Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Miasto Sędziszów

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-03-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Sędziszów
1. Miejscowość Sędziszów, ul. Kielecka
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych, w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Sędziszowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Sędziszów
7. Nr działki 315, obręb 3 Sędziszów
8. Opis lokalizacji stara część cmentarza, wejście główną bramą, w górnej części od strony wsi Borszowice, druga mogiła od muru
9. Opis topografii wg. załącznika nr 1
10. Opis obiektu obramowanie betonowe nakryte od góry płytą granitową o szerokości 20 cm i grubości 2,50 cm, tablica granitowa z napisem o wymiarach 125 cm x 80 cm, krzyż metalowy osadzony pośrodku, ogrodzenie z rur metalowych, fot. 1 i 2
11. Nazwa obiektu Mogiła zbiorowa NN ludności cywilnej podległej od bombardowań hitlerowskich we wrześniu 1939 r.
12. Lokalizacja stara część cmentarza, w górnej część przy pierwszej głównej alei od strony wsi Boroszewice, druga mogiła od muru
13. Ochrona konserwatorska cmentarz parafialny: teren w granicach ogrodzenia objęty gminną ewidencją zabytków, Aneks nr 2 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sędziszów
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Sędziszowie, ul. Kościelna
15. Zarządca działki ks. Kazimierz Wierkowicz Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Sędziszowie
16. Nr obiektu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sędziszów Aneks nr 2 poz. 1 (Załącznik nr 2)
17. Opis obiektu obramowanie betonowe nakryte od góry płytą granitową o szerokości 20 cm i grubości 2,50 cm, w pionie tablica prostokątna granitowa o wymiarach 125 cm x 80 cm z napisem: "TU SPOCZYWAJĄ ZWŁOKI NN/ LUDNOŚCI CYWILNEJ POLEGŁYCH/ OD BOMBARDOWAŃ/ HITLEROWSKICH/ WE WRZEŚNIU 1939", krzyż metalowy osadzony pośrodku, ogrodzenie z rurek metalowych, wymiary mogiły 5 m x 2 m
18. Bibliografia Longin Kaczanowski, Bogusław Paprocki "Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim" wyd. Biuro Dokumentacji Zabytków Kielce 1989
19. Rok powstania obiektu wrzesień 1939 r.
20. Opis powstania obiektu W pierwszych dniach września 1939 r. pociągi osobowe na stacji kolejowej Sędziszów zostały obrzucone bombami i ostrzelane z karabinów maszynowych. Pociągi wiozły ludność cywilną, pochodzącą ze Śląska i Zagłębia ewakuującą się przed nadejściem hitlerowców. Zabici zostali pochowani we wspólnej mogile.
21. Autor obiektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r.
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby ilość osób - brak danych, imię i nazwisko - brak danych, ofiary terroru hitlerowskiego, okres historyczny - kampania wrześniowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., przynależność - ludność cywilna, data urodzenia - brak danych, data śmierci - wrzesień 1939 r., miejsce śmierci - Sędziszów
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-03-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Sędziszów
1. Miejscowość Sędziszów, ul. Kielecka
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych, w tym zidentyfikowanych - 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Sędziszowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Sedziszów
7. Nr działki 315, obręb 3 Sędziszów
8. Opis lokalizacji stara część cmentarza, wejście główną bramą, w górnej części od strony wsi Borszowice, trzecia mogiła od muru
9. Opis topografii wg. załącznika nr 1
10. Opis obiektu obramowanie betonowe nakryte od góry płytą granitową o szerokości 20 cm i grubości 2,50 cm, tablica granitowa z napisem o wymiarach 125 cm x 80 cm, krzyż metalowy osadzony pośrodku, ogrodzenie z rur metalowych, fot. 3 i 4
11. Nazwa obiektu Mogiła zbiorowa NN ludności cywilnej podległej od bombardowań hitlerowskich we wrześniu 1939 r.
12. Lokalizacja stara część cmentarza, w górnej część przy pierwszej głównej alei od strony wsi Boroszewice, trzecia mogiła od muru
13. Ochrona konserwatorska cmentarz parafialny: teren w granicach ogrodzenia objęty gminną ewidencją zabytków, Aneks nr 2 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sędziszów
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Sędziszowie, ul. Kościelna
15. Zarządca działki ks. Kazimierz Wierkowicz Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Sędziszowie
16. Nr obiektu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sędziszów Aneks nr 2 poz. 1 (Załącznik nr 2)
17. Opis obiektu obramowanie betonowe nakryte od góry płytą granitową o szerokości 20 cm i grubości 2,50 cm, w pionie tablica prostokątna, granitowa o wymiarach 125 cm x 80 cm z napisem: "TU SPOCZYWAJĄ ZWŁOKI NN/ LUDNOŚCI CYWILNEJ POLEGŁYCH/ OD BOMBARDOWAŃ HITLEROWSKICH/ WE WRZEŚNIU 1939", krzyż metalowy osadzony pośrodku, ogrodzenie z rurek metalowych, wymiary mogiły 5 m x 2 m
18. Bibliografia Longin Kaczanowski, Bogusław Paprocki "Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim" wyd. Biuro Dokumentacji Zabytków Kielce 1989
19. Rok powstania obiektu wrzesień 1939 r.
20. Opis powstania obiektu w pierwszych dniach września 1939 r. pociągi osobowe na stacji kolejowej Sędziszów zostały obrzucone bombami i ostrzelane z karabinów maszynowych. Pociągi wiozły ludność cywilną, pochodzącą ze Śląska i Zegłębia ewkuującą się przed nadejściem hitlerowców. Zabici zostali pochowani we wspólnej mogile.
21. Autor obiektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r.
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby ilość osób - brak danych, imię i nazwisko - brak danych, narodowość polska, ofiary terroru hitlerowskiego, okres historyczny - kampania wrześniowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., przynależność - ludność cywilna, data urodzenia - brak danych, data śmierci - wrzesień 1939 r., miejsce śmierci - Sędziszów
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-03-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Sędziszów
1. Miejscowość Sędziszów, ul. Kielecka
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych, w tym zidentyfikowanych - 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Sędziszowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Sędziszów
7. Nr działki 315, obręb 3 Sędziszów
8. Opis lokalizacji stara część cmentarza, wejście główną bramą, w górnej części od strony wsi Borszowice, pierwsza mogiła od strony ogrodzenia
9. Opis topografii wg. załącznika nr 1
10. Opis obiektu obramowanie betonowe nakryte od góry płytą granitową o szerokości 20 cm i grubości 2,50 cm, tablica granitowa z napisem o wymiarach 125 cm x 80 cm, krzyż metalowy osadzony pośrodku, ogrodzenie z rur metalowych, fot. 5 i 6
11. Nazwa obiektu Mogiła zbiorowa NN Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w obronie ojczyzny we wrześniu 1939 r.
12. Lokalizacja stara część cmentarza, w górnej część przy pierwszej głównej alei od strony wsi Boroszewice, pierwsza mogiła od strony ogrodzenia
13. Ochrona konserwatorska cmentarz parafialny: teren w granicach ogrodzenia objęty gminną ewidencją zabytków, Aneks nr 2 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sędziszów
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Sędziszowie, ul. Kościelna
15. Zarządca działki ks. Kazimierz Wierkowicz Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Sędziszowie
16. Nr obiektu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sędziszów Aneks nr 2 poz. 1 (Załącznik nr 2)
17. Opis obiektu obramowanie betonowe nakryte od góry płytą granitową o szerokości 20 cm i grubości 2,50 cm, w pionie tablica prostokątna granitowa o wymiarach 125 cm x 80 cm z napisem: "TU SPOCZYWAJĄ ZWŁOKI NN/ ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO POLEGŁYCH/ W OBRONIE OJCZYZNY / WE WRZEŚNIU 1939", krzyż metalowy osadzony pośrodku, ogrodzenie z rurek metalowych, wymiary mogiły 5 m x 2 m
18. Bibliografia Longin Kaczanowski, Bogusław Paprocki "Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim" wyd. Biuro Dokumentacji Zabytków Kielce 1989
19. Rok powstania obiektu wrzesień 1939 r.
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor obiektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierze polegli w czasie działań wojennych
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby ilość osób - brak danych, imię i nazwisko - brak danych, narodowość polska, przynależność do armii II wojna światowa, okres historyczny - kampania wrześniowa, podstawa zakwalifikowania - żołnierze polegli w czasie działań wojennych, przynależność - Wojska Polskie 1939, data urodzenia - brak danych, data śmierci - wrzesień 1939 r., miejsce śmierci - Sędziszów
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-03-004

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Sędziszów
1. Miejscowość Sędziszów, ul. Kielecka
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 2, w tym zidentyfikowanych - 2
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Sędziszowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Sędziszów
7. Nr działki 315, obręb 3 Sędziszów
8. Opis lokalizacji stara część cmentarza, wejście główną bramą, przy ogrodzeniu w górnej części cmentarza od strony wsi Boroszewice
9. Opis topografii wg. Załącznika nr 1
10. Opis obiektu nagrobek z lastryka, płyta pionowa z lastryka na cokole betonowym, a na niej umieszczona tablica napisowa ze szkła z wyszczególnionymi dwoma nazwiskami, fot. 7 i 8
11. Nazwa obiektu Mogiła zbiorowa ludności cywilnej poległej w czasie II wojny światowej
12. Lokalizacja stara część cmentarza, w górnej część od strony wsi Boroszewice przy ogrodzeniu
13. Ochrona konserwatorska cmentarz parafialny: teren w granicach ogrodzenia objęty gminną ewidencją zabytków, Aneks nr 2 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sędziszów
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Sędziszowie, ul. Kościelna
15. Zarządca działki ks. Kazimierz Wierkowicz Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Sędziszowie, ul. Kościelna
16. Nr obiektu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sędziszów Aneks nr 2 poz. 1 (Załącznik nr 2)
17. Opis obiektu nagrobek z lastryka, płyta pionowa z lastryka na cokole betonowym, a na niej umieszczona tablica napisowa ze szkła z napisem "Ś.P./ BORYŃ/ GENOWEFA/ UR. 22 VIII 1918 - 5 IX 1939/ ZYGMUNT/ UR. 17 IV 1921 - 17 III 1944/ ZAMORDOWANY PRZEZ HITLEROWCÓW/ POKÓJ ICH DUSZY", wymiary nagrobka 1,80 m x 0,80 m
18. Bibliografia Longin Kaczanowski, Bogusław Paprocki "Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim" wyd. Biuro Dokumentacji Zabytków Kielce 1989
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor obiektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiary terroru
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

ilość osób - 2,

1) imię i nazwisko - Genowefa Boryń, narodowość polska, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiara terroru, przynależność - ludność cywilna, data urodzenia - 1918.08.22, data  śmierci - 1939.09.05, miejsce śmierci - Sędziszów

2) imię i nazwisko - Zygmunt Boryń pseudonim Szplint, narodowość polska, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiara terroru, przynależność - ludność cywilna, data urodzenia - 1921.04.17, data śmierci - 1944.03.17, miejsce śmierci i pochowania - Chmielnik, brak danych o dacie ekshumacji na cmentarz w Sędziszowie

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-03-005

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Sędziszów
1. Miejscowość Sędziszów, ul. Kielecka
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1, w tym zidentyfikowanych - 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Sędziszowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Sędziszów
7. Nr działki 315, obręb 3 Sędziszów
8. Opis lokalizacji stara część cmentarza, wejście główną bramą, od głównej alei pierwsza alejka w lewo, mogiła po lewej stronie w trzecim rzędzie
9. Opis topografii wg. Załącznika nr 1
10. Opis obiektu nagrobek pojedynczy wykonany z lastryka, płyta pionowa z lastryka na cokole a na niej umieszczona tablica napisowa ze szkła z jednym wyszczególnionym nazwiskiem, obok tablicy krzyż, fot. 9 i 10
11. Nazwa obiektu Mogiła pojedyncza Żołnierza Wojska Polskiego poległego w czasie II wojny światowej
12. Lokalizacja stara część cmentarza, od głównej alei pierwsza alejka w lewo, mogiła po lewej stronie w trzecim rzędzie
13. Ochrona konserwatorska cmentarz parafialny: teren w granicach ogrodzenia objęty gminną ewidencją zabytków, Aneks nr 2 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sędziszów
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Sędziszowie, ul. Kościelna
15. Zarządca działki ks. Kazimierz Wierkowicz Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Sędziszowie
16. Nr obiektu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sędziszów Aneks nr 2 poz. 1 (Załącznik nr 2)
17. Opis obiektu nagrobek pojedynczy wykonany z lastryka, płyta pionowa z lastryka na cokole a na niej umieszczona tablica napisowa ze szkła z napisem "Ś.P./ POR. WP/ BOLESŁAW GROCHOWSKI/ POLEGŁ NA POLU CHWAŁY W 1944 R./ CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI" wymiary 1,92 m x 0,87 m
18. Bibliografia Longin Kaczanowski, Bogusław Paprocki "Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim" wyd. Biuro Dokumentacji Zabytków Kielce 1989
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor obiektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierz poległy w czasie działań wojennych
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby ilość osób - 1, imię i nazwisko - Bolesław Grochowski, narodowość polska, przynależność do armii - Wojsko Polskie, jednostka wojskowa - bark danych, stopień - porucznik, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - żołnierz poległy w czasie działań wojennych, przynależność - Wojsko Polskie, data urodzenia - brak danych, data śmierci - 1944 r., miejsce śmierci - brak danych
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-03-006

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Sędziszów
1. Miejscowość Sędziszów
2. Rodzaj obiektu cmentarz_ wojenny_
3. Liczba pochowanych 49, w tym zidentyfikowanych - 49
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Ofiar Egzekucji z 1944 roku w Swaryszowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wojenny
6. Dawna nazwa miejscowości Swaryszów
7. Nr działki 521, obręb 2 Sędziszów
8. Opis lokalizacji Sędziszów ul. Przemysłowa, dojazd od strony miasta za osiedlem domków jednorodzinnych skręt w lewo z drogi powiatowej w kierunku lasu za znakiem informacyjnym o treści "Cmentarz Ofiar Egzekucyjnych z 1944 roku w Swaryszowie" 250 m
9. Opis topografii wg. Załącznika nr 1
10. Opis obiektu kształt prostokąta, cmentarz obsadzony srebrnymi świerkami i tujami, ogrodzenie z elementów metalowych obsadzone na słupkach wykonanych z cegły klinkierowej zakończonych daszkami, cokoły betonowe obłożone płytkami klinkierowymi, brama wejściowa kuta, metalowa dzwonnica, pośrodku murowana kaplica, w głównej alejce drewniany krzyż i metalowy maszt, fot. 39-42 
11. Nazwa obiektu Cmentarz Ofiar Egzekucji z 1944 roku w Swaryszowie
12. Lokalizacja Sędziszów ul. Przemysłowa, dojazd od strony miasta za osiedlem domków jednorodzinnych skręt w lewo z drogi powiatowej w kierunku lasu za znakiem informacyjnym o treści "Cmentarz Ofiar Egzekucji z 1944 roku w Swaryszowie" 250 m
13. Ochrona konserwatorska brak
14. Właściciel działki Skarb Państwa
15. Zarządca działki Gmina Sędziszów ul. Dworcowa 20
16. Nr obiektu brak danych
17. Opis obiektu ogrodzenie z elementów metalowych osadzone na słupkach z cegły klinkierowej zakończonych daszkami. Brama kuta. Kaplica murowana, ze schodkowym szczytem, nad drzwiami we wnęce orzeł na tarczy. Na prawo od kaplicy dzwonnica, na lewo studnia obudowana blachą. Pośrodku cmentarza osadzony drewniany krzyż. Nagrobki wykonane z lastryka. W pionie metalowe krzyże z tabliczkami metalowymi koloru białego, czarne napisy. Dziewięć mogił zbiorowych o ogólnej powierzchni 30,94 m2 i trzydzieści jeden mogił pojedynczych o wymiarach 2,0 x 0,90 m i ogólnej powierzchni 55,80 m2, które usytuowane są w rzędach: pięć z prawej i sześć z lewej strony cmentarza
18. Bibliografia

Longin Kaczanowski, Bogusław Paprocki "Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim" wyd. Biuro Dokumentacji Zabytków Kielce 1989;

L. Kaczanowski, Z. Nosal "Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i straceń w województwie kieleckim 1939-1945"

19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor obiektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r.
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

ilość osób - 50, w tym 46 ofiary terroru, 3 żołnierze Polski Podziemnej

1) imię, nazwisko - Aleksander Lis, pseudonim "Łokietek", narodowość polska, przynależność do armii II wojna światowa, AK, jednostka wojskowa - brak danych, stopień ppor. AK, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1917 r., data śmierci - 1944.03.17, miejsce śmierci - Chmielnik, pierwotne miejsce pochowania - brak danych

2) imię, nazwisko - Jan Kulawik, pseudonim "Orlik, narodowość polska, przynależność do armii II wojna światowa, AK, jednostka wojskowa- brak danych, stopień por. AK, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1922 r., data śmierci - 1944.03.07, miejsce śmierci - Jędrzejów, pierwotne miejsce pochowania - brak danych

3) imię, nazwisko - Euzebiusz Janik, narodowość polska, przynależnośc - ludność cywilna, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemiekiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1920 r., data śmierci - 1944.08.17, miejsce śmierci - Swaryszów

4) imię, nazwisko - Wacław Zwoliński, narodowośc polska, przynależność - ludność cywilna, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939, data urodzenia - 1904 r., data śmierci - 1944.08.17, miejsce śmierci - Swaryszów

5) imię, nazwisko - Tadeusz Ostrowski, narodowość polska, przynależność part. BCH, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1914 r., data śmierci - 1944.08.17, miejsce śmierci - Swaryszów

6) imię, nazwisko - Tadeusz Tasak, narodowość polska, przynależność part. BCH, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanya niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1918 r., data śmierci - 1944.08.17, miejsce śmierci - Swaryszów

7) imię, nazwisko - Kaziemierz Ostrowski, narodowość polska, przynależność part. BCH, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikownia - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939, data urodzenia - 1920 r., data śmierci - 1944.08.17, miejsce śmierci - Swaryszów

8) imię, nazwisko - Bolesław Szczepka, nardowość polska, przynależność part. BCH, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1924.10.03, data śmierci - 1944.08.17, miejsce śmierci - Swaryszów

9) imię, nazwisko - Eugeniusz Siekanka, narodowść polska, przynależność part. BCH, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1925 r., data śmierci - 1944.08.17, miejsce śmierci - Swaryszów

10) imię, nazwisko - Józej Noculak, narodowość polska, przynależność part. BCH, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1921 r., data śmierci - 1944.08.17, miejsce śmierci - Swaryszów

11) imię, nazwisko - Antoni Noculak, narodowość polska, przynależność part. BCH, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1919 r., data śmierci - 1944.08.17, miejsce śmierci - Swaryszów

12) imię, nazwisko - Stanisław Bobrowski, narodowość polska, przynależność part. BCH, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1923 r., data śmierci - 1944.08.17, miejsce śmierci - Swaryszów 

13) imię, nazwisko - Stanisław Siekanka, narodowość polska, przynależność - ludność cywilna, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1914 r., data śmierci - 1944.08.17, miejsce śmierci - Swaryszów

