Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Wilczyce

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 10-10-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Snadomierski
Gmina Wilczyce
1. Miejscowość Łukawa
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 35; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Łukawie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła wykonana z krawężników i płyt lastrykowych o powierzchni 40 m2. Na mogile umieszczona jest tablica upamiętniająca oraz krzyż. Obramowanie cementowe, poprzeczne, ażurowo ustawione płyty lastrykowe.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu Mogiła wykonana z krawężników i płyt lastrykowych o powierzchni 40 m2. Na mogile umieszczona jest tablica upamiętniająca oraz krzyż. Obramowanie cementowe, poprzeczne, ażurowo ustawione płyty lastrykowe.
18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny brak danych
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: brak danych
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 10-10-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Snadomierski
Gmina Wilczyce
1. Miejscowość Łukawa
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 2; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Łukawie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Dwie mogiły indywidualne wykonane z płyt z lastryka z tablicami pamiątkowymi oraz krzyżami, o powierzchni 4 m2.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu Dwie mogiły indywidualne wykonane z płyt z lastryka z tablicami pamiątkowymi oraz krzyżami, o powierzchni 4 m2.
18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny brak dnych
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: brak danych
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 10-10-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Snadomierski
Gmina Wilczyce
1. Miejscowość Daromin
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 2; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Darominie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Dwie mogiły indywidualne wykonane z płyt z lastryka z tablicami pamiątkowymi oraz krzyżami. Powierzchnia mogiły - 0,4 m2.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu Dwie mogiły indywidualne wykonane z płyt z lastryka z tablicami pamiątkowymi i krzyżami. Powierzchnia mogiły - 0,4 m2.
18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny brak danych
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: brak danych
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 10-10-004

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Snadomierski
Gmina Wilczyce
1. Miejscowość Jankowice Kościelne
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 5; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Jankowicach Kościelnych
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Pięć mogił indywiualnych wykonanych z płyt z lastryka. Na mogiłach tablice upamiętniające oraz krzyże. Powierzchnia mogiły - 1 m2.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu Pięć mogił indywidualnych wykonanych z płyt z lastryka. Na mogiłach tablice upamiętniające oraz krzyże. Powierzchnia mogiły - 1 m2.
18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny brak danych
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: brak danych
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga