Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Miasto Ożarów

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 07-02-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Opatowski
Gmina Ożarów
1. Miejscowość Ożarów
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: brak danych
4. Nazwa lokalizacji Cmantarz Wyznaniowy w Ożarowie ul. Sandomierska
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wyznaniowy
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła okrawężnikowana, w środku ziemia. Na płycie tablica z nazwiskami pochowanych. Powierzchnia wynosi 0,001 ha.
11. Nazwa obiektu Mogiła Żołnierzy Polski Podziemnej AK
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu Mogiła okrawężnikowana, w środku ziemia. Na płycie tablica z nazwiskami pochowanych. Powierzchnia mogiły - 0,001 ha
18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 07-02-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Opatowski
Gmina Ożarów
1. Miejscowość Ożarów
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmantarz Wyznaniowy w Ożarowie ul. Sandomierska
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wyznaniowy
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła okrawężnikowana, w środku ziemia. Płyta z tabliczką z napisem. Powierzchnia wynosi 0,003 ha.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu Mogiła okrawężnikowana, w środku ziemia. Płyta z tabliczką z napisem. Powierzchnia mogiły - 0,003 ha
18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 07-02-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Opatowski
Gmina Ożarów
1. Miejscowość Ożarów
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmantarz Wyznaniowy w Ożarowie ul. Sandomierska
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wyznaniowy
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła okrawężnikowana, w środku ziemia. Pionowa płyta z krzyżem i tabliczką z napisem. Mogiła o powierzchni 0,0003 ha
11. Nazwa obiektu Mogiła żołnierza Wojska Polskiego
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Mogiła okrawężnikowana, w środku ziemia. Pionowa płyta z krzyżem i tabliczką z napiem:

Nieznany Żołnierz

W. P.

poległ na polu chwały

7.IX.1939 r

Powierzchnia mogiły 0,0003 ha

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 07-02-004

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Opatowski
Gmina Ożarów
1. Miejscowość Ożarów
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 8; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmantarz Wyznaniowy w Ożarowie ul. Sandomierska
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wyznaniowy
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła okrawężnikowana, w środku ziemia. Na pionowej płycie tablica z napisem i krzyż. Powierzchnia wynosi 0,0015 ha.
11. Nazwa obiektu Mogiła Żołnierzy Wojska Polskiego
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Mogiła okrawężnikowana, w środku ziemia. Na pionowej płycie tablica z napisem i krzyż. Powierzchnia mogiły - 0,0015 ha. Treść napisu memoratywnego:

8 - miu

Nieznanych Żołnierzy

W.P.

poległych na polu chwały

7.IX.1939 r. 

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 07-02-005

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Opatowski
Gmina Ożarów
1. Miejscowość Ożarów
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 9; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmantarz Wyznaniowy w Ożarowie ul. Sandomierska
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wyznaniowy
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła okrawężnikowana, w środku ziemia. Pionowa płyta z krzyżem i tabliczką z napisem. Powierzchnia wynosi 0,0015 ha.
11. Nazwa obiektu Mogiła Nieznanych Żołnierzy Wojska Polskiego
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Mogiła okrawężnikowana, w środku ziemia. Płyta pionowa z krzyżem i tabliczką z napisem:

9-ciu

Nieznanych Żołnierzy

W.P.

poległych na polu chwały

7.IX.1939 r.

Powierzchnia mogiły - 0,0015 ha

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga