Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Słupia

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-10-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Słupia Jędrzejowska
1. Miejscowość Słupia
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Słupii
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu

Grób z lastryka z tablicą inskrypcyjną o powierzchni 0,002 ha.

11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Grób z lastryka z tablicą inskrypcyjną o powierzchni 0,002 ha. Napis na tablicy brzmi:

                                                             NN

ŻOŁNIERZ  W.P.

POLEGŁ NA POLU CHWAŁY

ZA WOLNOŚĆ OJCZYZNY

IX.1939

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu 09.1939 r.
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby NN - żołnierz Wojska Polskiego, zginął w 1939 r.
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-10-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Słupia Jędrzejowska
1. Miejscowość Słupia
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Słupii
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu

Pomnik z lastryka, tablica z napisem i ze zdjęciem. Powierzchnia - 0,002 ha

11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Pomnik z lastryka, tablica z napisem i ze zdjęciem. Powierzchnia - 0,002 ha.                                                  

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu 09.04.1943 r.
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Jan Wtorek, lat 41, Kapitan Wojska Polskiego, zm. 0.04.1943 r.
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-10-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Słupia Jędrzejowska
1. Miejscowość Słupia
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji las
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła położona w lesie w Raszkowie
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Płyta z krzyżem i tablicą. Na tablicy napis. Powierzchnia - 0,002 ha.
11. Nazwa obiektu Mogiła porucznika Stryniaka poległego w 1943 r.
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Płyta z krzyżem i tablicą inskrypcyjną. Na tablicy napis:

Tym co polegli. Najdroższemu bratu Józefowi i ojcu. Pierwszym wojownikom o wolność w walce z hitleryzmem w 3-letnią rocznicę śmierci 18.06.1946 r. Porucznik Stryniak

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-10-004

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Słupia Jędrzejowska
1. Miejscowość Stary Węgrzynów
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji w lesie
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła zlokalizowana w lesie w miejscowości Stary Węgrzynów
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu

Pomnik w kształcie prostopadłościanu z tablicą z napisem oraz gwiazdą radziecka. Powierzchnia - 0,002 ha.

11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Pomnik w kształcie prostopadłościanu z tablicą z napisem i gwiazdą radziecką. Treść napisu:

Tu spoczywa

Nieznany Żołnierz

Armii Radzieckiej.

Poległ w walce

o wyzwolenie Polski

spod okupacji hitlerowskiej.

Styczeń 1945 r.

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu 1945 r.
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: rosyjska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-10-005

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Słupia Jędrzejowska
1. Miejscowość Wywła
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji przy drodze
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła znajduje się 500 m na północ od zabudowań Zagórskiego Zdzisława we wsi Wywła, przy drodze Sędziszów - Szczekociny
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Kopiec usypany z ziemi o wys. 2 m i średnicy 5 m. Krzyż drewniany o wys. 5 m oraz płyta granitowa (90 x 120 cm)
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Mogiła znajduje się 500 m na północ od zabudowań Zagórskiego Zdzisława we wsi Wywła, przy drodze Sędziszów - Szczekociny
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Kopiec usypany z ziemi o wys. 2 m i średnicy 5 m. Krzyż drewniany o wys. 5 m oraz płyta granitowa (90 x 120 cm). Treść napisu:

WOJCIECHOWI BARTOSZOWI

GŁOWACKIEMU

ŚMIERTELNIE RANNEMU NA POLACH

WSI WYWŁA ORAZ POLEGŁYM

BOHATEROM INSUREKCJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ

W 190 ROCZNICĘ BITWY

SPOŁECZEŃSTWO GMINY SŁUPIA

18. Bibliografia "Bitwa pod Szczekocinami"
19. Rok powstania obiektu 1794 r.- mogiła, 6.VI.1984 r. - płyta
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny Okres_ przed_ 1914_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Wojciech Bartosz Głowacki
Zdjęcia
 

Flaga