Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Miasto Stopnica

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 02-02-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Buski
Gmina Stopnica
1. Miejscowość Stopnica
2. Rodzaj obiektu kwatera_ wojenna_
3. Liczba pochowanych 1892; w tym zidentyfikowanych: 700
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Stopnicy
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Kwatera położona na pagórku ma kształt prostokąta, na którego środku stoi obelisk wykonany z kamienia piaskowego z czerwoną pięcioramienną gwiazdą umieszczoną na jego szczycie. Na podstawie obelisku umieszczone zostały napisy w języku polskim i rosyjskim. Mogiły okrawężnikowane. Powierzchnia - 0,15 ha. Kwaterę od nowego cmentarza parafialnego oddziela niski żywopłot.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Kwatera położona na pagórku ma kształy prostokąta, na którego środku stoi obelisk wykonany z kamienia piaskowego z czerwoną pięcioramienną gwiazdą umieszczoną na jego szczycie. Na podstwie obelisku umieszczone zostały napisy w języku polskim i rosyjskim o treści:

"Wieczna chwała bohaterom żołnierzy radzieckich poległych w walce o wyzwolenie Polski"

Mogiły okrawężnikowane. Powierzchnia - 0,15 ha. Kwaterę od nowego cmentarza oddziela niski żywopłot.

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu 1944 - 1945
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: rosyjska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 02-02-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Buski
Gmina Stopnica
1. Miejscowość Stopnica
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 21; w tym zidentyfikowanych: 3
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Stopnicy
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła obetonowana wkoło, w środku wypełniona ziemią i posadzonymi kwiatami. Nagrobek z kamienia białego z nazwiskami po środku
11. Nazwa obiektu Mogiła Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r.
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła obetonowana wkoło, w środku wypełniona ziemią i posadzonymi kwiatami. Nagrobek z kamienia białego z wypisanymi nazwiskami po środku. Treść napisu:

ŻOLNIERZE WOJSKA POLSKIEGO

KAMIŃSKI JAN

KUŹNIA WALENTY

KIJAK LUDWIK

I 18 NIEZNANYCH

POLEGLI NA POLU CHWAŁY

W 1939 R.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu 1939 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Kamiński Jan, żolnierz Wojska Polskiego, poległ w 1939 r.

Kuźnia Walenty, żolnierz Wojska Polskiego, poległ w 1939 r.

Kijak Ludwik, żołnierz Wojska Polskiego, poległ w 1939 r.

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 02-02-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Buski
Gmina Stopnica
1. Miejscowość Stopnica
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 13; w tym zidentyfikowanych: 13
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Stopnicy
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła obetonowana wkoło, w środku wypełniona ziemią i posadzonymi kwiatami. Nagrobek z kamienia białego z wykazem nazwisk po środku.
11. Nazwa obiektu Mogiła Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1944 r.
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła obetonowana wkoło, w środku wypełniona ziemią i posadzonymi kwiatami. Nagrobek z kamienia białego z wykazem nazwisk po środku. Treść napisu:

ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEGO

(wymienione nazwiska pochowanych,pod nazwiskami napis:)

POLEGLI NA POLU CHWAŁY 1944 R.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu 1945 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Żołnierze Wojska Polskiego:

Legutko Władysław

Michalski Józef

Gawinek Zbigniew

Nowak Mikołaj

Kardynał Karolina

Kardynał Władysław

Kardynał Kazimierz

Sieczko Jan

Radosz Eugeniusz

Kołodziejczyk Władysław

Majchrzak Antoni

Majchrzak Jan

Zieliński Stanisław

Zdjęcia
 

Flaga