześć Jego Pamięci

 

Kpr. MO Władysław Pałka

poległ w obronie Władzy Ludowej

dn. 27.IX.1945 r.

Cześć Jego Pamięci

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny Okres_ po_ 1945_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

kpr. Zygmunt Pałka, ur. 21.VII.1947 r., funkcjonariusz MO

kpr. MO Władysław Pałka, poległ 27.IX.1945 r.

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 14-06-005

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Włoszczowski
Gmina Secemin
1. Miejscowość Secemin
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 2; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji  
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu 2 mogiły pojedyncze, ziemne w betonowej obmurówce
11. Nazwa obiektu Mogiły partyzantów poległych w 1943 r. w okolicach wsi Bichniów
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu 2 mogiły pojedyncze, ziemne w betonowej obmurówce.
18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga