Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Miasto Daleszyce

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 05-04-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielecki
Gmina Daleszyce
1. Miejscowość Daleszyce
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 13; w tym zidentyfikowanych: 9
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Katolicki w Daleszycach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz katolicki
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiły położone na cmentarzu katolickim w Daleszycach w pobliżu kaplicy.
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Rząd 13-stu mogił. Obramówki z betonu lanego, wykończenie z płyt lastrikowych o wym. 3,60 m x 2 m
11. Nazwa obiektu Mogiły ofiar egzekucji 1944 r.
12. Lokalizacja Mogiły zlokalizowane na cmentarzu katolickim w Daleszycach w pobliżu kaplicy.
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Rząd 13-stu mogił. Obramówki z betonu lanego, wykończenie z płyt lastrikowych o wym. 3,60 m x 2 m. 3 nagrobki z napisami:

Julian Wójcik 

żył lat 43

Pokój Jego Duszy

 

Julian Liśkowski

żył lat 35

zm. dn. 4.VIII.1944 r.

Pokój Jego Duszy

 

Stanisław Furmanek

ur. 1900 r.

zg. śm. tragiczną

5.VIII.1944 r.

Mogiła zbiorowa 6 osób:

Józef Komisarczyk

1910-1944

Henryk Michalczyk

1909-1944

Eugeniusz Troiński

1923-1944

Kazimierz Troiński

1889-1944

Franciszek Płóciennik

1899-1944

Piotr Pakuła

1892-1944

18. Bibliografia L. Kaczanowski, B. Paprocki, Miejsca pamieci narodowej 1939-1945 w woewództwie świętokrzyskim
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Julian Wójcik, lat 43

Julian Liśkowski, lat 35

Stanisław Furmanek, lat 44

Józef Komisarczyk 1910-1944

Henryk Michalczyk 1909-1944

Eugeniusz Troiński 1923-1944

Kazimierz Troiński 1889-1944

Franciszek Płóciennik 1899-1944

Piotr Pakuła 1892-1944

Zdjęcia
 

Flaga