Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Strona główna

Witamy na stronie poświęconej miejscom pamięci narodowej
w województwie świętokrzyskim.


Do młodych

(...)
Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczorajszych snach...
Nieście więc wiedzy pochodnię na czele
I nowy udział bierzcie w wieków dziele,
Przyszłości podnoście gmach!

Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!
(...)

A. Asnyk, Poezye. Tom II, Wydawnictwo Gebethnera i Wolffa, Lwów 1898