Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Morawica

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-16-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Morawica
1. Miejscowość Lisów
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 3; w tym zidentyfikowanych: 3
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Katolicki w Lisowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz katolicki
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła znajduje się na cmentarzu katolickim w Lisowie
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła z betonowym krzyżem oraz z tabliczką na której wypisane są nazwiska poległych. Mogiła ogrodzona płotkiem z drewnianymi sztachetkami. Powierzchnia mogiły wynosi 0,0006 ha
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu Mogiła z betonowym krzyżem i tabliczką z nazwiskami poległych. Mogiła ogrodzona drewnianym płotkiem. Powierzchnia mogiły - 0,0006 ha.
18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu 2002 r. - remont
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny brak danych
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

3 osoby:

1. Bolesław Brzozowski

2. Władysław Pabian

3. Stefan Kaczor

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-16-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Morawica
1. Miejscowość Radomice
2. Rodzaj obiektu cmentarz_ wojenny_
3. Liczba pochowanych ok. 40; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji  
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Cmentarz ogrodzony drewnianym płotkiem z wejściową furtką. Na terenie cmentarza trzy betonowe krzyże: katolicki, prawosławny i ewangelicki. Przed krzyżami znajduje się postument z lastriko z tablicą, na której widnieje napis. Powierzchnia cmentarza wynosi 0,01 ha
11. Nazwa obiektu Cmentarz wojenny Żołnierzy Radzieckich i Frontu Ukraińskiego
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Cmentarz ogordzony drewnianym płotkiem z wejściową furtką. Na terenie cmentarza trzy betonowe krzyże: katolicki, prawosławny i ewangelicki. Przed krzyżami, postument z lastriko z tablicą na której widniej napis:

CMENTARZ WOJENNY

ŻOŁNIERZY RADZIECKICH

I FRONTU UKRAIŃSKIEGO

POLEGŁYCH W STYCZNIU 1945 R.

Powierzchnia cmentarza - 0,01 ha

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu 1945 r.
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: rosyjska_
25. Osoby

 

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-16-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Morawica
1. Miejscowość Lisów
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Katolicki w Lisowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz katolicki
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła znajduje się na cmentarzu katolickim w Lisowie
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła zewnętrznie obmurowana betonowym obramowaniem, krzyż i płyta pamiątkowa z lastryka. Na płycie napis. Powierzchnia mogiły - 0,0002 ha
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Mogiła zewnętrznie obmurowana betonowym obramowaniem, krzyż i płyta pamiątkowa z lastryka. Na płycie napis:

ANTONI GOSEK

PS. "KARP"

ZGINĄŁ W WALCE

Z HITLEROWCAMI

31.XII.1942

W BRUDZOWIE

CZŁONEK

BAT. CHŁOPSKICH

PRZECHODNIU UCZCIJ

PAMIĘĆ BOJOWNIKA

O WOLNOŚĆ POLSKI

Powierzchnia mogiły - 0,0002 ha

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Antoni Gosek ps. "Karp", narodowość polska, członek Batalionów Chłopskich, zginął 31.XII.1942 w Brudzowie w walce z hitlerowcami

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-16-004

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Morawica
1. Miejscowość Łabędziów
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji w lesie
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła znajduje się w lesie przy drodze Łabędziów - Radomice II
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła z betonowym krzyżem prawosławnym zewnętrznie obmurowana betonowym  obramowaniem, w środku ziemia. Przed krzyżem tablica z napisem. Powierzchnia mogiły - 0,0002 ha
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja w lesie przy drodze Łabędziów - Radomice II
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Mogiła z betonowym krzyżem prawosławnym zewnętrznie obmurowana betonowym obramowaniem, w środku ziemia. Przed krzyżem tablica z napisem:

Mogiła żołnierza

Armii Radzieckiej

poległego w 1945 r.

Powierzchnia mogiły - 0,0002 ha

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu 1945 .
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

 

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-16-005

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Morawica
1. Miejscowość Łabędziów
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji w lesie
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła znajduje się w lesie przy drodze Łabędziów - Radomice II
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Trzy drewniane krzyże, na podeście pamiątkowa płyta z napisem. Wszystko otoczone ogrodzeniem z żerdzi. Powierzchnia mogiły - 0,0008 ha.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja W lesie przy drodze Łabędziów - Radomice II
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu Trzy drewniane krzyże, na podeście pamiątkowa płyta z napisem. Wszystko otoczone ogrodzeniem z żerdzi. Powierzchnia mogiły - 0,0008 ha
18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu 1945 r.
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny brak danych
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: brak danych
25. Osoby

 

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-16-006

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Morawica
1. Miejscowość Brzeziny
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Katolicki w Brzezinach ul. Chęcińska
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz katolicki
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Kwatera znajduje się na cmentarzu katolickim w Brzezinach przy ul. Chęcińskiej 291
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Nagrobek z lastryko, na płycie pionowej tablica z napisem. Powierzchnia mogiły - 0,000365 ha
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Cmentarz Katolicki w Brzezinach ul. Chęcińska 291
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Nagrobek z lastryko, na płycie pionowej tablica z napisem:

Ś.P.

STANISŁAW MACIEJ

p.s. RADWAN - DĘBSKI

ŻOŁNIERZ AK WYBRANIECKICH

ZGINĄŁ 9-09-1944

Powierzchnia mogiły - 0,000365 ha

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Stanisław Maciej ps. RADWAN - Dębski, narodowość polska, żołnierz AK, zginął 9.09.1944

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-16-007

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Morawica
1. Miejscowość Brzeziny
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Katolicki w Brzezinach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz katolicki
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła znajduje się na cmentarzu katolickim w Brzezinach ul. Chęcińska 291
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Nagrobek z lastryko, na płycie pionowej tablica z napisem. Powierzchnia mogiły - 0,00016 ha
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Cmentarz Katolicki w Brzezinach ul. Chęcińska 291
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Nagrobek z lastryko, na płycie pionowej tablica z napisem:

Ś.P.

JACEK MIZIURA ŻOŁNIERZ AK

ZGINĄŁ 9.IX.1944

ZAMORDOWANY PRZEZ HITLEROWCÓW

                           W 40 ROCZNICĘ ŚMIERCI

                           CZŁONKOWIE ZBOWID

POKÓJ JEGO DUSZY

Powierzchnia mogiły wynosi 0,00016 ha

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Jacek Miziura, narodowość polska, żołnierz AK, zginał 9.IX.1944 r. - zamordowany przez hitlerowców

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-16-008

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Morawica
1. Miejscowość Obice
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji w lesie
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła położona w lesie "Dębina" w Obicach - Pastwiskach
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła z betonowym krzyżem i granitową tabliczką zewnetrznie obmurowana betonem, w środku ziemia. Na tabliczce widnieje napis. Powierzchnia mogiły - 0,00015 ha.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Mogiła położona w lesie "Dębina" w Obicach - Pastwiskach
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Mogiła z betonowym krzyżem i granitową tabliczką zewnętrznie obmurowana betonem, w środku ziemia. Na tabliczce widnieje napis:

MOGIŁA

PARTYZANTA

POLEGŁEGO W 1944 ROKU

Powierzchnia mogiły - 0,00015 ha

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu 1944 r.
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

 

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-16-009

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Morawica
1. Miejscowość Zaborze
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji w lesie
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła znajduje się w lesie przy drodze Brudzów - Lipie - Zaborze
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Grób z krzyżem prawosławnym i tabliczką pamiątkową zewnętrznie obmurowany betonem. Powierzchnia mogiły wynosi - 0,0002 ha.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja W lesie przy drodze Brudzów - Lipie - Zaborze
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Grób z krzyżem prawosławnym i tabliczką pamiątkową zewnętrznie obmurowany betonem. Powierzchnia mogiły - 0,0002 ha. Na tablicy widnieje napis:

Mogiła żołnierzy

Armii Radzieckiej

poległych w 1945 r.