14) imię, nazwisko - Stanisław Nidziński, narodowość polska, przynależność - ludność cywilna, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia -  1924 r., data  śmierci - 1944.08.17, miejsce śmierci - Swaryszów

15) imię, nazwisko - Wiktor Otowinowski, narodowość polska, przynależność part. BCH, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r.,  data urodzenia - 1926.09.26, data śmierci - 1944.08.17, miejsce śmierci - Swaryszów

16) imię, nazwisko - Piotr Otowinowski, narodowość polska, przynależność - ludność cywilna, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1899 r., data śmierci - 1944.08.17, miejsce śmierci - Swaryszów

17) imię, nazwisko - Jan Kaczmarski, narodowość polska, przynależność part. BCH, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1880 r., data śmierci - 1944.08.17, miejsce śmierci - Swaryszów

18) imię, nazwisko - Stefan Bzikot, narodowość polska, przynależność - ludność cywilna, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1902.10.04, data śmierci - 1944.08.17, miejsce śmierci - Swaryszów

19) imię, nazwisko - Władysław Opałka, narodowość polska, przynależność part. BCH, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiarty represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939r., data urodzenia - 1911.04.08, data śmierci - 1944.08.17, miejsce śmierci - Swaryszów

20) imię, nazwisko - Zenon Stankiewicz pseudonim "Wysoki", narodowość polska, przynależność do armii II wojna światowa, jednostka wojskowa - brak danych, stopień ppor. AK, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakawlifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1907 r., data śmierci - 1944.08.17, miejsce śmierci - Swaryszów (mogiła symboliczna - ekshumowany na cmentarz wyznaniowy Św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach 18.03.1997 r.)

21) imię, nazwisko - Józef Boryń, narodowość polska, przynależność part. BCH, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1921 r., data śmierci - 1944.08.17, miejsce śmierci -Swaryszów

22) imię, nazwisko - Stanisław Berych, narodowość polska, przynależność part. BCH, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofairy represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1919.05.05, data śmierci - 1944.08.17, miejsce śmierci - Swaryszów

23) imię, nazwisko - Stanisław Matyja, narodowość polska, przynależność part. BCH, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1909 r., data śmierci - 1944.08.17, miejsce śmierci - Swaryszów

24) imię, nazwisko - Zenon Pirecki, narodowość polska, przynależność - ludność cywilna, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - Ii wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1904 r., data śmierci - 1944.08.17, miejsce śmierci - Swaryszów

25) imię, nazwisko - Stanisław Ząbek, narodowość polska, przynależność - ludnosć cywilna, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1909 r., data śmierci - 1944.08.17, miejsce śmierci - Swaryszów

26) imię, nazwisko - Jerzy Pawłowski, narodowość polska, przynależność - ludność cywilna, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1923 r., data  śmierci - 1944.03.17, miejsce śmierci - Chmielnik, pierwotne miejsce pochowania - brak danych

27) imię, nazwisko - Wiesław Pawłowski, narodowość polska, przynależność - ludność cywilna, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1921 r., data śmierci - 1944.03.17, miejsce śmierci - Chmielnik, pierwotne miejsce pochowania - brak danych

28) imię, nazwisko - Józef Pawłowski, narodowość polska, przynależność - ludność cywilna, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1895 r., data śmierci - 1944.03.17, miejsce śmierci - Chmielnik, pierwotne miejsce pochowania - brak danych

29) imię, nazwisko - Władysław Pajączek, narodowość polska, przynależność - ludność cywilna, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna  światowa, podstawy zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1901 r., data śmierci - 1944.03.17, miejce śmierci - Chmielnik, pierwotne miejsce pochowania - brak danych

30) imię, nazwisko - Piotr Surówka, narodowość polska, przynależność - ludność cywilna, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania  - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1909 r., data  śmierci - 1944.08.25, miejsce śmierci - k. Mnichowa, pierwotne miejsce pochowania - brak danych

 31) imię, nazwisko - Stanisław Witkowicz, narodowość polska, przynależnosć - ludność cywilna, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1908 r., data śmierci -1922.08.17, miejsce śmierci - Swaryszów

32) imię, nazwisko - Józef Jastrzębski, narodowość polska, przynależność - ludność cywilna, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna  światowa, podstawa zakwalifikwoania - ofiary represji okupanta niemieckiego po1.09.1939 r., data urodzenia - 1922 r., data śmierci - 1944.08.17, miejsce śmierci - Swaryszów

33) imię, nazwisko - Tadeusz Grabek, narodowość polska, przynależność- ludność cywilna, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1919 r., data śmierci - 1944.08.17, miejsce śmierci - Swaryszów

34) imię, nazwisko - Zygmunt Grabek, narodowość polska, przynależność part. BCH, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1925 r., data śmierci - 1944.08.17, miejsce śmierci - Swaryszów

35) imię, nazwisko - Marian Grabek, narodowość polska, przynależność part. BCH, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1917 r., data śmierci - 1944.08.17, miejsce śmierci  - Swaryszów

36) imię, nazwisko - Wiktor Grabek, narodowość polska, przynależność part. BCH, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia 1916.05.19, data śmierci - 1944.08.17, miejsce śmierci - Swaryszów

37) imię, nazwisko - Leon Grabek, narodowość polska, przynależność part. BCH, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikownia - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1913 r., data śmierci -1944.08.17, miejsce śmierci - Swaryszów

38) imię, nazwisko - Józej Adamczyk, narodowość polska, przynależność do armii II wojna światowa, AK, jednostka wojskowa - brak danych, stopień - brak danych, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1914 r., data śmierci - 1944.08.17, miejsce śmierci - Swaryszów

39) imię, nazwisko - Jan Rokicki, narodowość polska, przynależność part. BCH, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1903.06.20, data śmierci - 1944.08.17, miejsce śmierci - Swaryszów

40) imię, nazwisko - Kazimierz Krowicki, narodowość polska, przynależność part. BCH, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1909.06.05, data  śmierci - 1944.08.17, miejsce śmierci - Swaryszów

41) imię, nazwisko - Edward Kupiec, narodowość polska, przynależność part. BCH, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1921.04.06, data śmierci - 1944.08.17, miejsce śmierci - Swaryszów

42) imię, nazwisko - Tadeusz Dłużniak, narodowość polska, przynależność part. BCH, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1919 r., data śmierci - 1944.08.17, miejsce śmierci - Swaryszów

43) imię, nazwisko - Jan Piejka, narodowość polska, przynależność part. BCH, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikownia - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1920.05.20, data śmierci - 1944.08.17, miejsce śmierci - Swaryszów

44) imię, nazwisko - Stanisław Piejka, narodowość polska, przynależność part. BCH, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, postawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1924.12.24, data śmierci - 1944.08.17, miejsce śmierci - Swaryszów

45) imię, nazwisko - Ignacy Kaczmarski, narodowość polska, przynależność part. BCH, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1925 r., data śmierci - 1944.08.17, miejsce śmierci - Swaryszów

46) imię, nazwisko - Marian Skiba, narodowość polska, przynależność part. BCH, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1914 r., data śmierci - 1944.08.17, miejsce śmierci - Swaryszów

47) imię, nazwisko - Adam Florczyk, narodowośc polska, przynależność part. BCH, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1923 r., data śmierci - 1944.08.17, miejsce śmierci - Swaryszów

48) imię, nazwisko - Józef Szczepka, narodowość polska, przynależność part. BCH, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1909.03.19, data śmierci - 1944.08.17, miejsce śmierci - Swaryszów

49) imię, nazwisko - Jan Jachimowski, narodowość polska, przynależność part. BCH, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1892 r., data śmierci - 1944.08.17, miejsce śmierci - Swaryszów

50) imię, nazwisko - Zygmunt Zajda, narodowość polska, przynależność part. BCH, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., data urodzenia - 1916.07.19, data śmierci - 1944.08.17, miejsce śmierci - Swaryszów

Zdjęcia