Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Wojciechowice

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 07-10-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Opatowski
Gmina Wojciechowice
1. Miejscowość Bidziny
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 3; w tym zidentyfikowanych: 2
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Rzymsko - Katolicki w m. Bidziny
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz rzymsko - katolicki
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Cmentarz położony przy drodze powiatowej nr 42190 relacji Bidziny - Łopata - Stodoły.
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Płyta lastrykowa o wym. 200 x 210 cm, dookoła ogrodzenie metalowe - w dwóch narożnikach zamontowane znicze, po środku krzyż z tablicą z napisem.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Mogiła położona na cmentarzu rzymsko - katolickim, po lewej stronie w trzeciej kwaterze w odlegości ok. 30 m od alei głównej wejściowej
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Płyta lastrykowa o wym. 200 x 210 cm, dookoła  ogrodzenie metalowe - w dwóch narożnikach zamontowane  znicze, po środku krzyż z tablicą z napisem:

Zbiorowa mogiła

Żołnierzy Wojska Polskiego

poległych w II Wojnie Światowej

dn. 7.IX.1939 r. w Wyszmontowie

1. strzelec Jan Chmielowiec lat 19

2. strzelec Alfred Buntsch lat 18

3. Nazwisko Nieznane

Cześć Ich Pamięci!

gm. Koło ZBOWiD

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu 1994 r.
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

1. strzelec Jan Chmielowiec, lat 19

2. strzelec Alfred Buntsch, lat 18

3. NN

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 07-10-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Opatowski
Gmina Wojciechowice
1. Miejscowość Bidziny
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Rzymsko - Katolicki w m. Bidziny
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz rzymsko - katolicki
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Cmentarz położony w m. Bidziny przy drodze powiatowej nr 42190 relacji Bidziny - Łopata - Stodoły
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Płyta lastrykowa o wym. 200 x 320 cm, dookoła ogrodzenie metalowe. W dwóch narożnikach zamontowane znicze, po środku krzyż z tablicą z napisem.
11. Nazwa obiektu Zbiorowa mogiła żołnierzy poległych w I wojnie światowej
12. Lokalizacja Mogiła położona na cmentarzu po lewej stronie, w pierwszej kwaterze w odległości ok. 30 m od alei głównej wejściowej
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Płyta lastrykowa o wym. 200 x 320 cm, dookoła ogrodzenie metalowe. W dwóch narożnikach zamontowane znicze, po środku krzyż z tablicą z napisem:

ZBIOROWA MOGIŁA

ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH

W I WOJNIE ŚWIATOWEJ

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu 1994 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny I_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 07-10-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Opatowski
Gmina Wojciechowice
1. Miejscowość Drygulec
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji  
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Zbiorowa mogiła położona przy torach kolejowych w m. Drygulec
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Płyta lastrykowa z kamiennym obeliskiem, na którym umieszczona jest tablica z nazwiskami poległych żołnierzy. Wymiary płyty 5 x 5 m.
11. Nazwa obiektu Zbiorowa mogiła żołnierzy poległych podczas nalotu na stację kolejową w m. Drygulec
12. Lokalizacja Mogiła położona przy torach kolejowych w m. Drygulec
13. Ochrona konserwatorska Obiekt wpisany do rejestru zabytków województwa tarnobrzeskiego pod numerem 512/A
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Płyta lastrykowa z kamiennym obeliskiem, na którym umieszczona jest tablica z nazwiskami poległych żołnierzy. Wymiary płyty 5 x 5 m. Treść napisu na jednej z tablic:

PAMIĘCI POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY

Z HITLEROWSKIM NAJEŹDŹCĄ

W LATACH 1939-1945

W XXV ROCZNICE PRL

SPOŁECZEŃSTWO

ZIEMI OPATOWSKIEJ

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu 1970 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga