Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Nagłowice

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-07-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jedrzejowski
Gmina Nagłowice
1. Miejscowość Cierno
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 5; w tym zidentyfikowanych: 5
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Rzymsko - Katolickiej w Ciernie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła na wprost wejścia, przy środkowej alejce cmentarza
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Nagrobek ustawiony na murowanym grobowcu, w ogrodzeniu z żelaznych rur. Żeliwny, w formie kanelowanej kolumny na 8-bocznej podstawie, postumencie i 3 stopniach, zwieńczonej krzyżem na kuli. Z frontu tablica z wypukłym napisem.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Mogiła na wprost wejścia, przy środkowej alejce cmentarza
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Nagrobek ustawiony na murowanym grobowcu, w ogrodzeniu z żelaznych rur. Żeliwny, w formie kanelowanej kolumny na 8-bocznej podstawie, postumencie i 3 stopniach, zwieńczonej krzyżem na kuli. Z frontu tablica z wypukłym napisem:

ŚP/ ALEKSY GASZYŃSKI BYŁY DOWÓDCA 2-GO PUŁKU/ KRAKUSÓW - KAWALER KRZYŻA LEGIJI HONOROWEJ/ URODZONY W 1794 R ZMARŁ W 1872 R./ BARBARA Z BYCZKOWSKICH GASZYŃSKA/ PRZEŻYWSZY LAT 72 ZMARŁA W 1883 R/ JÓZEF GASZYŃSKI W OBRONIE OJCZYZNY W BITWIE/ POD MAŁOGSZCZĄ ŚMIERTELNIE RANIONY/ ZMARŁ 3 PAŻDZIRNIKA1863 R/ MARYA Z GASZCZYŃSKICH JEŻEWSKA PRZEŻYWSZY/ LAT 54 ZMARŁA D. 22 LIPCA 1897 R/ MIECZYSŁAW GASZYŃSKI PRZEŻYWSZY LAT 58/ ZMARŁ D. 15 LISTOPADA 1908 R/ CZEŚĆ I PAMIĘĆ NAJLEPSZEMU I NAJUKOCHAŃSZEMU MĘŻOWI I OJCU POZOSTAŁA/ ŻONA I DZIECI PROSZA O WESTCHNIENIE DO BOGA.

Na gobowcu leżąca płyta żeliwna z napisem:

GRÓB/ RODZINY/ GASZYŃSKICH/ I/ JEŻEWSKICH

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny Okres_ przed_ 1914_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

5 osób:

Aleksy Gaszyński, byłu dowódca 2-go Pułku Krakusów - Kawaler Krzyża Legii Honorowej, ur. w 1794 r, zmarł w 1872 r.

Barbara Gaszyńska z Byczkowskich, lat 72, zmarła w 1883 r.

Józef Gaszyński, zmarł 3 października 1863 r. w obronie ojczyzny w bitwie pod Małoszczą

Maria Jeżewska z Gaszyńskich, lat 54, zmarła 22 lipca 1897

Mieczysław Gaszyński, lat 58, zmarł 15 listopada 1908 r.

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-07-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jedrzejowski
Gmina Nagłowice
1. Miejscowość Rakoszyn
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 6; w tym zidentyfikowanych: 6
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Rzymsko - Katolickiej w Rakoszynie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Pomnik - obelisk wykonany z kamienia, betonu i czerwonego granitu. Na pomniku napis.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Pomnik - obelisk wykonany z kamienia, betonu i czerwonego piaskowca. Na pomniku napis:

Polegli za Ojczyznę dn. 29.08.1943 r.

Cześć ich pamięci

por. "Grunt" Kałwa Józef przeżył lat 23

st. sierż. "Gołąb" Pstrowski Bogusław przeżył lat 27

chorąży "Zrąb" Bukato Leonidas przeżył lat 21

sierż. "Świerk" Pawłowski Jan przeżył lat 27

sierż. "Sołtys" Michałkiewicz St. przeżył lat 45

podp. "Kord" Prusek Adolf przeżył lat 21, zginął dn. 22.07.1944 r.

Przed pomnikiem dwie leżące płyty z napisem:

Ś.P. Leonidas Bukato/ lat 21/ Kochanemu synusiowi/ od mamusi

Ś.P. Jan Bukato/ lat 56/ zginął w Oświęcimiu 13.08.1942 r.

18. Bibliografia Bibl. OKBZH w Kielcach
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

por. Kałwa Józef "Grunt", lat 23, zginął 29.08.1943

st. sierż. Pstrowski Bogusław "Gołąb", lat 27, zginął 29.08.1943

chorąży Bukato Leonidas "Zrąb", lat 21, zginął 29.08.1943

sierż. Pawłowski Jan "Świerk", lat 27, zginął 29.08.1943

sierż. Michałkiewicz St. "Sołtys", lat 45, zginął 29.08.1943

podp. Prusek Adolf "Kord", lat 21, zginął 22.07.1944 r.

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-07-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jedrzejowski
Gmina Nagłowice
1. Miejscowość Nagłowice
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Rzymsko - Katolicki w Nagłowicach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła partyzancka wykonana z kamienia piaskowca. Na pomniku napis.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła partyzancka wykonana z kamienia piaskowca. Na pomniku napis:

Ś.P. JÓZEF FOREMNIK

POLEGŁ BOHATERSKO W WALCE

Z OKUPANTEM NIEMIECKIM.

DNIA 5 SIERPNIA 1944 R.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

18. Bibliografia Bibl. patrz hasło "SKALBMIERZ"
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Józef Foremnik, zginął 5 sierpnia 1944 r. w walce z niemieckim okupantem

Zdjęcia
 

Flaga