Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Miasto Sandomierz

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 10-02-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Sandomierski
Gmina Sandomierz
1. Miejscowość Sandomierz
2. Rodzaj obiektu cmentarz_ wojenny_
3. Liczba pochowanych 11 488; w tym zidentyfikowanych:
4. Nazwa lokalizacji Cmenatrz Radziecki w Sandomierzu, ul. Mickiewicza
5. Rodzaj lokalizacji cmenatrz radziecki
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki 58
8. Opis lokalizacji Przy ul. Mickiewicza na skraju miasta, w zachodniej jego części
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Nieco odsunięty od ulicy, założony jest na planie prostokąta, podzielonego na 4 kwatery, po dwie po obu stronach głównej alei, której zakończenie stanowi plac z pomnikiem w formie obelisku. W kwaterach umieszczono po 15 mogił zbiorowych obwiedzionych prostym obmurowaniem. Na mogiłach znajdują się kamienne tabliczki z numerami. Mogiły oddzielone alejkami o nieuporządkowanej nawierzchni. W środkowej części cmentarza, przy głównej alei, po obu jej stronach jest po 5 grobów oficerów, w formie prostokątnej płyty, na której jest prosta tumba. Aleja główna o osi północ-południe zabrukowana kamienną kostką rozszerza się w południowej części w prostokątny plac ogrodzony niewysokim murem. W centralnym miejscu placu pomnik w formie obelisku na cokole, na którym jest czerwona pięcioramienna gwiazda. Na placu po wschodniej i zachodniej stronie są pojedyncze mogiły w prostym obmurowaniu. Cmentarz ogrodzony jest murem z kamienia łamanego podzielonym na segmenty nieco wyższymi słupkami. Od północy brama z kutego żelaza, po bokach której dwie marmurowe tablice informacyjne z napisami w języku polskim i rosyjskim. Przed bramą ustawione na postumentach dwa czołgi. Cmentarz obwiedziony jest szpalerami topoli. Wzdłuż głównej alei posadzono tuje i świerki. W południowo zachodniej części placu jest grób i pomnik płk. Wasyla F. Skopenki. Jest to płyta nagrobna z czerwonego piaskowca, za nią pionowe kamienne tablice z napisami w języku polskim i rosyjskim mające stylizowaną formę dwóch sztandarów. Obok grobu pomnik: na prostym, dość wysokim cokole brązowe popiersie Skopenki.
11. Nazwa obiektu Cmentarz Radziecki przy ul. Mickiewicza w Sandomierzu
12. Lokalizacja Cmentarz położony na skraju miasta, w zachodniej jego części, przy ul. Mickiewicza będącej trasą wylotową w kierunku Opatowa.
13. Ochrona konserwatorska Decyzja z dn. 17 października 1989 r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnobrzegu w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków. Nr rejestru zabytków 326/A
14. Właściciel działki Skarb Państwa
15. Zarządca działki Gmina Sandomierz
16. Nr obiektu Nr rejestru zabytków 326/A
17. Opis obiektu Nieco odsunięty od ulicy, założony jest na planie prostokąta, podzielonego na 4 kwatery, po dwie po obu stronach głównej alei, której zakończenie stanowi plac z pomnikiem w formie obelisku. W kwaterach umieszczono po 15 mogił zbiorowych obwiedzionych prostym obmurowaniem. Na mogiłach znajdują się kamienne tabliczki z numerami. Mogiły oddzielone alejkami o nieuporządkowanej nawierzchni. W środkowej części cmentarza, przy głównej alei, po obu jej stronach jest po 5 grobów oficerów, w formie prostokątnej płyty, na której jest prosta tumba. Aleja główna o osi północ-południe zabrukowana kamienną kostką rozszerza się w południowej części w prostokątny plac ogrodzony niewysokim murem. W centralnym miejscu placu pomnik w formie obelisku na cokole, na którym jest czerwona pięcioramienna gwiazda. Na placu po wschodniej i zachodniej stronie są pojedyncze mogiły w prostym obmurowaniu. Cmentarz grodzony jest murem z kamienia łamanego podzielonym na segmenty nieco wyższymi słupkami. Od północy brama z kutego żelaza, po bokach której dwie marmurowe tablice informacyjne z napisami w języku polskim i rosyjskim. Przed bramą ustawione na postumentach dwa czołgi. Cmentarz obwiedziony jest szpalerami topoli. Wzdłuż głównej alei posadzono tuje i świerki. W południowo zachodniej części placu jest grób i pomnik płk. Wasyla F. Skopenki. Jest to płyta nagrobna z czerwonego piaskowca, za nią pionowe kamienne tablice z napisami w języku polskim i rosyjskim mające stylizowaną formę dwóch sztandarów. Obok grobu pomnik: na prostym, dość wysokim cokole brązowe popiersie Skopenki.
18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu po II wojnie światowej 1951 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: rosyjska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 10-02-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Sandomierski
Gmina Sandomierz
1. Miejscowość Sandomierz
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 150; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji Na działce przy ul. L. Czarnego w Sandomierzu
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki 636/3
8. Opis lokalizacji Od ul. Staromiejskiej, idąc ul. L. Czarnego po lewej stronie od skrzyżowania z ul. Staromiejską. Dojście do mogiły od ul. Leszka Czarnego, na wprost wylotu ul. Podgórze
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła w formie ziemnego kopca obmurowana w dolnej części kamieniem smerdyńskim, na którym podsadzono krzewy ozdobne. Na szczycie kopca posadowiony jest drewniany krzyż brzozowy z umieszczoną trumienną tabliczką. Mogiła jest ogrodzona. Wejście na jej teren zabezpieczone furtką.  
11. Nazwa obiektu Mogiła Żołnierzy Austriackich z I wojny światowej, 1914
12. Lokalizacja Mogiła dostępna jest od ul. Leszka Czarnego, na wprost wylotu ul. Podgórze 
13. Ochrona konserwatorska Decyzja 38/93 z dn. 24 maja 1993 r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnobrzegu w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków. Nr rejestru zabytków 518/A
14. Właściciel działki Skarb Państwa
15. Zarządca działki Gmina Sandomierz
16. Nr obiektu nr rejestru zabytków 518/A
17. Opis obiektu

Mogiła w formie ziemnego kopca obmurowana w dolnej części kamieniem smerdyńskim, na którym posadzono krzewy ozdobne. Na szczycie kopca posadowiony jest drewniany krzyż brzozowy z umieszczoną trumienną tabliczką. Napis na tabliczce brzmi:

W TEJ MOGILE SPOCZYWA OK.

150 ŻOŁNIERZY AUSTRIACKICH

POLEGLI W PIERWSZYCH DNIACH

WRZEŚNIA 1914 r. W NOCNEJ BITWIE

STOCZONEJ Z WOJSKAMI

ROSYJSKIMI.

W OBU ARMIACH SŁUŻYLI RÓWNIEŻ

POLACY

MIEJSCE NASZEJ PAMIĘCI

PODLEGA OCHRONIE

STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD

ZAPOMNIANYMI MOGIŁAMI

Mogiła jest ogrodzona. Wejście na jej teren zabezpieczone furtką.

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu 1914 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny I_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: inna_
25. Osoby ok. 150 żołnierzy austriackich
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 10-02-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Sandomierski
Gmina Sandomierz
1. Miejscowość Sandomierz
2. Rodzaj obiektu cmentarz_ wojenny_
3. Liczba pochowanych 18; w tym zidentyfikowanych: 18
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Komunalny w Sandomierzu, ul. Lubelska
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz komunalny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Cmentarz Komunalny, sekcja 22 na wschód od głównej bramy cmentarza
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu

Na niewielkim cokole położona jest kamienna, prostokątna płyta, a na niej lekko skośnie umieszczona nieco mniejsza. Na płycie wykuty jest orzeł oraz tekst: "Grób Polaków rozstrzelanych przez okupantów niemieckich na Rynku Sandomierskim 1 lipca 1944". Obok orła krzyż i nazwiska rozstrzelanych. Płyta wykonana jest z czerwonego piaskowca.

 
11. Nazwa obiektu Mogiła Polaków rozstrzelanych na Rynku Sandomierskim w dniu 1 lipca 1944 r.
12. Lokalizacja Mogiła znajduje się w sekcji nr 22, na wschód od głównej bramy cmentarza  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki Gmina Sandomierz
15. Zarządca działki PGKiM Sandomierz
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Na niewielkim cokole położona jest kamienna, prostokątna płyta, a na niej lekko skośnie umieszczona nieco mniejsza. Na płycie wykuty jest orzeł oraz tekst:

Grób Polaków

rozstrzelanych przez

okupantów niemieckich

na Rynku Sandomierskim

1 lipca 1944

Obok orła krzyż i nazwiska rozstrzelanych. Płyta wykonana jest z czerwonego piaskowca.

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu PP PKZ
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Marceli Zwierzyk, Stefan Przywłocki z Postronnej, Jan Partyka z Kichar Nowych, Józef Kwiatkowski z Kol. Gutwin, Władysław Cichocki z Ptaszkowa, Jan Wójcik ze Stopowa, Stefan Jurkowski, Władysław Dębniak, Jan Ptasiński, Antoni Małeczek, Jan Ściwiarski, Wacław Jop, Stanisław Jęczmień, Stanisław Jeruzal, Stefan Heba, Stanisław Skowron, Władysław Gembura, Andrzej Waliszeski z Wiktoryna.  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 10-02-004

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Sandomierski
Gmina Sandomierz
1. Miejscowość Sandomierz
2. Rodzaj obiektu cmentarz_ wojenny_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: brak danych
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Wojskowy ul. Mickiewicza w Sandomierzu
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wojskowy
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki 1417
8. Opis lokalizacji Cmentarz położony pomiędzy ul. Mickiewicza od południa, a murem Cmentarza Katedralnego od północy
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Założony na planie nieregularnego czworoboku o osi wschód- zachód, rozdzielony jest na dwie kwatery alejką doprowadzającą do bramy głównej Cmentarza Katedralnego. W części zachodniej cmentarza są mogiły wojskowe z lat 1915-1920, w części wschodniej mogiły z lat 1939-1944. Groby na cmentarzu ziemne w betonowych obmurowaniach, obłożone płytkami z czerwonego piaskowca i z kamiennymi krzyżami bez tabliczek i oznaczeń. W kwaterze cmentarza wojskowego wbudowany został monumentalny pomnik ku czci żołnierzy 4 pułku saperów poległych w walkach w latach 1918-1920.  
11. Nazwa obiektu Cmentarz Wojskowy przy ul. Mickiewicza
12. Lokalizacja Cmentarz położony pomiędzy ul. Mickiewicza od strony południowej, a murem Cmentarza Katedralnego od strony północnej.
13. Ochrona konserwatorska Decyzja z dn. 17 października 1989 r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnobrzegu w sprawie wpisania dobra do rejestru zabytków. Nr rejestru zabytków 390/A
14. Właściciel działki Skarb Państwa
15. Zarządca działki Gmina Sandomierz
16. Nr obiektu Nr rejestru zabtków 390/A
17. Opis obiektu

Założony na planie nieregularnego czworoboku o osi wschód- zachód, rozdzielony jest na dwie kwatery alejką doprowadzającą do bramy głównej Cmentarza Katedralnego. W części zachodniej cmentarza są mogiły wojskowe z lat 1915-1920, w części wschodniej mogiły z lat 1939-1944. Groby na cmentarzu ziemne w betonowych obmurowaniach, obłożone płytkami z czerwonego piaskowca i z kamiennymi krzyżami bez tabliczek i oznaczeń. W kwaterze cmentarza wojskowego wbudowany został monumentalny pomnik ku czci żołnierzy 4 pułku saperów poległych w walkach w latach 1918-1920.

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu po I wojnie światowej
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny

I_ wojna_ światowa_

II_ wojna_ światowa_

23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 10-02-005

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Sandomierski
Gmina Sandomierz
1. Miejscowość Sandomierz
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Katedralny w Sandomierzu
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz katedralny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki 406
8. Opis lokalizacji Usytuowany wzdłuż północnego muru cmentarza, na osi głównej alei
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła poprzedzona jest niewielkim czworobocznym placykiem, na którym stoi ołtarz. Mogiła w formie prostokątnej betonowej płyty z niewysoką nastawą wzdłuż dłuższego boku. W centralnej części nastawy umieszczono betonowy krzyż okolony metalową cierniową koroną, a po bokach betonowe płonące znicze. Na nastawie 7 tablic z nazwiskami poległych i fotografiami na porcelanie. Na krzyżu i nastawie napis. Po obu stronach mogiły proste płyty nagrobne wykonane z betonu. Jedyną ich dekorację stanowi wycięty w betonie Krzyż Walecznych wypełniony drobnym, jasnym tłuczniem. Nad każdą płytą jest niewielki, brzozowy krzyż z zawieszoną koroną cierniową z drutu kolczastego. Po lewej stronie zbiorowa mogiła żołnierzy 1 batalion pp Leg. AK rozstrzelanych przez Niemców w Lipniczku 30.VII.1994 r. uczestników bitwy pod Pielaszowem. Na mogile druga tablica poświęcona pamięci żołnierzy z batalionu "Swojak" poległych w bitwie 25-31 czerwca 1944 r. Po prawej stronie symboliczna mogiła tych, którzy nie zostali pochowani na cmentarzach. Obok symboliczna mogiła z dwiema tablicami poświęconymi martyrologii żołnierzy AK. Po lewej stronie, prostopadle do mogił żołnierzy AK, jest grób poległych w walce o utrwalenie władzy ludowej. Na betonowej płycie nagrobek w formie trzech stojących tablic, z których środkowa wyższa i szersza zwieńczona jest białym orłem na czerwonym polu.
11. Nazwa obiektu Mogiła Żołnierzy AK poległych pod Pielaszowem w 1944 r.
12. Lokalizacja Mogiła usytuaowana jest wzdłuż północnego muru cmentarza, na osi gównej alei
13. Ochrona konserwatorska Decyzja z dn. 17 października 1989 r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnobrzegu w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków. Nr rejestru zabytków 414/A
14. Właściciel działki Parafia rzymsko-katolicka Św. Józefa w Sandomierzu
15. Zarządca działki Parafia rzymsko-katolicka Św. Józefa w Sandomierzu
16. Nr obiektu Nr rejestru zabytków 414/A
17. Opis obiektu

Mogiła poprzedzona jest niewielkim czworobocznym placykiem, na którym stoi ołtarz. Mogiła w formie prostokątnej betonowej płyty z niewysoką nastawą wzdłuż dłuższego boku. W centralnej części nastawy umieszczono betonowy krzyż okolony metalową cierniową koroną, a po bokach betonowe płonące znicze. Na nastawie 7 tablic z nazwiskami poległych i fotografiami na porcelanie. Na krzyżu napis:

"N O W 1 komp. 1 bat. 2 pp. Leg. AK poległym pod Pielaszowem 3 sierpnia 1944"

Na nastawie:

"Poległym w walce o wolność, cześć. Wiosnę ich życia zgasił wróg germański - ofiarę ich przyjął Bóg i nad Polską zorzę wolności zapalił".

Po obu stronach mogiły proste płyty nagrobne wykonane z betonu. Jedyną ich dekorację stanowi wycięty w betonie Krzyż Walecznych wypełniony drobnym, jasnym tłuczniem. Nad każdą płytą jest niewielki, brzozowy krzyż z zawieszoną koroną cierniową z drutu kolczastego. Po lewej stronie zbiorowa mogiła żołnierzy 1 batalion pp Leg. AK rozstrzelanych przez Niemców w Lipniczku 30.VII.1994 r. uczestników bitwy pod Pielaszowem. Na mogile druga tablica poświęcona pamięci żołnierzy z batalionu "Swojak" poległych w bitwie 25-31 czerwca 1944 r. Po prawej stronie symboliczna mogiła tych, którzy nie zostali pochowani na cmentarzach. Obok symboliczna mogiła z dwiema tablicami poświęconymi martyrologii żołnierzy AK. Po lewej stronie, prostopadle do mogił żołnierzy AK, jest grób poległych w walce o utrwalenie władzy ludowej. Na betonowej płycie nagrobek w formie trzech stojących tablic, z których środkowa wyższa i szersza zwieńczona jest białym orłem na czerwonym polu.

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 10-02-006

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Sandomierski
Gmina Sandomierz
1. Miejscowość Sandomierz
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 152; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Katedralny w Sandomierzu
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz katedralny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki 406
8. Opis lokalizacji Usytuowana w północnej części Cmentarza Katedralnego, na zachód od jego głównej osi
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła ziemna w prostokątnym obmurowaniu. Ogrodzenie stanowią cztery kamienne słupki, połaczone żebrowanym drutem. W wezgłowiu mogiły ustawiony jest drewniany krzyż. U jego stóp złożone złomy kamiennych słupków i pni. Na krzyżu umieszczona jest prostokątna tablica.  
11. Nazwa obiektu Mogiła 152 Polaków, żołnierzy Armii Rosyjskiej 72 Tulskiego Pułku Piechoty poległych w bitwie we wrześniu 1914 r.
12. Lokalizacja Cmentarz Katedralny, północna część na zachód od jego głównej osi
13. Ochrona konserwatorska Decyzja z dn. 17 pażdziernika 1989 r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnobrzegu w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków. Nr rejestru zabytków 414/A
14. Właściciel działki Parafia rzymsko-katolicka Św. Józef w Sandomierzu
15. Zarządca działki Parafia rzymsko-katolicka Św. Józefa w Sandomierzu
16. Nr obiektu Nr rejestru zabytków 414/A
17. Opis obiektu Mogiła ziemna w prostokątnym obramowaniu. Ogrodzenie stanowią cztery słupki, połączone żebrowanym drutem. W wezgłowiu mogiły ustawiony jest drewniany krzyż. U jego stóp złożone złomy kamiennych słupków i pni. Na krzyżu umieszczona jest prostokątna tablica.
18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu 1914 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny I_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby 152 Polaków żołnierzy armii rosyjskiej 72 Tulskiego Pułku Piechoty poległych w bitwie we wrześniu 1914 r.
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 10-02-007

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Sandomierski
Gmina Sandomierz
1. Miejscowość Sandomierz
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 135; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny Św. Pawła w Sandomierzu
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki 642
8. Opis lokalizacji Mogiła usytuowana w pobliżu południowego muru cmentarza, na zachód od bramy głównej
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła ziemna w prostokątnym obramowaniu. W jej centralnej części znajduje się kamienny obelisk. W 1919 r. na mogile tej posadowiony był drewniany krzyż z tabliczką w języku niemieckim. Na mogile usytuowany jest obelisk z emblamatami legionowymi tj. niewielki metalowy krzyż, a pod nim dwie skrzyżowane szable i data 1915 r. Obelisk wieńczy wycięty z blachy krzyż. Kamienna tablica z piaskowca szarego o wym. 0,70 x 0,90 m z wyrytym tekstem wypisanym literami kutymi wgłębnie.
11. Nazwa obiektu Mogiła zbiorowa żołnierzy armii austro-węgierskiej z I wojny światowej, 1914r.
12. Lokalizacja Mogiła usytuowana w pobliżu południowego muru cmentarza, na zachód od bramy głównej
13. Ochrona konserwatorska Decyzja z dn. 17 października 1989 r. w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków. Nr rejestru zabytków 413/A
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Św. Pawła
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Św. Pawła
16. Nr obiektu Nr rejestru zabytków 413/A
17. Opis obiektu

Mogiła ziemna w prostokątnym obramowaniu. W jej centralnej części znajduje się kamienny obelisk. W 1919 r. na mogile tej posadowiony był drewniany krzyż z tabliczką w języku niemieckim. Na mogile usytuowany jest obelisk z emblamatami legionowymi tj. niewielki metalowy krzyż, a pod nim dwie skrzyżowane szable oraz data 1915 r. Obelisk wieńczy wycięty z blachy krzyż. Kamienna tablica z piaskowca szarego o wymiarach 0,70 x 0,90 m z wyrytym tekstem wypisanym literami kutymi wgłębnie. Treść tekstu brzmi:

Mogiła żołnierzy armii austro - węgierskiej poległych w bitwie o Sandomierz we wrześniu 1914 r.

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu 1915 r. (według daty określonej na obelisku)
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny I_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: inna_
25. Osoby 135 żołnierzy armii austro-węgierskiej
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 10-02-008

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Sandomierski
Gmina Sandomierz
1. Miejscowość Sandomierz
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 12; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Katedralny w Sandomierzu
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz katedralny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki 406
8. Opis lokalizacji Usytuowana w zachodniej stronie cmentarza w części prawosławnej
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Niewielka prostokątna mogiła wykonana z lastryka, na której posadowiony jest krzyż oraz nastawka, do której przytwierdzona została płyta epitafijna
11. Nazwa obiektu Mogiła zbiorowa 12 Polaków, żołnierzy poległych od bomby na stacji w Sandomierzu dn. 6 wrzesnia 1939 r.
12. Lokalizacja Zachodnia część cmentarza (w części prawosławnej)
13. Ochrona konserwatorska Decyzja z dn. 17 października 1989 r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnobrzegu w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków. Nr rejestru zabytków 414/A
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Józefa w Sandomierzu
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Józefa w Sandomierzu
16. Nr obiektu Nr rejestru zabytków 414/A
17. Opis obiektu Niewielka prostokątna mogiła wykonana z lastryka, na której posadowiony jest krzyż oraz nastawka, do której przytwierdzona została płyta epitafijna
18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu po II wojnie światowej
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu ZSB A. Surowiec
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby 12 żołnierzy Wojska Polskiego
Zdjęcia
 

Flaga