Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Dwikozy

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 10-04-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Sandomierski
Gmina Dwikozy
1. Miejscowość Góry Wysokie
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 28; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w miejsc. Góry Wysokie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Góry Wysokie
7. Nr działki 23 obręb Góry Wysokie
8. Opis lokalizacji Na cmentarzu parafialnym w Górach Wysokich znajduje się mogiła zbiorowa poległych powstańców 1863 roku, mogiła znajduje się po lewej stronie głównej alei cmentarza - na wprost 50 m.
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Na betonowej podmurówce duża katakumba obudowana płytami kamiennymi. Na mogile położono dwie tablice z czerwonego piaskowca: jedna posiada wykuty znak krzyża, na drugiej płycie znajduje się wykuty wypukły napis.
11. Nazwa obiektu Mogiła zbiorowa poległych powstańców 1863 r.
12. Lokalizacja Na cmentarzu parafialnym, po lewej stronie głównej alei cmentarza - na wprot 50 m.
13. Ochrona konserwatorska zapis w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dwikozy
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka w Górach Wysokich
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko-Katolicka w Górach Wyskoch
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu Na betonowej podmurówce duża katakumba obudowana płytami kamiennymi. Na mogile położono dwie tablice z czerwonego piaskowca: jedna posiada znak krzyża, na drugiej płycie znajduje się wykuty wypukły napis: Bohaterskim powstańcom w bitwie z moskalami pod Słupczą 8 lutego 1863 r.
18. Bibliografia strona internetowa: http://www.powstanie 1863.muzeumhistoriikielc.pl
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny Okres_ przed_ 1914_
23. Podstawy zakwalifikowania poległy w walce o niepodległość i zjednoczenie
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 10-04-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Sandomierski
Gmina Dwikozy
1. Miejscowość Góry Wysokie
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w miejsc. Góry Wysokie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Bezimienna mogiła obmurowana betonem.
11. Nazwa obiektu Mogiła zbiorowa pomordowanych Polaków 17.VI.1943 r.
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu Bezimienna mogiła obmurowana betonem.
18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga