Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Wodzisław

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-12-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Wodzisław
1. Miejscowość Mieronice
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Katolicki w Miernicach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz katolicki
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Południowo - wschodnia część cmentarza
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Nagrobek lastrikowy o wymiarach 110 x 190 cm. Tablica nagrobkowa z napisem. Nad napisem żelazny orzełek, u dołu wyryty liść palmowy.
11. Nazwa obiektu Mogiła żołnierza AK D-cy Oddziału Dywersyjnego ppor. Józefa Maja ps. "Balet"
12. Lokalizacja Południowo-wschodnia część cmentarza
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Nagrobek lastrikowy o wymiarach 110 x 190 cm. Tablica nagrobkowa z napisem:

ŻOŁNIERZ A.K.

D-CA ODDZ. DYWERYJNEGO

PPOR. JÓZEF MAJ PS. "BALET"

LAT 38 ZGINĄŁ BOHATERSKĄ

ŚMIERCIĄ W DNIU 19.IV.1944 R.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

Nad napisem żelazny orzełek, u dołu wyryty liśc palmowy.

18. Bibliografia Longin Kaczanowski, Bogusław Paprocki, "Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w woj. kieleckim"
19. Rok powstania obiektu 1973 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby ppor. Józef Maj ps. "Balet", lat 28, D-ca Oddziału Dywersyjnego, zg. 19.IV.1944 r.
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-12-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Wodzisław
1. Miejscowość Nawarzyce
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Katolicki w Nawarzycach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz katolicki
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Nagrobek betonowy z marmurową płytą o wymiarach 110 x 190 cm. Na marmurowej płycie napis.
11. Nazwa obiektu Mogiła żołnierza AK obrońcy Westerplatte kpr. Zenona Kubickiego
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Nagrobek betonowy z marmurową płytą, o wymiarach 110 x 190 cm. Na marmurowej płycie napis:

TU SPOCZYWA

KPR. ZENON KUBICKI

OBROŃCA WESTERPLATTE

1939 R.

ŻOŁNIERZ AK

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby kpr. Zenon Kubicki, zołnierz AK, obrońca Westerplatte 1939 r.
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-12-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Wodzisław
1. Miejscowość Piotrkowice
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 7; w tym zidentyfikowanych: 7
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Katolicki w Piotrkowicach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz katolicki
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji W południowo - zachodniej części cmentarza przy bocznej alejce
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Obramowanie, podstawa krzyża i krzyż betonowe. Płyta nagrobkowa z lastrika. Z przodu niskie ogrodzenie metalowe. Na betonowej podstawie tablica z napisem. Wymiary: 220 x 500 cm
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja W południowo- zachodniej części cmentarza przy bocznej alejce
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Obramowanie, podstawa krzyża i krzyż betonowe. Płyta nagrobkowa z lastrika. Z przodu nieskie ogrodzenie metalowe. Na betonowej podstawie tablica z napisem. Wymiary: 220 x 500 cm. Treść napisu:

Żołnierze BCH - AK zamordowani przez Hitlerowców

                                            Czarnecki Władysław 

Gryń Julian                        7.II.1944 r.

Wilk Władysław              Jędrzejów

                                   Jaros Franciszek                                   

 Kalwarski Feliks                             14.III.1944 r.

Krzelowski Stanisław                  Piotrkowice

Wójcik Stanisław                          k. Chmielnika

Napis na nagrobku:

W XXX rocznicę wyzwolenia PRL w hołdzie bohaterom II wojny światowej.

Cześć ich pamięci

18. Bibliografia Longin Kaczanowski, Bogusłw Paprocki, "Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w woj. kieleckim"
19. Rok powstania obiektu 1975 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Czarnecki Władysłwa, zginął 7.II.1944 r. w Jędrzejowie

Gryń Julian, zginął  7.II.1944 r. w Jędrzejowie

Wilk Władysław, zginął 7.II.1944 r. w Jędrzejowie

Jaros Franciszek, zginął 14.III.1944 r. w Piotrkowicach

Kalwarski Feliks, zginął 14.III.1944 r. w Piotrkowicach

Krzekowski Stanisław, zginął 14.III.1944 r. w Piotrkowicach

Wójcik Stanisław, zginął 14.III.1944 r. w Piotrkowicach

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-12-004

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Wodzisław
1. Miejscowość Wodzisław
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Katolicki w Wodzisławiu
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz katolicki
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji południowa część cmentarza
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Obiekt wykonany z betonu o wymiarach 200 x 270 cm. Na 2-óch tablicach napisy.
11. Nazwa obiektu Kwatera nagrobek ofiar wojny września 1939 r.
12. Lokalizacja południowa część cmentarza
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Obiekt wykonany z betonu o wym. 200 x 270 m. Na dwóch tablicach napisy:

ZGINĘLI W DN. 5.09.1939

Z RĄK HITLEROWSKICH

NAJEŹDŹCÓW

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

 

Ś.P.

