Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Busko-Zdrój

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 02-03-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Buski
Gmina Busko - Zdrój
1. Miejscowość Dobrowoda
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 11; w tym zidentyfikowanych: 6
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Dobrowodzie
5. Rodzaj lokalizacji cmenatrz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Krzyż i płyta z piaskowca, obramowanie mogiły z lastriko, rośliny ozdobne (kwiaty)
11. Nazwa obiektu Zbiorowy grób żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 r.
12. Lokalizacja Mogiła położona przy cmentarnej alei, blisko bramy
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Krzyż i płyta z piaskowca, obramowanie mogiły z lastriko, rośliny ozdobne (kwiaty). Tablica z napisem:

ŻOŁNIERZE

WP

MOS JÓZEF

ZYCHOŃ WILHELM

RUDOWICZ JÓZEF

IWANECZKO PAWEŁ

PRZYDATEK JAN

HEJNAR JAN

WRAZ PIĘCIOMA KOLEGAMI

POLEGLI NA POLU CHWAŁY

W 1939 R.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

18. Bibliografia Art. L. Marcińca i R. Osińskiego w lok. prasie
19. Rok powstania obiektu 1939 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Mos Józef

Zychoń Wilhelm

Rudowicz Józef

Iwaneczko Paweł

Przydatek Jan

Hejnar Jan

oraz 5 nieznanych żołnierzy

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 02-03-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Buski
Gmina Busko - Zdrój
1. Miejscowość Szczaworyż
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny, Szczaworyż
5. Rodzaj lokalizacji cmenatrz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła z piaskowca czerwonego, płyty nagrobne w kształcie schodów, płaskorzeźba Orła z kamienia pińczowskiego.
11. Nazwa obiektu Mogiła żołnierza września 1939 r.
12. Lokalizacja Mogiła i pomnik usytuowane przy alei
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła z piaskowca czerwonego, płyty nagrobne w kształcie schodów, płaskorzeźba Orła z kamienia pińczowskiego. Treść napisu:

BOHATEROM WRZEŚNIA 1939 R.

18. Bibliografia Art. R. Osiskiego
19. Rok powstania obiektu 1939 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 02-03-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Buski
Gmina Busko - Zdrój
1. Miejscowość Szaniec
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 3; w tym zidentyfikowanych: 3
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Szańcu
5. Rodzaj lokalizacji cmenatrz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła kamienna z napisem
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła kamienna z napisem:

PARTYZANCI

BOLESŁAW GÓRKA

ROMAN JANIK

STANISŁAW STĘPIEŃ

ZGINĘLI W 1944 R. W WALCE

O WYZWOLENIE OJCZYZNY

CHWAŁA JEJ SYNOM

18. Bibliografia H. Smarzyński: Powiat Busko - Zdrój, Kraków 1960, s. 196-197
19. Rok powstania obiektu 1944 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Bolesław Górka, partyzant, zginął w 1944 r.

Roman Janik, partyzant, zginął w 1944 r.

Stanisław Stępień, partyzant, zginął w 1944 r.

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 02-03-004

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Buski
Gmina Busko - Zdrój
1. Miejscowość Szaniec
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 8; w tym zidentyfikowanych: 8
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Szańcu
5. Rodzaj lokalizacji cmenatrz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Zbiór 8 kamiennych mogił indywidualnych.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Zbiór 8 kamiennych mogił indywidualnych, z napisami.

18. Bibliografia H. Smarzyński: Powiat Busko - Zdrój, Kraków 1960, s. 196-197
19. Rok powstania obiektu 1939 r. - 1944 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Majcher Franciszek

Gawlik Jan

Jasikowski Roman

Majcher Stefan

Dziórda Jan

Koruba Szczepan

Tometczyk Henryk

Czubiński Jan

Zdjęcia
 

Flaga