Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Łoniów

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 10-07-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Sandomierski
Gmina Łoniów
1. Miejscowość Łoniów
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Łoniowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Dwie mogiły zbiorowe, w których pochowano 10 polskich żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r.
11. Nazwa obiektu Mogiły Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w czasie I i II wojny światowej
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Dwie mogiły zbiorowe, w których pochowanych jest 10 polskich żołnierzy. Treść napisu na tablicy:

ŻOŁNIERZE

POLEGLI

W I-SZEJ I II-GIEJ

WOJNIE 

ŚWIATOWEJ

 

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny

I_ wojna_ światowa_

II_ wojna_ światowa_

23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga