Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Miasto Kielce

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 01-01-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Kielce
1. Miejscowość Kielce
2. Rodzaj obiektu cmentarz_ wojenny_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: 283
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Wojsk Polskich w Kielcach, ul. Ściegiennego
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wojskowy
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Cmentarz znajduje się w obrębie Polskiego Cmentarza Wojskowego przy ul. ks. P. Ściegiennego, na lewo od wejściowej alejki, w ogrodzeniu z żelaznych rur wmontowanych w kamienne słupki.
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Cmentarz założony na planie prostokąta o wymiarach 26 x 78,5 m. Do wykonania kwater ziemnych oraz pojedynczych nagrobków wykorzystano beton, wapień pińczowski, marmur bolechowicki oraz stal i żeliwo. Cmenatrz porośnięty jest drzewami, natomiast od strony muru i byłego cmentarza prawosławnego zarasta krzewami. Na jego terenie znajduje się 102 kwatery oraz 38 mogił w 8 rzędach.  
11. Nazwa obiektu

Cmentarz wojskowy 1914-1921

12. Lokalizacja Cmentarz znajduje się w obrębie Polskiego Cmentarza Wojskowego przy ul. ks. P. Ściegiennego, na lewo od wejściowej alejki, w ogrodzeniu z żelaznych rur wmontowanych w kamienne słupki
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu Cmentarz założony na planie prostokąta o wymiarach 26 x 78,5 m. Do wykonania kwater ziemnych oraz pojedynczych nagrobków wykorzystano beton, wapień pińczowski, marmur bolechowicki oraz stal i żeliwo. Cmentarz porośnięty jest drzewami, natomiast od strony muru i byłego cmentarza prawosławnego zarasta krzewami. Na jego terenie znajdują się 102 kwatery oraz 38 mogił w 8 rzędach. Na terenie cmentarza, w rzędzie indywidualnych grobów usytuowanych w pobliżu pomnika, znajduje się 8 mogił ziemnych z betonowymi ogrodzeniami i krzyżami oraz 4 luźne mogiły poza ogrodzeniem. Na terenie znaleźć można także 19 mogił legionistów oraz 104 kwatery ziemne.
18. Bibliografia U. Oettingen, Cmentarze I wojny światowej w województwie kieleckim, Kraków 1988
19. Rok powstania obiektu 1914 - 1921
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny

Okres_  przed_ 1914_

I_ wojna_ światowa_

wojna_ polsko-bolszewicka_

23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

groby indywidualne:

- Adam Śliwiński, weteran 1863 r., zm. 1925 r

- Wojciech Klamka. weteran 1863 r., zm. 1926 r

- Paweł Kostrzewski, weteran 1863 r., lat 90, zm. 24.VII.1926 r.

- Lucjan Kozłowski, weteran 1863 r., lat 84, zm. 12.III.1927 r.

- ppor. Józef Hen, weteran 1863 r., zm. 13-11-1927 r.

- Feliks Błaszczyński, weteran 1863 r., lat 86, 1.XI.1922 r

- Karolina z Ostaszewskich Ostoja Wojciechowska, weteran 1863 r., lat 92, zm. 3.XII.1929

- Władysław Chmurzyński, powstaniec 1863 r., zm. 1931 r.

- Feliks Klimontowicz, weteran 1863 r., zm. 21.VI.1924 r., żył lat 92

- Karol Wójcicki, weteran 1863 r.

- Konstanty Szelągowski, weteran 1863 r., zm. 1921 r.

- Leonard Brokl, uczestnik powstania 1863 r., żył lat 85, zm. dn. ... września 1927 r., Pokój Jego Duszy

mogiły legionistów:

- Karol Gadomski, B. Legion. I. Brygady. Kaw. Ord., lat 26, zm. 7.II.1924 r.

- Bogdan Derych, legionista Polski

- Leopold Witkowski, legionista Polski, zm. 30-IX-1914 r.

- za mogiłą żeliwny krzyż z napisem: Poln. Legion. Leopold Witkowski, zm. 30.09.1914

- Walenty Wiąckowski, legionista Polski, zm. 20-IX-1914 r.

Za grobem żeliwny krzyż z napisem: Legionarar Walenty Wiąckowski, Pro Patria, 20.9.1914

- Kazimierz Piotrowicz, st. szer. Leg. Pol., zm. 22.XII.1916 r.

Za mogiłą żeliwny krzyż z napisem: Gefreiter Kasimir Piotrowicz, Poln. Legionar, 22.12.1916 r.

- Józef Parachmiak, Kapral I Bryg. Leg. Pol., zm. 9.V.1918 r.

- NIeznany Chorąży Legionów Polskich, poległ 24.X.1914 r.

- Lucjan Auer, porucznik Wojska Polskiego, wydz. II sztab., zm. 18.XII.1920 r

- Ewaryst Korewicki, porucznik 24 P.P., zm. 16.IV.1921 r.

- Stanisław Mazur, porucznik 35 ... Zap. Tab., zm. 1...1921 r.

- Stanisław Lalik, porucznik Wojsk Polskich, zm. 25.VI.1921 r.

- Artur Markowski, urz. Wojsk Int. Okr. Gen.

- Antoni Grzybiński, st. żołnierz oddział. telefon. 26 P.P., żył lat 22, zm. 20.VIII.1920 r., Spokój Jego Duszy

- Edward Zwoliński, sierżant Wojsk Polskich, żył lat 27, zm. d. 21 pażdziernika 1919 r.

- Adam Zawierucha z Bielin, żył lat 23, zm. 10.XI.1919 r., Pokój Jego Duszy

- Julian Sawicki, żołnierz, żył lat 21, zm. dn. 2.I.1920 r., Synowi Ojciec

- Piotr Ratajewicz, kapral Baonu Wartowniczego, zm. d. 17.I.1919 r., żył lat 19

- Wójcicki Kazimierz z m. Siedlce, żołnierz W.P. kol., żył lat 25, zm. 6.I.1921 r., Pokój Jego Duszy, Brat i Synowie 

kwatery ziemne:

- sierż. Wacław Grybski, zm. 1920 r.

- Wacław Frąg, ...oni Baranowski, zm. 1920 r.

- Wincenty Tochowicz, ur. w Słomiankach, żył lat 21, zm. 3.X.1919, Pokój Jego Duszy

- szer. Dawidowicz Jan, 3 P. Leg. 6K, zm. 30.8.1919 r.

- szereg. Kiepas Antoni, 4 P.P., zm. 26.8.1919 r.

- szer. Ptaszko Bonifacy, Baon Wart. 2K, zm. 22.VIII.1919 r.

- szereg. Sobczyk Jan, 3 Dyw. Tab., zm. 19.VIII.1919 r.

- szer. Moryc Stanisław, DDG Kielce, zm. 23.VII.1919 r.

- szer. Bartolik Leopold, DDG Kielce, zm. 21.VII.1919 r.

- szereg. Skuza Piotr, Baon Wart. 2.K, zm. 10.8.1919 r.

- szereg. Ciołkowski Franciszek, 4 P.P. Leg., zm. 26.7.1919 r.

- szereg. Hutny Hipolit, 4 P.P. Leg., zm. 22.VII.1919 r.

- szereg. Cup Jan, 4 PP Leg. 3 K., zm. 21.VII.1919 r.

- Jan Szczepański, żył lat 20, zm. 30.XII.1919 r.

- szer. Adam Mikunda, Izydor Furtak, zm. 1920 r.

- szer. Józef Ptoczek, Antoni Komarek, zm. 1920 r.

- szer. Jan Żukowski, Jan Wróblewski, zm. 1920 r.

- szer. Stefan Czarnecki, Wincenty Ciszewski

- szer. Adam Krakus, Franciszek Ciupiał, zm. 1920 r.

- szer. Jan Mytek, zm. 1920 r.

- Franciszek Gluza, zm. 16 stycznia 1920 r., żył lat 22, Bratu Ks. J. Bolesław w 1924 r.

- Stanisław Lubowicz, żył lat 20, zm. 8.VI.1920 r.

- szer. Jan Bąk, Władysaław Antkowiak, zm. 1920 r.

- szer. Roman Dunker, Eugeniusz Żebrowski, zm. 1920 r.

- Piotr Kuliński, zm. dn. 14.I.1921 r., przeżywszy lat 25, Prosi o Zdowaś Mario

- szer. Karol Małecki, Władysław Sztarak, zm. 1920 r.

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 01-01-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Kielce
1. Miejscowość Kielce
2. Rodzaj obiektu cmentarz_ wojenny_
3. Liczba pochowanych 12000; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Jeńców Radzieckich w Kielcach, ul. Wojska Polskiego
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Cmentarz położony jest na leśnej polanie znajdującej się w masywie góry Telegraf. Z obu stron góry doprowadzają doń znaki niebieskiego szlaku turystycznego.
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Cmentarz zawiera 27 kwater. Kwatery ziemne obwiedzione są betonowymi oblamówkami. Aleja prowadząca do pomnika wyłożona jest płytami chodnikowymi. Pomnik wykonany jest z czerwonego piaskowca tumlińskiego i stalowych rur (wys. ok. 4 m). Na cokole umieszczona jest granitowa tablica z napisem (wys. 75 cm, szer. 150 cm). Przed pomnikiem z którego zwieńczenia usunięto gwiazdę położony jest 2,5 metrowy brzozowy krzyż. Teren ogrodzony z bramą wejściową.
11. Nazwa obiektu

Cmentarz Jeńców Radzieckich 1941-1944

12. Lokalizacja Cmentarz położony jest na leśnej polanie znajdującej się w masywie góry Telegraf. Z obu stron góry doprowadzają doń znaki niebieskiego szlaku turystycznego.
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Cmentarz zawiera 27 kwater. Kwatery ziemne obwiedzione są betonowymi oblamówkami. Aleja prowadząca do pomnika wyłożona jest płytami chodnikowymi. Pomnik wykonany jest z czerwonego piaskowca tumlińskiego i stalowych rur (wys. ok. 4 m). Na cokole umieszczona jest granitowa tablica z napisem (wys. 75 cm, szer. 150 cm):

TU ZOSTALI POCHOWANI

POMORDOWANI PRZEZ OPRAWCÓW

HITLEROWSKICH

W LATACH 1941-1944

JEŃCY

ŻOŁNIERZE ARMII RADZIECKIEJ 

Przed pomnikiem, z którego zwieńczenia usunięto gwiazdę położony jest 2,5 metrowy brzozowy krzyż. Treść napisu na tablicy przy bramce wejściowej:

CMENTARZ

JEŃCÓW

RADZIECKICH

ZOSTAŁO TU POCHOWANYCH OKOŁO 12 000

JEŃCÓW RADZIECKICH

WYMORDOWANYCH

W OBOZIE

BUKÓWKA

W LATACH 1942-1945; CMENTARZEM

OPIEKUJĄ SIĘ ŻOŁNIERZE JW. 2359

18. Bibliografia

L. Kaczanowski, B. Paprocki, Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 na kielecczyźnie, Kielce 1989

A. Massalski, S. Meducki, Kielce w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Wrocław 1986

19. Rok powstania obiektu 1959 r.
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: rosyjska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 01-01-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Kielce
1. Miejscowość Kielce
2. Rodzaj obiektu cmentarz_ wojenny_
3. Liczba pochowanych 511; w tym zidentyfikowanych: 158
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Partyzantów w Kielcach, ul. Ściegiennego
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Cmentarz położony między ul. Ściegiennego, Mariana Sołtysiaka "Barabasza" oraz Kwasa, obok Cmentarza Starego.
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Ogrodzenie wykonane jest z łamanego piaskowca. Mogiły i nagrobki wykonane są z piaskowca, granitu, marmuru oraz lastrico. Większość jednak grobów to mogiły ziemne w cementowych obramowaniach, z betonowymi i żelaznymi krzyżami różnej wielkości. Większość tabliczek na mogiłach wykonana jest z metalu. Cmenatrz złożony jest na planie prostokąta o wymiarach 126,5 m x 116,5 m, z narożnikiem wyciętym od strony cmentarza katolickiego.
11. Nazwa obiektu

Cmentarz Partyzantów w Kielcach

12. Lokalizacja Cmentarz położony jest w ciągu cmentarzy kieleckich, zlokalizowanych wzdłuż ul. P. Ściegiennego, jako wysunięty najbardziej na północ. Jego północny skraj biegnie wzdłuż ul. Gagarina, a zachodni wzdłuż ul. Kwasa.
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Ogrodzenie wykonane jest z łamanego piaskowca. Mogiły i nagrobki wykonane z piaskowca, granitu, marmuru oraz lastrico. Większość jednak grobów to mogiły ziemne w cementowych obramowaniach, z betonowymi i żelaznymi krzyżami różnej wielkości. Większość tabliczek na mogiłach wykonana jest z metalu. Cmentarz złożony na planie prostokąta o wymiarach 126,5 m x 116,5 m, z narożnikiem wyciętym od strony cmentarza katolickiego. Od bramy głównej i dwóch bocznych prowadzą utwardzone alejki, wydzielające w środkowej części cmentarza 6 różnej wielkości kwatery, w których znajduje się łącznie 410 mogił i nagrobków ułożonych w 4-6 rzędach: 13 mogił zbiorowych, 348 indywidualnych oraz 49 nagrobków. 8 grobów jest bez żadnego oznaczenia. Obok mogił ofiar II wojny światowej na cmentarzu znajduje się także 50 pochówków powojennych - głównie działaczy politycznych i związkowych.

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu 1953 - 1958
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Kwatera 1:

- Władysław Macek, zamordowany przez zbrodniarzy hitlerowskich 24.X.1943 r., Cześć Jego pamięci.

- Antoni Miernik, zamordowany przez hitlerowców 24.X.1943 r. Pokój Jego duszy

- dr. Jan Bularski, ur. 25-X-1889 r., zginął z rąk hitlerowskich 24.X.1943 r.

- Władysław Daniel, ur. dn. 15-X-1915 r., zginął z rąk hitlerowców dn. 06-VII-1944 r., Pokój Jego Duszy

- Napoleon Kluźniak, przyżywszy lat 35, zamordowany przez zbirów hitlerowskich w Suchedniowie dn. 6.VII.1944, Cześć Jego Pamięci

- Zdzisław Kaleta, żył lat 25, zamordowany przez hitlerowców w Suchedniowie dn. 6.IV.1944 r., Pokój Jego Duszy

- Stanisław, Czesław Łapaczowie, ur. 12.V.1920 r. ur. 20.VII.1922 r., zginął śmiercią bohaterską z rąk hitlerowskich siepaczy dn. 06.07.1944 r. w Suchedniowie

- Bronisław Niesiołowski, żył lat 24, został rozstrzelany przez hitlerowców na Słowiku dn. 24.X.1943 r., Cześć Jego Pamięci

- Eugeniusz Miernik, żył lat 20, zamordowany przez zbrodniarzy hitlerowskich 24.X.1943, Cześć Jego Pamięci

- Jan Tomasz Jaskólski, ppor. Wojsk Polskich, ur. dn. 17.X.1916 r., zamordowany przez oprawców hitlerowskich dn. 24.X.1943 r., Cześć Jego Pamięci

- Taduesz Głuszek, ur. 1920 r., zg. 24.X.1943 r., zamordowany przez zbrodniarzy hitlerowskich, Cześć Jego Pamięci

- Stanisław Podolski, przeżywszy lat 34 zamordowany przez hitlerowskich siepaczy dn. 24.X.1943 r., Cześć Jego Pamięci

- Kazimierz Polak, żył lat 27, zamordowany przez zbrodniarzy hitlerowskich 24.X.1943 r., Cześć Jego Pamięci

- Józef Jantys ps. Jaśmin, żołnierz Armii Krajowej, żył lat 40, zamordowany przez hitlerowców 24.X.1943 r., Pokój Jego Duszy

- Michał Chrycuk, żył lat 32, zamordowany przez zbrodniarzy hitlerowskich 14.XII.1943, Cześć Jego Pamięci

- Władysław Gutowski, uczeń Gimnazjum St. Kostki, żył lat 21, zamordowany przez hitlerowców 14.XII.1943, Cześć Jego Pamięci

- ... Nowacki, żył lat 23, zamordowany przez hitlerowców dn. 14.XII.1943 r., Pokój Jego Duszy

- Jan Zygmunt, żył lat 33, został zamordowany przez zbrodniarzy hitlerowskich 18.XI.1943 r., Pokój Jego Duszy

- Nieznana Ofiara zbrodni hitlerowskich, Cześć Jego Pamięci

- Zenon Piotr Król "Bogdan", ucz. gimn. J. Śniadeckiego w Kielcach, ur. dn. 22.XII.1921 r., zamordowany przez zbrodniarzy hitlerowskich dn. 18.XI.1943 r. przy ul. Urzędniczej w Kielcach, Cześć Jego Pamięci

- Władysław Putowski, żył lat 46, zamordowany przez zbrodniarzy hitlerowskich 18.XI.1943, Cześć Jego Pamięci

- Jan Chmurzyński, żył lat 20, zamordowany przez zbirów hitlerowskich 1.XI.1943 r., Cześć Jego Pamięci

- Władysław Bąk, żył lat 28, zamordowany przez zbrodniarzy hitlerowskich 14.XII.1943, Cześć Jego Pamięci

- Piotr Bolesław Domagalski, żył lat 27, zamordowany przez hitlerowców dnia 14.XII.1943 r., Cześć Jego Pamięci

- Tadeusz Werens, żył lat 18, zamordowany przez zbrodniarzy hitlerowskich 11.X.1944, Cześć Jego Pamieci

- Nieznana Ofiara Zbrodni Hitlerowskiej, Cześć Jej Pamięci

- Jan Makuch, żył lat 42, zm. z rąk hitlerowców dn. 10.V.1944 r., P.J.D.

- Michał Radek przeżył lat 40, został zamordowany przez zbirów hitlerowskich w dniu 18 listopada 1943 r., Pokój Jego Duszy

- Nieznana Ofiara Zbrodni Hitlerowskiej, Cześć Jej Pamięci

- Antoni Rogala, żył lat 43, zmordowany przez zbrodniarzy hitlerowskich 18.XI.1943, Cześć Jego Pamięci

Kwatera 2:

- 26 mogił: Nieznana Ofiara Zbrodni Hitlerowskich, Cześć Jej Pamięci

- mgr Marian Dzwonek ps. "Antoni Kotwica", żył lat 37, zamordowany przez hitlerowców 12.VI.1942, Cześć Jego Pamięci

- Franciszek Surowiec, przeżył lat 48, zamordowany przez zbirów Gestapo w Kielcach dn. 13.VIII.1943 r., Stefania Surowiec po torturach w Oświęcimiu, żyła lat 21, zm. 15.VIII.1947 r., Pokój Im

- Jan Grzegorczyk, ppor. AK, przyżywszy lat 22 zginął bohaterską śmiercią dn. 07.VI.1944 r. w Kielcach w walce o wolność Ojczyzny, Cześć Jego Pamięci

- Stanisław Wójcik, żył lat 29, zginął z rąk hitlerowskich w 1942 roku, Cześć Jego Pamięci

- Stefan Obara, ur. 18.IV.1913 r., por. AK, zginął w walce z okupantem hitlerowskim dn. 17.I.1944 w Starej Słupi, Cześć Jego Pamięci

- Mirosław Idzikowski, żołnierz AK, ps. "Norbert", żył lat 20, zginął z rąk hitlerowskich 02.IX.1943, "Lecz jedno słowo lśniące jak brylant wiecznie brzmieć będzie, słowo Partyzant"

Kwatera 3:

- 43 mogiły: Nieznana Ofiara Zbrodni Hitlerowskich, Cześć Jej Pamięci

- Wacław Gładysiński, kapr. AK, ps. "Mały", ur. 17.VIII.1923 r., zginął z rąk hitlerowskich 27.IX.1945 r., Cześć Jego Pamięci

- Kazimierz Kowalski ps. "Kret", kpr. AK, żył lat 24, zamordowany przez hitlerowców 27.IX.1944, Cześć Jego Pamięci

- Maria Marchewka ps. "Emilia", żołnierz AK, żyła lat 44, poległa na Wykusie dn. 28-10-1943 r., Cześć Jej Pamięci

- Tadeusz Adamski ps. "Longin", żołnierz AK, żył lat 23, poległ na Wykusie dn. 28-10-1943 r., Cześć Jego Pamięci

- Roman Pałysiewicz ps. "Rom", żołnierz AK, poległ na Wykusie dn. 28.10.1943, Cześć Jego Pamięci

- Andrzej Pałysiewicz ps. "Andrzej", żołnierz AK, poległ na Wykusie dn. 28.10.1943, Cześć Jego Pamięci

- Jakub Kowalski ps. "Jastrząb", poległ na polu chwały w sierpniu 1944 w lasach cisowskich, odzn. krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych trzykrotnie, Cześć Jego Pamięci

- "Krzych", żołnierz AK, poległ 28.X.1943, Cześć Jego Pamięci

- Tadeusz Białek ps. "Kazik", żył lat 22, zginął pod Włoszczową, Cześć Jego Pamięci

- Józef Stańpruch z Mąchocic, Absolwent Gimnazjum J. Śniadeckiego w Kielcach, żołnierz AK w Oddziale "Ponurego", ps. "Marek", poległ w 21 roku życia pod Wykusem dn. 28.X.1943 r.

- Bronisław Gil, ps. ..., żołn. AK, poległ na Wykusie dn. 28...1943, Cześć Jego Pamięci

- Adam Domagalski, żył lat 31, żołnierz AK ze zgrupowania "Ponurego" i "Nurta", poległ w obronie Ojczyzny 28.X.1943, Pokój Jego Duszy, w dowód pamięci siostra Maria brat Karol

- Piotr Michta, ppor. AK, ur. 25.11.1899 r., zginął za wolność i niepodległość Polski w walce z hitlerowskim najeźdźcą dn. 28.11.1943, Pokój Jego Duszy

- Antoni Domagała, ps. "Alfred" AK, przeżył lat 19, zginął z rąk hitlerowców w Tarczku w 1943 r., Cześć Jego Pamięci

- Antoni Iwan ps. "Zdzisław", kpr. AK, żył lat 18, zgin. 28.X.1943 r. w walce z Niemcami w lasach siekrzyńskich, Cześć Jego Pamięci

- mgr Jerzy Stefan "Orkan" Gorgosz, zamordowany przez Niemców dn. 27.XI.1943 r., żył lat 31, Pokój Jego Duszy

Kwatera 4:

- 3 mogiły zbiorowe: Grób Zbiorowy Nieznanych Ofiar Zbrodni Hitlerowskich, Cześć Ich Pamięci

- 61 mogił: Nieznana Ofiara Zbrodni Hitlerowskich, Cześć Jej Pamięci

- Tadeusz Lange, kpr Szyling, żył lat 22, zamordowany przez hitlerowców 28.X.1943, Cześć Jego Pamięci

- Bogusław Niebudek, żył lat 20, zamordowany przez hitlerowców 23.VI.1943, Cześć Jego Pamięci

- Józef Kaczmarczyk ps. "Wicher", żył lat 23, zamordowany przez zbrodniarzy hitlerowskich 23.VI.1943, Cześć Jego Pamięci

- Mieczysław Cecko, żołnierz AK, żył lat 32, zamordowany przez hitlerowców 15.VI.1943, Cześć Jego Pamięci

- Jan Szczęśniak, żył lat 42, zamordowany przez zbrodniarzy hitlerowskich w 1941 r., Cześć Jego Pamięci

- Stefan Pawlusiński ps. "Konar", żył lat 47, rozstrzelany przez zbrodniarzy hitlerowskich 25.IX.1944 r., Cześć Jego Pamięci

- Jan Karyś ps. "Karol", żył lat 27, zamordowany przez zbrodniarzy hitlerowskich 2.VII.1944, Cześć Jego Pamięci

- Antoni Marynowski ps. "Zbir", żołnierz AK, żył lat 24, zamordowany przez hitlerowców 26.VI.1944, Cześć Jego Pamięci

- Franciszek Krzywicki, żył lat 24, zamordowany przez zbrodniarzy hitlerowskich 28.VII.1943, Cześć Jego Pamięci

- Leon Klaczyński, żył lat 55, zamordowany przez zbrodniarzy hitlerowskich 27.VII.1943, Cześć Jego Pamięci

- Stanisław Surma, żył lat 32, zginął z rąk hitlerowskich w dn. 23-VII-1943, Pokój Jego Duszy

- Stanisław Nowak, żył lat 22, zginął z rąk hitlerowskich w dn. 23-VII-1943, Pokój Jego Duszy

- Wacław Wdowczyk, żył lat 27, zamordowany przez zbrodniarzy hitlerowskich 31.VI.1944, Cześż Jego Pamięci

- profesor Michał Cetner, Witold Wolski, zginęli z rąk hitlerowskich siepaczy dn. 6.I.1940, Pokój Ich Duszom

- Królowo Polski, Królowo Męczenników módl się za nami, Pamięci zamordowanych 12 czerwca 1940 r. ma stadionie w Kielcach

- Józef Sarnecki, żył lat 28, zamordowany przez hitlerowców dn. 28.VII.1943 r., Spoczywaj w spokoju

- Stefan Polewski ps. "Bystry", były żołnierz AK, żył lat 35, zm. dn. 4.VI.19...

- Władysław Piechnik ps. "Maciej Filipowicz", sierż. AK Wybranieccy, zamordowany przez zbrodniarzy hitlerowskich 3.IX.1943, Cześć Jego Pamięci

- Józef Gill, żył lat 39, został zamordowany przez hitlerowców 27.VII.43

- Jan Detka, b. Porucznik Wojsk Polskich, żył lat 40, został zamordowany przez hitlerowców dn. 28.VII.1943, Cześć Jego Pamięci

- Waldemar Bocheński, ur. dn. 10.VII.1926 r., ppor. "Junak", zginął śm. bohaterską  walce o wolność Ojczyzny dn. 2.XI.1944 w Zagórzu, Pokój Jego Duszy

- Stanisław Skowron, ur. dn. 21.XI.1909 r., został zamordowany przez hitlerowców dn. 31.I.1944 r., Pokój Jego Duszy

- Antoni Matysiak, ur. 13.I.1901 r., zamordowany przez Niemców 31.I.1944, Pokój Jego Duszy

- Tu spoczywają rodziny Kubickich, Wengrzynów oraz W. Jantucza, zginęli z rąk hitlerowskich siepaczy dnia 12 czerwca 1943 roku, Pokój Ich Duszom

- Durlej Stanisław "Zagłoba", ur. 4.V.1896 r., Durlej Zbigniew "Wicher" ur. 28.IX.1922 r., zginęli dnia 28.XII.1943 r., "Śpijcie Orlęta Bojowe, Śpijcie za cenę swej krwi"

- Ryszard Melcer, żołnierz AK, zginął śmiercią żołnierza dn. 20.VII.1944 r., przeżył 20 lat, Cześć Jego Pamięci

- mjr Daniel Szczecina, żył lat 53, zm. 27.VI.1973, Kochanemu Mężowi i Tatusiowi żona i dzieci

- Henryk Obara, żył lat 43, zamordowany dn. 11.V.1944 r. w Wiernej Rzece przez zbirów hitlerowskich, Poległemu za najświętszą sprawę Polski Cześć

- Jan Kwaśniewski, ur. 6.II.1905 r., zamordowany przez Niemców w Miąsowej dn. 30.I.1944 r., Pokój Jego Duszy

- Maciej Kosicki ps. "Łuk", ur. 5.VI.1920, zginął w walce z okupantem 6.II.1944 pod Piórkowem, Cześć Jego Pamięci

Kwatera 5:

- Bezimienny żołnierz AK Wybranieccy, poległ na polu chwały w roku 1944, Cześć Jego Pamięci

- 48 mogił: Nieznana Ofiara Zbrodni Hitlerowskich, Cześć Jej Pamięci

- Józef Siczek, ur. 25.XI.1882, aresztowany 6.III.1944, rozstrzelany przez Gestapo w sierpniu 1944

- Jan Kuc, przeżywszy lat 29, zamordowany przez hitlerowskich siepaczy dn. 10.II.1940 r., Cześć Jego Pamięci

- Tadeusz Przybylski , żył lat 21, zamordowany przez zbrodniarzy hitlerowskich 23.VIII.1943, Cześć Jego Pamięci

- Jan Motyka, przeżył lat 36, żołnierz z Armii Podziemnej, zamordowany przez zbirów niemieckich dn. 12.VIII.1944 r., Pokój Jego Duszy

- Wociech Wojda, żył lat 54, zamordowany przez okupanta 1944 r., Pokój Jego Duszy

- Antoni Adamczyk, przeżył lat 40, żołnierz Armii Podziemnej, zamordowany przez zbirów niemieckich dn. 12.VIII.1944 r., Cześć Jego Pamięci

- "Lwowiak" Wojtuś Szczepaniak, żył lat 17, zamordowany przez NIemców dn. 21.IX.1944 r. w Kielcach w lesie na stadionie, Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie

- Stanisław Klimontowicz, żył lat 33, zamordowany przez zbrodniarzy hitlerowskich 13.XII.1943, Cześć Jego Pamięci

- Józef Szczepaniak, żył lat 37, zamordowany przez zbrodniarzy hitlerowskich 4.VI.1942, Cześć Jego Pamięci

- Franciszek Bielica, przeżywszy lat 55, zamordowany przez zbirów hitlerowskich w 1943 r., ps. "Sandomierski", Cześć Jego Pamięci

- "Gryf" Stanisław Kotowski, ur. 14.XI.1925, poległ na polu chwały pod Piekoszowem w walce z Hitlerowcami dn. 8 sierpnia 1944 r., Cześć Jego Pamięci

- Żołnierz AK Wybranieccy Jerzy "Wicher", plut. podchor., poległ na polu chwały pod Radkowem w roku 1944, Cześć Jego Pamięci

- Czesław Łetowski, żołnierz AK, por. Górnik, poległ na polu chwały pod Antoniowem w roku 1944, Cześć Jego Pamięci

- Marian Obara, żołnierz AK Wybranieccy, ppor. "Szatan", ur. 22.VI.1922 r., poległ na polu chwały pod Antoniowem 1944 r.

- Henryk Robak, żył lat 27, zginął w walce pod Bodzentynem 31.I.1944 r., Cześć Jego Pamięci

- Józef Czertwiak, żołnierz AK Wybranieccy, st. st. "Biber", ur. 20.II.1926 r., poległ na polu chwały pod Antoniowem 1944 r.

- Aleksander Jastrzębski, żołnierz AK Wybranieccy "Alan", ur. 1924 r., poległ na polu chwały pod Radkowem

- Wiesław Grzydalski, żołnierz AK Wybranieccy "Lorena", ur. 17.8.1925 r., poległ na polu chwały pod Radkowem 194...

- Jerzy Józef Jania "Michał", kapr. podchor. AK, harcerz Rzeczpospolitej, urodz. dn. 27.IX.1924 r., zginął śmiercią bohaterską w walce o wolność Ojczyzny dn. 5.X.1944 r. w lasach opoczyńskich, Cześć Jego Pamięci

- Stanisław Mikołajczyk, podharcmistrz Z.H.P., żył lat 25 zamordowany przez zbrodniarzy hitlerowskich w dniu 4.VI.1943 r., Cześć Jego Pamięci

- 10 mogił zbiorowych:

Grób zbiorowy nieznanych ofiar zbrodni hitlerowskich, Cześć Ich Pamięci

Nieznana Ofiara Zbrodni Hitlerowskich, Cześć Jej Pamięci

- Czesław Gorzkowski, zamordowany przez zbrodniarzy hitlerowskich, Cześć Jego Pamięci

Kwatera 6:

- 3 mogiły: Bezimienny żołnierz AK Wybranieccy, poległ na polu chwały w roku 1944, Cześć Jego Pamięci

- 11 mogił: NIeznana ofiara zbrodni hitlerowskich, Cześć Jej Pamięci

- Wacław Kiniorski, żył lat 33, zamordowany przez zbrodniarzy hitlerowskich dn. 18.XI.1943 w Kielcach, Pokój Jego Duszy

- Zygmunt Sajdak, żył lat 30, rozstrzelany przez zbrodniarzy hitlerowskich 18.XI.1943 r., Cześć Jego Pamięci

- Andrzej Pietrzyk, zamordowany przez zbrodniarzy hitlerowskich 8.X.1943 r., Cześć Jego Pamięci

- Jan Władysław Tałasiewicz, ppor. AK, żył lat 34, zamordowany przez hitlerowców dn. 18.XI.1943 r., Cześć Jego Duszy

- Józef Niedziela, żył lat 17, zamordowany przez zbrodniarzy hitlerowskich, 31.I.1944, Cześć Jego Pamięci

- Stefan Panuszewski, żył lat 25, zamordowany przez Getaspo 25.V.1944, Cześć Jego Pamięci

- Stanisław Gondzik, ur. dn. 10.V.1918 r., zamordowany przez zbirów hitlerowskich dn. 18.XI.1943 r., Cześć Jego Pamięci

- Stanisław Dygnarowicz, żył lat 38, zamordowany przez zbrodniarzy hitlerowskich 18.XI.1943, Cześć Jego Pamięci

- Bolesław Matla, żył lat 24, zamordowany przez zbrodniarzy hitlerowskich 14.XII.1943, Cześć Jego Pamięci

- Stefan Krzemiński, Harcmistrz, Instruktor PCK, żył lat 35, został zamordowany przez zbirów hitlerowskich 14.XII.1943, Ryszard Niewiadomski, żył lat 19, zamordowany przez hitlerowców 20.XII.1943, Pokój Ich Duszom

- Bogdan Szpius, ur. 11.IX.1922 r., zamordowany przez zbirów hitlerowskich dn. 6.VII.1944 r. w Kielcach pod Stadionem, Cześć Jego Pamięci

- Czesław Makowski, żył lat 39, zamordowany przez zbrodniarzy hitlerowskich 6.VII.1944, Cześć Jego Pamięci

- Tu spoczywa w Bogu Wacław Jaworek, przeżył lat 38, zginął z rąk hitlerowców dnia 18.XI.1943, Pokój Jego Duszy

- Adam Bobrowicz ps. "Błysk", żył lat 25, zginął z rąk hitlerowców dn. 18 listopada 1943, Pokój Jego Duszy

- Ignacy Podolski, st. sier. WP, żył lat 43, zginął z rąk hitlerowskich dnia 18 listopada 1943 r., Pokój Jego Duszy

- Tadeusz Gamoński, przeżył lat 21, zamordowany przez zbrodniarzy niemieckich dn. 18.XI.1943 r., Pokój Jego Duszy

- Zetyccy Euzebiusz, sierżant 3-go płk. Lotniczego "Poznań", żył lat 28, 15.V.1943 został rozstrzelany w Poznaniu przez Niemców, Henryk, b. uczeń Szkoły Podst. Nr. 3 w Kielcach, żył lat 18, 18-XI-1943 został rozstrzelany pod Kościołem Św. Wojciecha w Kielcach przez Niemców, Cześć Ich Pamięci

- Zbigniew Kozłowski, ...1943, ... 17 lat, Pokój Jego Duszy

- Eweryst Jerzy Zetycki, Kapitan AK, ps. "Andrzej", odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, żył lat 30, zginął 19-XI-1943 w walce z Niemcami w Różkach k. Radomia, Cześć Jego Pamięci

- ppor. WP Aleksander Jastrzębiec Bobrowski, żył lat 46, zamordowany przez Niemców dn. 6 lipca 1944 r. pod Stadionem w Kielcach, Cześć Jego Pamięci

- Ryszard Szewdowski, żył lat 26, zginął dn. 6.VII.1940 r w Moszczenicy k. Piotrkowa, Cześć Jego Pamięci

- Henryk Woźniakowicz, zginął śmiercią męczeńską z rąk okupanta dn. 30.IX.1942 przeżywszy lat 23, Cześć Jego Pamięci

- Bolesław Szymański, żył lat 37, zamordowany przez zbirów hitlerowskich dn. 14.VI.1943 r., Pokój Jego Duszy

- Ludwik Pierzak, żył lat 35, zamordowany przez zbirów hitlerowskich 1943, Cześć Jego Pamięci

- Fryderyk Markiewicz, żył lat 22, zamordowany przez zbirów hitlerowskich 6.VII.1944, Cześć Jego Pamięci

- Stanisław Dawidowicz, żył lat ...,

- Kazimierz Konca, porucznik rezerwy, kwatermistrz AK obwodu kieleckiego, ur. 14.II.1895 w Kałuszynie, zamordowany przez Niemców w Kielcach 6.VII.1944, Cześć Jego Pamięci, Stanisława Konca z domu Barszczewska, członek AK, odznaczona Krzyżem Partyzanckim, żyła lat 71, zm. 25.X.1970, Pokój Jej Duszy

- Stanisław Majcher ps. "Klon", żył lat 39, zginął z rąk hitlerowców dn. 6.VII.1944 r., Cześć Jego Pamięci

- Czesław Obertyński, zamordowany w lipcu 1944 r. przez zbrodniarzy hitlerowskich, Cześć Jego Pamięci

- Tadeusz Tłuszczyński, żył lat 22, zamordowany przez hitlerowców 6.IX.1944, Cześć Jego Pamięci

- Stanisław Jeżowski, żył lat 43, zamordowany przez zbrodniarzy hitlerowskich 6.VII.1944, Cześć Jego Pamięci

- Jan Woś, żyła lat 25, zamordowany przez hitlerowców 18.XI.1943, Cześć Jego Pamięci

- Mieczysław Dunin, ur. 25.V.1911 r., zamordowany przez hitlerowców dn. 11.V.1944 r., Cześć Jego Pamięci

- Lubomir Łacisz, zamordowany przez zbirów hitlerowskich w Miąsowej dn. 31.I.1944 r., przeżył lat 25, Cześć Jego Pamięci

- Stanisław Łasisz, przeżył lat 61, zamordowany przez zbirów hitlerowskich w Miąsowej dn. 31.I.1944 r., Cześć Jego Pamięci

- Marian Kowalik, uczeń Gimn. Kupieckiego, przeżywszy lat 25 zamordowany przez zbirów hitlerowskich w Miąsowej dn. 31.I.1944 r., Cześć Jego Pamięci

- Józef Pryciak ps. "Pocisk", żył lat 21, zamordowany przez hitlerowców 23.VIII.1944, Cześć Jego Pamięci

- Ireneusz Ołowiak ps. "Huragan", ur. 22.IV.1923r., zginął 23.VIII.1944 r. w Piekoszowie w walce z hordą hitlerowską

- Bogdan Pietrucha "Suligowski", żołnierz AK Wybranieccy, zginął śmiercią bohaterską w walce o wolność Ojczyzny dn. 26.IX.1944 r. za Włoszczową w Radkowie, przeżywszy lat 22, Cześć Jego Pamięci

- Wacław Borkowski, żołnierz AK Wybranieccy "Kanarek", poległ na polu chwały pod Leszczynami w roku 1943

- Żołnierz AK Wybranieccy "Orlicz", poległ na polu chwały pod Leszczynami w roku 1943, Cześc Jego Pamięci

- Bronisław Sitarski, żołnierz AK Wybranieccy "Tadek", przeżył lat 22, poległ na polu chwały pod Leszczynami

- Sławomir Werens, żołnierz AK Wybranieccy, ur. 12.XII.1920 r., poległ na polu chwały pod Leszczynami w roku 1944, Cześć Jego Pamięci

- Henryk Glizicki, żołnierz AK Wybranieccy, żył lat 21, poległ na polu chwały pod Leszczynami w roku 1943, Cześć Jego Pamięci

- Eugeniusz Szczygieł, przeżył lat 22, zamordowany przez zbirów hitlerowskich dn. 18.XI.1943 r., Pokój Jego Duszy 

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 01-01-004

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Kielce
1. Miejscowość Kielce
2. Rodzaj obiektu cmentarz_ wojenny_
3. Liczba pochowanych ok. 4000; w tym zidentyfikowanych: brak danych
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Żołnierzy Radzieckich w Kielcach, ul. Kwasa
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wojskowy
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Cmentarz znajduje się pomiędzy cmentarzem prawosławnym (obecnie WP) a cmentarzem komunalnym tzw. ewangelickim przy rogu ul. Z. Kwasa i J. Sobieskiego
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Cmentarz posiada charakter parkowy z drzewami oraz krzewami i trawnikiem. Jego teren ogrodzony jest murem z kamienia łamanego, nakrytym płytami z czerwonego piaskowca. Od ul. Z. Kwasa wejście zamyka żelazna brama i furtka oznakowane sierpem i młotem. Na murze umieszczone są dwie tabliczki z napisem. Na osi brama-pomnik zbudowana jest aleja dzieląca cmentarz na dwie części. Po obu stronach alei znajduje się po 18 zbiorowych mogił i 2 indywidualne. Kwatery ziemne o wym. 230 x 510 cm w cementowych obramowaniach. Tabliczki epitafijne, z napisami w języku polskim i rosyjskim, znajdują się na ośmiu grobach zbiorowych i jedym indywidulnym i dotyczy łącznie 15 osób. Po rosyjsku napisana jest także dolna część metalowej tablicy, informującej o miejscu przechowywania spisu nazwisk pogrzebanych tu żołnierzy. Napisy na kamieniu są ryte natomiast na metalowej tabliczce malowane. Zamykający główną aleję pomnik złożony jest z dwóch płyt. Na trapezoidalnej ścianie autor umieścił płaskorzeźbę przedstawiającą klęczącą kobietę, trzymającą w jednym ręku wieniec a w drugim rączkę małej dziewczynki. Na pierwszym planie ustawiony jest stojący piaskowcowy cokół, na którym wyryty jest tekst nad którym umieszczono czerwoną gwiazdę. Przed pomnikiem na niskim fundamencie ułożona płasko marmurowa płyta, pochodząca ze zlikwidowanego Pomnika Wdzięczność, stojącego na Placu St. Żeromskiego. Na płycie tej wyryty jest po rosyjsku napis.
11. Nazwa obiektu Cmentarz wojenny żołnierzy 3 Armii Gwardii I Frontu Ukraińskiego
12. Lokalizacja Cmentarz znajduje się pomiędzy cmentarzem prawosławnym (obecnie WP) a cmentarzem komunalnym tzw. ewangelickim przy rogu ul. Z. Kwasa i J. Sobieskiego
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Cmentarz posiada charakter parkowy z drzewami oraz krzewami i trawnikiem. Jego teren ogrodzony jest murem z kamienia łamanego, nakrytym płytami z czerwonego piaskowca. Od ul. Z. Kwasa wejście zamyka żelazna brama i furtka oznakowane sierpem i młotem. Na murze umieszczone są dwie tabliczki z napisem:

CMENTARZ

ŻOŁNIERZY RADZIECKICH

Kielce, ul. Zygmunta Kwasa

Na osi brama-pomnik zbudowana jest aleja dzieląca cmentarz na dwie części. Po obu stronach alei znajduje się po 18 zbiorowych mogił i 2 indywidualne. Kwatery ziemne o wym. 230 x 510 cm w cementowych obramowaniach. Tabliczki epitafijne, z napisami w języku polskim i rosyjskim, znajdują się na ośmiu grobach zbiorowych i jedym indywidulnym i dotyczy łącznie 15 osób. Po rosyjsku napisana jest także dolna część metalowej tablicy, informującej o miejscu przechowywania spisu nazwisk pogrzebanych tu żołnierzy. Napisy na kamieniu są ryte natomiast na metalowej tabliczce malowane. Zamykający główną aleję pomnik złożony jest z dwóch płyt. Napis na pomniku brzmi:

BOHATERSKIM - ŻOŁNIERZOM

ARMII RADZIECKIEJ

15.01.1945        15.01.1975

Na trapezoidalnej ścianie autor umieścił płaskorzeźbę przedstawiającą klęczącą kobietę, trzymającą w jednym ręku wieniec a w drugim rączkę małej dziewczynki. Na pierwszym planie ustawiony jest stojący piaskowcowy cokół na którym wyryty jest tekst nad którym umieszczono czerwoną gwiazdę. Przed pomnikiem na niskim fundamencie ułożona płasko marmurowa płyta, pochodząca ze zlikwidowanego Pomnika Wdzięczność, stojącego na Placu St. Żeromskiego. Na płycie tej wyryty jest po rosyjsku napis.

18. Bibliografia

A. Massalski, S. Meducki, Kielce w latach okupacji hitlerowskiej 1939 - 1945, Wrocław 1986

L. Kaczanowski, B. Paprocki, Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim, Kielce 1989

19. Rok powstania obiektu 1953-1958
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu autor pomnika - Stefan Maj
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: rosyjska_
25. Osoby Ewidencja pochowanych żołnierzy Armii Radzieckiej znajduje się w Urzędzie Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Kielcach
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 01-01-005

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Kielce
1. Miejscowość Kielce
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 6; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji  
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła znajduje się przy ul. Chłopskiej w Kielcach (Białogon)
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła przykryta płytą, o powierzchni 0,0009 ha
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Mogiła znajduje się przy ul. Chłopskiej w Kielcach (BIałogon)
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu Mogiła przykryta płytą. Powierzchnia mogiły - 0,0009 ha.
18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: brak danych
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 01-01-006

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Kielce
1. Miejscowość Kielce
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 28; w tym zidentyfikowanych: 28
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji  
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła znajduje się przy ul. Szczepaniaka w Kielcach
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Akcentem centralnym mogiły jest kompozycja rzeźbiarska oraz tablice z piaskowca z nazwiskami pochowanych. Powierzchnia mogiły - 0,0025ha
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Mogiła znajduje się przy ul. Szczepaniaka w Kielcach
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu Mogiła o powierzchni 0,0025 ha z centralnym akcentem w formie kompozycji rzeźbiarskiej oraz tablice z nazwiskami pochowanych
18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu 1960 r.
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: brak danych
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 01-01-007

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Kielce
1. Miejscowość Kielce
2. Rodzaj obiektu pomnik_
3. Liczba pochowanych brak; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Wojska Polskiego ul. ks. P. Ściegiennego
5. Rodzaj lokalizacji Cmentarz Wojska Polskiego
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Pomnik usytuowany jest w południowo-wschodniej części cmentarza W.P., pomiędzy kwaterami żołnierzy września 1939 r., a cmentarzem legionowo-powstańczym.
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Pomnik wykonany z piaskowca szydłowieckiego, o wys. 370 cm (łącznie z orłem mierzącym 120 cm) i szer. 100 cm. Monument ustawiony jest na cokole zrobionym z wapienia pińczowskiego. Pomnik ma kształt cokołu, na którym umieszczony jest stylizowany piastowski orzeł. Piaskowiec na cokole jest charakterystycznie młotkowany. Litery wykonane są ze stali i pomalowane na kolor złoty. Z tyłu pomnika nad napisem, umieszczone są dwa miecze.
11. Nazwa obiektu Pomnik poświęcony poległym w walkach o utrwalenie władzy ludowej
12. Lokalizacja Pomnik usytuowany jest w południowo-wschodniej części cmentarza W.P., pomiędzy kwaterami żołnierzy września 1939 r., a cmentarzem legionowo-powstańczym.
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Pomnik wykonany z piaskowca szydłowieckiego, o wys. 370 cm (łącznie z orłem mierzącym 120 cm) i szer. 100 cm. Monument ustawiony jest na cokole zrobionym z wapienia pińczowskiego. Pomnik ma kształt cokołu, na którym umieszczony jest stylizowany piastowski orzeł. Piaskowiec na cokole jest charakterystycznie młotkowany. Treść napisów na pomniku brzmi:

(napis na froncie pomnika)

POLEGŁYM

W SŁUŻBIE

OJCZYZNY

I OBRONIE

WŁADZY

LUDOWEJ

(napis z tyły pomnika)

ZASŁUŻONYM

NA POLU

CHWAŁY

Litery wykonane są ze stali i pomalowane na kolor złoty. Z tyłu pomnika, nad napisem, umieszczone są dwa miecze.

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu 22.07.1974 r.
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny Okres_ po_ 1945_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 01-01-008

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Kielce
1. Miejscowość Kielce
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 42; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Żydowski ul. J. Kusocińskiego
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz żydowski
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła z pomnikiem znajduje się na terenie byłego cmentarza żydowskiego na Pakoszu (ul. J. Kusocińskiego) w odległości kilkudziesięciu metrów od lapidarium (patrząc od tegoż w prawo)
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Pomnik wykonany jest z czerwonego piaskowca tumlińskiego o wys. 174 cm i szer. 51 cm. Mogiła zrobiona z płyt betonowych (szer. 190 cm i głębokości 140 cm). W górnej części pomnika wyryta jest Gwiazda Dawida, pod którą zamieszczony jest tekst wyryty po hebrajsku i polsku. Kompozycję mogiły uzupełnia 6 kopii macew, ustawionych na niej symetrycznie. Mogiłę otacza żelazny łańcuch przymocowany do stalowych słupków.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Mogiła z pomnikiem zlokalizowana na terenie byłego cmentarza żydowskiego na Pakoszu (ul. J. Kusocińskiego) w odległości kilkudziesięciu metrów od lapidarium (patrząc od tegoż w prawo).
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Pomnik wykonany z czerwonego piaskowca tumlińskiego o wys. 174 cm i szer. 51 cm. Mogiła zrobiona z płyt betonowych (szer. 190 cm i głębokości 140 cm). W górnej części pomnika wyryta jest Gwiazda Dawida, pod którą zamieszczony jest tekst wyryty po hebrajsku i polsku. Kompozycę mogiły uzupełnia 6 kopii macew, ustawionych na niej symetrycznie. Mogiłę otacza żelazny łańcuch przymocowany do stalowych słupków. Treść napisu na pomniku:

TU SPOCZYWAJĄ PROCHY

42-ÓCH OFIAR ZAJŚĆ KIELECKICH

Z DN. 4 LIPCA 1946 R.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI 

18. Bibliografia

K. Urbański, Kieleccy Żydzi, Kraków 1993

K. Urbański, Dzieje gminy żydowskiej w Kielcach, "Ikar" 1996 nr 6

19. Rok powstania obiektu 04.07.1947 r.
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny Okres_ po_ 1945_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: inna_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 01-01-009

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Kielce
1. Miejscowość Kielce
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Partyzancki ul. ks. P. Ściegiennego
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz partyzancki
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła usytuowana jest nieopodal pomnika ofiar obozów koncentracyjnych i pomnika "Katyńskiego", w pobliżu głównego wejścia.
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła ziemna obwiedziona betonowym murkiem (szer. 310 cm, głęb. 235 cm). Na mogile tablica metalowa emaliowana o wym. 30 x 30 cm.
11. Nazwa obiektu Mogiła ofiar zamordowanych na Stadionie.
12. Lokalizacja Mogiła usytuowana nieopodal pomnika ofiar obozów koncentracyjnych i pomnika "Katyńskiego", w pobliżu głównego wejścia.
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Mogiła ziemna obwiedziona betonowym murkiem (szer. 310 cm, głęb. 235 cm). Na mogile tablica metalowa emaliowana o wym. 30 x 30 cm. Treść napisu brzmi:

Ś.P.

SZCZĄTKI OFIAR

ZAMORDOWANYCH PRZEZ

HITLEROWCÓW

W LESIE NA STADIONIE

W DN. 12.VI.1940

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 01-01-010

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Kielce
1. Miejscowość Kielce
2. Rodzaj obiektu pomnik_
3. Liczba pochowanych brak; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Partyzancki ul. Ks. P. Ściegiennego
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz partyzancki
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Pomnik usytuowany jest przy alejce biegnącej w lewo od głównego wejścia do cmentarza w kierunku symbolicznej mogiły ofiar obozów koncentracyjnych.
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Nad całością pomnika (wys. 225 cm, szer. 120 cm) dominują trzy połączone drutem kolczastym krzyże wykonane z pomalowanych na czarno szyn kolejowych. W krzyże wkomponowany jest odlew płaskorzeźby Matki Boskiej Katyńskiej i napis. Na głównej płycie z lewej górnej strony wyrzeźbiony orzeł WP i data 1940 oraz wykute są nazwy "Kozielsk", "Ostaszków", "Starobielsk", "Katyń". Po bokach umieszczone są cokoły na kamiennych postumentach do których w 1995 lub 1996 dodano tablice z wyrytymi nazwiskami ofiar. Litery na cokole wykonane są z mosiądzu.  
11. Nazwa obiektu Pomnik "Katyński"
12. Lokalizacja Pomnik znajduje się przy alejce biegnącej w lewo od głównego wejścia do cmentarza w kierunku symbolicznej mogiły ofiar obozów koncentracyjnych.
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Nad całością pomnika (wys. 225 cm, szer. 120 cm) dominują trzy połączone drutem kolczastym krzyże wykonane z pomalowanych na czarno szyn kolejowych. W krzyże wkomponowany jest odlew płaskorzeźby Matki Boskiej Katyńskiej i napis:

BOGURODZICO

WOLNEGO LUDU KREW

ZNIEŚ PRZED BOGA TRON

1940

KOZIELSK

OSTASZÓW

STAROBIELSK

SYNOWIE TEJ ZIEMI

POMORDOWANI NA NIELUDZKIEJ ZIEMI

RODACY

Na głównej płycie z lewej górnej strony wyrzeźbiony orzeł WP i data 1940 oraz wykute są nazwy "Kozielsk", "Ostaszów", "Starobielsk", "Katyń". Po bokach umieszczone są cokoły na kamiennych postumentach, na których znajdują się tablice z wyrytymi nazwiskami ofiar. Litery na cokole wykonane sa z mosiądzu.

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu 1995 r.
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny  
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność  
25. Osoby

tablica po lewej stronie pomnika

KOZIELSK - KATYŃ

Bartnik Stefan

Cendro - Cedro Wincenty

Ciepluch Wincenty

Dankiewicz Jan

Dobroczyński Lucjusz

Fleszler Jerzy

Hadt Andrzej

Kowalski Zygmunt

Lech Stefan

Lisowski Włodzimierz

Maliszewski Stefan

Nałecz - Gallewicz Roman

Pawłowski Wincenty

Próba Marian

Skarżyński Wojciech

Szkwarkowski Edward

Toporowski Antoni

Wójcik Stefan

Brzostek Aleksander

Chlebny Czesław

Dachowski Władysław

Długosz Józef

Ehrenkreutz Włodzimierz

Gajas Antoni

Kącki Henryk

Krzysztowski Tadeusz

Lewiński Józef

Lulko Edward

Markowski Bolesław

Ogłaza Boguchwał

Pastuszka Władysław

Przeorski Adolf

Smorawiński Mieczysław

Sopa Karol

Toporski Bolesław

Wrona Stefan

Buttwiłło Witold

Chyliński Stefan

Dankiewicz Edward

Dolemba Piotr

Fihel Stanisław

Gil Stanisław

Kowalski Mieczysław

Kudelski Józef

Leypo Władysław

Łęckowski Józef

Nałęcz - Dobrowolski Tadeusz

Pasławski Władysław

Piekielnik Jan

Radziszewski Leonard

Sylbersztajn Karol

Tomczyk Wiktor

Wawrzkiewicz Bolesław

Zarzycki Franciszek

STAROBIELSK - CHARKÓW

Bokszczanin Jan

Cieśliński Zygmunt

Ćwirko - Godycki Ludwik

Grabie - Lipski Witold

Kapuściński Wiesław

Kubecki Jerzy

Martyniak Zygmunt

Orczykowski Przemysław

Sochacki Stefan

Śniadowski Walerian

Walo Stanisław

Leśkiewicz Zygmunt

Bukraba Władysław

Cygan Józef

Drajewicz Kazimierz

Jędruch Stanisław

Klich Karol

Knusz Zygmunt

Marzec Edward

Ostrowski Tadeusz

Sikorski Franciszek

Skłerski Leonard

Sosenkiewicz Józef

Wociechowski Jerzy

Zieja Aleksander

Chotyński Jan

Czerniecki Marian

Dziekoński Stanisław

Judycki Wacław

Kruk Władysław

Malicki Stanisław

Maszkiewicz Stanisław

Paulo de Silwa Adam

Siwkowski Aleksander

Słupecki Bogusław

Strzemień Mieczysław

Zagórski Mieczysław 

(tablica po prawej stronie pomnika)

OSTASZÓW - TWER - MIEDNOJE

Ankiewicz Roman

Bross Juliusz

Chwastowski Edward

Dygas Jakub

Gałka Zygmunt

Grzechnik Stanisław

Jagi Jan

Jugo Wincenty

Kawacewicz Konstanty

Kossakowski Bolesław

Krzemiński Franciszek

Malka Kazimierz

Matyja Stanisław

Miernik Franciszek

Pawełczyk Franciszek

Piątek Bronisław

Plutecki Leon

Sitarski Władysław

Sowa Jan

Szpilczak Eliasz

Świrko Stefan

Tomaszewski Henryk

Wiśniewski Wacław

Banaśkiewicz Marcin

Bujalski Edward

Cupiał Jan

Fijołek Zygmunt

Gizdoń Józef

Gutowski Józef

Jankowski Jan

Kawka Jan

Kowalski Franciszek

Książek Piotr

Markiewicz Bolesław

Mazurski Jan

Najmowicz Feilks

Petri Jan

Piernik Franciszek

Przeradowski Stanisław

Skorowski Andrzej

Szatko Ludwik

Ślusarczyk Franciszek

Tłomak Paweł

Waszczuk Lucjan

Wiśniewski Henryk

Wójcik Jan

Bąk Antoni

Cielejewski Wincenty

Dudek Marek

Fryst Edmund

Grora Włodzimierz

Gwóźdź Antoni

Jantura Antoni

Kardas Jan

Kłuskiewicz Mieczysław

Krajewski Edmund

Lewiński Stefan

Matołowski Wojciech

Mielczarek Antoni

Nowakowski Jan

Petri Teofil

Piotrowicz Edward

Rozlazło Stanisław

Sobek Franciszek

Szczepańczyk Michał

Ślusarczyk Wociech

Tomasik Antoni

Wąsala Eustachiusz

Wojtas Teofil

INNE MIEJSCA KAŹNI NA WSCHODZIE

Appel Bronisław

Frankowski Tadeusz

Jaroszyński Józef

Kordasiewicz Borys

Król Kazimierz

Martynowski Tadeusz

Prus - Gniewski Mieczysław

Stefański Aleksander

Cebula Stanisław

Gołąb Józef

Jędrasik Tadeusz

Kowalik Stanisław

Lubaski Marcin

Myśkow Witold

Prus - Gniewski Władysław

Ciśniewicz Franciszek

Jarosiński Bohdan

Konopka

Krawczyk Józef

Masłowski Bolesław

Niedziel Władysław

Rusin Rudolf

Sujewski Władysław

 

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 01-01-011

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Kielce
1. Miejscowość Kielce
2. Rodzaj obiektu pomnik_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Partyzantów ul. ks. P. Ściegiennego
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz partyzantów
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Symboliczny pomnik usytuowany jest przy głównej, lewej alejce cmentarza w pobliżu zbiorowej mogiły rozstrzelanych na Stadionie i symbolicznego pomnika katyńskiego.
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Pomnik składa się z części pionowej i poziomej. Na cokole o wym. 90 x 100 cm, na leżącej płasko, granitowej płycie (165 x 100 cm) umocowana jest sjenitowa tablica z napisem. W górnej jej części umieszczony jest stylizowany żeliwny krzyż, pośrodku którego widnieje odwrócony trójkąt z literą "P". Na jego ramionach umieszczone są płaskorzeźbione daty 1939 - 1945 wplecione w drut kolczasty. Otoczenie płyty wyłożone jest kostką granitową i obwiedzione łańcuchem, przymocowanym do niskich słupków, stylizowanych na słupy ogrodzeń obozów koncentracyjnych. Ten sam motyw słupów ogrodzeniowych z wygiętym w łuk górnymi końcówkami wykorzystano w pionowej części pomnika. Ze słupów rozpięte są żelazne łańcuchy, na których wisi kamienna urna. Pod nią, między obwiedzionymi drutem kolczastym słupami znajduje się granitowy sześcian, na którego froncie umieszczony jest znak Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych.   
11. Nazwa obiektu Pomnik ofiar obozów koncentracyjnych
12. Lokalizacja Symboliczny pomnik usytuowany jest przy głównej, lewej alejce cmentarza w pobliżu zbiorowej mogiły rozstrzelanych na Stadionie i symbolicznego pomnika katyńskiego.
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Pomnik składa się z części pionowej i poziomej. Na cokole o wym. 90 x 100 cm, na leżącej płasko, granitowej płycie (165 x 100 cm) umocowana jest sjenitowa tablica z napisem. W górnej jej części umieszczony jest stylizowany żeliwny krzyż, pośrodku którego widnieje odwrócony trójkąt z literą "P". Na jego ramionach umieszczone są płaskorzeźbione daty 1939 - 1945 wplecione w drut kolczasty. Otoczenie płyty wyłożone jest kostką granitową i obwiedzione łańcuchem, przymocowanym do niskich słupków, stylizowanych na słupy ogrodzeń obozów koncentracyjnych. Ten sam motyw słupów ogrodzeniowych z wygiętym w łuk górnymi końcówkami wykorzystano w pionowej części pomnika. Ze słupów rozpięte są żelazne łańcuchy, na których wisi kamienna urna. Pod nią, między obwiedzionymi drutem kolczastym słupami znajduje się granitowy sześcian, na którego froncie umieszczony jest znak Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych.

18. Bibliografia L. Kaczanowski, B. Paprocki, Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim, Kielce 1989
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny  
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność  
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 01-01-012

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Kielce
1. Miejscowość Kielce
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 6; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny, Białogon
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła położona jest w centralnej części białogońskiego cmentarza, po lewej stronie od głównej alei
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła jest płytą wykonaną z betonu, natomiast stojący za mogiłą krzyż zrobiony jest ze stali. W prawym rogu płyty, na betonowym obelisku znajduje się hełm WP wz. 1939 i żeliwna tablica informacyjna pomalowana w biało-czerwone barwy. W lewym tylnim rogu umieszczony jest stalowy pojemnik na znicze ozdobiony stylizowanymi orzełkami.
11. Nazwa obiektu Mogiła żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r.
12. Lokalizacja Mogiła położona w centralnej części białogońskiego cmentarza, po lewej stronie od głównej alei
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Mogiła jest płytą wykonaną z betonu, natomiast stojący za mogiłą krzyż zrobiony jest ze stali. W prawym rogu płyty, na betonowym obelisku znajduje się hełm WP wz. 1939 i żeliwna tablica informacyjna pomalowana w biało-czerwone barwy. W lewym tylnim rogu umieszczony jest stalowy pojemnik na znicze ozdobiony stylizowanymi orzełkami. Treść napisu na tablicy informacyjnej brzmi:

SZEŚCIU POLSKICH ŻOŁNIERZY

POLEGŁYCH

DNIA 4 - 9 - 1939

KOŁO WSI ZAGRODY

18. Bibliografia

L. Kaczanowski, B. Paprocki, Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim, Kielce 1989

B. Porwit, Komentarze, s. 344-350

19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 01-01-013

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Kielce
1. Miejscowość Kielce
2. Rodzaj obiektu pomnik_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Wojska Polskiego ul. ks. P. Ściegiennego
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz Wojska Polskiego
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Pomnik jest centralnym punktem południowo-wschodniego rogu cmentarza Wojska Polskiego (dawnego prawosławnego), w którym znajdują się oznaczone krzyżami stylizowanymi na orderze Virtuti Militari kwatery poległych i zmarłych w skutek ran żołnierzy WP.
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Pomnik wykonany z piaskowca szydłowieckiego o wym. 150 x 120 cm. Prostokątna płyta umieszczona u podstawy pomnika z napisem zrobiona jest z czarnego marmuru. Cokół pomnika i plac wokół niego wyłożone są kostką granitową. Na froncie pomnika wykuty jest w bryle piaskowca orzeł Wojska Polskiego na tarczy amazonek. Z tyłu kompozycji pod napisem umieszczone jest 127 nazwisk żołnierzy WP, poległych w obronie Kielc i najbliższej ich okolicy oraz zmarłych z ran w kieleckich szpitalach.
11. Nazwa obiektu Pomnik żołnierzy WP poległych w obronie Kielc we wrześniu 1939 r.
12. Lokalizacja Pomnik jest centralnym punktem południowo-wschodniego rodu cmentarza Wojska Polskiego (dawnego prawosławnego), w którym znajdują się oznaczone krzyżami stylizowanymi na orderze Virtuti Militari kwatery poległych i zmałych w skutek ran żołnierzy WP.
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Pomnik wykonany z piaskowca szydłowieckiego o wym. 150 x 120 cm. Prostokątna płyta umieszczona u podstawy pomnika z napisem:

ŻOŁNIERZOM WRZEŚNIA 1939

zrobiona jest z czarnego marmuru. Cokół pomnika i plac wokół niego wyłożone są kostką granitową. Na froncie pomnika wykuty jest w bryle piaskowca orzeł Wojska Polskiego na tarczy amazonek. Z tyłu kompozycji pod napisem: POLEGLI W OBRONIE OJCZYZNY umieszczone jest 127 nazwisk żołnierzy WP, poległych w obronie Kielc i najbliższej ich okolicy oraz zmarłych z ran w kieleckich szpitalach.

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny  
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność  
25. Osoby

Nazwiska zapisane są w czterech kolumnach na dwóch bokach tylniej części pomnika:

Stanisław Aleksandrzak

Edward Alzak

Stanisław Ankowski

Chaim Apfelbaum

Jan Augustynkiewicz

Władysław Baradziej

Adolf Batko

Zygmunt Bednarski

Bronisław Błaut

Aleksander Błoński

Bojczuk

Zygmunt Bonarski

Karol Boszczyk

Szymon Bruzda

Antoni Budzyn

Jan Cebo

Czesław Chachulski

Światosław Chanczarski

Piotr Chorzewski

Jerzy Cyprys

Antoni Czernikiewicz

Józef Dąbrowski

Franc. A. Dekarski

Walter Dobryk

Antoni Drąg

MIeczysław Ducharski

Roman Durak

Roman Dworek

Antoni Ferenz

Józef Frankowski

Henryk Gałeczka

Florian Gawlik

Stefan Gąsiński

Stefan Gwiażdziński

Zygmunt Hajdasz

Witold Harasimowicz

Jan Horuba

Mikołaj Iłukowicz

Władysław Jagniewski

Stanisław Juszkiewicz

Józef Kiedas

Kluczyński

Edmund Korbel

Stanisław Kołacz

Stanisław Kolaska

Józef Kowalczyk

Teodor Kowalski

Władysław Koziara

Marian Kruk

Henryk Krupa

Józef Krupa

Tomasz Krzyżanowski

Serafin Latosiński

Władysław Lewański

Lipman Lis

Michał Lończak

Karol Lubszrzak

Michał Łęszczak

Czesław Łysakowski

Eustachy Maciejewski

Witold Magiera

Smul Matys

Antoni Małczyński

Teofil Marcik

Metzger

Feliks Mikulski

Marian Musachowski

Kazimierz Mucha

Jan Nawracaj

Jan Nawrot

Jan Nowak

Stanisław M. Nowiński

Jan Ochman

Jan Oszczypka

Władysław Palimąka

Józef Paluch

Władysław Paradziej

Piotr Parczuk

Jan Pawłowski

Piotr Piechowski

Zygmunt Piotrowski

Marian Płachciński

Józef Płuciennik

M. Poczybut Odlanicki

Miachał Podburaczyński

Wasyl Połoszyn

Piotr Postołowski

Andrzej Potasiewicz

Edward Potocki

Stefan Prokop

Witold Pudłowski

Franciszek Roguła

Marian Romaniak

Wincenty Rurka

Czesław Syta

Karol J. Schon

Piotr Sieciechowski

Jan Sikora

Dymitr J. Skoruda

Franciszek Skowroński

Alojzy Słownikowski

Józef Smólski

Ignacy Sobieraj

Aleksander Sobieski

Henryk Socha

Czesław Sońta

Andrzej Sidarczyk

Stanisław Stolarek

Tomasz Strząb

Stanisław Szpytman

Ryszard Szwarc

Sabin Szymański

Lucjan Śledziona

Józef Śmieszkol

Marian Tarczewski

Bronisław Tarpisz

Herman Tirlit

Antoni Wachowicz

Józef Wesoły

Wacław Wiernikowski

Jan Wilczyński

Jan Wilk

Wasyl Wołoszyn

Bolesław Wysocki

Józef Zaborski

Władysław Zborny

Bolesław Zimny

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 01-01-014

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Kielce
1. Miejscowość Kielce
2. Rodzaj obiektu pomnik_
3. Liczba pochowanych brak; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Komunalny ul. Z. Kwasa
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz komunalny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Pomnik umieszczono na dawnym cmentarzu ewangelickim (obecnie komunalnym) przy alejce skręcającej w lewo od głównego wejścia.
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Pomnik przyjął formę dwóch stojących uskokowo ścian ustawionych na betonowym fundamencie. Napis wykuty jest na ściance wyższej i bardziej cofniętej do tyłu. Na bliższej ścianie w lewym górnym jej rogu wykuty jest krzyż. Wewnętrzne krawędzie obu płyt wyrzeźbione w dekoracyjny motyw. Wymiary dwóch ramion konstrukcji wynoszą 225 i 200 cm, natomiast podstawa betonowa ma wymiary 180 x 200 cm.
11. Nazwa obiektu Pomnik żołnierzy 1914 i 1918 r.
12. Lokalizacja Pomnik umieszczono na dawnym cmentarzu ewangelickim (obecnie komunalnym) przy alejce skręcającej w lewo od głównego wejścia.
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Pomnik przyjął formę dwóch stojących uskokowo ścian ustawionych na betonowym fundamencie. Napis wykuty jest na ściance wyższej i bardziej cofniętej do tyłu. Na bliższej ścianie w lewym górnym jej rogu wykuty jest krzyż. Wewnętrzne krawędzie obu płyt wyrzeźbione w dekoracyjny motyw. Wymiary dwóch ramion konstrukcji wynoszą 225 i 200 cm, natomiast podstawa betonowa ma wymiary 180 x 200 cm. Treść napisu brzmi:

ŻOŁNIERZOM

RÓŻNYCH NARODOWOŚCI

POLEGŁYM

W CZASIE PIERWSZEJ

WOJNY ŚWIATOWEJ

1914 - 1918 

18. Bibliografia O. Oettingen, Cmentarze I Wojny Światowej w województwie kieleckim, Kraków 1988
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny  
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność  
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 01-01-015

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Kielce
1. Miejscowość Kielce
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Partyzancki ul. ks. P. Ściegiennego
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz partyzancki
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Pomnik usytuowany jest jako pierwszy z lewej strony od głównego wejścia na cmentarz partyzancki. 
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Płyta stojąca i leżąca - czerwony piaskowiec tumliński, płyta stojąca o wym. 126 cm x 105 cm; podstawa tej płyta ma wymiary: wys. 33 cm, szer. 80 cm; płyta leżąca ma kształt sześcianu; popiersie, tablica główna (58,5 x 76), mała tabliczka umieszczona u podstawy płyty leżącej, herb Kielc i godło Polski (48 cm x 40 cm), litery z płyty stojącej, odlane z brązu.
11. Nazwa obiektu Mogiła byłego prezydenta miasta Kielc Stefana Artwińskiego.
12. Lokalizacja Pomnik usytuowany jest jako pierwszy z lewej strony od głównego wejścia na cmentarz partyzancki 
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Płyta stojąca i leżąca - czerwony piaskowiec tumliński, płyta stojąca o wym. 126 cm x 105 cm; podstawa tej płyty ma wymiary: wys. 33 cm, szer. 80 cm; płyta leżąca ma kształt sześcianu; popiersie, tablica główna (58,5 x 76), mała tabliczka umieszczona u podstawy płyty leżącej, herb Kielc i godło Polski (48 cm x 40 cm), litery z płyty stojącej, odlane z brązu. Treść napisu:

STEFAN ARTWIŃSKI

PS "STARY" "DĘBNO"

URODZONY W IGŁOWNI

ZA KONFLIKT Z CARSKIM URZĘDNIKIEM WYDALONY

Z "WILCZYM BILETEM" ZE SZKOŁY W PIŃCZOWIE

MATURĘ ZDAŁ EKSTERNISTYCZNIE

UKOŃCZYŁ FARMACJĘ NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

OD ROKU 1901 WŁAŚCICIEL APTEKI W KIELCACH

W LATACH I WOJNY ŚWIATOWEJ CZŁONEK

RADY OKRĘGOWEJ ZIEMI KIELECKIEJ

PREZES TOWARZYSTWA "PIECHUR"

ORGANIZATOR SCHRONISKA DLA LEGIONISTÓW

DZIAŁACZ

POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ

OD ROKU 1906 CZŁONEK RADY MINISTRÓW

PREZES "ZWIĄZKU STRZELECKIEGO"

CZŁONEK FEDERACJI

"POLSKICH ZWIĄZKÓW OBROŃCÓW OJCZYZNY"

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

SPÓŁDZIELCZEGO INSTYTUTU WYDAWNICZEGO BBWR

DZIAŁACZ PCK

PREZYDENT MIASTA KIELCE

1934 - 1939

OD 1935 ROKU

SENATOR RZECZYPOSPOLITEJ

ODZNACZONY M.IN:

KRZYŻEM ORDERU POLONIA-RESTITUTA

KRZYŻEM NIEPODLEGŁOŚCI

PO WKROCZENIU NIEMCÓW POZOSTAŁ NA STANOWISKU

KOMISARZ CYWILNY OKRĘGU KIELECKIEGO

KONSPIRACYJNEJ ORGANIZACJI "ORŁA BIAŁEGO"

ARESZTOWANY PRZEZ GESTAPO I ZAMORDOWANY

W PIERWSZYCH DNIACH LISTOPADA 1939

KIELCE WRZESIEŃ 1989

(tabliczka z dołu)

W 50 ROCZNICĘ WYBUCHU

II WOJNY ŚWIATOWEJ

SPOŁECZEŃSTWO MIASTA KIELCE

18. Bibliografia

L. Kaczanowski, B. Paprocki, Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim, Kielce 1989

A. Massalski, S. Meducki, Kielce w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Wrocław 1986

19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Stefan Artwiński ps. "Stary", "Dębno"; w latach I wojny światowej członek Rady Okręgowej Ziemi Kieleckiej, prezes Towarzystwa "Piechur", organizator Schroniska dla Legionistów, działacz polskiej organizacji wojskowej, od 1906 r. członek Rady Ministrów, prezes "Związku Strzeleckiego", członek Federacji "Polskich Związków Obrońców Ojczyzny", członek Rady Nadzorczej Spółdzielczego Instytutu Wydawniczego BBWR, działacz PCK, Prezydent Miasta Kielc w latach 1934 - 1939, od 1935 r. Senator Rzyeczypospolitej, komisarz cywilny okręgu kieleckiego konspiracyjnej organizacji "Orła Białego", aresztowany przez gestapo i zamordowany w pierwszych dniach listopada 1939 r., odznaczony m.in.: Krzyżem Orderu Polonia - Restituta, Krzyżem Niepodległości.
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 01-01-016

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Kielce
1. Miejscowość Kielce
2. Rodzaj obiektu pomnik_
3. Liczba pochowanych brak; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Wojska Polskiego ul. Ks. P. Ściegiennego
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz Wojska Polskiego
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Pomnik umieszczony jest w zachodniej części cmentarza Wojska Polskiego w kwaterach zajętych pod pochówki powstańców i żołnierzy z lat 1863-1921
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Pomnik o wym. 330 cm x 100 cm wykonany z marmuru bolechowickiego, płyta na pomniku ma wymiary: wys. 130 cm, szer. 57 cm. Płyta Nieznanego Żołnierza wykonana z granitu (60 cm x 100 cm) umieszczona jest przed pomnikiem. Litery ryte. Po bokach znajdują się betonowe podstawy pod znicze.
11. Nazwa obiektu Pomnik poległych w latach 1863 - 1921
12. Lokalizacja Pomnik zlokalizowany w zachodniej części cmentarza Wojska Polskiego w kwaterach zajętych pod pochówki powstańców i żołnierzy z lat 1863-1921.
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Pomnik o wym. 330 cm x 100 cm wykonany z marmuru bolechowickiego, płyta na pomniku ma wymiary: wys. 130 cm, szer. 57 cm. Płyta Nieznanego Żołnierza wykonana z granitu (60 cm x 100 cm) umieszczona jest przed pomnikiem. Litery ryte. Po bokach znajdują się betonowe podstawy pod znicze. Treść napisu:

1863        1921

BOHATEROM

WALK

O NIEPODLEGŁOŚĆ

POLSKI

 

NIEZNANEMU ŻOŁNIERZOWI

KIELCE 12-IV-1925 R.

18. Bibliografia Urszula Oettingen, Cmentarze I wojny światowej w województwie kieleckim, Kraków 1988
19. Rok powstania obiektu IV.1930
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu rzeźba orła - Maria Łaszkiewicz
22. Okres historyczny  
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność  
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 01-01-017

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Kielce
1. Miejscowość Kielce
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Wzgórze Zamkowe w Kielcach
5. Rodzaj lokalizacji  
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła umieszczona jest w północno - zachodnim narożniku, dawnego cmenatrza katedralnego.
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Tablica nagrobkowa wykonana z piaskowca tumlińskiego o wym. 152 cm x 90 cm. Na płycie umieszczone są ryte w kamieniu: skrzyżowane kosy, napis i krzyż. Ogrodzenie wykonane w formie czterech sześciobocznych słupków, połączonych żelaznym kutym łańcuchem.
11. Nazwa obiektu Nagrobek Bartosza Głowackiego
12. Lokalizacja Mogiła umieszczona jest w północno - zachodnim narożniku, dawnego cmentarza katedralnego
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Tablica nagrobkowa wykonana z piaskowca tumlińskiego o wym. 152 cm x 90 cm. Na płycie umieszczone są ryte w kamieniu: skrzyżowane kosy, napis i krzyż. Ogrodzenie wykonane w formie czterech sześciobocznych słupków, połączonych żelaznym kutym łańcuchem. Treść napisu na nagrobku:

WOJCIECH BARTOSZ

GŁOWACKI

BOHATER SPOD RACŁAWIC

RANNY POD SZCZEKOCINAMI

ZMARŁ W KIELCACH 9.VI.1794

18. Bibliografia

Hanna Wójcik-Łagan, Wycieczki Historyczne, Kraina Świętokrzyska, Ponidzie, Wycieczki szkolne, Kielce 1995

"Pamiętnik Koła Kielczan" t.III 1929

19. Rok powstania obiektu 11.11.1928 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny Okres_ przed_ 1914
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Wojciech Bratosz Głowacki, ranny pod Szczekocinami, zmarł w Kielcach dn. 9.VI.1794
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 01-01-018

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Kielce
1. Miejscowość Kielce
2. Rodzaj obiektu pomnik_
3. Liczba pochowanych brak; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Stary ul. ks. P. Ściegiennego
5. Rodzaj lokalizacji Cmentarz Stary
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Pomnik usytuowany przy murze Cmentarza Starego, z prawej strony od bramy wejściowej umieszczonej przy budynku administracyjnym tegoż cmentarza.
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Cokół pomnika wykonany jest z granitu śląskiego o wym. 200 cm x 90 cm. Napis oraz elementy ozdobne zrobione są z żeliwa. Kamienne otoczki leżące przed pomnikiem są granitami szwedzkimi. Umieszczone na murze cmentarza 43 płytki z nazwiskami zrobione są ze sjenitu. Pomnik ma formę pionowej płyty, stylizowanej w jej górnej części na róg celi więziennej (charakterystyczny fragment kraty okiennej i zagięcia ściany). W górnym lewym rogu pomnika, obok napisu umieszczony jest znak Związku Sybiraków. Pod napisem znajduje się para kajdan z łańcuchami przechodzącymi w gałęzie cierni. 
11. Nazwa obiektu Symboliczny pomnik poświęcony Polakom zsyłanym i wywożonym na Syberię
12. Lokalizacja Pomnik usytuowany przy murze Cmentarza Starego, z prawej strony od bramy wejściowej umieszczonej przy budynku administracyjnym tegoż cmentarza. 
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Cokół pomnika wykonany jest z granitu śląskiego o wym. 200 cm x 90 cm. Napis oraz elementy ozdobne zrobione są z żeliwa. Kamienne otoczki leżące przed pomnikiem są granitami szwedzkimi. Umieszczone na murze cmentarza 43 płytki z nazwiskami zrobione są ze sjenitu. Pomnik ma formę pionowej płyty, stylizowanej w jej górnej części na róg celi więziennej (charakterystyczny fragment kraty okiennej i zagięcia ściany). W górnym lewym rogu pomnika, obok napisu umieszczony jest znak Związku Sybiraków. Pod napisem znajduje się para kajdan z łańcuchami przechodzącymi w gałęzie cierni.

18. Bibliografia Z. Sabat, T. Sabat, Cmenatrz Stary w Kielcach, Przewodnik po wybranych grobach ludzi zasłużonych dla regionu, Kielce 1995
19. Rok powstania obiektu 1994 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu Sławomir Micka
22. Okres historyczny  
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność  
25. Osoby

Józef Ignatowicz, prac. ambasady RP w Kownie, zm. na Syberii 1904-1944

Ildefons Hołownia, 1900 - 1947, zm. w Kotłasie Kolonna nr 2

Grzegorz Kozakiewicz, lat 39, zginął w Katyniu

Franciszka Kołodzińska, lat 40, Bronisława Kołodzińska, lat 68, zm. na Sybirze w 1942

Michał Starczewski, 1904 - 1942, zm. w tajdze Krasnojarskiego Kraju

Kazimierz Jaworski, nauczyciel, wywieziony z rodziną do Krasnowodzka - Swierdłowska Obł., zm. 31.III.1943 r. w wieku 60 lat

Aniela Kozakiewicz, lat 37, Wanda Kozakiewicz, lat 9, zm. w Kazachstanie w 1944 r.

Jan Kogut, lat 67, zm. w tajdze Sybiru

Klemens Januszewski, wiezień Kotłasu, zm. w 1943 r. w Kazachstanie. Jadwiga Januszewska, Sybiraczka, zm. 1990 r.

Stanisław Kaczor, lat 33, zm. w Kazachstanie

Józef Kaczor, 1894-1940, Legionista, więzień Ostaszkowa

Antoni Jasiński, kapitan W.P., zginął w Starobielsku

Janina Skokowska, ur. 1923 r. w Grodnie, zm. 1944 r w Akmolińsku, Kazachstan

Witalis Piszczyk, Legionista - Sybirak, 1940-1955

Leontyna Kozicka, lat 76, zm. w 1942 r. w tajdze Sybiru

Donald Haber, więzień Workuty, 1949-1955, zm. 1993 r.

Jadwiga Stocka, 1905-1995, Sybiraczka - Matka Polka 1941-1945, autorka wspomnień

Jan Płocki, ur. 1903 w Kielcach, kpt. KOP w Równem, zginął z rąk NKWD

Bolesław Kozicki, lat 46, zm. w 1941 r. w tajdze Sybiru

Józef Rysiak, Legionista, zm. w 1942 r. w Archangieksku

st. sierż. Stanisław Bartkowiak, lat 52, zm. w 1941 na Syberii, Legionista

Maria Dzikowska, 1903-1974, Sybiraczka, 1940-1946

Wanda Dzikowska, 1926-1960, Sybiraczka 1940-1946

Jan Chotyniecki, Sędzia z Mościsk, oficer rez., zginął w Starobielsku

gen. dyw. WP Mieczysław Linde, ur. w 1868 zginął w więzieni w Kijowie w 1940 r.

Stefan Maliszewski, ur. w 1905 r., ppor piechoty WP, więzień Kozielska, zamordowany w 1940 r. przez NKWD. Spoczywa na "Nieludzkiej Ziemi". Pokój jego duszy

Katarzyna Tomaszewska, zm. w Kazachstanie 30.IV.1944 r. Pokój jej duszy.

plut. KOP Jan Żabski i syn Edward, zm. 1942 w Swierdłowskiej Obł.

Romuald Wardecki, lat 60, zm. w 1944 r. na Uralu

Eustachy Moreclad, ur. 1896 r., zamordowany przez NKWD w 1941 r. w Pińsku

Józef Furmanek z Daleszyc - Sybirak, żołnierz spod Monte Cassino, ur. 1860-1973

Edward Dzikowski, 1887-1974, więzień Mińska, Moskwy, Swierdłowska, Darieńska

Józef Dolus, lat 56, zm. 1943 r. Maikain Zołoto na Syberii

Julian Leon Linde, ur. w 1884 r., właściciel Czeremchowa, zginął w więzieniu w Stanisławowie w 1945 r.

Antonia Kozicka, lat 71, Janusz Kozicki, lat 61, zesłańcy Sybiru 1940-1946

Franciszek Kowalski, 1886-1940, Legionista, Oficer KP w Tarnopolu. Zamordowany przez NKWD, spoczywa w Miednoje

Maria Kowalska, 1891-1983, żona oficera KP w Tarnopolu, zesłana na Sybir w 1940 r. z 4-ma synami.

Władysław Luzek, więzień Sybiru 1940-1943

Bogusława Kossakowska, lat 20, Ziemowit Kossakowski, lat 17, zm. 1942 r. na Syberii w tajdze Archangielskiej Ob.

Maria Krynicka, Basia lat 9, Wojtek lat 7, zm. 1941 r. w Kazachstanie

Żołnierzy gen. Andersa, Sybiraków z Tarnopola, braci Kowalskich, ppor Kazimierza ur. 1920, mjr Tadeusza ur. 1922, sierż. Mieczysława ur. 1924. Walczących o wolną RP. Poleca Bogu Sybirak 1940-1946 brat Leon

Jan Mamczak, lat 64 - zm. 1941 r. w tajdze Omkiej Obł.

Kazimierz Błaszczyk, leśniczy, 1901-6.04.1942, uwięziony 10.02.1940. Zmarł na Syberii w Krasnojarskim Kraju.

Zdjęcia
 

Flaga