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: rosyjska_
25. Osoby

 

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-16-010

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Morawica
1. Miejscowość Lisów
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Katolicki w Lisowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz katolicki
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła znajduje się na cmentarzu katolickim w Lisowie
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła z betonowym krzyżem prawosławnym oraz tablicą. Zewnętrznie obmurowana betonem, w środku ziemia. Powierzchnia mogiły - 0,0006 ha.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Mogiła z betonowym krzyżem prawosławnym oraz tablicą z napisem:

MOGIŁA ŻOŁNIERZY

RADZIECKICH

POLEGŁYCH W 1945 R.

Zewnętrznie obmurowana betonem, w środku ziemia. Powierzchnia mogiły wynosi 0,0006 ha. 

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: rosyjska_
25. Osoby

 

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-16-011

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Morawica
1. Miejscowość Zaborze
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 3; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji przy drodze
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła położona przy drodze Lisów - Zaborze
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła w formie kopczyka z drewnianym krzyżem i drewnianym ogrodzeniem (płotek). Brak tabliczki z napisem
11. Nazwa obiektu Mogiła zbiorowa trzech powstańców styczniowych
12. Lokalizacja Mogiła położona przy drodze Lisów - Zaborze
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Mogiła w formie kopczyka z drewnianym krzyżem i drewnianym ogrodzeniem (płotek). Brak tabliczki z napisem.

18. Bibliografia "Powstanie w Górach Świętokrzyskich", praca zbiorowa wydana w Roczniku Świętokrzyskim
19. Rok powstania obiektu 1937 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny brak danych
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: brak danych
25. Osoby

 

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-16-012

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Morawica
1. Miejscowość Obice
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji w lesie
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła w formie nasypu ziemnego z drewnianym krzyżem, usytuowana w lesie. Brak tabliczki inskrypcyjnej.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Mogiła w formie nasypu ziemnego i drewnianym krzyżem, usytuowana w lesie. Brak tabliczki inskrypcyjnej.

18. Bibliografia Andrzej Ropelewski, "W Jędrzejowskim Obwodzie AK"
19. Rok powstania obiektu grudzień 1944 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: brak danych
25. Osoby

 

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-16-013

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Morawica
1. Miejscowość Nida
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji w lesie
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła w formie nasypu ziemnego. Brak krzyża i tablicy.
11. Nazwa obiektu Mogiła Żołnierza Armii Czerwonej
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Mogiła w formie nasypu ziemnego. Brak krzyża i tablicy inskrypcyjnej.

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu styczeń 1945 r.
20. Opis powstania obiektu Podczas starcia z wojskami niemieckimi pod lasem poległ żołnierz Armii Czerwonej, którego pochowano w tym miejscu.
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: rosyjska_
25. Osoby

 

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-16-014

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Morawica
1. Miejscowość Nida - Górki
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji w lesie
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Nasyp ziemny z krzyżem z patyków. Brak tabliczki inskrypcyjnej.
11. Nazwa obiektu Mogiła partyzanta z oddziału "Wilków"
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Nasyp ziemny z krzyżem zrobionym z patyków. Brak tabliczki inskrypcyjnej.

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu 1944 r.
20. Opis powstania obiektu Podczas akcji partyzanckiej na torach w Radkowicach został ranny jeden z partyzantów oddziału "Wilków". W drodze powrotnej zmarł i pochowany został w lesie.
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

 

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-16-015

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Morawica
1. Miejscowość Brzeziny
2. Rodzaj obiektu cmentarz_ wojenny_
3. Liczba pochowanych 12; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji  
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Cmentarz z drewnianymi krzyżami, ogrodzeniem i tablicą. Kwatera w kształcie kwadratu o wym. 3 m x 3 m w prawym górym rogu.
11. Nazwa obiektu Cmentarz wojenny z lat 1914 - 1915 (dawniejszy choleryczny)
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Cmentarz z drewnianymi krzyżami, ogordzeniem i tablicą. Kwatery w kształcie kwadratu o wym. 3 m x 3 m w prawym górnym rogu. Na tablicy napis:

NA CMENTARZU TYM DAWNIEJSZYM

CHOLERYCZNYM SPOCZYWAJĄ PROCHY

12 ŻOŁNIERZY ARMII CARSKIEJ

POLEGŁYCH W GRUDNIU 1914

I STYCZNIU 1915 ROKU

18. Bibliografia

Urszula Oettingen, "Cmentarze I wojny światowej w województwie kieleckim"

Echo Dnia, publikacja S. Olejarczyka z dnia 27.07.1994 r.

19. Rok powstania obiektu 1917 r.
20. Opis powstania obiektu Cmentarz powstał w wyniku potyczek wojsk carskich z oddziałami austro-węgierskich pod Orlą Górą w Morawicy w grudniu 1914 i styczniu 1915 r.
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny I_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: rosyjska_
25. Osoby

 

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-16-016

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Morawica
1. Miejscowość Lisów
2. Rodzaj obiektu cmentarz_ wojenny_
3. Liczba pochowanych ok. 20; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji w polu
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Cmentarz położony w polu. Brak tablicy z informacją, jeden duży krzyż.
11. Nazwa obiektu Cmentarz żołnierzy rosyjskich
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Cmentarz położony w polu z jednym dużym krzyżem. Brak tablicy informacyjnej.

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu styczeń 1945 r.
20. Opis powstania obiektu Po bitwie pancernej pochowano około 20 żołnierzy rosyjskich
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: rosyjska_
25. Osoby

 

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-16-017

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Morawica
1. Miejscowość Lisów
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 2; w tym zidentyfikowanych: 2
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Katolicki w Lisowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz katolicki
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła położona na Cmentarzu Katolickim w Lisowie, przy jednej z alejek
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Granitowa płyta z elementami lastryko. Pomnik zarośnięty, tablica pęknięta.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Granitowa płyta z elementami lastryko. Pomnik zarośnięty, pęknięta tablica inskrypcyjna. Treść napisu na tablicy brzmi:

MIECZYSŁAWA KACZOR Z MATEJÓW

JÓZEF KACZOR ŻOŁNIERZ AK

URODZENI 1913 R.

ZAMORDOWANI PRZEZ GESTAPO 24.III.1943 ROKU.

POKÓJ ICH DUSZOM

18. Bibliografia Longin Kaczanowski, Bogusław Paprocki, "Miejsca pamięci narodowej 1939 - 1945 w woj. kieleckim"
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

 

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-16-018

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Morawica
1. Miejscowość Łabędziów
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji  
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Grób żołnierski z drewnianym słupem. Napis słabo czytelny.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Grób żołnierski z drewnianym słupem. Napis słabo czytelny:

Grób nieznanego żołnierza

18. Bibliografia L. Kaczanowski, B. Paprocki, "Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w woj. kieleckim"
19. Rok powstania obiektu styczeń 1945 r.
20. Opis powstania obiektu Podczas bitwy pancernej pochowano tu żołnierzy radzieckich
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

 

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-16-019

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Morawica
1. Miejscowość Wola Morawicka
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 5; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji na działce p. Kozaków
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Metalowe koła od niemieckiego czołgu obsadzone na siebie u góry, z metalowym krzyżem.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Metalowe koła od niemieckiego czołgu obsadzone na siebie u góry, z metalowym krzyżem. Brak napisu.

18. Bibliografia Publikacja prasowa w Echu Dnia
19. Rok powstania obiektu 1947 r.
20. Opis powstania obiektu Na działce rodziny Kozaków poległo 2 żołnierzy niemieckich i 3 żołnierzy radzieckich. Pochowano ich pod ogrodzeniem gdzie nastepnie rodzina Kozaków postawiła metalowy pomnik.
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność

Narodowość: niemiecka_

Narodowość: rosyjska_

25. Osoby

2 żołnierzy niemieckich

3 żołnierzy radzieckich

Zdjęcia
 

Flaga