STEFAN

MAZUR

4.8.1890 - 5.9.1939

POKÓJ JEGO DUSZY

18. Bibliografia Longin Kaczanowski, Bogusław Paprocki, "Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w woj. kieleckim"
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Stefan Mazur, ur. 4.08.1890, zm. 5.09.1939 r.
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-12-005

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Wodzisław
1. Miejscowość Wodzisław
2. Rodzaj obiektu cmentarz_ wojenny_
3. Liczba pochowanych 3700; w tym zidentyfikowanych: 368
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Żydowski w Wodzisławiu
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz żydowski
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Cmentarz Żydowski przedzielony jest drogą państwową E-7, o pow. 0,63 ha po stronie zachodniej ogrodzony oraz 1,07 ha po stronie wschodniej trasy nie ogrodzona. Brak kamieni nagrobkowych . Akcent centralny cmentarza stanowi pomnik zbudowany z 5 kamieni łamanych /piaskowiec/ symbolizujący nagrobki, wybudowany w 1990 r. Cztery kamienie gładkie z wyrytą pośrodku sześcioramienną gwiazdą na piątym kamieniu napis.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Cmentarz Żydowski przedzielony jest drogą państwową E-7, o pow. 0,63 ha po stronie zachodniej ogrodzony oraz 1,07 ha po stronie wschodniej trasy nie ogordzona. Brak kamieni nagrobkowych. Akcent centralny cmentarza stanowi pomnik zbudowany z 5 kamieni łamanych /piaskowiec/ symbolizujący nagrobki, wybudowany w 1990 r. Cztery kamienie gładkie z wyrytą pośrodu sześcioramienną gwiazdą, na piątym kamienu napis:

"Pomnik poświęcony Pamięci 3700 obywateli Wodzisławia narodowości Żydowskiej pomordowanych przez hitlerowców w latach 1939 - 1946,  a wśród nich 368 osób rozstrzelanych na tym cmentarzu, którego restauracja oraz wzniesienie Pomnika nastąpiło kosztem i staraniem Fundacji Nisseubaunów.

- Cześć Pamieci Męczenników -"

Poniżej ta sama treść w języku hebrajskim.

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

 

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-12-006

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Wodzisław
1. Miejscowość Wodzisław
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Katolicki w Wodzisławiu
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz katolicki
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła położona w północno-wschodniej części starego cmentarza
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Betonowe obramowanie, metalowy krzyż z tabliczką. Wymiary: 110 x 190 cm.
11. Nazwa obiektu Mogiła por. Legionów Polskich, 1915 r.
12. Lokalizacja Mogiła położona w północno-wschodniej części starego cmentarza
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Betonowe obramowanie, metalowy krzyż z tabliczką. Wymiary: 110 x 190 cm. Treść napisu brzmi:

Czesław Bankiewicz

por. Legionów Polskich

Zginął w 1915 r.

nad Styrem

18. Bibliografia Marian Młynarski, Stanisław Śliwa, "Polska Zbrojna" Nr 256, 31.XII.92-3.I.93, artykuł "Na tropach 'Skauta'"
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny I_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Czesław Bankiewicz, por. Legionów Polskich, ur. 9.07.1896 r. w Winnicy k. Tarchomina, zginął w 1915 r.
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-12-007

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Wodzisław
1. Miejscowość Wodzisław
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Katolicki w Wodzisławiu
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz katolicki
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Połnocno - zachodnia część cmentarza przy alejce starego cmentarza
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Dwie mogiły z betonowymi obramowaniami, tablicami nagrobkowymi i filarami. Na filarach metalowe orzełki.
11. Nazwa obiektu Dwie mogiły ofiar Powstania Warszawskiego
12. Lokalizacja Północno - zachodnia część cmentarza przy alejce starego cmentarza
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Dwie mogiły z betonowymi obramowaniami, tablicami nagrobkowymi i filarami. Na filarach metalowe orzełki. Treść napisu brzmi:

DLA UCZCZENIA PAMIĘCI

SPOCZYWAJĄCYCH TU OFIAR

POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

II WOJNY ŚWIATOWEJ

1944 R.

18. Bibliografia Longin Kaczanowski, Bogusław Paprocki, "Miejsca pamięci narodowych 1939 - 1945 w woj. kieleckim"
19. Rok powstania obiektu 1974 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-12-008

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Wodzisław
1. Miejscowość Nawarzyce
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Katolicki w Nawarzycach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz katolicki
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji W południowo - zachodniej części cmentarza, w samym rogu
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła w betonowym obramowaniu o wymiarach 140 x 200 cm, bez oznakowania i napisu
11. Nazwa obiektu Mogiła żołnierzy Wojska Polskiego 1939 r.
12. Lokalizacja W południowo - zachodniej części cmentarza, w samym rogu
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu Mogiła w betonowym obramowaniu o wymiarach 140 x 200 cm, bez oznakowania i napisu.
18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-12-009

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Wodzisław
1. Miejscowość Wodzisław
2. Rodzaj obiektu kwatera_ wojenna_
3. Liczba pochowanych 265; w tym zidentyfikowanych: 265
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Katolicki w Wodzisławiu
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz katolicki
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji południowo - wschodnia część cmentarza, w rogu
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Nagrobek, krzyż i obramowanie betonowe. Kwatera składa się z 3-ech segmentów; każdy o wymiarach 180 x 500 cm. Na betonowym nagrobku napis.
11. Nazwa obiektu Kwatera ofiar I wojny światowej
12. Lokalizacja południowo - wschodnia część cmentarza, w rogu
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Nagrobek, krzyż i obramowanie betonowe. Kwatera składa się z 3-ech segmentów; każdy o wymiarach 180 x 500 cm. Na betonowym nagrobku napis:

ŻOŁNERZOM POLEGŁYM

W I WOJNIE ŚWIATOWEJ

1914-1918

CZĘŚĆ ICH PAMIĘCI

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny I_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: brak danych
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga